Група 85


         Електричні машини і устаткування та їх частини;
         апаратура для записування або відтворення звуку;
       апаратура для записування або відтворення зображення
       і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) ковдри,  подушки,  пухові мішечки (для обігрівання ніг), а
також  аналогічні  вироби  з  електропідігрівом;   одяг,   взуття,
грілки-навушники  та  інші вироби з електропідігрівом,  призначені
для використання в побуті;

     б) вироби скляні товарної позиції 7011;

     в) вироби меблеві з підігрівом групи 94.

     2. До  товарних  позицій  8501-8504  не  включаються   товари
товарних   позицій   8511,   8512,  8540,  8541  або  8542.  Однак
ртутно-дугові випрямлячі з металевим  резервуаром  включаються  до
товарної позиції 8504.

     3. До    товарної    позиції   8509   включаються   лише   ті
електромеханічні пристрої, що використовуються у побуті:

     а) пилососи,   натирачі   підлоги,   роздрібнювачі   харчових
продуктів,  міксери,  соковижималки  для  фруктів та овочів різної
ваги;

     б) інші апарати максимальною масою  до  20  кг,  за  винятком
вентиляторів  або  вентиляційних  або рециркуляційних установок із
вмонтованим вентилятором, з фільтрами або без них (товарна позиція
8414),  центрифуги  для  сушіння  білизни  (товарна позиція 8421),
машини для миття посуду (товарна  позиція  8422),  машини  пральні
(товарна  позиція 8450),  валкові (каландрові) або інші машини для
прасування (товарна позиція 8420 або 8451,  залежно від каландра),
машини  швейні (товарна позиція 8452),  ножиці електричні (товарна
позиція 8508), а також електронагрівальні прилади (товарна позиція
8516).

     4. У  товарній  позиції 8534 термін "друковані схеми" означає
схеми,  одержані формуванням на ізоляційному підшарку за допомогою
будь-якого процесу друку (тиснення, гальванізація, травлення), або
"плівковою" технологією,  елементи провідникові, контакти або інші
друковані  складові  частини  (котушки  індуктивності,  резистори,
ємності тощо) окремі або з'єднані у певному порядку,  за  винятком
будь-яких елементів,  що здатні створювати, випрямляти, модулювати
або підсилювати електричний сигнал (наприклад,  напівпровідникових
елементів).

     До  поняття  "друковані схеми" не включаються схеми, одержані
комбінуванням  окремих  елементів, крім схем, отриманих друкованим
процесом;   не   включаються   також  окремі  елементи,  дискретні
резистори,  ємності та індуктивності. Проте друковані схеми можуть
з'єднуватися недрукованими з'єднувальними елементами.

     Тонко- або   товстоплівкові  схеми,  що  містять  пасивні  та
активні  елементи,  одержані  під  час  подібного   технологічного
процесу, включаються до товарної позиції 8542.

     5. У товарних позиціях 8541 та 8542:

     А) "діоди,   транзистори   і   аналогічні   напівпровідникові
прилади"  означають   напівпровідникові   прилади   та   пристрої,
функціонування   яких   полягає  в  коливанні  опору  під  впливом
електричного поля;

     Б) "схеми інтегровані електронні та мікромодулі":

     а) монолітні  інтегровані  схеми,  в  яких  елементи  (діоди,
транзистори,   резистори,   ємності,   контактні  з'єднання  тощо)
виконані в об'ємі або на  поверхні  напівпровідникового  матеріалу
(наприклад, легований кремній) та нероздільно з'єднані між собою;

     б) гібридні   інтегровані  схеми,  в  яких  пасивні  елементи
(резистори,  ємності, з'єднання тощо) виконані за допомогою тонко-
або  товстоплівкової  технології  та  активних  елементів  (діоди,
транзистори,  монолітні інтегровані мікросхеми тощо), які одержані
за  технологією  виробництва  напівпровідників,  з'єднаних в єдине
ціле на ізолювальній підкладці (склі, кераміці тощо). У цих схемах
може також використовуватися недрукований монтаж;

     в) мікроскладання типу сформованого блока, мікромодулі або їм
подібні,  вироблені із зіставних дискретних активних (з  пасивними
або без них) компонентів, підібраних і поєднаних між собою.

     При класифікації  зазначених  у  цій примітці виробів товарні
позиції  8541  та  8542  мають  пріоритет  перед  будь-якою  іншою
товарною позицією цієї класифікації, які можуть включати ці вироби
відповідно до їх функцій.

     6. Диски,  стрічки та інші носії інформації товарної  позиції
8523  або 8524 залишаються класифікованими у цих позиціях,  навіть
якщо вони подані разом з апаратами  (механізмами),  до  яких  вони
призначені, або окремо.

     7. У  товарній  позиції 8548 термін " використані (виснажені)
первинні елементи,  використані (виснажені)  первинні  батареї  та
використані  (виснажені) електричні акумулятори" означає пристрої,
що  стали  непридатними  для  подальшого  використання   внаслідок
пошкодження,  перебою  подавання  струму,  спрацювання або з інших
причин, або ті, що вже більше не підлягають перезаряджанню.

     Примітка до підпозицій:

     1. До підпозицій 8519 92 та  8527 12  включено  лише  касетну
звуковідтворювальну  апаратуру  з  вмонтованим  підсилювачем,  без
вмонтованого гучномовця,  яка  здатна  працювати  без  додаткового
зовнішнього  джерела електроживлення,  розміри якої не перевищують
170 мм x 100 мм x 45 мм.

     Додаткові примітки:

     1. До підпозицій 8519 10,  8519  21,  8519  29,  8519  31  та
8519 39  не  включено  апаратуру  для відтворення звуку з лазерною
системою зчитування,  що включається до підкатегорії 8519 99 12 00
або 8519 99 18 00.

     2. Примітка  до  підпозиції  1  може застосовуватись також до
підкатегорій 8520 32 30 00 та 8520 33 30 00.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8501          |Двигуни та          |      |         |         |
              |генератори,         |      |         |         |
              |електричні, крім    |      |         |         |
              |електро-генераторних|      |         |         |
              |установок:          |      |         |         |
8501 10       |- двигуни потужністю|      |         |         |
              |не більш як 37,5 Вт:|      |         |         |
8501 10 10 00 |- - двигуни         |      |   5     |  10     | шт
              |синхронні потужністю|      |         |         |
              |не більш як 18 Вт   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8501 10 91 00 |- - - двигуни       |      |   5     |  10     | шт
              |універсальні        |      |         |         |
              |(постійного та      |      |         |         |
              |змінного струму)    |      |         |         |
8501 10 93 00 |- - - двигуни       |      |   5     |  10     | шт
              |змінного струму     |      |         |         |
8501 10 99 00 |- - - двигуни       |      |   2     |   5     | шт
              |постійного струму   |      |         |         |
8501 20       |- двигуни           |      |         |         |
              |універсальні        |      |         |         |
              |постійного та       |      |         |         |
              |змінного струму     |      |         |         |
              |потужністю понад    |      |         |         |
              |37,5 Вт:            |      |         |         |
8501 20 10 00 |- - потужністю понад|      |   5     |  10     | шт
              |735 Вт, але не більш|      |         |         |
              |як 150 кВт, для     |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
8501 20 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
              |- інші двигуни      |      |         |         |
              |постійного струму;  |      |         |         |
              |генератори          |      |         |         |
              |постійного струму:  |      |         |         |
8501 31       |- - потужністю не   |      |         |         |
              |більш як 750 Вт:    |      |         |         |
8501 31 10 00 |- - - двигуни       |      |   5     |  10     | шт
              |потужністю понад    |      |         |         |
              |735 Вт, генератори  |      |         |         |
              |постійного струму,  |      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
8501 31 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8501 32       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |750 Вт, але не більш|      |         |         |
              |як 75 кВт:          |      |         |         |
8501 32 10 00 |- - - для цивільної |      |   2     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8501 32 91 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |понад 750 Вт, але не|      |         |         |
              |більш як 7,5 кВт    |      |         |         |
8501 32 99 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |понад 7,5 кВт, але  |      |         |         |
              |не більш як 75 кВт  |      |         |         |
8501 33       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |75 кВт, але не більш|      |         |         |
              |як 375 кВт:         |      |         |         |
8501 33 10 00 |- - - двигуни       |      |   5     |  10     | шт
              |потужністю не більш |      |         |         |
              |як 150 кВт та       |      |         |         |
              |генератори для      |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
8501 33 90 00 |- - - інші          |      |   0,1   |  10     | шт
8501 34       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |375 кВт:            |      |         |         |
8501 34 10 00 |- - - генератори для|      |   5     |  10     | шт
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8501 34 50 00 |- - - - двигуни     |      |  20     |  40     | шт
              |тягові              |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8501 34 91 00 |- - - - - потужністю|      |   5     |  10     | шт
              |понад 375 кВт, але  |      |         |         |
              |не більш як 750 кВт |      |         |         |
8501 34 99 00 |- - - - - потужністю|      |   5     |  10     | шт
              |понад 750 кВт       |      |         |         |
8501 40       |- інші двигуни      |      |         |         |
              |змінного струму     |      |         |         |
              |однофазні:          |      |         |         |
8501 40 10 00 |- - потужністю понад|      |   5     |  10     | шт
              |735 Вт, але не більш|      |         |         |
              |як 150 кВт для      |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8501 40 91 00 |- - - потужністю не |      |   5     |  10     | шт
              |більш як 750 Вт     |      |         |         |
8501 40 99 00 |- - - потужністю    |      |   5     |  10     | шт
              |понад 750 Вт        |      |         |         |
              |- інші двигуни      |      |         |         |
              |змінного струму     |      |         |         |
              |багатофазні:        |      |         |         |
8501 51       |- - потужністю не   |      |         |         |
              |більш як 750 Вт:    |      |         |         |
8501 51 10 00 |- - - потужністю    |      |   5     |  10     | шт
              |понад 735 Вт для    |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
8501 51 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8501 52       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |750 Вт, але не більш|      |         |         |
              |як 75 кВт:          |      |         |         |
8501 52 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8501 52 91 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |понад 750 Вт, але не|      |         |         |
              |більш як 7,5 кВт    |      |         |         |
8501 52 93 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |понад 7,5 кВт, але  |      |         |         |
              |не більш як 37 кВт  |      |         |         |
8501 52 99 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |понад 37 кВт, але   |      |         |         |
              |не більш як 75 кВт  |      |         |         |
8501 53       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |75 кВт:             |      |         |         |
8501 53 10 00 |- - - потужністю не |      |   5     |  10     | шт
              |більш як 150 кВт для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8501 53 50 00 |- - - - двигуни     |      |   5     |  10     | шт
              |тягові              |      |         |         |
              |- - - - інші,       |      |         |         |
              |потужністю:         |      |         |         |
8501 53 92 00 |- - - - - понад     |      |   0     |   5     | шт
              |75 кВт, але не більш|      |         |         |
              |як 375 кВт          |      |         |         |
8501 53 94 00 |- - - - - понад     |      |   0     |   5     | шт
              |375 кВт, але не     |      |         |         |
              |більш як 750 кВт    |      |         |         |
8501 53 99 00 |- - - - - понад     |      |   5     |  10     | шт
              |750 кВт             |      |         |         |
              |- генератори        |      |         |         |
              |змінного струму     |      |         |         |
              |(синхронні          |      |         |         |
              |генератори):        |      |         |         |
8501 61       |- - потужністю не   |      |         |         |
              |більш як 75 кВ.А:   |      |         |         |
8501 61 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8501 61 91 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |не більш як 7,5 кВ.А|      |         |         |
8501 61 99 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |понад 7,5 кВ.А, але |      |         |         |
              |не більш як 75 кВ.А |      |         |         |
8501 62       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |75 кВ.А, але не     |      |         |         |
              |більш як 375 кВ.А:  |      |         |         |
8501 62 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8501 62 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8501 63       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |375 кВ.А, але не    |      |         |         |
              |більш як 750 кВ.А:  |      |         |         |
8501 63 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8501 63 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8501 64 00 00 |- - потужністю понад|      |   5     |  10     | шт
              |750 кВ.А            |      |         |         |
8502          |Електрогенераторні  |      |         |         |
              |установки та        |      |         |         |
              |обертові електричні |      |         |         |
              |перетворювачі:      |      |         |         |
              |- електрогенераторні|      |         |         |
              |установки з         |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |внутрішнього        |      |         |         |
              |згоряння з          |      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем    |      |         |         |
              |[двигуном, що       |      |         |         |
              |використовує паливо |      |         |         |
              |з низьким цетановим |      |         |         |
              |числом]):           |      |         |         |
8502 11       |- - потужністю не   |      |         |         |
              |більш як 75 кВ.А:   |      |         |         |
8502 11 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8502 11 91 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |не більш як 7,5 кВ.А|      |         |         |
8502 11 99 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |більш як 7,5 кВ.А,  |      |         |         |
              |але не більш як 75  |      |         |         |
              |кВ.А                |      |         |         |
8502 12       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |75 кВ.А, але не     |      |         |         |
              |більш як 375 кВ.А:  |      |         |         |
8502 12 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8502 12 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8502 13       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |375 кВ.А:           |      |         |         |
8502 13 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8502 13 91 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |понад 375 кВ.А, але |      |         |         |
              |не більш як 750 кВ.А|      |         |         |
8502 13 99 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |понад 750 кВ.А      |      |         |         |
8502 20       |- електрогенераторні|      |         |         |
              |установки з         |      |         |         |
              |поршневим двигуном з|      |         |         |
              |іскровим            |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |(наприклад двигуни  |      |         |         |
              |внутрішнього        |      |         |         |
              |згоряння):          |      |         |         |
8502 20 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8502 20 91 00 |- - - потужністю не |      |   5     |  10     | шт
              |більш як 7,5 кВ.А   |      |         |         |
8502 20 99 00 |- - - потужністю    |      |   5     |  10     | шт
              |понад 7,5 кВ.А      |      |         |         |
              |- інші              |      |         |         |
              |електрогенераторні  |      |         |         |
              |установки:          |      |         |         |
8502 31 00 00 |- - вітроенергетичні|      |   5     |  10     | шт
8502 39       |- - інші:           |      |         |         |
8502 39 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8502 39 91 00 |- - - -             |      |   5     |  10     | шт
              |турбогенератори     |      |         |         |
8502 39 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8502 40       |- перетворювачі     |      |         |         |
              |електричні обертові:|      |         |         |
8502 40 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8502 40 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт

8503 00       |Частини, призначені |      |         |         |
              |виключно або        |      |         |         |
              |головним чином для  |      |         |         |
              |машин товарної      |      |         |         |
              |позиції 8501 або    |      |         |         |
              |8502:               |      |         |         |
8503 00 10 00 |- кільця бандажні   |      |   5     |  10     | -
              |немагнітні          |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
8503 00 91 00 |- - з ливарного     |      |   5     |  10     | -
              |чавуну або сталеві  |      |         |         |
              |литі                |      |         |         |
8503 00 99 00 |- - інші            |      |  20     |  40     | -
8504          |Трансформатори      |      |         |         |
              |електричні, статичні|      |         |         |
              |перетворювачі       |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |випрямлячі), котушки|      |         |         |
              |індуктивності та    |      |         |         |
              |дроселі:            |      |         |         |
8504 10       |- дроселі для       |      |         |         |
              |розрядних ламп або  |      |         |         |
              |трубок:             |      |         |         |
8504 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8504 10 91    |- - - котушки       |      |         |         |
              |індуктивності,      |      |         |         |
              |з'єднані або не     |      |         |         |
              |з'єднані з          |      |         |         |
              |конденсатором:      |      |         |         |
8504 10 91 10 |- - - - дроселі     |      |  25     |  50     | шт
8504 10 91 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8504 10 99    |- - - інші:         |      |         |         |
8504 10 99 10 |- - - - дроселі для |      |  25     |  50     | шт
              |розрядних ламп або  |      |         |         |
              |трубок              |      |         |         |
8504 10 99 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- трансформатори з  |      |         |         |
              |рідким діелектриком:|      |         |         |
8504 21 00 00 |- - потужністю  не  |      |  20     |  40     | шт
              |більш як 650 кВ.А   |      |         |         |
8504 22       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |650 кВ.А, але не    |      |         |         |
              |більш як 10000 кВ.А:|      |         |         |
8504 22 10 00 |- - - потужністю    |      |  20     |  40     | шт
              |понад 650 кВ.А, але |      |         |         |
              |не більш як 1600    |      |         |         |
              |кВ.А                |      |         |         |
8504 22 90 00 |- - - потужністю    |      |  20     |  40     | шт
              |понад 1600 кВ.А, але|      |         |         |
              |не більш як 10000   |      |         |         |
              |кВ.А                |      |         |         |
8504 23 00 00 |- - потужністю понад|      |  20     |  40     | шт
              |10000 кВ.А          |      |         |         |
              |- інші              |      |         |         |
              |трансформатори:     |      |         |         |
8504 31       |- - потужністю не   |      |         |         |
              |більш як 1 кВ.А:    |      |         |         |
8504 31 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - -             |      |         |         |
              |трансформатори      |      |         |         |
              |вимірювальні:       |      |         |         |
8504 31 31 00 |- - - - - для       |      |   5     |  10     | шт
              |вимірювання напруги |      |         |         |
8504 31 39 00 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | шт
8504 31 90 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8504 32       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |1 кВ.А, але не більш|      |         |         |
              |як 16 кВ.А:         |      |         |         |
8504 32 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8504 32 30 00 |- - - -             |      |   5     |  10     | шт
              |трансформатори      |      |         |         |
              |вимірювальні        |      |         |         |
8504 32 90 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8504 33       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |16 кВ.А, але не     |      |         |         |
              |більш як 500 кВ.А:  |      |         |         |
8504 33 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8504 33 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8504 34 00 00 |- - потужністю понад|      |   5     |  10     | шт
              |500 кВ.А            |      |         |         |
8504 40       |- перетворювачі     |      |         |         |
              |статичні:           |      |         |         |
8504 40 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8504 40 30 00 |- - - блоки         |      |   5     |  10     | шт
              |електроживлення, які|      |         |         |
              |використовуються з  |      |         |         |
              |машинами            |      |         |         |
              |автоматичного       |      |         |         |
              |оброблення          |      |         |         |
              |інформації          |      |         |         |
8504 40 50 00 |- - -               |      |   0,1   |  10     | шт
              |полікристалічні     |      |         |         |
              |напівпровідникові   |      |         |         |
              |випрямлячі          |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8504 40 93 00 |- - - - пристрої для|      |   5     |  10     | шт
              |заряджання          |      |         |         |
              |акумуляторів        |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8504 40 94 00 |- - - - - випрямлячі|      |   5     |  10     | -
              |- - - - - інвертори:|      |         |         |
8504 40 96 00 |- - - - - -         |      |   5     |  10     | -
              |потужністю не більш |      |         |         |
              |як 7,5 кВ.А         |      |         |         |
8504 40 97 00 |- - - - - -         |      |   5     |  10     | -
              |потужністю понад    |      |         |         |
              |7,5 кВ.А            |      |         |         |
8504 40 99 00 |- - - - - інші      |      |   0,1   |  10     | шт
8504 50       |- інші котушки      |      |         |         |
              |індуктивності та    |      |         |         |
              |дроселі:            |      |         |         |
8504 50 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8504 50 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8504 90       |- частини:          |      |         |         |
              |- - для             |      |         |         |
              |трансформаторів,    |      |         |         |
              |котушок             |      |         |         |
              |індуктивності та    |      |         |         |
              |дроселів:           |      |         |         |
8504 90 11 00 |- - - осердя        |      |   5     |  10     | -
              |феритові            |      |         |         |
8504 90 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8504 90 90 00 |- - для             |      |   5     |  10     | -
              |перетворювачів      |      |         |         |
              |статичних           |      |         |         |
8505          |Електромагніти;     |      |         |         |
              |магніти постійні та |      |         |         |
              |вироби, призначені  |      |         |         |
              |для перетворення на |      |         |         |
              |постійні магніти    |      |         |         |
              |після               |      |         |         |
              |намагнічування;     |      |         |         |
              |електромагнітні та з|      |         |         |
              |постійними магнітами|      |         |         |
              |затискні патрони,   |      |         |         |
              |затискачі та        |      |         |         |
              |аналогічні пристрої |      |         |         |
              |для фіксації;       |      |         |         |
              |електромагнітні     |      |         |         |
              |зчеплення,          |      |         |         |
              |з'єднання, муфти,   |      |         |         |
              |перемикачі          |      |         |         |
              |швидкостей та       |      |         |         |
              |гальма;             |      |         |         |
              |електромагнітні     |      |         |         |
              |піднімальні головки:|      |         |         |
              |- магніти постійні  |      |         |         |
              |та вироби,          |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |перетворення на     |      |         |         |
              |постійні магніти    |      |         |         |
              |після               |      |         |         |
              |намагнічування:     |      |         |         |
8505 11 00 00 |- - з металу        |      |   5     |  10     | -
8505 19       |- - інші:           |      |         |         |
8505 19 10 00 |- - - магніти       |      |   5     |  10     | -
              |постійні з          |      |         |         |
              |агломерованого      |      |         |         |
              |фериту              |      |         |         |
8505 19 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8505 20 00 00 |- електромагнітні   |      |   5     |  10     | -
              |зчеплення, муфти та |      |         |         |
              |гальма              |      |         |         |
8505 30 00 00 |- електромагнітні   |      |   5     |  10     | -
              |піднімальні головки |      |         |         |
8505 90       |- інші, включаючи   |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
8505 90 10 00 |- - електромагніти  |      |   1     |   5     | -
8505 90 30 00 |- - електромагнітні |      |   5     |  10     | -
              |або з постійними    |      |         |         |
              |магнітами патрони,  |      |         |         |
              |затискачі та        |      |         |         |
              |аналогічні пристрої |      |         |         |
              |для фіксації        |      |         |         |
8505 90 90 00 |- - частини         |      |   5     |  10     | -
8506          |Первинні елементи та|      |         |         |
              |первинні батареї:   |      |         |         |
8506 10       |- діоксид-          |      |         |         |
              |марганцеві:         |      |         |         |
              |- - лужні:          |      |         |         |
8506 10 11 00 |- - - елементи      |      |   5     |  10     | шт
              |циліндричні         |      |         |         |
8506 10 15 00 |- - - елементи      |      |   5     |  10     | шт
              |кнопкові            |      |         |         |
8506 10 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
              |- - інші:           |      |         |         |
8506 10 91 00 |- - - елементи      |      |   5     |  10     | шт
              |циліндричні         |      |         |         |
8506 10 95 00 |- - - елементи      |      |   5     |  10     | шт
              |кнопкові            |      |         |         |
8506 10 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8506 30       |- оксид-ртутні:     |      |         |         |
8506 30 10 00 |- - елементи        |      |   5     |  10     | шт
              |циліндричні         |      |         |         |
8506 30 30 00 |- - елементи        |      |   5     |  10     | шт
              |кнопкові            |      |         |         |
8506 30 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8506 40       |-  оксид-срібні:    |      |         |         |
8506 40 10 00 |- - елементи        |      |   5     |  10     | шт
              |циліндричні         |      |         |         |
8506 40 30 00 |- - елементи        |      |   5     |  10     | шт
              |кнопкові            |      |         |         |
8506 40 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8506 50       |- літієві:          |      |         |         |
8506 50 10 00 |- - елементи        |      |   5     |  10     | шт
              |циліндричні         |      |         |         |
8506 50 30 00 |- - елементи        |      |   5     |  10     | шт
              |кнопкові            |      |         |         |
8506 50 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8506 60       |- повітряно-цинкові:|      |         |         |
8506 60 10 00 |- - елементи        |      |   5     |  10     | шт
              |циліндричні         |      |         |         |
8506 60 30 00 |- - елементи        |      |   5     |  10     | шт
              |кнопкові            |      |         |         |
8506 60 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8506 80       |- інші:             |      |         |         |
8506 80 05 00 |- - батареї         |      |   5     |  10     | шт
              |вугільно-цинкові    |      |         |         |
              |сухі з напругою     |      |         |         |
              |5,5 В або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |6,5 В               |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8506 80 11 00 |- - - елементи      |      |   5     |  10     | шт
              |циліндричні         |      |         |         |
8506 80 15 00 |- - - елементи      |      |   5     |  10     | шт
              |кнопкові            |      |         |         |
8506 80 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8506 90 00 00 |- частини           |      |   5     |  10     | -
8507          |Акумулятори         |      |         |         |
              |електричні,         |      |         |         |
              |включаючи сепаратори|      |         |         |
              |для них, прямокутної|      |         |         |
              |(в тому числі       |      |         |         |
              |квадратної) або     |      |         |         |
              |будь-якої іншої     |      |         |         |
              |форми:              |      |         |         |
8507 10       |- свинцеві,         |      |         |         |
              |використовувані для |      |         |         |
              |запуску поршневих   |      |         |         |
              |двигунів:           |      |         |         |
8507 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - масою не більш|      |         |         |
              |як 5 кг:            |      |         |         |
8507 10 31 00 |- - - - що працюють |      |4 євро   |8 євро   | шт
              |на рідкому          |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |електроліті         |      |         |         |
8507 10 39 00 |- - - - інші        |      |4 євро   |8 євро   | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |- - - масою понад   |      |         |         |
              |5 кг:               |      |         |         |
8507 10 81 00 |- - - - що працюють |      |8 євро   |16 євро  | шт
              |на рідкому          |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |електроліті         |      |         |         |
8507 10 89 00 |- - - - інші        |      |8 євро   |16 євро  | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8507 20       |- інші акумулятори  |      |         |         |
              |свинцеві:           |      |         |         |
8507 20 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - акумулятори   |      |         |         |
              |тягові:             |      |         |         |
8507 20 31 00 |- - - - що працюють |      |15 євро  |30 євро  | шт
              |на рідкому          |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |електроліті         |      |         |         |
8507 20 39 00 |- - - - інші        |      |15 євро  |30 євро  | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8507 20 81 00 |- - - - що працюють |      |10 євро  |20 євро  | шт
              |на рідкому          |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |електроліті         |      |         |         |
8507 20 89 00 |- - - - інші        |      |10 євро  |20 євро  | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8507 30       |- нікелево-кадмієві:|      |         |         |
8507 30 10 00 |- - для цивільної   |      |  20     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8507 30 91 00 |- - - герметично    |      |  20     |  20     | шт
              |закриті             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8507 30 93 00 |- - - - акумулятори |      |  20     |  20     | шт
              |тягові              |      |         |         |
8507 30 98 00 |- - - - інші        |      |  20     |  20     | шт
8507 40       |- залізо-нікелеві:  |      |         |         |
8507 40 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8507 40 90 00 |- - інші            |      |  20     |  20     | шт
8507 80       |- інші акумулятори: |      |         |         |
8507 80 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8507 80 91 00 |- - - гідридно-     |      |  15     |  15     | шт
              |нікелеві            |      |         |         |
8507 80 99 00 |- - - інші          |      |  15     |  15     | шт
8507 90       |- частини:          |      |         |         |
8507 90 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |   5     | -
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8507 90 91 00 |- - - пластини для  |      |   0     |   5     | -
              |акумуляторів        |      |         |         |
8507 90 93 00 |- - - сепаратори    |      |  15     |  15     | -
8507 90 98 00 |- - - інші          |      |  15     |  15     | -
8508          |Інструменти ручні   |      |         |         |
              |електромеханічні з  |      |         |         |
              |умонтованими        |      |         |         |
              |електродвигунами:   |      |         |         |
8508 10       |- дрилі усіх видів: |      |         |         |
8508 10 10 00 |- - які працюють без|      |   2     |   5     | шт
              |зовнішнього джерела |      |         |         |
              |електроживлення     |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8508 10 91 00 |- - -               |      |   2     |   5     | шт
              |електропневматичні  |      |         |         |
8508 10 99 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8508 20       |- пилки:            |      |         |         |
8508 20 10 00 |- - пилки ланцюгові |      |   5     |  10     | шт
8508 20 30 00 |- - пилки дискові   |      |   2     |   5     | шт
8508 20 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
8508 80       |- інші інструменти: |      |         |         |
8508 80 10 00 |- - для оброблення  |      |   2     |   5     | шт
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8508 80 30 00 |- - - які працюють  |      |   2     |   5     | шт
              |без зовнішнього     |      |         |         |
              |джерела             |      |         |         |
              |електроживлення     |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - інструменти |      |         |         |
              |заточні та          |      |         |         |
              |шліфувальні:        |      |         |         |
8508 80 51 00 |- - - - - для       |      |   2     |   5     | шт
              |шліфування під кутом|      |         |         |
8508 80 53 00 |- - - - -           |      |   2     |   5     | шт
              |стрічкошліфувальні  |      |         |         |
8508 80 59 00 |- - - - - інші      |      |  25     |  50     | шт
8508 80 70 00 |- - - - поздовжньо- |      |   2     |   5     | шт
              |стругальні          |      |         |         |
8508 80 80 00 |- - - - ножиці для  |      |   2     |   5     | шт
              |підрізання живої    |      |         |         |
              |огорожі, машини для |      |         |         |
              |підстригання газонів|      |         |         |
8508 80 90 00 |- - - - інші        |      |   2     |   5     | шт
8508 90 00 00 |- частини           |      |   2     |   5     | -
8509          |Апарати             |      |         |         |
              |електромеханічні    |      |         |         |
              |побутові з          |      |         |         |
              |умонтованими        |      |         |         |
              |електродвигунами:   |      |         |         |
8509 10       |- пилососи:         |      |         |         |
8509 10 10 00 |- - напругою 110 В  |      |    10   |   10    | шт
              |або вище            |      |         |         |
8509 10 90 00 |- - напругою менш   |      |    10   |   10    | шт
              |як 110 В            |      |         |         |
8509 20 00 00 |- підлогонатирачі   |      |    10   |   10    | шт
8509 30 00 00 |- утилізатори       |      |    10   |   10    | шт
              |кухонних відходів   |      |         |         |
8509 40 00    |- подрібнювачі та   |      |         |         |
              |змішувачі (міксери) |      |         |         |
              |харчових продуктів; |      |         |         |
              |соковижималки для   |      |         |         |
              |фруктів та овочів:  |      |         |         |
8509 40 00 10 |- - міксери         |      |    10   |   10    | шт
8509 40 00 30 |- - електрокавомолки|      |    10   |   10    | шт
8509 40 00 50 |- -                 |      |    10   |   10    | шт
              |електром'ясорубки   |      |         |         |
8509 40 00 90 |- - інші            |      |    10   |   10    | шт
              |електромеханічні    |      |         |         |
              |кухонні машини      |      |         |         |
8509 80 00 00 |- інші апарати      |      |    10   |   10    | шт
8509 90       |- частини:          |      |         |         |
8509 90 10 00 |- - пилососів та    |      |   5     |  10     | -
              |підлогонатирачів    |      |         |         |
8509 90 90 00 |- - інші            |      |    10   |   10    | -
8510          |Електробритви,      |      |         |         |
              |машинки для         |      |         |         |
              |підстригання волосся|      |         |         |
              |та епіляційні       |      |         |         |
              |апарати з           |      |         |         |
              |умонтованими        |      |         |         |
              |електродвигунами:   |      |         |         |
8510 10 00 00 |- електробритви     |      |0,4 євро |0,8 євро | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8510 20 00 00 |- машинки для       |      |  20     |  40     | шт
              |підстригання волосся|      |         |         |
8510 30 00 00 |- апарати епіляційні|      |   5     |  10     | шт
8510 90 00 00 |- частини           |      |   2     |   5     | -
8511          |Електроприлади для  |      |         |         |
              |запалювання або     |      |         |         |
              |пуску двигунів      |      |         |         |
              |внутрішнього        |      |         |         |
              |згоряння з          |      |         |         |
              |запаленням від іскри|      |         |         |
              |або компресійним    |      |         |         |
              |методом (наприклад  |      |         |         |
              |магнето-запалювання,|      |         |         |
              |магнітоелектричні   |      |         |         |
              |генератори          |      |         |         |
              |постійного струму,  |      |         |         |
              |котушки запалювання,|      |         |         |
              |свічки запалювання  |      |         |         |
              |або розжарювання,   |      |         |         |
              |стартери);          |      |         |         |
              |генератори          |      |         |         |
              |(наприклад          |      |         |         |
              |генератори          |      |         |         |
              |постійного та       |      |         |         |
              |змінного струму) та |      |         |         |
              |запобіжники,        |      |         |         |
              |використовувані у   |      |         |         |
              |цих двигунах:       |      |         |         |
8511 10       |- свічки            |      |         |         |
              |запалювання:        |      |         |         |
8511 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8511 10 90    |- - інші:           |      |         |         |
8511 10 90 10 |- - - для           |      |  20     |  40     | шт
              |автомобілів         |      |         |         |
8511 10 90 90 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8511 20       |- магнето-          |      |         |         |
              |запалювання;        |      |         |         |
              |магнітоелектричні   |      |         |         |
              |генератори          |      |         |         |
              |постійного струму;  |      |         |         |
              |маховики магнітні:  |      |         |         |
8511 20 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8511 20 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8511 30       |- розподільники;    |      |         |         |
              |котушки запалювання:|      |         |         |
8511 30 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8511 30 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8511 40       |- стартери та       |      |         |         |
              |стартер-генератори: |      |         |         |
8511 40 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8511 40 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8511 50       |- інші генератори:  |      |         |         |
8511 50 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8511 50 90 00 |- - інші            |      |   1     |   2     | шт
8511 80       |- інше устаткування:|      |         |         |
8511 80 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8511 80 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8511 90 00 00 |- частини           |      |   5     |  10     | -
8512          |Електричне          |      |         |         |
              |освітлювальне       |      |         |         |
              |устаткування або    |      |         |         |
              |сигналізаційне (крім|      |         |         |
              |виробів товарної    |      |         |         |
              |позиції 8539),      |      |         |         |
              |склоочищувачі,      |      |         |         |
              |антиобмерзлювачі та |      |         |         |
              |протизапітнювачі,   |      |         |         |
              |які використовуються|      |         |         |
              |для велосипедів або |      |         |         |
              |автомобілів:        |      |         |         |
8512 10 00 00 |- прилади           |      |   5     |  10     | шт
              |освітлювальні або   |      |         |         |
              |пристосування для   |      |         |         |
              |візуальної          |      |         |         |
              |сигналізації,       |      |         |         |
              |використовувані на  |      |         |         |
              |велосипедах         |      |         |         |
8512 20 00 00 |- інші прилади      |      |  20     |  40     | шт
              |освітлювальні або   |      |         |         |
              |пристосування       |      |         |         |
              |візуальної          |      |         |         |
              |сигналізації        |      |         |         |
8512 30 00 00 |- прилади звукової  |      |  25     |  50     | шт
              |сигналізації        |      |         |         |
8512 40 00    |- склоочищувачі,    |      |         |         |
              |антиобмерзлювачі та |      |         |         |
              |протизапітнювачі:   |      |         |         |
8512 40 00 10 |- - склоочищувачі   |      |   2     |   5     | шт
8512 40 00 30 |- - антиобмерзлювачі|      |  20     |  40     | шт
8512 40 00 90 |- - протизапітнювачі|      |  20     |  40     | шт
8512 90 00 00 |- частини           |      |  20     |  40     | -
8513          |Ліхтарі електричні  |      |         |         |
              |портативні, що діють|      |         |         |
              |за допомогою        |      |         |         |
              |власного джерела    |      |         |         |
              |енергії (наприклад  |      |         |         |
              |на сухих батарейках,|      |         |         |
              |акумуляторах,       |      |         |         |
              |магнето), крім      |      |         |         |
              |освітлювальних      |      |         |         |
              |приладів товарної   |      |         |         |
              |позиції 8512:       |      |         |         |
8513 10 00 00 |- ліхтарі           |      |  20     |  40     | шт
8513 90 00 00 |- частини           |      |  20     |  40     | -
8514          |Печі та камери      |      |         |         |
              |промислові або      |      |         |         |
              |лабораторні,        |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |індукційні або      |      |         |         |
              |діелектричні); інше |      |         |         |
              |промислове або      |      |         |         |
              |лабораторне         |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |термічного          |      |         |         |
              |оброблення          |      |         |         |
              |матеріалів,         |      |         |         |
              |індукційне або      |      |         |         |
              |діелектричне:       |      |         |         |
8514 10       |- печі та камери    |      |         |         |
              |опору (з непрямим   |      |         |         |
              |опаленням):         |      |         |         |
8514 10 10 00 |- - печі            |      |   5     |  10     | шт
              |хлібопекарські та   |      |         |         |
              |кондитерські        |      |         |         |
8514 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8514 20       |- печі та камери    |      |         |         |
              |індукційні або      |      |         |         |
              |діелектричні:       |      |         |         |
8514 20 10 00 |- - печі та камери  |      |   5     |  10     | шт
              |індукційні          |      |         |         |
8514 20 90 00 |- - печі та камери  |      |   5     |  10     | шт
              |діелектричні        |      |         |         |
8514 30       |- інші печі та      |      |         |         |
              |камери:             |      |         |         |
              |- - печі з          |      |         |         |
              |інфрачервоним       |      |         |         |
              |випромінюванням:    |      |         |         |
8514 30 11 00 |- - - для вироблення|      |   5     |  10     | шт
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |приладів на         |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластинах           |      |         |         |
8514 30 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
              |- - інші:           |      |         |         |
8514 30 91 00 |- - - для вироблення|      |   2     |   5     | шт
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |приладів на         |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластинах           |      |         |         |
8514 30 99 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8514 40 00 00 |- інше індукційне   |      |   5     |  10     | шт
              |або діелектричне    |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |термічного          |      |         |         |
              |оброблення          |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
8514 90       |- частини:          |      |         |         |
8514 90 20 00 |- - пристроїв       |      |   5     |  10     | -
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |8514 10 05 00,      |      |         |         |
              |8514 20 05 00,      |      |         |         |
              |8514 30 11 00 або   |      |         |         |
              |8514 30 91 00       |      |         |         |
8514 90 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8515          |Машини та апарати   |      |         |         |
              |для паяння (м'яким  |      |         |         |
              |або твердим припоєм)|      |         |         |
              |або зварювання з    |      |         |         |
              |можливістю різання  |      |         |         |
              |або без нього,      |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |(включаючи з        |      |         |         |
              |електричним         |      |         |         |
              |нагріванням газу),  |      |         |         |
              |лазерні чи з іншим  |      |         |         |
              |світловим або       |      |         |         |
              |фотонним            |      |         |         |
              |випромінюванням,    |      |         |         |
              |ультразвукові,      |      |         |         |
              |електронно-         |      |         |         |
              |променеві,          |      |         |         |
              |магнітно-імпульсні  |      |         |         |
              |та плазмодугові;    |      |         |         |
              |електричні машини та|      |         |         |
              |апарати для гарячого|      |         |         |
              |напилення металів   |      |         |         |
              |або металокераміки: |      |         |         |
              |- машини та апарати |      |         |         |
              |для паяння твердим  |      |         |         |
              |або м'яким припоєм: |      |         |         |
8515 11 00 00 |- - паяльники та    |      |   5     |  10     | шт
              |пістолети паяльні   |      |         |         |
8515 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
              |- машини та апарати |      |         |         |
              |для зварювання      |      |         |         |
              |металів опором:     |      |         |         |
8515 21 00 00 |- - повністю або    |      |   5     |  10     | шт
              |частково автоматичні|      |         |         |
              |або напівавтоматичні|      |         |         |
8515 29       |- - інші:           |      |         |         |
8515 29 10 00 |- - - для зварювання|      |   5     |  10     | шт
              |у стик              |      |         |         |
8515 29 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
              |- машини та апарати |      |         |         |
              |для дугового        |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |плазмодугове)       |      |         |         |
              |зварювання металів: |      |         |         |
8515 31 00 00 |- - автоматичні або |      |   5     |  10     | шт
              |напівавтоматичні    |      |         |         |
8515 39       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - для ручного   |      |         |         |
              |зварювання покритими|      |         |         |
              |електродами, які    |      |         |         |
              |укомплектовані      |      |         |         |
              |пристроями для      |      |         |         |
              |зварювання або      |      |         |         |
              |різання та          |      |         |         |
              |поставляються:      |      |         |         |
8515 39 13 00 |- - - - з           |      |   5     |  10     | шт
              |трансформаторами    |      |         |         |
8515 39 18 00 |- - - - з           |      |   5     |  10     | шт
              |генераторами або    |      |         |         |
              |перетворювачами     |      |         |         |
              |обертовими або      |      |         |         |
              |перетворювачами     |      |         |         |
              |статичними,         |      |         |         |
              |випрямлячами        |      |         |         |
8515 39 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8515 80       |- інші машини та    |      |         |         |
              |апарати:            |      |         |         |
              |- - для оброблення  |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
8515 80 11 00 |- - - для зварювання|      |   5     |  10     | шт
8515 80 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
              |- - інші:           |      |         |         |
8515 80 91 00 |- - - для зварювання|      |   5     |  10     | шт
              |пластмас опором     |      |         |         |
8515 80 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8515 90 00 00 |- частини           |      |   2     |  10     | -
8516          |Пристрої електричні |      |         |         |
              |водогрійні          |      |         |         |
              |акумулювальні або   |      |         |         |
              |безінерційні та     |      |         |         |
              |кип'ятильники       |      |         |         |
              |занурені електричні;|      |         |         |
              |прилади електричні  |      |         |         |
              |для обігрівання     |      |         |         |
              |приміщень, грунту   |      |         |         |
              |тощо;               |      |         |         |
              |електронагрівальні  |      |         |         |
              |апарати перукарські |      |         |         |
              |(наприклад сушарки  |      |         |         |
              |для волосся, бігуді,|      |         |         |
              |щипці для гарячої   |      |         |         |
              |завивки) або для    |      |         |         |
              |сушіння рук; праски |      |         |         |
              |електричні; інші    |      |         |         |
              |побутові            |      |         |         |
              |електронагрівальні  |      |         |         |
              |прилади; елементи   |      |         |         |
              |опору нагрівальні,  |      |         |         |
              |крім включених до   |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8545:               |      |         |         |
8516 10       |- пристрої          |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |водогрійні          |      |         |         |
              |акумулювальні або   |      |         |         |
              |безінерційні та     |      |         |         |
              |кип'ятильники       |      |         |         |
              |занурені електричні:|      |         |         |
              |- - пристрої        |      |         |         |
              |водогрійні:         |      |         |         |
8516 10 11 00 |- - - моментального |      |   2     |   5     | шт
              |нагрівання          |      |         |         |
8516 10 19    |- - - інші:         |      |         |         |
8516 10 19 10 |- - - -             |      |4 євро   |8 євро   | шт
              |електрокавоварки    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8516 10 19 30 |- - - -             |      |   5     |  10     | шт
              |водонагрівачі       |      |         |         |
              |електричні для      |      |         |         |
              |пасажирських вагонів|      |         |         |
8516 10 19 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
              |- - кип'ятильники:  |      |         |         |
8516 10 91 00 |- - - види, що      |      |  10     |  20     | шт
              |використовуються    |      |         |         |
              |лише у побуті       |      |         |         |
8516 10 99    |- - - інші:         |      |         |         |
8516 10 99 10 |- - - -             |      |    5    |    5    | шт
              |кип'ятильники       |      |         |         |
              |заглибні            |      |         |         |
8516 10 99 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
              |- прилади електричні|      |         |         |
              |для обігрівання     |      |         |         |
              |приміщень, грунту   |      |         |         |
              |тощо:               |      |         |         |
8516 21 00 00 |- - радіатори       |      |   10    |   10    | шт
              |теплоакумулювальні  |      |         |         |
8516 29       |- - інші:           |      |         |         |
8516 29 10 00 |- - - радіатори з   |      |   10    |   10    | шт
              |наповненою рідиною  |      |         |         |
8516 29 50 00 |- - - нагрівачі     |      |   10    |   10    | шт
              |конвекційні         |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8516 29 91 00 |- - - - з           |      |   10    |   10    | шт
              |вентиляторами       |      |         |         |
8516 29 99 00 |- - - - інші        |      |   10    |   10    | шт
              |- апарати           |      |         |         |
              |електронагрівальні  |      |         |         |
              |для завивки та      |      |         |         |
              |сушіння волосся або |      |         |         |
              |електросушарки для  |      |         |         |
              |рук:                |      |         |         |
8516 31       |- - сушарки для     |      |         |         |
              |волосся:            |      |         |         |
8516 31 10 00 |- - - ковпаки-      |      |   10    |   10    | шт
              |сушарки             |      |         |         |
8516 31 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8516 32 00 00 |- - інші апарати    |      |   2     |   5     | шт
              |електронагрівальні  |      |         |         |
              |перукарські         |      |         |         |
8516 33 00 00 |- - електросушарки  |      |   10    |   10    | шт
              |для рук             |      |         |         |
8516 40       |- праски електричні:|      |         |         |
8516 40 10 00 |- - з парою         |      |   10    |   10    | шт
8516 40 90 00 |- - інші            |      |   10    |   10    | шт
8516 50 00 00 |- печі мікрохвильові|      |    8    |    8    | шт
8516 60       |- інші печі;        |      |         |         |
              |електроплити        |      |         |         |
              |кухонні, котли для  |      |         |         |
              |варіння та полиці   |      |         |         |
              |духової шафи        |      |         |         |
              |(включаючи столи для|      |         |         |
              |смаження), грилі та |      |         |         |
              |ростери:            |      |         |         |
8516 60 10 00 |- - електроплити    |      |   10    |   10    | шт
              |кухонні             |      |         |         |
              |- - електроплити,   |      |         |         |
              |котли для варіння та|      |         |         |
              |полиці духової шафи:|      |         |         |
8516 60 51 00 |- - - полиці духової|      |   10    |   10    | шт
              |шафи вмонтовані     |      |         |         |
8516 60 59 00 |- - - інші          |      |   10    |   10    | шт
8516 60 70 00 |- - грилі та ростери|      |   10    |   10    | шт
8516 60 80 00 |- - електропечі     |      |   10    |   10    | шт
              |вмонтовані          |      |         |         |
8516 60 90 00 |- - інші            |      |   10    |   10    | шт
              |- інші прилади      |      |         |         |
              |електронагрівальні: |      |         |         |
8516 71 00 00 |- - електричні      |      |   10    |   10    | шт
              |кавоварки та        |      |         |         |
              |електричні апарати  |      |         |         |
              |для приготування чаю|      |         |         |
8516 72 00 00 |- - тостери для     |      |   10    |   10    | шт
              |підсмажування хліба |      |         |         |
8516 79       |- - інші:           |      |         |         |
8516 79 10 00 |- - - пристрої для  |      |   10    |   10    | шт
              |зігрівання          |      |         |         |
8516 79 20 00 |- - - глибокі       |      |   10    |   10    | шт
              |масляні жаровні     |      |         |         |
8516 79 80 00 |- - - інші          |      |   10    |   10    | шт
8516 80       |- елементи опору    |      |         |         |
              |нагрівальні:        |      |         |         |
8516 80 10 00 |- - зібрані в блоки,|      |   10    |   10    | шт
              |які складаються     |      |         |         |
              |тільки з простого   |      |         |         |
              |ізольованого каркаса|      |         |         |
              |та електричного     |      |         |         |
              |з'єднувача, що      |      |         |         |
              |застосовуються в    |      |         |         |
              |цивільній авіації   |      |         |         |
              |проти обмерзання    |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8516 80 91 00 |- - - які змонтовані|      |  10     |  20     | шт
              |з ізолювальним      |      |         |         |
              |каркасом            |      |         |         |
8516 80 99    |- - - інші:         |      |         |         |
8516 80 99 10 |- - - - для         |      |   1     |   5     | шт
              |пасажирських вагонів|      |         |         |
8516 80 99 30 |- - - - для         |      |   1     |   5     | шт
              |трамвайних вагонів  |      |         |         |
8516 80 99 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
8516 90 00 00 |- частини           |      |  20     |  40     | -
8517          |Апарати електричні  |      |         |         |
              |телефонні або       |      |         |         |
              |телеграфні для      |      |         |         |
              |проводового зв'язку,|      |         |         |
              |включаючи телефонні |      |         |         |
              |апарати з           |      |         |         |
              |бездротовою трубкою;|      |         |         |
              |апаратура для систем|      |         |         |
              |проводового зв'язку |      |         |         |
              |на несучій частоті  |      |         |         |
              |або для цифрових    |      |         |         |
              |проводових систем   |      |         |         |
              |зв'язку;            |      |         |         |
              |відеотелефони:      |      |         |         |
              |- телефонні апарати;|      |         |         |
              |відеотелефони:      |      |         |         |
8517 11 00 00 |- - телефонні       |      |2,3 євро |4,6 євро | шт
              |апарати для         |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |проводового зв'язку |      |         |         |
              |в поєднанні з       |      |         |         |
              |бездротовою трубкою |      |         |         |
8517 19       |- - інші:           |      |         |         |
8517 19 10 00 |- - - відеотелефони |      |  10     |  20     | шт
8517 19 90 00 |- - - інші          |      |2,3 євро |4,6 євро | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |- факсимільні       |      |         |         |
              |апарати та          |      |         |         |
              |дистанційні         |      |         |         |
              |записувальні        |      |         |         |
              |пристрої:           |      |         |         |
8517 21 00 00 |- - факсимільні     |      |  10     |  20     | шт
              |апарати             |      |         |         |
8517 22 00 00 |- - телепринтери    |      |  10     |  20     | шт
8517 30 00 00 |- комутатори для    |      |  20     |  40     | шт
              |телефонного або     |      |         |         |
              |телеграфного зв'язку|      |         |         |
8517 50       |- інша апаратура для|      |         |         |
              |систем проводового  |      |         |         |
              |зв'язку на несучій  |      |         |         |
              |частоті або цифрових|      |         |         |
              |проводових систем   |      |         |         |
              |зв'язку:            |      |         |         |
8517 50 10 00 |- - для систем      |      |  10     |  20     | шт
              |проводового зв'язку |      |         |         |
              |на несучій частоті  |      |         |         |
8517 50 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
8517 80       |- інші пристрої:    |      |         |         |
8517 80 10 00 |- - переговорні     |      |  10     |  20     | шт
              |пристрої            |      |         |         |
8517 80 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
8517 90       |- частини:          |      |         |         |
              |- - апаратів для    |      |         |         |
              |передавання за      |      |         |         |
              |допомогою струмів   |      |         |         |
              |несучої частоти     |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8517 50 10 00:      |      |         |         |
8517 90 11 00 |- - - електронне    |      |  10     |  20     | шт
              |компонування        |      |         |         |
8517 90 19 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
              |- - інші:           |      |         |         |
8517 90 82 00 |- - - електронне    |      |  10     |  20     | шт
              |компонування        |      |         |         |
8517 90 88 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8518          |Мікрофони та        |      |         |         |
              |підставки для них;  |      |         |         |
              |гучномовці,         |      |         |         |
              |вмонтовані або не   |      |         |         |
              |вмонтовані в корпус;|      |         |         |
              |телефони головні,   |      |         |         |
              |навушники та        |      |         |         |
              |комбіновані         |      |         |         |
              |комплекти мікрофон/ |      |         |         |
              |гучномовець;        |      |         |         |
              |підсилювачі звукових|      |         |         |
              |частот електричні;  |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |звукопідсилювальні  |      |         |         |
              |установки:          |      |         |         |
8518 10       |- мікрофони та      |      |         |         |
              |підставки для них:  |      |         |         |
8518 10 10 00 |- - для цивільної   |      |  10     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8518 10 90 00 |- - інші            |      |   0,1   |   5     | шт
              |- гучномовці,       |      |         |         |
              |вмонтовані або не   |      |         |         |
              |вмонтовані в корпус:|      |         |         |
8518 21       |- - гучномовці      |      |         |         |
              |окремі, вмонтовані в|      |         |         |
              |корпус:             |      |         |         |
8518 21 10 00 |- - - для цивільної |      |  10     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8518 21 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8518 22       |- - комплекти       |      |         |         |
              |гучномовців,        |      |         |         |
              |вмонтованих в одному|      |         |         |
              |корпусі:            |      |         |         |
8518 22 10 00 |- - - для цивільної |      |  10     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8518 22 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8518 29       |- - інші:           |      |         |         |
8518 29 10 00 |- - - для цивільної |      |  10     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8518 29 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8518 30       |- телефони головні, |      |         |         |
              |навушники та        |      |         |         |
              |комбіновані         |      |         |         |
              |комплекти мікрофон/ |      |         |         |
              |гучномовець:        |      |         |         |
8518 30 10 00 |- - для цивільної   |      |  10     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8518 30 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
8518 40       |- підсилювачі       |      |         |         |
              |звукових частот     |      |         |         |
              |електричні:         |      |         |         |
8518 40 10 00 |- - для цивільної   |      |  10     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8518 40 30 00 |- - - підсилювачі   |      |  10     |  20     | шт
              |телефонні та        |      |         |         |
              |вимірювальні        |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8518 40 91 00 |- - - - одноканальні|      |  10     |  20     | шт
8518 40 99 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
8518 50       |- електричні        |      |         |         |
              |звукопідсилювальні  |      |         |         |
              |установки:          |      |         |         |
8518 50 10 00 |- - для цивільної   |      |  10     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8518 50 90 00 |- - інші            |      |   0,1   |   5     | шт
8518 90 00 00 |- частини           |      |  10     |  20     | -
8519          |Електропрогравачі,  |      |         |         |
              |програвачі          |      |         |         |
              |грамплатівок,       |      |         |         |
              |касетні програвачі  |      |         |         |
              |та інша             |      |         |         |
              |звуковідтворювальна |      |         |         |
              |апаратура без       |      |         |         |
              |пристроїв для       |      |         |         |
              |звукозапису:        |      |         |         |
8519 10 00 00 |- програвачі        |      |  10     |  20     | шт
              |грамплатівок, які   |      |         |         |
              |діють після вкидання|      |         |         |
              |монети або жетона   |      |         |         |
              |- інші програвачі   |      |         |         |
              |грамплатівок:       |      |         |         |
8519 21 00 00 |- - без гучномовця  |      |  10     |  20     | шт
8519 29 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
              |- електропрогравачі:|      |         |         |
8519 31 00 00 |- - з пристроєм     |      |  10     |  20     | шт
              |автоматичної заміни |      |         |         |
              |платівок            |      |         |         |
8519 39 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
8519 40 00 00 |- диктофони         |      |  10     |  20     | шт
              |- інша              |      |         |         |
              |звуковідтворювальна |      |         |         |
              |апаратура:          |      |         |         |
8519 92 00 00 |- - касетні         |      |  10     |  20     | шт
              |програвачі          |      |         |         |
              |кишенькові          |      |         |         |
8519 93       |- - інші, касетного |      |         |         |
              |типу:               |      |         |         |
              |- - - для           |      |         |         |
              |використання в      |      |         |         |
              |автомобілях:        |      |         |         |
8519 93 31 00 |- - - - з системою  |      |  10     |  20     | шт
              |аналогового або     |      |         |         |
              |цифрового зчитування|      |         |         |
8519 93 39 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
              |- - - інші:         |      |         |         |
8519 93 81 00 |- - - - з системою  |      |  10     |  20     | шт
              |аналогового або     |      |         |         |
              |цифрового зчитування|      |         |         |
8519 93 89 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
8519 99       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з лазерною    |      |         |         |
              |системою зчитування:|      |         |         |
8519 99 12 00 |- - - - що          |      |  10     |  20     | шт
              |використовується в  |      |         |         |
              |автомобілях з       |      |         |         |
              |дисками діаметром не|      |         |         |
              |більш як 6,5 см     |      |         |         |
8519 99 18 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
8519 99 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8520          |Магнітофони та інша |      |         |         |
              |звукозаписувальна   |      |         |         |
              |апаратура, з        |      |         |         |
              |пристроями для      |      |         |         |
              |звуковідтворення    |      |         |         |
              |або без них:        |      |         |         |
8520 10 00 00 |- диктофони, що     |      |  10     |  20     | шт
              |потребують          |      |         |         |
              |зовнішнього джерела |      |         |         |
              |електроживлення     |      |         |         |
8520 20 00 00 |- автовідповідачі   |      |  10     |  20     | шт
              |телефонні           |      |         |         |
              |- інша апаратура для|      |         |         |
              |запису і відтворення|      |         |         |
              |звуку на магнітних  |      |         |         |
              |стрічках:           |      |         |         |
8520 32       |- - з цифровим      |      |         |         |
              |записом звуку:      |      |         |         |
              |- - - касетного     |      |         |         |
              |типу:               |      |         |         |
              |- - - - з           |      |         |         |
              |підсилювачем та з   |      |         |         |
              |одним чи кількома   |      |         |         |
              |гучномовцями,       |      |         |         |
              |вмонтованими у      |      |         |         |
              |корпус:             |      |         |         |
8520 32 11 00 |- - - - - що не     |      |  10     |  20     | шт
              |потребує зовнішнього|      |         |         |
              |джерела             |      |         |         |
              |електроживлення     |      |         |         |
8520 32 19 00 |- - - - - інші      |      |  10     |  20     | шт
8520 32 30 00 |- - - - кишенькові  |      |  10     |  20     | шт
              |магнітофони         |      |         |         |
8520 32 50 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
              |- - - інші:         |      |         |         |
8520 32 91 00 |- - - - що          |      |  10     |  20     | шт
              |використовують      |      |         |         |
              |магнітні стрічки на |      |         |         |
              |бобінах та          |      |         |         |
              |дозволяють          |      |         |         |
              |записувати або      |      |         |         |
              |відтворювати звук   |      |         |         |
              |при одній швидкості |      |         |         |
              |19 см/с або при     |      |         |         |
              |декількох           |      |         |         |
              |швидкостях, які не  |      |         |         |
              |перевищують 19 см/с |      |         |         |
8520 32 99 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
8520 33       |- - інші, касетного |      |         |         |
              |типу:               |      |         |         |
              |- - - з підсилювачем|      |         |         |
              |та з одним чи       |      |         |         |
              |кількома            |      |         |         |
              |гучномовцями,       |      |         |         |
              |вмонтованими в      |      |         |         |
              |корпус:             |      |         |         |
8520 33 11 00 |- - - - що не       |      |  10     |  20     | шт
              |потребують          |      |         |         |
              |зовнішнього джерела |      |         |         |
              |електроживлення     |      |         |         |
8520 33 19 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
8520 33 30 00 |- - - кишенькові    |      |  10     |  20     | шт
              |магнітофони         |      |         |         |
8520 33 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8520 39       |- - інші:           |      |         |         |
8520 39 10 00 |- - - що            |      |  10     |  20     | шт
              |використовують      |      |         |         |
              |магнітні стрічки на |      |         |         |
              |бобінах та          |      |         |         |
              |дозволяють          |      |         |         |
              |записувати або      |      |         |         |
              |відтворювати звук   |      |         |         |
              |при одній швидкості |      |         |         |
              |19 см/с або при     |      |         |         |
              |декількох           |      |         |         |
              |швидкостях, які не  |      |         |         |
              |перевищують 19 см/с |      |         |         |
8520 39 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8520 90       |- інші:             |      |         |         |
8520 90 10 00 |- - для цивільної   |      |  10     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8520 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
8521          |Апаратура для       |      |         |         |
              |відеозапису або     |      |         |         |
              |відтворення         |      |         |         |
              |відеозаписів, з     |      |         |         |
              |відеотюнером або без|      |         |         |
              |нього:              |      |         |         |
8521 10       |- на магнітних      |      |         |         |
              |стрічках:           |      |         |         |
8521 10 10 00 |- - для цивільної   |      |  10     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інша:           |      |         |         |
8521 10 30 00 |- - - шириною       |      |  10     |  20     | шт
              |стрічки не більш як |      |         |         |
              |1,3 см, з швидкістю |      |         |         |
              |протягування стрічки|      |         |         |
              |не більш як 50 мм/с |      |         |         |
8521 10 80 00 |- - - інша          |      |  10     |  20     | шт
8521 90 00 00 |- інша              |      |  10     |  20     | шт
8522          |Частини та приладдя,|      |         |         |
              |призначені винятково|      |         |         |
              |або головним чином  |      |         |         |
              |для апаратів        |      |         |         |
              |товарних позицій    |      |         |         |
              |8519-8521:          |      |         |         |
8522 10 00 00 |- звукознімачі      |      |  10     |  20     | -
8522 90       |- інші:             |      |         |         |
8522 90 10 00 |- - блоки та вузли, |      |  10     |  20     | -
              |складені з двох або |      |         |         |
              |більше частин або   |      |         |         |
              |компонентів,        |      |         |         |
              |з'єднаних або       |      |         |         |
              |сполучених між      |      |         |         |
              |собою, для          |      |         |         |
              |пристроїв, включених|      |         |         |
              |у підпозицію        |      |         |         |
              |8520 90, для        |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8522 90 30 00 |- - - голки         |      |  10     |  20     | -
              |звукознімачів;      |      |         |         |
              |алмази, сапфіри та  |      |         |         |
              |інше дорогоцінне або|      |         |         |
              |напівдорогоцінне    |      |         |         |
              |каміння (природні,  |      |         |         |
              |синтезовані або     |      |         |         |
              |реконструйовані) для|      |         |         |
              |голок звукознімачів,|      |         |         |
              |встановлені або ні  |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8522 90 91 00 |- - - - електронне  |      |  10     |  20     | -
              |компонування        |      |         |         |
8522 90 93 00 |- - - - монокасетне |      |  10     |  20     | -
              |компонування        |      |         |         |
              |загальною товщиною  |      |         |         |
              |стрічки не більш як |      |         |         |
              |53 мм типу, що      |      |         |         |
              |використовується для|      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |пристроїв для запису|      |         |         |
              |та відтворення звуку|      |         |         |
8522 90 98 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
8523          |Носії для запису    |      |         |         |
              |звуку або           |      |         |         |
              |аналогічного запису |      |         |         |
              |інших явищ, але     |      |         |         |
              |незаписані, крім    |      |         |         |
              |виробів групи 37:   |      |         |         |
              |- магнітні стрічки: |      |         |         |
8523 11 00    |- - завширшки не    |      |         |         |
              |більш як 4 мм:      |      |         |         |
8523 11 00 10 |- - - аудіокасети   |      |0,1 євро |0,1 євро | шт
              |без запису          |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8523 11 00 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8523 12 00 00 |- - завширшки понад |      |  10     |  20     | шт
              |4 мм, але не більш  |      |         |         |
              |як 6,5 мм           |      |         |         |
8523 13 00    |- - завширшки понад |      |         |         |
              |6,5 мм:             |      |         |         |
8523 13 00 10 |- - - відеокасети   |      |0,2 євро |0,2 євро | шт
              |без запису          |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8523 13 00 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8523 20       |- магнітні диски:   |      |         |         |
              |- - тверді:         |      |         |         |
8523 20 11 00 |- - - покриті тонким|      |  10     |  20     | шт
              |металевим шаром,    |      |         |         |
              |коерцитивна сила    |      |         |         |
              |якого понад 600     |      |         |         |
              |Ерстед, а зовнішній |      |         |         |
              |діаметр не більш як |      |         |         |
              |231 мм              |      |         |         |
8523 20 19 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8523 20 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
8523 30 00 00 |- картки з магнітною|      |  10     |  20     | шт
              |доріжкою            |      |         |         |
8523 90 00 00 |- інші              |      |  10     |  20     | шт
8524          |Платівки, стрічки та|      |         |         |
              |інші носії для      |      |         |         |
              |запису звуку або    |      |         |         |
              |аналогічного запису,|      |         |         |
              |записані, включаючи |      |         |         |
              |матриці та форми для|      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |платівок, крім      |      |         |         |
              |виробів групи 37:   |      |         |         |
8524 10 00 00 |- платівки до       |      |  20     |  40     | шт
              |електропрогравачів  |      |         |         |
              |- диски до систем   |      |         |         |
              |лазерного           |      |         |         |
              |зчитування:         |      |         |         |
8524 31 00 00 |- - для відтворення |      |0,8 євро |0,8 євро | шт
              |явищ, відмінних від |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |звуку чи зображення |      |         |         |
8524 32 00 00 |- - виключно для    |      |0,8 євро |0,8 євро | шт
              |відтворення звуку   |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8524 39 00 00 |- - інші            |      |0,8 євро |0,8 євро | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8524 40       |- магнітні стрічки  |      |         |         |
              |для відтворення     |      |         |         |
              |явищ, відмінних від |      |         |         |
              |звуку чи зображення:|      |         |         |
8524 40 10 00 |- - з записаними    |      |   2     |   5     | шт
              |даними або          |      |         |         |
              |командами, що       |      |         |         |
              |використовуються у  |      |         |         |
              |пристроях для       |      |         |         |
              |автоматичного       |      |         |         |
              |оброблення          |      |         |         |
              |інформації          |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8524 40 91 00 |- - - завширшки     |      |  10     |  20     | шт
              |понад 4 мм, але не  |      |         |         |
              |більш як 6,5 мм     |      |         |         |
8524 40 99 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
              |- інші магнітні     |      |         |         |
              |стрічки:            |      |         |         |
8524 51 00    |- - завширшки не    |      |         |         |
              |більш як 4 мм:      |      |         |         |
8524 51 00 10 |- - - аудіокасети з |      |0,2 євро |0,2 євро | шт
              |записом             |      |за 1 шт  | за 1 шт |
8524 51 00 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8524 52 00 00 |- - завширшки понад |      |  10     |  20     | шт
              |4 мм, але не більш  |      |         |         |
              |як 6,5 мм           |      |         |         |
8524 53 00    |- - завширшки понад |      |         |         |
              |6,5 мм:             |      |         |         |
8524 53 00 10 |- - - відеокасети з |      |1 євро   |1 євро   | шт
              |записом             |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8524 53 00 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8524 60 00 00 |- картки з магнітною|      |  10     |  20     | шт
              |доріжкою            |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
8524 91       |- - для відтворення |      |         |         |
              |явищ, відмінних від |      |         |         |
              |звуку чи зображення:|      |         |         |
8524 91 10 00 |- - - з записаними  |      |  10     |  20     | шт
              |даними або          |      |         |         |
              |командами, що       |      |         |         |
              |використовуються в  |      |         |         |
              |пристроях для       |      |         |         |
              |автоматичного       |      |         |         |
              |оброблення          |      |         |         |
              |інформації          |      |         |         |
8524 91 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8524 99 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
8525          |Передавачі для      |      |         |         |
              |радіотелефонного,   |      |         |         |
              |радіотелеграфного   |      |         |         |
              |зв'язку,            |      |         |         |
              |радіомовлення або   |      |         |         |
              |телебачення, до     |      |         |         |
              |складу яких входять |      |         |         |
              |або не входять      |      |         |         |
              |приймальна,         |      |         |         |
              |звукозаписувальна чи|      |         |         |
              |звуковідтворювальна |      |         |         |
              |апаратура;          |      |         |         |
              |телевізійні камери; |      |         |         |
              |відеокамери зі      |      |         |         |
              |"стоп-кадром" та    |      |         |         |
              |інші записувальні   |      |         |         |
              |відеокамери:        |      |         |         |
8525 10       |- передавачі:       |      |         |         |
8525 10 10 00 |- - радіотелефонні  |      |  10     |  20     | шт
              |або радіотелеграфні,|      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
8525 10 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
8525 20       |- передавачі, до    |      |         |         |
              |складу яких входять |      |         |         |
              |приймачі:           |      |         |         |
8525 20 10 00 |- - радіотелефонні  |      |75 євро  |150 євро | шт
              |або радіотелеграфні,|      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8525 20 91 00 |- - - для           |      |    0    |    0    | шт
              |стільникового       |      |         |         |
              |зв'язку (мобільні   |      |         |         |
              |телефони)           |      |         |         |
8525 20 99 00 |- - - інші          |      |75 євро  |150 євро | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8525 30       |- телекамери:       |      |         |         |
8525 30 10 00 |- - що мають        |      |  20     |  40     | шт
              |принаймні три       |      |         |         |
              |телевізійні трубки  |      |         |         |
              |для передачі        |      |         |         |
8525 30 90 00 |- - інші            |      |  20     |  40     | шт
8525 40       |- відеокамери зі    |      |         |         |
              |"стоп-кадром" та    |      |         |         |
              |інші записувальні   |      |         |         |
              |відеокамери:        |      |         |         |
8525 40 10 00 |- - відеокамери зі  |      |  10     |  20     | шт
              |"стоп-кадром"       |      |         |         |
              |- - записувальні    |      |         |         |
              |відеокамери інші:   |      |         |         |
8525 40 91 00 |- - - виключно для  |      |  10     |  20     | шт
              |запису звуку та     |      |         |         |
              |зображень, знятих за|      |         |         |
              |допомогою           |      |         |         |
              |телевізійної камери |      |         |         |
8525 40 99 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8526          |Радіолокаційні та   |      |         |         |
              |радіозондувальні    |      |         |         |
              |прилади (радари),   |      |         |         |
              |радіонавігаційні    |      |         |         |
              |прилади та          |      |         |         |
              |радіоапаратура      |      |         |         |
              |дистанційного       |      |         |         |
              |керування:          |      |         |         |
8526 10       |- радіолокаційні та |      |         |         |
              |радіозондувальні    |      |         |         |
              |прилади (радари):   |      |         |         |
8526 10 10 00 |- - для цивільної   |      |  10     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8526 10 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
              |- інші:             |      |         |         |
8526 91       |- - радіонавігаційні|      |         |         |
              |прилади:            |      |         |         |
              |- - - для цивільної |      |         |         |
              |авіації:            |      |         |         |
8526 91 11 00 |- - - -             |      |  10     |  20     | шт
              |радіонавігаційні    |      |         |         |
              |приймачі            |      |         |         |
8526 91 19 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
8526 91 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8526 92       |- - радіоапаратура  |      |         |         |
              |дистанційного       |      |         |         |
              |керування:          |      |         |         |
8526 92 10 00 |- - - для цивільної |      |  10     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8526 92 90 00 |- - - інша          |      |  10     |  20     | шт
8527          |Приймальна апаратура|      |         |         |
              |для                 |      |         |         |
              |радіотелефонного,   |      |         |         |
              |радіотелеграфного   |      |         |         |
              |зв'язку або         |      |         |         |
              |радіомовлення,      |      |         |         |
              |поєднана або не     |      |         |         |
              |поєднана в одному   |      |         |         |
              |корпусі з пристроєм |      |         |         |
              |запису та           |      |         |         |
              |відтворення звуку   |      |         |         |
              |або з годинником:   |      |         |         |
              |- радіоприймальна   |      |         |         |
              |апаратура, яка може |      |         |         |
              |функціонувати без   |      |         |         |
              |зовнішніх джерел    |      |         |         |
              |електроживлення, що |      |         |         |
              |включає приймачі,   |      |         |         |
              |здатні приймати     |      |         |         |
              |радіотелефонні та   |      |         |         |
              |радіотелеграфні     |      |         |         |
              |сигнали:            |      |         |         |
8527 12       |- - радіомагнітофони|      |         |         |
              |кишенькові:         |      |         |         |
8527 12 10 00 |- - - з системою    |      |  10     |  20     | шт
              |аналогового або     |      |         |         |
              |цифрового зчитування|      |         |         |
8527 12 90 00 |- - - інша          |      |  10     |  20     | шт
8527 13       |- - інша апаратура  |      |         |         |
              |поєднана з          |      |         |         |
              |звукозаписувальними |      |         |         |
              |чи звуковідтворю-   |      |         |         |
              |вальними пристроями:|      |         |         |
8527 13 10 00 |- - - з системою    |      |  25     |  50     | шт
              |лазерного зчитування|      |         |         |
              |- - - інша:         |      |         |         |
8527 13 91 00 |- - - - касетна з   |      |  25     |  50     | шт
              |системою аналогового|      |         |         |
              |або цифрового       |      |         |         |
              |зчитування          |      |         |         |
8527 13 99 00 |- - - - інша        |      |  25     |  50     | шт
8527 19 00 00 |- - інша            |      |  20     |  40     | шт
              |- радіоприймальна   |      |         |         |
              |апаратура, яка може |      |         |         |
              |функціонувати лише  |      |         |         |
              |за допомогою        |      |         |         |
              |зовнішніх джерел    |      |         |         |
              |електроживлення, для|      |         |         |
              |застосування в      |      |         |         |
              |автомобілях, що     |      |         |         |
              |включає приймачі,   |      |         |         |
              |здатні приймати     |      |         |         |
              |радіотелефонні та   |      |         |         |
              |радіотелеграфні     |      |         |         |
              |сигнали:            |      |         |         |
8527 21       |- - поєднана з      |      |         |         |
              |звукозаписувальним  |      |         |         |
              |чи                  |      |         |         |
              |звуковідтворювальним|      |         |         |
              |пристроєм:          |      |         |         |
              |- - - здатна        |      |         |         |
              |приймати та         |      |         |         |
              |декодувати сигнали  |      |         |         |
              |цифрової            |      |         |         |
              |радіоінформаційної  |      |         |         |
              |системи             |      |         |         |
              |(запам'ятовувальні  |      |         |         |
              |пристрої на змінних |      |         |         |
              |дисках):            |      |         |         |
8527 21 20 00 |- - - - з системою  |      |  25     |  50     | шт
              |лазерного зчитування|      |         |         |
              |- - - - інша:       |      |         |         |
8527 21 52 00 |- - - - - касетна з |      |  25     |  50     | шт
              |системою аналогового|      |         |         |
              |або цифрового       |      |         |         |
              |зчитування          |      |         |         |
8527 21 59 00 |- - - - - інша      |      |  25     |  50     | шт
              |- - - інша:         |      |         |         |
8527 21 70 00 |- - - - з системою  |      |  25     |  50     | шт
              |лазерного зчитування|      |         |         |
              |- - - - інша:       |      |         |         |
8527 21 92 00 |- - - - - касетна та|      |  25     |  50     | шт
              |з системою          |      |         |         |
              |аналогового або     |      |         |         |
              |цифрового зчитування|      |         |         |
8527 21 98 00 |- - - - - інша      |      |  25     |  50     | шт
8527 29 00 00 |- - інша            |      |  25     |  50     | шт
              |- інша              |      |         |         |
              |радіоприймальна     |      |         |         |
              |апаратура, що       |      |         |         |
              |включає приймачі,   |      |         |         |
              |здатні приймати     |      |         |         |
              |радіотелефонні та   |      |         |         |
              |радіотелеграфні     |      |         |         |
              |сигнали:            |      |         |         |
8527 31       |- - поєднана з      |      |         |         |
              |звукозаписувальним  |      |         |         |
              |чи                  |      |         |         |
              |звуковідтворювальним|      |         |         |
              |пристроєм:          |      |         |         |
              |- - - з одним або   |      |         |         |
              |кількома            |      |         |         |
              |гучномовцями,       |      |         |         |
              |вмонтованими в      |      |         |         |
              |одному корпусі:     |      |         |         |
8527 31 11 00 |- - - - касетна з   |      |  25     |  50     | шт
              |системою аналогового|      |         |         |
              |або цифрового       |      |         |         |
              |зчитування          |      |         |         |
8527 31 19 00 |- - - - інша        |      |  25     |  50     | шт
              |- - - інша:         |      |         |         |
8527 31 91 00 |- - - - з системою  |      |  25     |  50     | шт
              |лазерного зчитування|      |         |         |
              |- - - - інша:       |      |         |         |
8527 31 93 00 |- - - - - касетна з |      |  25     |  50     | шт
              |системою аналогового|      |         |         |
              |або цифрового       |      |         |         |
              |зчитування          |      |         |         |
8527 31 98 00 |- - - - - інша      |      |  25     |  50     | шт
8527 32       |- - не поєднані з   |      |         |         |
              |звукозаписувальним  |      |         |         |
              |чи                  |      |         |         |
              |звуковідтворювальним|      |         |         |
              |пристроєм, але      |      |         |         |
              |поєднані з          |      |         |         |
              |годинниковим        |      |         |         |
              |пристроєм:          |      |         |         |
8527 32 10 00 |- - -               |      |  25     |  50     | шт
              |радіобудильники     |      |         |         |
8527 32 90 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | шт
8527 39       |- - інші:           |      |         |         |
8527 39 10 00 |- - - з одним або   |      |  25     |  50     | шт
              |кількома            |      |         |         |
              |гучномовцями,       |      |         |         |
              |вмонтованими в      |      |         |         |
              |одному корпусі      |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8527 39 91 00 |- - - - без         |      |  25     |  50     | шт
              |вмонтованого        |      |         |         |
              |підсилювача         |      |         |         |
8527 39 99 00 |- - - - з           |      |  25     |  50     | шт
              |вмонтованим         |      |         |         |
              |підсилювачем        |      |         |         |
8527 90       |- інші апарати:     |      |         |         |
8527 90 10 00 |- - для             |      |  25     |  50     | шт
              |радіотелефонного або|      |         |         |
              |радіотелеграфного   |      |         |         |
              |зв'язку, для        |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8527 90 92 00 |- - - приймачі      |      |  25     |  50     | шт
              |дзвінків, сигналів  |      |         |         |
              |тривоги або         |      |         |         |
              |пейджингових        |      |         |         |
              |сигналів, портативні|      |         |         |
8527 90 98 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | шт
8528          |Приймачі            |      |         |         |
              |телевізійні,        |      |         |         |
              |поєднані або не     |      |         |         |
              |поєднані з          |      |         |         |
              |радіоприймачем або з|      |         |         |
              |пристроєм, який     |      |         |         |
              |записує чи відтворює|      |         |         |
              |звук або зображення;|      |         |         |
              |відеомонітори та    |      |         |         |
              |відеопроектори:     |      |         |         |
              |- приймачі          |      |         |         |
              |телевізійні,        |      |         |         |
              |поєднані або не     |      |         |         |
              |поєднані з          |      |         |         |
              |радіоприймачем або з|      |         |         |
              |пристроєм, який     |      |         |         |
              |записує чи відтворює|      |         |         |
              |звук або зображення:|      |         |         |
8528 12       |- - кольорові:      |      |         |         |
              |- - -               |      |         |         |
              |телепроектори:      |      |         |         |
8528 12 14 00 |- - - - в яких      |      |   10    |   10    | шт
              |параметри розгортки |      |         |         |
              |не більш як 625     |      |         |         |
              |рядків              |      |         |         |
              |- - - - в яких      |      |         |         |
              |параметри розгортки |      |         |         |
              |понад 625 рядків:   |      |         |         |
8528 12 16 00 |- - - - - пропускна |      |   10    |   10    | шт
              |спроможність яких по|      |         |         |
              |вертикалі менш як   |      |         |         |
              |700 рядків          |      |         |         |
8528 12 18 00 |- - - - - пропускна |      |   10    |   10    | шт
              |спроможність яких по|      |         |         |
              |вертикалі 700 рядків|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
              |- - - поєднані з    |      |         |         |
              |апаратурою          |      |         |         |
              |відеозапису або     |      |         |         |
              |відтворення         |      |         |         |
              |відеозображення:    |      |         |         |
8528 12 22 00 |- - - - що          |      |   10    |   10    | шт
              |відтворюють         |      |         |         |
              |співвідношення      |      |         |         |
              |ширина/висота екрана|      |         |         |
              |менш як 1,5         |      |         |         |
8528 12 28 00 |- - - - інші        |      |   10    |   10    | шт
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - з           |      |         |         |
              |вмонтованим         |      |         |         |
              |кінескопом:         |      |         |         |
              |- - - - - що        |      |         |         |
              |відтворюють         |      |         |         |
              |співвідношення      |      |         |         |
              |ширина/висота екрана|      |         |         |
              |менш як 1,5 по      |      |         |         |
              |діагоналі екрана:   |      |         |         |
8528 12 52    |- - - - - - не більш|      |         |         |
              |як 42 см:           |      |         |         |
8528 12 52 10 |- - - - - - - не    |      |   14    |   14    | шт
              |більш як 37 см      |      |         |         |
8528 12 52 30 |- - - - - - - понад |      |   14    |   14    | шт
              |37 см, але не більш |      |         |         |
              |як 42 см            |      |         |         |
8528 12 54 00 |- - - - - - понад   |      |   14    |   14    | шт
              |42 см, але не більш |      |         |         |
              |як 52 см            |      |         |         |
8528 12 56 10 |- - - - - - понад   |      |   14    |   14    | шт
              |52 см, але не більш |      |         |         |
              |як 62 см            |      |         |         |
8528 12 56 30 |- - - - - - понад   |      |   14    |   14    | шт
              |62 см, але не більш |      |         |         |
              |як 72 см            |      |         |         |
8528 12 58 00 |- - - - - - понад   |      |   14    |   14    | шт
              |72 см               |      |         |         |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
              |- - - - - - з       |      |         |         |
              |параметрами         |      |         |         |
              |розгортки не більш  |      |         |         |
              |як 625 рядків та в  |      |         |         |
              |яких діагональ      |      |         |         |
              |екрана:             |      |         |         |
8528 12 62    |- - - - - - - не    |      |         |         |
              |більш як 75 см:     |      |         |         |
8528 12 62 10 |- - - - - - - - не  |      |   10    |   10    | шт
              |більш як 37 см      |      |         |         |
8528 12 62 30 |- - - - - - - -     |      |   10    |   10    | шт
              |понад 37 см, але не |      |         |         |
              |більш як 54 см      |      |         |         |
8528 12 62 50 |- - - - - - - -     |      |   10    |   10    | шт
              |понад 54 см, але не |      |         |         |
              |більш як 72 см      |      |         |         |
8528 12 62 70 |- - - - - - - -     |      |   10    |   10    | шт
              |понад 72 см         |      |         |         |
8528 12 66 00 |- - - - - - - понад |      |   10    |   10    | шт
              |75 см               |      |         |         |
              |- - - - - - в яких  |      |         |         |
              |параметри розгортки |      |         |         |
              |понад 625 рядків:   |      |         |         |
8528 12 72    |- - - - - - -       |      |         |         |
              |пропускна           |      |         |         |
              |спроможність яких по|      |         |         |
              |вертикалі менш як   |      |         |         |
              |700 рядків:         |      |         |         |
8528 12 72 10 |- - - - - - - - не  |      |   10    |   10    | шт
              |більш як 37 см      |      |         |         |
8528 12 72 30 |- - - - - - - -     |      |   10    |   10    | шт
              |понад 37 см, але не |      |         |         |
              |більш як 54 см      |      |         |         |
8528 12 72 50 |- - - - - - - -     |      |   10    |   10    | шт
              |понад 54 см         |      |         |         |
8528 12 76    |- - - - - - -       |      |         |         |
              |пропускна           |      |         |         |
              |спроможність яких по|      |         |         |
              |вертикалі перевищує |      |         |         |
              |700 рядків або      |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
8528 12 76 10 |- - - - - - - - не  |      |   10    |   10    | шт
              |більш як 37 см      |      |         |         |
8528 12 76 30 |- - - - - - - -     |      |   10    |   10    | шт
              |понад 37 см, але не |      |         |         |
              |більш як 54 см      |      |         |         |
8528 12 76 50 |- - - - - - - -     |      |   10    |   10    | шт
              |понад 54 см         |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
              |- - - - - з екраном:|      |         |         |
8528 12 81 00 |- - - - - - що      |      |   14    |   14    | шт
              |відтворює           |      |         |         |
              |співвідношення      |      |         |         |
              |ширина/висота екрана|      |         |         |
              |менш як 1,5         |      |         |         |
8528 12 89 00 |- - - - - - інші    |      |   14    |   14    | шт
              |- - - - - без       |      |         |         |
              |екрана:             |      |         |         |
              |- - - - - -         |      |         |         |
              |відеотюнери:        |      |         |         |
8528 12 90 00 |- - - - - - -       |      |   10    |   10    | шт
              |електронні модулі   |      |         |         |
              |для машин           |      |         |         |
              |автоматичного       |      |         |         |
              |оброблення          |      |         |         |
              |інформації          |      |         |         |
              |- - - - - - - інші: |      |         |         |
8528 12 93 00 |- - - - - - - -     |      |   10    |   10    | шт
              |цифрові (включаючи  |      |         |         |
              |змішані цифрові та  |      |         |         |
              |аналогові)          |      |         |         |
8528 12 95 00 |- - - - - - - - інші|      |   10    |   10    | шт
8528 12 98 00 |- - - - - - інші    |      |   10    |   10    | шт
8528 13 00 00 |- - чорно-білого або|      |   10    |   10    | шт
              |іншого монохромного |      |         |         |
              |зображення          |      |         |         |
              |- відеомонітори:    |      |         |         |
8528 21       |- - кольорові:      |      |         |         |
              |- - - з катодною    |      |         |         |
              |трубкою:            |      |         |         |
8528 21 14 00 |- - - - що відтворює|      |   10    |   10    | шт
              |співвідношення      |      |         |         |
              |ширина/висота екрана|      |         |         |
              |менш як 1,5         |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8528 21 16 00 |- - - - - в яких    |      |   10    |   10    | шт
              |параметри розгортки |      |         |         |
              |не більш як 625     |      |         |         |
              |рядків              |      |         |         |
8528 21 18 00 |- - - - - в яких    |      |   10    |   10    | шт
              |параметри розгортки |      |         |         |
              |понад 625 рядків    |      |         |         |
8528 21 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   10    | шт
8528 22 00 00 |- - чорно-білого або|      |   2     |   5     | шт
              |іншого монохромного |      |         |         |
              |зображення          |      |         |         |
8528 30       |- відеопроектори:   |      |         |         |
8528 30 05 00 |- - що діють за     |      |   10    |   10    | шт
              |допомогою дисплея з |      |         |         |
              |плоским екраном     |      |         |         |
              |(наприклад пристрою |      |         |         |
              |на рідких           |      |         |         |
              |кристалах), які     |      |         |         |
              |здатні відображати  |      |         |         |
              |цифрову інформацію, |      |         |         |
              |що створена машинами|      |         |         |
              |для автоматичної    |      |         |         |
              |обробки інформації: |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8528 30 20 00 |- - - кольорові     |      |   10    |   10    | шт
8528 30 90 00 |- - - чорно-білого  |      |   10    |   10    | шт
              |або іншого          |      |         |         |
              |монохромного        |      |         |         |
              |зображення          |      |         |         |
8529          |Частини, призначені |      |         |         |
              |головним чином для  |      |         |         |
              |апаратури товарних  |      |         |         |
              |позицій 8525-8528:  |      |         |         |
8529 10       |- антени та антенні |      |         |         |
              |відбивачі будь-якого|      |         |         |
              |типу; частини, що   |      |         |         |
              |використовуються    |      |         |         |
              |разом з цими        |      |         |         |
              |виробами:           |      |         |         |
8529 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   10    |   10    |  -
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - антени:       |      |         |         |
8529 10 15 00 |- - - - антени для  |      |   10    |   10    |  -
              |радіотелеграфних або|      |         |         |
              |радіотелефонних     |      |         |         |
              |апаратів            |      |         |         |
8529 10 20 00 |- - - - телескопічні|      |   10    |   10    |  -
              |та гнучкі штирьові  |      |         |         |
              |антени для          |      |         |         |
              |портативних         |      |         |         |
              |пристроїв та        |      |         |         |
              |пристроїв, які      |      |         |         |
              |встановлюються в    |      |         |         |
              |автомобілях         |      |         |         |
              |- - - - зовнішні    |      |         |         |
              |антени для          |      |         |         |
              |телевізійного       |      |         |         |
              |приймання та        |      |         |         |
              |радіотрансляції:    |      |         |         |
8529 10 31 00 |- - - - - для       |      |   10    |   10    |  -
              |приймання через     |      |         |         |
              |супутник            |      |         |         |
8529 10 39 00 |- - - - - інші      |      |   10    |   10    |  -
8529 10 40 00 |- - - - кімнатні    |      |   10    |   10    |  -
              |антени для радіо- і |      |         |         |
              |телеприймачів,      |      |         |         |
              |включаючи вмонтовані|      |         |         |
8529 10 45 00 |- - - - інші        |      |   10    |   10    |  -
8529 10 70 00 |- - - фільтри та    |      |   10    |   10    |  -
              |розподільники антен |      |         |         |
8529 10 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   10    |  -
8529 90       |- інші:             |      |         |         |
8529 90 10 00 |- - блоки і         |      |   10    |   10    |  -
              |субблоки, що        |      |         |         |
              |складаються з двох  |      |         |         |
              |або більше частин чи|      |         |         |
              |деталей, які        |      |         |         |
              |скомпоновані разом, |      |         |         |
              |для пристроїв       |      |         |         |
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |8526 10 10 00,      |      |         |         |
              |8526 91 11 00,      |      |         |         |
              |8526 91 19 00 та    |      |         |         |
              |8526 92 10 00,      |      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8529 90 40 10 |- - - частини       |      |    0    |    0    |  -
              |апаратури           |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8525 20 91 00       |      |         |         |
8529 90 40 20 |- - - частини       |      |   10    |   10    |  -
              |апаратури           |      |         |         |
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |8525 20 99 00 та    |      |         |         |
              |8527 90 92 00       |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - корпуси:    |      |         |         |
8529 90 51 00 |- - - - - дерев'яні |      |   10    |   10    |  -
8529 90 59 00 |- - - - - з інших   |      |    5    |    5    |  -
              |матеріалів          |      |         |         |
8529 90 70 00 |- - - - електронні  |      |   10    |   10    |  -
              |компонування        |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8529 90 81 00 |- - - - - для       |      |   10    |   10    |  -
              |телекамер підпозиції|      |         |         |
              |8525 30 та пристроїв|      |         |         |
              |товарних позицій    |      |         |         |
              |8527 та 8528        |      |         |         |
8529 90 88    |- - - - - інші:     |      |         |         |
8529 90 88 10 |- - - - - - плата   |      |    1    |    1    |  -
              |обробки телесигналу |      |         |         |
8529 90 88 90 |- - - - - - інші    |      |    1    |    1    |  -
8530          |Устаткування елект- |      |         |         |
              |росигналізаційне    |      |         |         |
              |(крім пристроїв для |      |         |         |
              |передавання         |      |         |         |
              |повідомлень) з      |      |         |         |
              |метою забезпечення  |      |         |         |
              |безпеки, контролю чи|      |         |         |
              |регулювання руху на |      |         |         |
              |залізницях,         |      |         |         |
              |трамвайних коліях,  |      |         |         |
              |автомобільних чи    |      |         |         |
              |водних шляхах,      |      |         |         |
              |площадках для       |      |         |         |
              |паркування, портових|      |         |         |
              |спорудах чи         |      |         |         |
              |аеродромах (крім    |      |         |         |
              |устаткування        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8608):              |      |         |         |
8530 10 00 00 |- устаткування для  |      |  10     |  20     | шт
              |залізниць або       |      |         |         |
              |трамвайних колій    |      |         |         |
8530 80 00 00 |- інше устаткування |      |  10     |  20     | шт
8530 90 00 00 |-  частини          |      |  10     |  20     | -
8531          |Електроустаткування |      |         |         |
              |звукове або         |      |         |         |
              |відеосигналізаційне |      |         |         |
              |(наприклад дзвоники,|      |         |         |
              |сирени, індикаторні |      |         |         |
              |панелі, сигналізації|      |         |         |
              |про крадіжки та     |      |         |         |
              |пожежі), крім       |      |         |         |
              |устаткування        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8512 або 8530:      |      |         |         |
8531 10       |- пристрої          |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |сигналізаційні для  |      |         |         |
              |захисту від крадіжки|      |         |         |
              |або пожежі та       |      |         |         |
              |аналогічна          |      |         |         |
              |апаратура:          |      |         |         |
8531 10 10 00 |- - для цивільної   |      |    5    |    5    | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8531 10 20 00 |- - - що            |      |   10    |   10    | шт
              |використовуються    |      |         |         |
              |для автомобілів     |      |         |         |
8531 10 30 00 |- - - що            |      |   10    |   10    | шт
              |використовуються    |      |         |         |
              |для споруд          |      |         |         |
8531 10 80 00 |- - - інші          |      |   10    |   10    | шт
8531 20       |- панелі            |      |         |         |
              |індикаторні, до     |      |         |         |
              |складу яких входять |      |         |         |
              |пристрої на рідких  |      |         |         |
              |кристалах або на    |      |         |         |
              |світлодіодах:       |      |         |         |
8531 20 10 00 |- - для цивільної   |      |   10    |   10    | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8531 20 30 00 |- - - із            |      |   10    |   10    | шт
              |світлодіодами       |      |         |         |
              |- - - включаючи     |      |         |         |
              |апаратуру на рідких |      |         |         |
              |кристалах:          |      |         |         |
              |- - - - включаючи   |      |         |         |
              |апаратуру на рідких |      |         |         |
              |кристалах активних  |      |         |         |
              |матриць:            |      |         |         |
8531 20 51 00 |- - - - -           |      |    1    |    1    | шт
              |кольорового         |      |         |         |
              |зображення          |      |         |         |
8531 20 59 00 |- - - - -           |      |   10    |   10    | шт
              |чорно-білого або    |      |         |         |
              |іншого монохромного |      |         |         |
              |зображення          |      |         |         |
8531 20 80 00 |- - - - інші        |      |   10    |   10    | шт
8531 80       |- інше устаткування:|      |         |         |
8531 80 10 00 |- - для цивільної   |      |   10    |   10    | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інше:           |      |         |         |
8531 80 30 00 |- - - пристрої з    |      |   10    |   10    | шт
              |плоскопанельним     |      |         |         |
              |екраном             |      |         |         |
8531 80 80 00 |- - - інші          |      |   10    |   10    | шт
8531 90       |- частини:          |      |         |         |
8531 90 10 00 |- - пристроїв       |      |   10    |   10    |  -
              |підпозиції 8531 20  |      |         |         |
8531 90 30 00 |- - пристроїв       |      |   10    |   10    |  -
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8531 80 30 00       |      |         |         |
8531 90 80 00 |- - інші            |      |   10    |   10    |  -
8532          |Конденсатори        |      |         |         |
              |електричні постійні,|      |         |         |
              |змінні або          |      |         |         |
              |підстроювальні:     |      |         |         |
8532 10 00 00 |-  конденсатори     |      |   0     |   5     | -
              |постійної ємності,  |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |електричних мереж на|      |         |         |
              |50/60 Гц і здатні   |      |         |         |
              |накопичувати        |      |         |         |
              |реактивну           |      |         |         |
              |потужність,         |      |         |         |
              |рівнозначну або     |      |         |         |
              |понад 0,5 кВт       |      |         |         |
              |(конденсатори       |      |         |         |
              |силові)             |      |         |         |
              |- інші конденсатори |      |         |         |
              |постійної ємності:  |      |         |         |
8532 21 00 00 |- - танталові       |      |   0     |   5     | -
8532 22 00 00 |- - алюмінієві      |      |   0     |   5     | -
              |електролітичні      |      |         |         |
8532 23 00 00 |- - керамічні з     |      |   0     |   5     | -
              |одним шаром         |      |         |         |
              |діелектрика         |      |         |         |
8532 24       |- - керамічні з     |      |         |         |
              |декількома шарами   |      |         |         |
              |діелектрика:        |      |         |         |
8532 24 10 00 |- - - що мають      |      |   0     |   5     | -
              |виводи з'єднування  |      |         |         |
8532 24 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
8532 25 00 00 |- - з паперовим або |      |   0     |   5     | -
              |пластмасовим        |      |         |         |
              |діелектриком        |      |         |         |
8532 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
8532 30 00 00 |- конденсатори      |      |   0     |   5     | -
              |змінної ємності або |      |         |         |
              |підстроювальні      |      |         |         |
8532 90 00 00 |- частини           |      |   0     |   5     | -
8533          |Резистори           |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |(включаючи реостати |      |         |         |
              |та потенціометри),  |      |         |         |
              |крім нагрівальних   |      |         |         |
              |елементів:          |      |         |         |
8533 10 00 00 |- резистори постійні|      |   0     |   5     | -
              |вуглецеві,          |      |         |         |
              |композиційні або    |      |         |         |
              |плівкові            |      |         |         |
              |- інші резистори    |      |         |         |
              |постійні:           |      |         |         |
8533 21 00 00 |- - для потужності  |      |   0     |   5     | -
              |не більш як 20 Вт   |      |         |         |
8533 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- резистори змінні  |      |         |         |
              |(включаючи реостати |      |         |         |
              |та потенціометри)   |      |         |         |
              |дротові:            |      |         |         |
8533 31 00 00 |- - для потужності  |      |   0     |   5     | -
              |не більш як 20 Вт   |      |         |         |
8533 39 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
8533 40       |- інші резистори    |      |         |         |
              |змінні (включаючи   |      |         |         |
              |реостати та         |      |         |         |
              |потенціометри):     |      |         |         |
8533 40 10 00 |- - для потужності  |      |   0     |   5     | -
              |не більш як 20 Вт   |      |         |         |
8533 40 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
8533 90 00 00 |- частини           |      |   0     |   5     | -
8534 00       |Схеми друковані:    |      |         |         |
              |- що мають лише     |      |         |         |
              |струмопровідні      |      |         |         |
              |елементи та         |      |         |         |
              |контакти:           |      |         |         |
8534 00 11 00 |- - схеми           |      |   5     |  10     | -
              |багатошарові        |      |         |         |
8534 00 19 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8534 00 90 00 |- з іншими пасивними|      |   5     |  10     | -
              |елементами          |      |         |         |
8535          |Електрична апаратура|      |         |         |
              |для вмикання,       |      |         |         |
              |переривання, захисту|      |         |         |
              |та вимикання струму |      |         |         |
              |або для сполучення  |      |         |         |
              |чи підімкнення      |      |         |         |
              |електричних кіл     |      |         |         |
              |(наприклад вимикачі,|      |         |         |
              |перемикачі,         |      |         |         |
              |роз'єднувачі,       |      |         |         |
              |запобіжники,        |      |         |         |
              |громовідводи,       |      |         |         |
              |обмежувачі напруги, |      |         |         |
              |пристрої для гасіння|      |         |         |
              |стрибків напруги,   |      |         |         |
              |штепсельні вилки і  |      |         |         |
              |розетки, коробки    |      |         |         |
              |з'єднання) для      |      |         |         |
              |напруги понад       |      |         |         |
              |1000 В:             |      |         |         |
8535 10 00 00 |- запобіжники плавкі|      |   5     |  10     | -
              |- вимикачі          |      |         |         |
              |автоматичні:        |      |         |         |
8535 21 00 00 |- - для напруги менш|      |   2     |   5     | -
              |як 72,5 кВ          |      |         |         |
8535 29 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8535 30       |- роз'єднувачі та   |      |         |         |
              |переривальники:     |      |         |         |
8535 30 10 00 |- - для напруги менш|      |   5     |  10     | -
              |як 72,5 кВ          |      |         |         |
8535 30 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8535 40 00 00 |- громовідводи,     |      |   5     |  10     | -
              |обмежувачі напруги  |      |         |         |
              |та пристрої для     |      |         |         |
              |гасіння стрибків    |      |         |         |
              |напруги             |      |         |         |
8535 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
8536          |Електрична апаратура|      |         |         |
              |для вмикання,       |      |         |         |
              |переривання, захисту|      |         |         |
              |та вимикання струму |      |         |         |
              |або для сполучення  |      |         |         |
              |чи підімкнення      |      |         |         |
              |електричних кіл     |      |         |         |
              |(наприклад вимикачі,|      |         |         |
              |роз'єднувачі,       |      |         |         |
              |перемикачі, реле,   |      |         |         |
              |гасителі коливань,  |      |         |         |
              |штепсельні вилки і  |      |         |         |
              |розетки,            |      |         |         |
              |запобіжники, патрони|      |         |         |
              |для ламп, коробки   |      |         |         |
              |з'єднання), для     |      |         |         |
              |напруги не більш як |      |         |         |
              |1000 В:             |      |         |         |
8536 10       |- запобіжники       |      |         |         |
              |плавкі:             |      |         |         |
8536 10 10 00 |- - для сили струму |      |   5     |  10     | -
              |не більш як 10 А    |      |         |         |
8536 10 50 00 |- - для сили струму |      |   5     |  10     | -
              |понад 10 А, але не  |      |         |         |
              |більш як 63 А       |      |         |         |
8536 10 90 00 |- - для сили струму |      |   5     |  10     | -
              |понад 63 А          |      |         |         |
8536 20       |- вимикачі          |      |         |         |
              |автоматичні:        |      |         |         |
8536 20 10 00 |- - для сили струму |      |   5     |  10     | -
              |не більш як 63 А    |      |         |         |
8536 20 90 00 |- - для сили струму |      |   5     |  10     | -
              |понад 63 А          |      |         |         |
8536 30       |- інша апаратура для|      |         |         |
              |захисту електричних |      |         |         |
              |кіл:                |      |         |         |
8536 30 10 00 |- - для сили струму |      |   5     |  10     | -
              |не більш як 16 А    |      |         |         |
8536 30 30 00 |- - для сили струму |      |   5     |  10     | -
              |понад 16 А, але не  |      |         |         |
              |більш як 125 А      |      |         |         |
8536 30 90 00 |- - для сили струму |      |   5     |  10     | -
              |понад 125 А         |      |         |         |
              |- реле:             |      |         |         |
8536 41       |- - для напруги не  |      |         |         |
              |більш як 60 В:      |      |         |         |
8536 41 10 00 |- - - для сили      |      |   5     |  10     | -
              |струму не більш як  |      |         |         |
              |2 А                 |      |         |         |
8536 41 90 00 |- - - для сили      |      |   5     |  10     | -
              |струму понад 2 А    |      |         |         |
8536 49 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8536 50       |- інші вимикачі та  |      |         |         |
              |перемикачі:         |      |         |         |
8536 50 03 00 |- - перемикачі      |      |   5     |  10     | -
              |змінного струму     |      |         |         |
              |електронні, що      |      |         |         |
              |складаються з       |      |         |         |
              |оптично з'єднаних   |      |         |         |
              |вхідних і вихідних  |      |         |         |
              |кіл (ізольовані     |      |         |         |
              |тиристорні          |      |         |         |
              |перемикачі змінного |      |         |         |
              |струму)             |      |         |         |
8536 50 05 00 |- - перемикачі      |      |   5     |  10     | -
              |електронні,         |      |         |         |
              |включаючи електронні|      |         |         |
              |перемикачі з        |      |         |         |
              |температурним       |      |         |         |
              |захистом, що        |      |         |         |
              |складаються з       |      |         |         |
              |транзистора та      |      |         |         |
              |логічного чіпу      |      |         |         |
              |(технологія chip on |      |         |         |
              |chip)               |      |         |         |
8536 50 07 00 |- - перемикачі      |      |   5     |  10     | -
              |електромеханічні    |      |         |         |
              |швидкодіючі для сили|      |         |         |
              |струму не більш як  |      |         |         |
              |11 А                |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - для напруги не|      |         |         |
              |більш як 60 В:      |      |         |         |
8536 50 11 00 |- - - - клавішні та |      |   5     |  10     | -
              |кнопкові            |      |         |         |
8536 50 15 00 |- - - - поворотні   |      |   5     |  10     | -
8536 50 19 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
8536 50 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
              |- патрони для ламп, |      |         |         |
              |штепселі та розетки:|      |         |         |
8536 61       |- - патрони для     |      |         |         |
              |ламп:               |      |         |         |
8536 61 10 00 |- - - патрони для   |      |   5     |  10     | -
              |ламп розжарювання   |      |         |         |
8536 61 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8536 69       |- - інші:           |      |         |         |
8536 69 10 00 |- - - для           |      |   5     |  10     | -
              |коаксіальних кабелів|      |         |         |
8536 69 30 00 |- - - для друкованих|      |   5     |  10     | -
              |схем                |      |         |         |
8536 69 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8536 90       |- інші пристрої:    |      |         |         |
8536 90 01 00 |- - елементи,       |      |   0,1   |  10     | -
              |зібрані для         |      |         |         |
              |електричних кіл     |      |         |         |
8536 90 10 00 |- - з'єднувачі та   |      |   5     |  10     |
              |контактні елементи  |      |         |         |
              |для проводів і      |      |         |         |
              |кабелів:            |      |         |         |
8536 90 20 00 |- - установки       |      |   5     |  10     | -
              |зондового контролю  |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин             |      |         |         |
8536 90 85 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8537          |Пульти, панелі,     |      |         |         |
              |консолі, підставки, |      |         |         |
              |шафи та інша        |      |         |         |
              |арматура для        |      |         |         |
              |електричної         |      |         |         |
              |апаратури,          |      |         |         |
              |обладнаної двома та |      |         |         |
              |більше пристроями   |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8535 або 8536,      |      |         |         |
              |пристрої та прилади |      |         |         |
              |для розподілу       |      |         |         |
              |електричного струму,|      |         |         |
              |або що входять до   |      |         |         |
              |групи 90, та цифрові|      |         |         |
              |апарати керування,  |      |         |         |
              |крім комутаційних   |      |         |         |
              |пристроїв товарної  |      |         |         |
              |позиції 8517:       |      |         |         |
8537 10       |- для напруги не    |      |         |         |
              |більш як 1000 В:    |      |         |         |
8537 10 10 00 |- - панелі з        |      |   2     |   5     | -
              |числовим керуванням,|      |         |         |
              |до складу яких      |      |         |         |
              |входить автоматичний|      |         |         |
              |пристрій оброблення |      |         |         |
              |інформації          |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8537 10 91 00 |- - - запрограмовані|      |   0,1   |  10     | -
              |контролери з        |      |         |         |
              |пам'яттю            |      |         |         |
8537 10 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8537 20       |- для напруги понад |      |         |         |
              |1 000 В:            |      |         |         |
8537 20 91 00 |- - для напруги     |      |   0,1   |  10     | -
              |понад 1 000 В, але  |      |         |         |
              |не більш як 72,5 кВ |      |         |         |
8537 20 99 00 |- - для напруги     |      |   5     |  10     | -
              |понад 72,5 кВ       |      |         |         |
8538          |Частини, призначені |      |         |         |
              |тільки або головним |      |         |         |
              |чином для апаратури |      |         |         |
              |товарних позицій    |      |         |         |
              |8535, 8536 або 8537:|      |         |         |
8538 10 00 00 |- табло, панелі,    |      |   2     |   5     | -
              |консолі, підставки, |      |         |         |
              |шафи та інша        |      |         |         |
              |арматура товарної   |      |         |         |
              |позиції 8537, не    |      |         |         |
              |обладнана           |      |         |         |
              |відповідною         |      |         |         |
              |апаратурою          |      |         |         |
8538 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - для установок   |      |         |         |
              |зондового контролю  |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин             |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8536 90 20 00:      |      |         |         |
8538 90 11 00 |- - - електронне    |      |   5     |  10     | -
              |компонування        |      |         |         |
8538 90 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
8538 90 91 00 |- - - електронне    |      |   5     |  10     | -
              |компонування        |      |         |         |
8538 90 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8539          |Лампи розжарювання  |      |         |         |
              |електричні або      |      |         |         |
              |газорозрядні,       |      |         |         |
              |включаючи лампи     |      |         |         |
              |герметичні          |      |         |         |
              |спрямованого світла,|      |         |         |
              |ультрафіолетові або |      |         |         |
              |інфрачервоні лампи; |      |         |         |
              |дугові лампи:       |      |         |         |
8539 10       |- лампи герметичні  |      |         |         |
              |спрямованого світла:|      |         |         |
8539 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8539 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
              |- інші лампи        |      |         |         |
              |розжарювання, за    |      |         |         |
              |винятком            |      |         |         |
              |ультрафіолетових або|      |         |         |
              |інфрачервоних:      |      |         |         |
8539 21       |- - галогенно-      |      |         |         |
              |вольфрамові:        |      |         |         |
8539 21 30 00 |- - - для мотоциклів|      |   5     |  10     | шт
              |або автомобілів     |      |         |         |
              |- - - інші,         |      |         |         |
              |напругою:           |      |         |         |
8539 21 92 00 |- - - - понад 100 В |      |   5     |  10     | шт
8539 21 98 00 |- - - - не більш як |      |   5     |  10     | шт
              |100 В               |      |         |         |
8539 22       |- - інші, потужністю|      |         |         |
              |не більш як 200 Вт і|      |         |         |
              |напругою понад      |      |         |         |
              |100 В:              |      |         |         |
8539 22 10 00 |- - - лампи         |      |   5     |  10     | шт
              |рефлекторні         |      |         |         |
8539 22 90    |- - - інші:         |      |         |         |
8539 22 90 10 |- - - - лампи       |      |  15     |  30     | шт
              |розжарювання        |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |загального          |      |         |         |
              |призначення         |      |         |         |
              |потужністю не більш |      |         |         |
              |як 200 Вт та        |      |         |         |
              |напругою понад 100 В|      |         |         |
8539 22 90 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8539 29       |- - інші:           |      |         |         |
8539 29 30 00 |- - - для мотоциклів|      |   5     |  10     | шт
              |або автомобілів     |      |         |         |
              |- - - інші, напругою|      |         |         |
8539 29 92 00 |- - - - понад 100 В |      |   5     |  10     | шт
8539 29 98 00 |- - - - не більш    |      |   5     |  10     | шт
              |як 100 В            |      |         |         |
              |- лампи             |      |         |         |
              |газорозрядні, за    |      |         |         |
              |винятком            |      |         |         |
              |ультрафіолетових:   |      |         |         |
8539 31       |- - люмінесцентні, з|      |         |         |
              |термокатодом:       |      |         |         |
8539 31 10 00 |- - - двоцокольні   |      |   5     |  10     | шт
8539 31 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8539 32       |- - лампи ртутні або|      |         |         |
              |натрієві;           |      |         |         |
              |металогалогенні     |      |         |         |
              |лампи:              |      |         |         |
8539 32 10 00 |- - - ртутні        |      |   5     |  10     | шт
8539 32 50 00 |- - - натрієві      |      |   5     |  10     | шт
8539 32 90 00 |- - -               |      |   5     |  10     | шт
              |металогалогенні     |      |         |         |
8539 39 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
              |- лампи             |      |         |         |
              |ультрафіолетові чи  |      |         |         |
              |інфрачервоні; дугові|      |         |         |
              |лампи:              |      |         |         |
8539 41 00 00 |- - дугові лампи    |      |   5     |  10     | шт
8539 49       |- - інші:           |      |         |         |
8539 49 10 00 |- - - лампи         |      |   5     |  10     | шт
              |ультрафіолетові     |      |         |         |
8539 49 30 00 |- - - лампи         |      |   5     |  10     | шт
              |інфрачервоні        |      |         |         |
8539 90       |- частини:          |      |         |         |
8539 90 10 00 |- - цоколі для ламп |      |   5     |  10     | -
8539 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8540          |Лампи, трубки       |      |         |         |
              |електронні з        |      |         |         |
              |термокатодом,       |      |         |         |
              |холодним катодом чи |      |         |         |
              |фотокатодом         |      |         |         |
              |(наприклад лампи,   |      |         |         |
              |трубки вакуумні,    |      |         |         |
              |паро- чи            |      |         |         |
              |газонаповнені,      |      |         |         |
              |електронно-         |      |         |         |
              |променеві,          |      |         |         |
              |телевізійні         |      |         |         |
              |передавальні):      |      |         |         |
              |- трубки            |      |         |         |
              |електронно-променеві|      |         |         |
              |для телевізійних    |      |         |         |
              |приймачів, включаючи|      |         |         |
              |трубки для          |      |         |         |
              |відеомоніторів:     |      |         |         |
8540 11       |- - кольорового     |      |         |         |
              |зображення:         |      |         |         |
              |- - - із            |      |         |         |
              |співвідношенням     |      |         |         |
              |сторін екрана       |      |         |         |
              |ширина/висота менш  |      |         |         |
              |як 1,5 з діагоналлю |      |         |         |
              |екрана:             |      |         |         |
8540 11 11 00 |- - - - не більш    |      |   5     |  10     | шт
              |як 42 см            |      |         |         |
8540 11 13 00 |- - - - понад 42 см,|      |   2     |   5     | шт
              |але не більш як 52  |      |         |         |
              |см                  |      |         |         |
8540 11 15 00 |- - - - понад 52 см,|      |   2     |   5     | шт
              |але не більш як 72  |      |         |         |
              |см                  |      |         |         |
8540 11 19 00 |- - - - понад 72 см |      |   5     |  10     | шт
              |- - - інші, з       |      |         |         |
              |діагоналлю екрана:  |      |         |         |
8540 11 91 00 |- - - - не більш    |      |   5     |  10     | шт
              |як 75 см            |      |         |         |
8540 11 99 00 |- - - - понад 75 см |      |   5     |  10     | шт
8540 12 00 00 |- - чорно-білого або|      |   5     |  10     | шт
              |іншого монохромного |      |         |         |
              |зображення          |      |         |         |
8540 20       |- трубки телевізійні|      |         |         |
              |передавальні; трубки|      |         |         |
              |для перетворення    |      |         |         |
              |або підсилення      |      |         |         |
              |яскравості          |      |         |         |
              |зображень; інші     |      |         |         |
              |фотокатодні трубки: |      |         |         |
8540 20 10 00 |- - трубки          |      |   5     |  10     | шт
              |телевізійні         |      |         |         |
              |передавальні        |      |         |         |
8540 20 30 00 |- - трубки для      |      |   5     |  10     | шт
              |перетворення або    |      |         |         |
              |підсилення          |      |         |         |
              |яскравості зображень|      |         |         |
8540 20 90 00 |- - фотокатодні     |      |   5     |  10     | шт
              |трубки інші         |      |         |         |
8540 40 00 00 |- трубки дисплеїв   |      |   5     |  10     | шт
              |для відображення    |      |         |         |
              |графічних даних,    |      |         |         |
              |кольорові, з        |      |         |         |
              |кольоровим екраном, |      |         |         |
              |з відстанню між     |      |         |         |
              |цятками фосфору на  |      |         |         |
              |екрані менш як 0,4  |      |         |         |
              |мм                  |      |         |         |
8540 50 00 00 |- трубки дисплеїв   |      |   5     |  10     | шт
              |для відображення    |      |         |         |
              |графічних даних,    |      |         |         |
              |чорно-білі або інші |      |         |         |
              |монохромні          |      |         |         |
8540 60 00 00 |- інші трубки       |      |   5     |  10     | шт
              |електронно-променеві|      |         |         |
              |- трубки надвисокої |      |         |         |
              |частоти (наприклад  |      |         |         |
              |магнетрони,         |      |         |         |
              |клістрони, лампи    |      |         |         |
              |біжучої хвилі,      |      |         |         |
              |карцінотрони), за   |      |         |         |
              |винятком ламп з     |      |         |         |
              |сітковим керуванням:|      |         |         |
8540 71 00 00 |- - магнетрони      |      |   5     |  10     | шт
8540 72 00 00 |- - клістрони       |      |   0     |   5     | шт
8540 79 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
              |- інші лампи та     |      |         |         |
              |трубки:             |      |         |         |
8540 81 00 00 |- - лампи та трубки |      |   5     |  10     | шт
              |приймальні або      |      |         |         |
              |підсилювальні       |      |         |         |
8540 89       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - трубки        |      |         |         |
              |дисплеїв:           |      |         |         |
8540 89 11 00 |- - - - вакуумні    |      |   5     |  10     | шт
8540 89 19 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8540 89 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
              |- частини:          |      |         |         |
8540 91 00 00 |- - трубок          |      |   5     |  10     | -
              |електронно-         |      |         |         |
              |променевих          |      |         |         |
8540 99 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8541          |Діоди, транзистори  |      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |напівпровідникові   |      |         |         |
              |пристрої;           |      |         |         |
              |фоточутливі         |      |         |         |
              |напівпровідникові   |      |         |         |
              |пристрої, включаючи |      |         |         |
              |фотогальванічні     |      |         |         |
              |елементи, зібрані   |      |         |         |
              |або не зібрані у    |      |         |         |
              |модулі, вмонтовані  |      |         |         |
              |або не вмонтовані у |      |         |         |
              |панелі; світловипро-|      |         |         |
              |мінювальні діоди;   |      |         |         |
              |п'єзоелектричні     |      |         |         |
              |кристали, зібрані:  |      |         |         |
8541 10       |- діоди, крім       |      |         |         |
              |фотодіодів та маіт- |      |         |         |
              |ловипромінювальних  |      |         |         |
              |діодів:             |      |         |         |
8541 10 10 00 |- - пластини        |      |   0     |   5     | шт
              |напівпровідникові,  |      |         |         |
              |ще не розрізані на  |      |         |         |
              |кристали            |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8541 10 91 00 |- - - діоди, що     |      |   0     |   5     | шт
              |випрямляють         |      |         |         |
              |потужність          |      |         |         |
8541 10 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
              |- транзистори, за   |      |         |         |
              |винятком            |      |         |         |
              |фототранзисторів:   |      |         |         |
8541 21       |- - з розсіювальною |      |         |         |
              |спроможністю менш як|      |         |         |
              |1 Вт:               |      |         |         |
8541 21 10 00 |- - - пластини      |      |   0     |   5     | шт
              |напівпровідникові,  |      |         |         |
              |ще не розрізані на  |      |         |         |
              |кристали            |      |         |         |
8541 21 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8541 29       |- - інші:           |      |         |         |
8541 29 10 00 |- - - пластини      |      |   0     |   5     | шт
              |напівпровідникові,  |      |         |         |
              |ще не розрізані на  |      |         |         |
              |кристали            |      |         |         |
8541 29 20 00 |- - - потужні МОН   |      |   0     |   5     | шт
              |(метал-оксид-       |      |         |         |
              |напівпровідник) -   |      |         |         |
              |транзистори силові  |      |         |         |
              |польові             |      |         |         |
8541 29 30 00 |- - - транзистори   |      |   0     |   5     | шт
              |біополярні з        |      |         |         |
              |ізолювальною        |      |         |         |
              |решіткою (IGBTS)    |      |         |         |
8541 29 80    |- - - інші:         |      |         |         |
8541 29 80 10 |- - - - транзистори |      |   5     |  10     | шт
              |польові потужні     |      |         |         |
8541 29 80 90 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | шт
8541 30       |- тиристори,        |      |         |         |
              |диністори (діодні   |      |         |         |
              |тиристори),         |      |         |         |
              |триністори (триодні |      |         |         |
              |тиристори), крім    |      |         |         |
              |фоточутливих        |      |         |         |
              |пристроїв:          |      |         |         |
8541 30 10 00 |- - пластини        |      |   0     |   5     | шт
              |напівпровідникові,  |      |         |         |
              |ще не розрізані на  |      |         |         |
              |кристали            |      |         |         |
8541 30 90    |- - інші:           |      |         |         |
8541 30 90 10 |- - - - тиристори   |      |   5     |  10     | шт
8541 30 90 90 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | шт
8541 40       |- пристрої          |      |         |         |
              |напівпровідникові   |      |         |         |
              |фоточутливі,        |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |фотогальванічні     |      |         |         |
              |елементи, зібрані   |      |         |         |
              |або не зібрані у    |      |         |         |
              |модулі або          |      |         |         |
              |вмонтовані на       |      |         |         |
              |панелях; світлови-  |      |         |         |
              |промінювальні       |      |         |         |
              |діоди:              |      |         |         |
              |- - світловипромі-  |      |         |         |
              |нювальні діоди:     |      |         |         |
8541 40 11 00 |- - - діоди лазерні |      |   0     |   5     | шт
8541 40 19 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
              |- - інші:           |      |         |         |
8541 40 91 00 |- - - елементи      |      |   0     |   5     | шт
              |сонячні, зібрані або|      |         |         |
              |не зібрані в модулі |      |         |         |
              |чи вмонтовані або не|      |         |         |
              |вмонтовані на       |      |         |         |
              |панелях             |      |         |         |
8541 40 93 00 |- - - фотодіоди,    |      |   0     |   5     | шт
              |фототранзистори,    |      |         |         |
              |фототиристори та    |      |         |         |
              |оптрони             |      |         |         |
8541 40 99 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8541 50       |- інші пристрої     |      |         |         |
              |напівпровідникові:  |      |         |         |
8541 50 10 00 |- - пластини        |      |   0     |   5     | шт
              |напівпровідникові,  |      |         |         |
              |ще не розрізані на  |      |         |         |
              |кристали            |      |         |         |
8541 50 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8541 60 00 00 |- кристали          |      |   0     |   5     | шт
              |п'єзоелектричні,    |      |         |         |
              |зібрані             |      |         |         |
8541 90 00 00 |- частини           |      |   0     |   5     | -
8542          |Схеми інтегровані   |      |         |         |
              |електронні та       |      |         |         |
              |електронні          |      |         |         |
              |мікромодулі:        |      |         |         |
              |- схеми інтегровані |      |         |         |
              |електронні цифрові  |      |         |         |
              |монолітні:          |      |         |         |
8542 12 00 00 |- - картки з        |      |   0     |   5     | шт
              |електронними        |      |         |         |
              |інтегрованими       |      |         |         |
              |схемами             |      |         |         |
              |(інтелектуальні     |      |         |         |
              |картки)             |      |         |         |
8542 13       |- - напівпровідники |      |         |         |
              |на основі оксиду    |      |         |         |
              |металу              |      |         |         |
              |(МОН-структури):    |      |         |         |
8542 13 01 00 |- - - пластини      |      |   5     |  10     | шт
              |напівпровідникові,  |      |         |         |
              |ще не розрізані на  |      |         |         |
              |кристали            |      |         |         |
8542 13 05 00 |- - - кристали      |      |   5     |  10     | шт
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - пристрої    |      |         |         |
              |запам'ятовувальні:  |      |         |         |
              |- - - - - оперативні|      |         |         |
              |динамічні           |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з довільною|      |         |         |
              |вибіркою (ОДЗПДВ):  |      |         |         |
8542 13 11 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті не|      |         |         |
              |більш як 4 Мбіт     |      |         |         |
8542 13 13 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті   |      |         |         |
              |понад 4 Мбіт, але не|      |         |         |
              |більш як 16 Мбіт    |      |         |         |
8542 13 15 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті   |      |         |         |
              |понад 16 Мбіт, але  |      |         |         |
              |не більш як 64 Мбіт |      |         |         |
8542 13 17 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті   |      |         |         |
              |понад 64 Мбіт       |      |         |         |
              |- - - - - оперативні|      |         |         |
              |статичні            |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з довільною|      |         |         |
              |вибіркою (ОСЗПДВ),  |      |         |         |
              |включаючи оперативні|      |         |         |
              |понадзапам'ятову-   |      |         |         |
              |вальні пристрої з   |      |         |         |
              |довільною вибіркою: |      |         |         |
8542 13 22 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті не|      |         |         |
              |більш як 256 Кбіт   |      |         |         |
8542 13 25 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті   |      |         |         |
              |понад 256 Кбіт, але |      |         |         |
              |не більш як 1 Мбіт  |      |         |         |
8542 13 27 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті   |      |         |         |
              |понад 1 Мбіт        |      |         |         |
              |- - - - -           |      |         |         |
              |перепрограмовані    |      |         |         |
              |постійні            |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з          |      |         |         |
              |можливістю стирання |      |         |         |
              |за допомогою        |      |         |         |
              |ультрафіолетових    |      |         |         |
              |променів (ППЗП УФС):|      |         |         |
8542 13 32 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті не|      |         |         |
              |більш як 1 Мбіт     |      |         |         |
8542 13 35 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті   |      |         |         |
              |понад 1 Мбіт, але не|      |         |         |
              |більш як 4 Мбіт     |      |         |         |
8542 13 37 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті   |      |         |         |
              |понад 4 Мбіт        |      |         |         |
              |- - - - - що        |      |         |         |
              |електрично          |      |         |         |
              |стираються          |      |         |         |
              |перепрограмовані    |      |         |         |
              |постійні            |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої, (ЕС ППЗП),|      |         |         |
              |включаючи флеш -    |      |         |         |
              |ЕС ППЗП:            |      |         |         |
              |- - - - - - флеш    |      |         |         |
              |ЕС ППЗП:            |      |         |         |
8542 13 41 00 |- - - - - - - з     |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті не|      |         |         |
              |більш як 1 Мбіт     |      |         |         |
8542 13 43 00 |- - - - - - - з     |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті   |      |         |         |
              |понад 1 Мбіт, але не|      |         |         |
              |більш як 4 Мбіт     |      |         |         |
8542 13 45 00 |- - - - - - - з     |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті   |      |         |         |
              |понад 4 Мбіт, але не|      |         |         |
              |більш як 16 Мбіт    |      |         |         |
8542 13 47 00 |- - - - - - - з     |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті   |      |         |         |
              |понад 16 Мбіт       |      |         |         |
8542 13 49 00 |- - - - - - інші    |      |   0     |   5     | шт
8542 13 51 00 |- - - - - постійні  |      |   0     |   5     | шт
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої (ПЗП)      |      |         |         |
              |непрограмовані;     |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з          |      |         |         |
              |адресацією;         |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з          |      |         |         |
              |процедурою стирання |      |         |         |
              |запису;             |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з          |      |         |         |
              |можливістю стирання |      |         |         |
              |запису;             |      |         |         |
              |сегнетоелектричні   |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої            |      |         |         |
8542 13 53 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | -
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої інші       |      |         |         |
8542 13 55 00 |- - - -             |      |   0     |   5     | шт
              |мікропроцесори      |      |         |         |
              |- - - -             |      |         |         |
              |мікроконтролери та  |      |         |         |
              |мікрокомп'ютери:    |      |         |         |
8542 13 61 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | шт
              |розрядність яких не |      |         |         |
              |більш як 4 біт      |      |         |         |
8542 13 63 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | шт
              |розрядність яких    |      |         |         |
              |більш як 4 біт, але |      |         |         |
              |не більш як 8 біт   |      |         |         |
8542 13 65 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | шт
              |розрядність яких    |      |         |         |
              |перевищує 8 біт, але|      |         |         |
              |не більш як 16 біт  |      |         |         |
8542 13 67 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | шт
              |розрядність яких    |      |         |         |
              |перевищує 16 біт,   |      |         |         |
              |але не більш як 32  |      |         |         |
              |біт                 |      |         |         |
8542 13 69 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | шт
              |розрядність яких    |      |         |         |
              |перевищує 32 біт    |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8542 13 70 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | -
              |мікропериферійні    |      |         |         |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
8542 13 72 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми логічні  |      |         |         |
              |повністю            |      |         |         |
              |персоналізовані     |      |         |         |
8542 13 74 00 |- - - - - - матриці |      |   0     |   5     | -
              |логічних елементів  |      |         |         |
8542 13 76 00 |- - - - - - елементи|      |   0     |   5     | -
              |стандартні          |      |         |         |
8542 13 82 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми, що      |      |         |         |
              |програмують логічно |      |         |         |
8542 13 84 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми          |      |         |         |
              |стандартні, логічні |      |         |         |
              |- - - - - - інші:   |      |         |         |
8542 13 91 00 |- - - - - - -       |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми контролю |      |         |         |
              |та керування;       |      |         |         |
              |мікросхеми          |      |         |         |
              |інтерфейсні;        |      |         |         |
              |мікросхеми          |      |         |         |
              |інтерфейсні, здатні |      |         |         |
              |виконувати функції  |      |         |         |
              |контролю та         |      |         |         |
              |керування           |      |         |         |
8542 13 99 00 |- - - - - - - інші  |      |   0     |   5     | -
8542 14       |- - схеми, одержані |      |         |         |
              |за біполярною       |      |         |         |
              |технологією:        |      |         |         |
8542 14 01 00 |- - - пластини      |      |   5     |  10     | -
              |напівпровідникові,  |      |         |         |
              |ще не розрізані на  |      |         |         |
              |кристали            |      |         |         |
8542 14 05 00 |- - - кристали      |      |   5     |  10     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - -             |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої:           |      |         |         |
8542 14 10 00 |- - - - - динамічні |      |   0     |   5     | -
              |оперативні          |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої (ДОЗП)     |      |         |         |
8542 14 15 00 |- - - - - статичні  |      |   0     |   5     | -
              |оперативні          |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої (СОЗП),    |      |         |         |
              |включаючи кеш-ОЗП;  |      |         |         |
              |непрограмовані      |      |         |         |
              |постійні            |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої (ПЗП);     |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з          |      |         |         |
              |адресацією;         |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з          |      |         |         |
              |можливістю стирання |      |         |         |
              |запису;             |      |         |         |
              |сегнетоелектричні   |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої            |      |         |         |
8542 14 20 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | -
              |програмовані        |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з          |      |         |         |
              |електрично стертим  |      |         |         |
              |записом (ППЗПЕСЗ),  |      |         |         |
              |включаючи флеш      |      |         |         |
8542 14 22 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | -
              |перепрограмовані    |      |         |         |
              |постійні            |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з          |      |         |         |
              |можливістю стирання |      |         |         |
              |за допомогою        |      |         |         |
              |ультрафіолетових    |      |         |         |
              |променів (ППЗП УФС) |      |         |         |
8542 14 29 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | -
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої            |      |         |         |
8542 14 30 00 |- - - -             |      |   0     |   5     | -
              |мікропроцесори      |      |         |         |
              |- - - -             |      |         |         |
              |мікроконтролери та  |      |         |         |
              |мікрокомп'ютери:    |      |         |         |
8542 14 42 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | -
              |розрядність яких не |      |         |         |
              |більш як 4 біт      |      |         |         |
8542 14 44 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | -
              |розрядність яких    |      |         |         |
              |перевищує 4 біт     |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8542 14 50 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | -
              |мікропериферійні    |      |         |         |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
8542 14 60 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми логічні, |      |         |         |
              |повністю            |      |         |         |
              |персоналізовані     |      |         |         |
8542 14 65 00 |- - - - - - матриці |      |   0     |   5     | -
              |логічних елементів  |      |         |         |
8542 14 70 00 |- - - - - - елементи|      |   0     |   5     | -
              |стандартні          |      |         |         |
8542 14 75 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми          |      |         |         |
              |програмовані,       |      |         |         |
              |логічні             |      |         |         |
8542 14 80 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми          |      |         |         |
              |стандартні, логічні |      |         |         |
              |- - - - - - інші:   |      |         |         |
8542 14 91 00 |- - - - - - -       |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми контролю |      |         |         |
              |та керування;       |      |         |         |
              |мікросхеми          |      |         |         |
              |інтерфейсні;        |      |         |         |
              |мікросхеми          |      |         |         |
              |інтерфейсні, здатні |      |         |         |
              |виконувати функції  |      |         |         |
              |контролю та         |      |         |         |
              |керування           |      |         |         |
8542 14 99 00 |- - - - - - - інші  |      |   0     |   5     | -
8542 19       |- - інші, включаючи |      |         |         |
              |схеми, одержані за  |      |         |         |
              |допомогою поєднання |      |         |         |
              |технологій МОП та   |      |         |         |
              |біполярної          |      |         |         |
              |(технологія БІМОП): |      |         |         |
8542 19 01 00 |- - - пластини      |      |   5     |  10     | -
              |напівпровідникові,  |      |         |         |
              |ще не розрізані на  |      |         |         |
              |кристали            |      |         |         |
8542 19 05 00 |- - - кристали      |      |   5     |  10     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - -             |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої:           |      |         |         |
8542 19 15 00 |- - - - - динамічні |      |   0     |   5     | шт
              |оперативні          |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої (ДОЗП)     |      |         |         |
              |- - - - - статичні  |      |         |         |
              |оперативні          |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої (СОЗП),    |      |         |         |
              |включаючи кеш-ОЗП:  |      |         |         |
8542 19 22 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті не|      |         |         |
              |більш як 256 Кбіт   |      |         |         |
8542 19 25 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті   |      |         |         |
              |понад 256 Екбіт, але|      |         |         |
              |не більш як 1 Мбіт  |      |         |         |
8542 19 27 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |місткістю пам'яті   |      |         |         |
              |понад 1 Мбіт        |      |         |         |
8542 19 31 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | шт
              |програмовані        |      |         |         |
              |постійні            |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з          |      |         |         |
              |можливістю стирання |      |         |         |
              |за допомогою        |      |         |         |
              |ультрафіолетових    |      |         |         |
              |променів            |      |         |         |
8542 19 35 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | шт
              |програмовані        |      |         |         |
              |постійні            |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з          |      |         |         |
              |електрично стертим  |      |         |         |
              |записом (ПЗПЕС),    |      |         |         |
              |включаючи флеш      |      |         |         |
8542 19 41 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | шт
              |непрограмовані      |      |         |         |
              |постійні            |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої;           |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з          |      |         |         |
              |адресацією;         |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої з          |      |         |         |
              |можливістю          |      |         |         |
              |стирання запису;    |      |         |         |
              |сегнетоелектричні   |      |         |         |
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої            |      |         |         |
8542 19 49 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | -
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої інші       |      |         |         |
8542 19 55 00 |- - - -             |      |   0     |   5     | шт
              |мікропроцесори      |      |         |         |
              |- - - -             |      |         |         |
              |мікроконтролери та  |      |         |         |
              |мікрокомп'ютери:    |      |         |         |
8542 19 62 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | шт
              |розрядність яких не |      |         |         |
              |більш як 4 біт      |      |         |         |
8542 19 68 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | шт
              |розрядність яких    |      |         |         |
              |перевищує 4 біт     |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8542 19 71 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | -
              |мікропериферійні    |      |         |         |
              |пристрої            |      |         |         |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
8542 19 72 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми логічні  |      |         |         |
              |повністю            |      |         |         |
              |персоналізовані     |      |         |         |
8542 19 74 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | -
              |матриці логічних    |      |         |         |
              |елементів           |      |         |         |
8542 19 76 00 |- - - - - - елементи|      |   0     |   5     | -
              |стандартні          |      |         |         |
8542 19 82 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми, що      |      |         |         |
              |логічно програмовані|      |         |         |
8542 19 84 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми          |      |         |         |
              |стандартні логічні  |      |         |         |
              |- - - - - - інші:   |      |         |         |
8542 19 92 00 |- - - - - - -       |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми контролю |      |         |         |
              |та керування;       |      |         |         |
              |мікросхеми          |      |         |         |
              |інтерфейсні;        |      |         |         |
              |мікросхеми          |      |         |         |
              |інтерфейсні, здатні |      |         |         |
              |виконувати функції  |      |         |         |
              |контролю та         |      |         |         |
              |керування           |      |         |         |
8542 19 98 00 |- - - - - - - інші  |      |   0     |   5     | -
8542 30       |- інші схеми        |      |         |         |
              |інтегровані         |      |         |         |
              |монолітні:          |      |         |         |
8542 30 10 00 |- - пластини        |      |   5     |  10     | -
              |напівпровідникові,  |      |         |         |
              |ще не розрізані на  |      |         |         |
              |кристали            |      |         |         |
8542 30 20 00 |- - кристали        |      |   5     |  10     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
8542 30 30 00 |- - - підсилювачі   |      |   0     |   5     | -
8542 30 50 00 |- - - регулятори    |      |   0     |   5     | -
              |напруги або струму  |      |         |         |
              |- - - мікросхеми    |      |         |         |
              |контролю та         |      |         |         |
              |керування:          |      |         |         |
8542 30 61 00 |- - - - мікросхеми  |      |   0     |   5     | -
              |інтелектуальні      |      |         |         |
              |силові              |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8542 30 65 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми змішані  |      |         |         |
              |аналогоцифрові      |      |         |         |
8542 30 69 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | -
8542 30 70 00 |- - - мікросхеми    |      |   0     |   5     | -
              |інтерфейсні;        |      |         |         |
              |мікросхеми          |      |         |         |
              |інтерфейсні, здатні |      |         |         |
              |виконувати функції  |      |         |         |
              |контролю та         |      |         |         |
              |керування           |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8542 30 91 00 |- - - - мікросхеми  |      |   0     |   5     | -
              |силові              |      |         |         |
              |інтелектуальні      |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8542 30 95 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | -
              |мікросхеми змішані  |      |         |         |
              |аналогоцифрові      |      |         |         |
8542 30 99 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | -
8542 40       |- схеми інтегральні |      |         |         |
              |гібридні:           |      |         |         |
8542 40 10 00 |- - мікропроцесори, |      |   0     |   5     | шт
              |мікроконтролери та  |      |         |         |
              |мікрокомп'ютери     |      |         |         |
8542 40 30 00 |- - конвертори      |      |   0     |   5     | шт
8542 40 50 00 |- - підсилювачі     |      |   0     |   5     | шт
8542 40 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8542 50 00 00 |- мікромодулі       |      |   0     |   5     | шт
              |електронні          |      |         |         |
8542 90 00 00 |- частини           |      |   0     |   5     | -
8543          |Машини електричні та|      |         |         |
              |апаратура, що       |      |         |         |
              |виконують визначені |      |         |         |
              |функції, не включені|      |         |         |
              |до інших груп:      |      |         |         |
              |- прискорювачі      |      |         |         |
              |частинок:           |      |         |         |
8543 11 00 00 |- - пристрої іонної |      |   5     |  10     | шт
              |імплантації для     |      |         |         |
              |легування           |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
8543 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8543 20 00 00 |- генератори        |      |   5     |  10     | шт
              |сигналів            |      |         |         |
8543 30       |- машини та         |      |         |         |
              |апаратура для       |      |         |         |
              |гальванопокриття,   |      |         |         |
              |електролізу або     |      |         |         |
              |електрофорезу:      |      |         |         |
8543 30 10 00 |- - пристрої для    |      |   5     |  10     | шт
              |зволоження,         |      |         |         |
              |травлення або       |      |         |         |
              |очищення            |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин             |      |         |         |
8543 30 30 00 |- - пристрої для    |      |   5     |  10     | шт
              |зволоження,         |      |         |         |
              |травлення або       |      |         |         |
              |очищення            |      |         |         |
              |рідкокристалічних   |      |         |         |
              |підкладок (LCD)     |      |         |         |
8543 30 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8543 40 00 00 |- електричні        |      |   5     |  10     | шт
              |охоронні генератори |      |         |         |
              |- інші машини та    |      |         |         |
              |апаратура:          |      |         |         |
8543 81 00 00 |- - картки та       |      |   5     |  10     | шт
              |етикетки, що діють  |      |         |         |
              |за принципом        |      |         |         |
              |суміжності          |      |         |         |
8543 89       |- - інші:           |      |         |         |
8543 89 10 00 |- - - бортові       |      |   5     |  10     | шт
              |пристрої для        |      |         |         |
              |реєстрування        |      |         |         |
              |параметрів польотів |      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8543 89 15 00 |- - - - електричні  |      |   5     |  10     | шт
              |машини з            |      |         |         |
              |перекладаючими або  |      |         |         |
              |словниковими        |      |         |         |
              |функціями           |      |         |         |
8543 89 20 00 |- - - - антенні     |      |   0     |   5     | шт
              |підсилювачі         |      |         |         |
              |- - - - сонячні     |      |         |         |
              |пристрої для        |      |         |         |
              |опромінювання,      |      |         |         |
              |сонячні (кварцеві   |      |         |         |
              |лампи) та аналогічні|      |         |         |
              |пристрої для загару:|      |         |         |
              |- - - - - для       |      |         |         |
              |люмінесцентних ламп |      |         |         |
              |з ультрафіолетовим  |      |         |         |
              |випромінюванням:    |      |         |         |
8543 89 51 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   5     | шт
              |найбільшою довжиною |      |         |         |
              |трубки 100 см       |      |         |         |
8543 89 55 00 |- - - - - - інші    |      |   0     |   5     | шт
8543 89 59 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | шт
              |- - - - пристрої з  |      |         |         |
              |фізичним покриттям  |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин:            |      |         |         |
8543 89 70 00 |- - - - - шляхом    |      |   0     |   5     | шт
              |напилення на        |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластинах           |      |         |         |
8543 89 72 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | шт
8543 89 73 00 |- - - -             |      |   0     |   5     | шт
              |герметизоване       |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |компонування        |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |приладів            |      |         |         |
8543 89 75 00 |- - - - пристрої для|      |   0     |   5     | шт
              |фізичного осадження |      |         |         |
              |шляхом напилення на |      |         |         |
              |рідкокристалічних   |      |         |         |
              |підкладках (LCD)    |      |         |         |
8543 89 79 00 |- - - - пристрої, що|      |   0     |   5     | шт
              |автоматично         |      |         |         |
              |обробляють          |      |         |         |
              |аудіосигнали        |      |         |         |
              |(звукові карти);    |      |         |         |
              |комплекти для       |      |         |         |
              |удосконалення машин |      |         |         |
              |автоматичного       |      |         |         |
              |оброблення          |      |         |         |
              |інформації та їх    |      |         |         |
              |елементів, які      |      |         |         |
              |пакуються для       |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
              |та складаються з    |      |         |         |
              |гучномовця та/або   |      |         |         |
              |мікрофона та        |      |         |         |
              |електронних         |      |         |         |
              |компонувань, що     |      |         |         |
              |дають можливість    |      |         |         |
              |машинам             |      |         |         |
              |автоматичного       |      |         |         |
              |оброблення          |      |         |         |
              |інформації виробляти|      |         |         |
              |аудіосигнали        |      |         |         |
              |(звукові карти)     |      |         |         |
8543 89 95 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | шт
8543 90       |- частини:          |      |         |         |
8543 90 10 00 |- - компонування та |      |   5     |  10     | -
              |субкомпонування для |      |         |         |
              |реєстрування        |      |         |         |
              |польотів, що        |      |         |         |
              |включають дві або   |      |         |         |
              |більше двох частин  |      |         |         |
              |чи компонентів, для |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
8543 90 20 00 |- - електронні      |      |   5     |  10     | -
              |компонування для    |      |         |         |
              |машин автоматичного |      |         |         |
              |оброблення          |      |         |         |
              |інформації          |      |         |         |
8543 90 30 00 |- - пристрої        |      |   5     |  10     | -
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |8543 11 00 00,      |      |         |         |
              |8543 30 10 00,      |      |         |         |
              |8543 30 30 00,      |      |         |         |
              |8543 89 70 00,      |      |         |         |
              |8543 89 72 00 або   |      |         |         |
              |8543 89 73 00       |      |         |         |
8543 90 40 00 |- - пристрої        |      |   5     |  10     | -
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8543 89 75 00       |      |         |         |
8543 90 80 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
8544          |Проводи ізольовані, |      |         |         |
              |кабелі (включаючи   |      |         |         |
              |емальовані чи       |      |         |         |
              |анодовані), кабелі  |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |коаксіальні) та інші|      |         |         |
              |ізольовані          |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |провідники зі       |      |         |         |
              |з'єднувальними      |      |         |         |
              |деталями або без    |      |         |         |
              |них; кабелі         |      |         |         |
              |волоконно-оптичні,  |      |         |         |
              |складені з волокон з|      |         |         |
              |індивідуальними     |      |         |         |
              |оболонками,         |      |         |         |
              |незалежно від того, |      |         |         |
              |зібрані вони чи ні з|      |         |         |
              |електричними        |      |         |         |
              |провідниками або    |      |         |         |
              |з'єднувальними      |      |         |         |
              |елементами:         |      |         |         |
              |- проводи обмоткові:|      |         |         |
8544 11       |- - мідні:          |      |         |         |
8544 11 10 00 |- - - емальовані або|      |  20     |  40     | -
              |лаковані            |      |         |         |
8544 11 90    |- - - інші:         |      |         |         |
8544 11 90 10 |- - - - з           |      |  15     |  15     |
              |поліімідною та      |      |         |         |
              |поліімідно-фторо-   |      |         |         |
              |пластовою ізоляцією |      |         |         |
8544 11 90 90 |- - - - інші        |      |   2     |   5     |
8544 19       |- - інші:           |      |         |         |
8544 19 10    |- - - емальовані або|      |         |         |
              |лаковані:           |      |         |         |
8544 19 10 10 |- - - - алюмінієвий |      |  20     |  40     | -
8544 19 10 90 |- - - - інші        |      |   2     |   5     | -
8544 19 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
8544 20 00    |- кабелі коаксіальні|      |         |         |
              |та інші коаксіальні |      |         |         |
              |провідники          |      |         |         |
              |електричні:         |      |         |         |
8544 20 00 10 |- - оснащені        |      |   0     |   5     |
              | з'єднувальними     |      |         |         |
              | деталями           |      |         |         |
8544 20 00 90 |- - інші            |      |   0     |   5     |
8544 30       |- комплекти проводів|      |         |         |
              |для свічок запалення|      |         |         |
              |та комплекти        |      |         |         |
              |проводів інших      |      |         |         |
              |типів, які          |      |         |         |
              |використовуються у  |      |         |         |
              |транспортних        |      |         |         |
              |засобах:            |      |         |         |
8544 30 10 00 |- - для цивільної   |      |   2     |   5     | -
              |авіації             |      |         |         |
8544 30 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
              |- інші провідники   |      |         |         |
              |електричні напругою |      |         |         |
              |не більш як 80 В:   |      |         |         |
8544 41       |- - що мають        |      |         |         |
              |з'єднувальні деталі:|      |         |         |
8544 41 10 00 |- - - для           |      |   2     |   5     | -
              |телекомунікацій     |      |         |         |
8544 41 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
8544 49       |- - інші:           |      |         |         |
8544 49 20 00 |- - - для           |      |  20     |  40     | -
              |телекомунікацій     |      |         |         |
8544 49 80 00 |- - - інші          |      |  20     |  40     | -
              |- інші провідники   |      |         |         |
              |електричні напругою |      |         |         |
              |понад 80 В, але не  |      |         |         |
              |більш як 1000 В:    |      |         |         |
8544 51       |- - що мають        |      |         |         |
              |з'єднувальні деталі:|      |         |         |
8544 51 10 00 |- - - для           |      |  20     |  40     | -
              |телекомунікацій     |      |         |         |
8544 51 90 00 |- - - інші          |      |  20     |  40     | -
8544 59       |- - інші:           |      |         |         |
8544 59 10 00 |- - - проводи та    |      |  20     |  40     | -
              |кабелі з діаметром  |      |         |         |
              |жили понад 0,51 мм  |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8544 59 20 00 |- - - - для напруги |      |  20     |  40     | -
              |1000 В              |      |         |         |
8544 59 80 00 |- - - - для напруги |      |  20     |  40     | -
              |понад 80 В, але менш|      |         |         |
              |як 1000 В           |      |         |         |
8544 60       |- інші провідники   |      |         |         |
              |електричні для      |      |         |         |
              |напруги більш як    |      |         |         |
              |1000 В:             |      |         |         |
8544 60 10    |- - з мідним        |      |         |         |
              |провідником:        |      |         |         |
8544 60 10 10 |- - - для напруги не|      |  20     |  40     |
              |більш як 10000 В    |      |         |         |
8544 60 10 90 |- - - для напруги   |      |   2     |   5     |
              |понад 10000 В       |      |         |         |
8544 60 90    |- - з іншими        |      |         |         |
              |провідниками:       |      |         |         |
8544 60 90 10 |- - - для напруги не|      |  20     |  40     |
              |більш як 10000 В    |      |         |         |
8544 60 90 90 |- - - для напруги   |      |   2     |   5     |
              |понад 10000 В       |      |         |         |
8544 70 00    |- кабелі            |      |         |         |
              |волоконно-оптичні:  |      |         |         |
8544 70 00 10 |- - для             |      |  20     |  40     | -
              |магістральних,      |      |         |         |
              |зонових та міських  |      |         |         |
              |мереж зв'язку       |      |         |         |
8544 70 00 90 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
8545          |Електроди вугільні, |      |         |         |
              |вугільні щітки,     |      |         |         |
              |вугілля для ламп або|      |         |         |
              |гальванічних        |      |         |         |
              |елементів та інші   |      |         |         |
              |вироби з графіту або|      |         |         |
              |інших видів вуглецю |      |         |         |
              |з металом або без   |      |         |         |
              |нього, що           |      |         |         |
              |використовуються в  |      |         |         |
              |електротехніці:     |      |         |         |
              |- електроди:        |      |         |         |
8545 11 00 00 |- - що              |      |   2     |   5     | -
              |використовуються для|      |         |         |
              |печей               |      |         |         |
8545 19       |- - інші:           |      |         |         |
8545 19 10 00 |- - - електроди для |      |   5     |  10     | -
              |електролізних       |      |         |         |
              |пристроїв           |      |         |         |
8545 19 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8545 20 00 00 |- щітки             |      |   5     |  10     | -
8545 90       |- інші:             |      |         |         |
8545 90 10 00 |- - теплонагрівальні|      |   0,1   |   5     | -
              |елементи            |      |         |         |
8545 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8546          |Ізолятори електричні|      |         |         |
              |з будь-яких         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
8546 10 00 00 |- скляні            |      |   5     |  10     | -
8546 20       |- керамічні:        |      |         |         |
8546 20 10 00 |- - без металевих   |      |   5     |  10     | -
              |частин              |      |         |         |
              |- - з металевими    |      |         |         |
              |частинами:          |      |         |         |
8546 20 91 00 |- - - для повітряних|      |   5     |  10     | -
              |ліній               |      |         |         |
              |електропостачання   |      |         |         |
              |або для ліній       |      |         |         |
              |напруги             |      |         |         |
8546 20 99    |- - - інші:         |      |         |         |
8546 20 99 10 |- - - - ізолятори   |      |   1     |   5     | -
              |електричні керамічні|      |         |         |
              |з металевими        |      |         |         |
              |деталями            |      |         |         |
              |(високовольтні вводи|      |         |         |
              |для трансформаторів)|      |         |         |
8546 20 99 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
8546 90       |- інші:             |      |         |         |
8546 90 10 00 |- - пластмасові     |      |   5     |  10     | -
8546 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8547          |Арматура            |      |         |         |
              |ізолювальна, цілком |      |         |         |
              |зроблена з          |      |         |         |
              |ізоляційних         |      |         |         |
              |матеріалів або з    |      |         |         |
              |застосуванням       |      |         |         |
              |простих металевих   |      |         |         |
              |з'єднувальних       |      |         |         |
              |деталей (наприклад  |      |         |         |
              |муфт з гвинтовою    |      |         |         |
              |нарізкою), крім     |      |         |         |
              |ізоляторів товарної |      |         |         |
              |позиції 8546;       |      |         |         |
              |ізоляційні трубки та|      |         |         |
              |їх приєднувальні    |      |         |         |
              |деталі, з           |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів, з          |      |         |         |
              |внутрішньою         |      |         |         |
              |ізоляцією:          |      |         |         |
8547 10       |- арматура          |      |         |         |
              |ізолювальна         |      |         |         |
              |керамічна:          |      |         |         |
8547 10 10 00 |- - з вмістом 80    |      |   5     |  10     | -
              |мас.% або більше    |      |         |         |
              |оксидів металів     |      |         |         |
8547 10 90 00 |- - інша            |      |   5     |  10     | -
8547 20 00 00 |- арматура          |      |   5     |  10     | -
              |ізолювальна         |      |         |         |
              |пластмасова         |      |         |         |
8547 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
8548          |Залишки та лом      |      |         |         |
              |первинних елементів,|      |         |         |
              |первинних батарей та|      |         |         |
              |електричних         |      |         |         |
              |акумуляторів;       |      |         |         |
              |використані         |      |         |         |
              |(виснажені) первинні|      |         |         |
              |елементи,           |      |         |         |
              |використані         |      |         |         |
              |(виснажені) первинні|      |         |         |
              |батареї та          |      |         |         |
              |використані         |      |         |         |
              |(виснажені)         |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |акумулятори;        |      |         |         |
              |електричні частини  |      |         |         |
              |апаратури та        |      |         |         |
              |обладнання, не      |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |груп:               |      |         |         |
8548 10       |- залишки та лом    |      |         |         |
              |первинних елементів,|      |         |         |
              |первинних батарей та|      |         |         |
              |електричних         |      |         |         |
              |акумуляторів;       |      |         |         |
              |використані         |      |         |         |
              |(виснажені) первинні|      |         |         |
              |елементи,           |      |         |         |
              |використані         |      |         |         |
              |(виснажені) первинні|      |         |         |
              |батареї та          |      |         |         |
              |використані         |      |         |         |
              |(виснажені)         |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |акумулятори:        |      |         |         |
8548 10 10 00 |- - використані     |      |   5     |  10     | шт
              |(виснажені) первинні|      |         |         |
              |елементи та         |      |         |         |
              |використані         |      |         |         |
              |(виснажені) первинні|      |         |         |
              |батареї             |      |         |         |
              |- - використані     |      |         |         |
              |(виснажені)         |      |         |         |
              |акумулятори         |      |         |         |
              |електричні:         |      |         |         |
8548 10 21 00 |- - - акумулятори   |      |   5     |  10     | шт
              |свинцево-кислотні   |      |         |         |
8548 10 29 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
              |- - залишки та лом  |      |         |         |
              |первинних елементів,|      |         |         |
              |первинних батарей та|      |         |         |
              |електричних         |      |         |         |
              |акумуляторів:       |      |         |         |
8548 10 91 00 |- - - в яких        |      |   5     |  10     | -
              |міститься свинець   |      |         |         |
8548 10 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8548 90       |- інші:             |      |         |         |
8548 90 10 00 |- -                 |      |   5     |  10     | -
              |запам'ятовувальні   |      |         |         |
              |пристрої            |      |         |         |
              |багатокомбінаційних |      |         |         |
              |форм, такі як       |      |         |         |
              |динамічна операційна|      |         |         |
              |пам'ять та модулі   |      |         |         |
8548 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -

(  Розділ  XVI із змінами, внесеними згідно із Законами N 2779-III
(   2779-14   )  від  15.11.2001,  N  2952-III  (  2952-14  )  від
10.01.2002,  N  3113-III  (  3113-14  ) від 07.03.2002,  N  981-IV
( 981-15 )  від  19.06.2003, N 1624-IV ( 1624-15 ) від 18.03.2004,
N  2470-IV  (  2470-15 ) від 15.03.2005, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 )