Група 82


  Інструменти, ножові вироби і столові прибори з недорогоцінних
      металів; частини цих виробів з недорогоцінних металів

     Примітки:

     1. За винятком паяльних ламп, переносних горнів, шліфувальних
кругів, манікюрних та педикюрних наборів, а також виробів товарної
позиції 8209, до цієї групи включаються вироби з лезом або робочою
частиною:

     а) з недорогоцінних металів;

     б) з твердих сплавів або з металокераміки;

     в) з    дорогоцінного    або    напівдорогоцінного    каміння
(природного,   синтетичного  або  відновленого),  на  підставці  з
недорогоцінного металу, твердих сплавів або металокераміки;

     г) з  абразивних  матеріалів,  вмонтованих  у   недорогоцінні
метали, за умови,  що йдеться про інструменти,  які мають різальні
грані,  канавки тощо,  з недорогоцінних металів,  які не  втратили
своїх   властивостей  та  функцій   після   нанесення   абразивних
порошків.

     2. Частини виробів з  недорогоцінних  металів,  включених  до
цієї групи,   класифікуються   разом  з  виробами,  до  яких  вони
належать, крім спеціально перелічених  елементів  і  держаків  для
ручних   інструментів   товарної   позиції  8466.  Однак  елементи
загального призначення,  як зазначено у примітці 2 до цієї  групи,
до  цієї  групи  не  включаються.  Не  включаються  до  цієї групи
головки, леза і ножі електричних бритв або електричних машинок для
підстригання волосся (товарна позиція 8510).

     3. Набори, що складаються з одного або кількох ножів товарної
позиції 8211 і, принаймні, рівної кількості інших виробів товарної
позиції 8215, включаються до товарної позиції 8215.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8201          |Інструменти ручні:  |      |         |         |
              |лопати штикові та   |      |         |         |
              |совкові, кирки,     |      |         |         |
              |мотики, сапи, садові|      |         |         |
              |фрези, вила, граблі |      |         |         |
              |та шкребачки;       |      |         |         |
              |сокири, садові ножі |      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |інструменти з лезом;|      |         |         |
              |секатори будь-якого |      |         |         |
              |типу; коси та серпи,|      |         |         |
              |ножі для різання    |      |         |         |
              |сіна чи соломи,     |      |         |         |
              |ножиці для          |      |         |         |
              |підрізання огорожі, |      |         |         |
              |ножиці садові та    |      |         |         |
              |інші ручні          |      |         |         |
              |інструменти,        |      |         |         |
              |використовувані у   |      |         |         |
              |сільському          |      |         |         |
              |господарстві,       |      |         |         |
              |садівництві або     |      |         |         |
              |лісовому            |      |         |         |
              |господарстві:       |      |         |         |
8201 10 00 00 |- лопати штикові та |      |   15    |   30    | -
              |совкові             |      |         |         |
8201 20 00 00 |- вила              |      |   15    |   30    | -
8201 30 00 00 |- кирки, мотики,    |      |   15    |   30    | -
              |сапи,садові фрези,  |      |         |         |
              |граблі та шкребачки |      |         |         |
8201 40 00 00 |- сокири, садові    |      |   15    |   30    | -
              |ножиці та аналогічні|      |         |         |
              |інструменти з лезом |      |         |         |
8201 50 00 00 |- секатори          |      |   15    |   30    | -
              |(включаючи ножиці   |      |         |         |
              |для розтину птиці)  |      |         |         |
              |для роботи однією   |      |         |         |
              |рукою               |      |         |         |
8201 60 00 00 |- ножиці для        |      |   15    |   30    | -
              |підрізання; секатори|      |         |         |
              |та аналогічні ножиці|      |         |         |
              |для роботи двома    |      |         |         |
              |руками              |      |         |         |
8201 90 00 00 |- коси, серпи,      |      |   15    |   30    | -
              |сінорізки, колуни та|      |         |         |
              |інші ручні          |      |         |         |
              |інструменти,        |      |         |         |
              |використовувані у   |      |         |         |
              |сільському          |      |         |         |
              |господарстві,       |      |         |         |
              |садівництві або     |      |         |         |
              |лісовому            |      |         |         |
              |господарстві        |      |         |         |
8202          |Пилки ручні; полотна|      |         |         |
              |для будь-яких пилок |      |         |         |
              |(включаючи полотна  |      |         |         |
              |фрезерних пилок та  |      |         |         |
              |полотна лез беззубих|      |         |         |
              |пилок):             |      |         |         |
8202 10 00 00 |- пилки ручні       |      |   10    |   20    | -
8202 20 00 00 |- полотна для       |      |   10    |   20    | -
              |стрічкових пилок    |      |         |         |
              |- полотна для       |      |         |         |
              |циркулярних пилок   |      |         |         |
              |(включаючи полотна  |      |         |         |
              |для фрезерних       |      |         |         |
              |пилок):             |      |         |         |
8202 31 00 00 |- - з робочою       |      |    2    |    5    | -
              |частиною із сталі   |      |         |         |
8202 39 00 00 |- - інші, включаючи |      |    2    |    5    | -
              |робочі частини      |      |         |         |
8202 40 00 00 |- полотна для       |      |    2    |    5    | -
              |ланцюгових пилок    |      |         |         |
              |- інші полотна для  |      |         |         |
              |пилок:              |      |         |         |
8202 91 00 00 |- - прямолінійні    |      |    2    |    5    | -
              |пилки для обробки   |      |         |         |
              |металів             |      |         |         |
8202 99       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з робочою     |      |         |         |
              |частиною із сталі:  |      |         |         |
8202 99 11 00 |- - - - для обробки |      |    2    |    5    | -
              |металів             |      |         |         |
8202 99 19 00 |- - - - для обробки |      |    2    |    5    | -
              |інших матеріалів    |      |         |         |
8202 99 90 00 |- - - з робочою     |      |    2    |    5    | -
              |частиною з інших    |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
8203          |Напилки, рашпілі,   |      |         |         |
              |кліщі (включаючи    |      |         |         |
              |кусачки),           |      |         |         |
              |плоскогубці, щипці, |      |         |         |
              |пінцети, ножиці для |      |         |         |
              |різання металу,     |      |         |         |
              |труборізи,          |      |         |         |
              |болторізи,          |      |         |         |
              |пробійники та       |      |         |         |
              |аналогічні ручні    |      |         |         |
              |інструменти:        |      |         |         |
8203 10 00 00 |- напилки, рашпілі  |      |    2    |    5    | -
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |інструменти         |      |         |         |
8203 20       |- кліщі (включаючи  |      |         |         |
              |кусачки), пінцети,  |      |         |         |
              |щипці та аналогічні |      |         |         |
              |інструменти:        |      |         |         |
8203 20 10 00 |- - щипці           |      |    2    |    5    | -
8203 20 90 00 |- - інші            |      |    2    |    5    | -
8203 30 00 00 |- ножиці для різання|      |    2    |    5    | -
              |металу та аналогічні|      |         |         |
              |інструменти         |      |         |         |
8203 40 00 00 |- труборізи,        |      |    2    |    5    | -
              |болторізи,          |      |         |         |
              |пробійники та       |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |інструменти         |      |         |         |
8204          |Ключі гайкові ручні |      |         |         |
              |(включаючи гайкові, |      |         |         |
              |динамометричні      |      |         |         |
              |ключі); змінні      |      |         |         |
              |головки для         |      |         |         |
              |гайкових ключів з   |      |         |         |
              |ручками або без     |      |         |         |
              |них:                |      |         |         |
              |- ручні гайкові     |      |         |         |
              |ключі:              |      |         |         |
8204 11 00 00 |- - нерозвідні      |      |   15    |   30    | -
8204 12 00 00 |- - розвідні        |      |   15    |   30    | -
8204 20 00 00 |- головки для       |      |   15    |   30    | -
              |гайкових ключів з   |      |         |         |
              |ручками або без них |      |         |         |
8205          |Інструменти ручні   |      |         |         |
              |(включаючи алмазні  |      |         |         |
              |склорізи), не       |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |груп; лампи паяльні;|      |         |         |
              |лещата, затискачі та|      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |інструменти, крім   |      |         |         |
              |обладнання або      |      |         |         |
              |частин верстатів;   |      |         |         |
              |кувалди; горни      |      |         |         |
              |переносні; точильні |      |         |         |
              |круги з опорними    |      |         |         |
              |рамами, ручним або  |      |         |         |
              |ножним приводом:    |      |         |         |
8205 10 00 00 |- інструменти для   |      |   15    |   30    | -
              |свердління,         |      |         |         |
              |нарізування,        |      |         |         |
              |внутрішньої або     |      |         |         |
              |зовнішньої різі     |      |         |         |
8205 20 00 00 |- молотки та кувалди|      |   15    |   30    | -
8205 30 00 00 |- рубанки, зубила,  |      |   15    |   30    | -
              |долота, стамески та |      |         |         |
              |аналогічні різальні |      |         |         |
              |інструменти для     |      |         |         |
              |обробки дерева      |      |         |         |
8205 40 00 00 |- викрутки          |      |   15    |   30    | -
              |- інші  інструменти |      |         |         |
              |ручні (включаючи    |      |         |         |
              |алмазні склорізи):  |      |         |         |
8205 51 00 00 |- - інструменти     |      |   15    |   30    | -
              |ручні побутові      |      |         |         |
8205 59       |- - інші:           |      |         |         |
8205 59 10 00 |- - - інструменти   |      |   15    |   30    | -
              |для каменярів,      |      |         |         |
              |формувальників,     |      |         |         |
              |цементувальників,   |      |         |         |
              |штукатурів,         |      |         |         |
              |бетонників і        |      |         |         |
              |малярів             |      |         |         |
8205 59 30 00 |- - - інструменти   |      |   15    |   30    | -
              |(патронного типу)   |      |         |         |
              |для клепання,       |      |         |         |
              |забивання дюбелів   |      |         |         |
              |тощо                |      |         |         |
8205 59 90 00 |- - - інші          |      |   15    |   30    | -
8205 60 00 00 |- лампи паяльні     |      |   15    |   30    | -
8205 70 00 00 |- лещата, затискачі |      |   15    |   30    | -
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |інструменти         |      |         |         |
8205 80 00 00 |- наковальні; горни |      |   15    |   30    | -
              |переносні, точильні |      |         |         |
              |круги з опорними    |      |         |         |
              |рамами, ручним або  |      |         |         |
              |ножним приводом     |      |         |         |
8205 90 00 00 |- набори виробів з  |      |   15    |   30    | -
              |двох або більше     |      |         |         |
              |назв, зазначених у  |      |         |         |
              |попередніх          |      |         |         |
              |підпозиціях         |      |         |         |
8206 00 00 00 |Інструменти двох або|      |   15    |   30    | -
              |більше назв товарних|      |         |         |
              |позицій 8202-8205 у |      |         |         |
              |наборах для         |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
8207          |Інструменти змінні  |      |         |         |
              |для ручних знарядь, |      |         |         |
              |з механічним        |      |         |         |
              |приводом чи без     |      |         |         |
              |нього або для       |      |         |         |
              |верстатів           |      |         |         |
              |(наприклад, для     |      |         |         |
              |пресування,         |      |         |         |
              |штампування,        |      |         |         |
              |нарізування різі,   |      |         |         |
              |свердління,         |      |         |         |
              |розточування,       |      |         |         |
              |прошивання,         |      |         |         |
              |фрезерування,       |      |         |         |
              |токарної обробки або|      |         |         |
              |загвинчування),     |      |         |         |
              |включаючи інструмент|      |         |         |
              |для волочіння або   |      |         |         |
              |пресування металу, і|      |         |         |
              |інструменти для     |      |         |         |
              |буріння скельних    |      |         |         |
              |порід або грунтів:  |      |         |         |
              |- інструмент для    |      |         |         |
              |буріння скельних    |      |         |         |
              |порід або грунтів:  |      |         |         |
8207 13 00 00 |- - з робочою       |      |    2    |    5    | -
              |частиною з          |      |         |         |
              |металокераміки      |      |         |         |
8207 19       |- - інші, включаючи |      |         |         |
              |робочі частини:     |      |         |         |
8207 19 10 00 |- - - з робочою     |      |    2    |    5    | -
              |частиною з          |      |         |         |
              |природного або      |      |         |         |
              |штучного алмазу     |      |         |         |
8207 19 90 00 |- - - інші          |      |    2    |    5    | -
8207 20       |- філь'єри для      |      |         |         |
              |волочіння           |      |         |         |
              |(пресування)        |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
8207 20 10 00 |- - з робочою       |      |    2    |    5    | -
              |частиною з          |      |         |         |
              |природного або      |      |         |         |
              |штучного алмазу     |      |         |         |
8207 20 90 00 |- - з робочою       |      |    2    |    5    | -
              |частиною з інших    |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
8207 30       |- інструменти для   |      |         |         |
              |пресування,         |      |         |         |
              |штампування або     |      |         |         |
              |вирубування:        |      |         |         |
8207 30 10    |- - для обробки     |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
8207 30 10 10 |- - - клейма        |      |    0    |    5    | -
              |змінні для          |      |         |         |
              |клеймування труб до |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8459 70 00 00       |      |         |         |
8207 30 10 90 |- - - інші          |      |    2    |    5    | -
8207 30 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
8207 40       |- інструменти для   |      |         |         |
              |нарізування         |      |         |         |
              |внутрішньої та      |      |         |         |
              |зовнішньої різі:    |      |         |         |
              |- - для обробки     |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
8207 40 10 00 |- - - інструменти   |      |    2    |    5    | -
              |для нарізування     |      |         |         |
              |внутрішньої різьби  |      |         |         |
8207 40 30 00 |- - - інструменти   |      |    2    |    5    | -
              |для нарізування     |      |         |         |
              |зовнішньої різьби   |      |         |         |
8207 40 90 00 |- - інші            |      |    2    |    5    | -
8207 50       |- інструменти для   |      |         |         |
              |свердління, крім    |      |         |         |
              |інструментів для    |      |         |         |
              |буріння скельних    |      |         |         |
              |порід:              |      |         |         |
8207 50 10 00 |- - з робочою       |      |    2    |    5    | -
              |частиною з          |      |         |         |
              |природного або      |      |         |         |
              |штучного алмазу     |      |         |         |
              |- - з робочою       |      |         |         |
              |частиною з інших    |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
8207 50 30 00 |- - - свердла для   |      |    2    |    5    | -
              |пробивання отворів у|      |         |         |
              |цегляній кладці     |      |         |         |
              |(шлямбури)          |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - для обробки |      |         |         |
              |металів, з робочою  |      |         |         |
              |частиною:           |      |         |         |
8207 50 50 00 |- - - - - з         |      |    2    |    5    | -
              |металокераміки      |      |         |         |
8207 50 60 00 |- - - - - з         |      |    2    |    5    | -
              |швидкорізальної     |      |         |         |
              |сталі               |      |         |         |
8207 50 70 00 |- - - - - з інших   |      |    2    |    5    | -
              |матеріалів          |      |         |         |
8207 50 90 00 |- - - - інші        |      |    2    |    5    | -
8207 60       |- інструменти для   |      |         |         |
              |розточування та     |      |         |         |
              |протягування:       |      |         |         |
8207 60 10 00 |- - з робочою       |      |    2    |    5    | -
              |частиною з          |      |         |         |
              |природного або      |      |         |         |
              |штучного алмазу     |      |         |         |
              |- - з робочою       |      |         |         |
              |частиною з інших    |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
              |- - - інструменти   |      |         |         |
              |для розточування:   |      |         |         |
8207 60 30 00 |- - - - для обробки |      |    2    |    5    | -
              |металів             |      |         |         |
8207 60 50 00 |- - - - інші        |      |    2    |    5    | -
              |- - - інструменти   |      |         |         |
              |для протягування:   |      |         |         |
8207 60 70 00 |- - - - для обробки |      |    2    |    5    | -
              |металів             |      |         |         |
8207 60 90 00 |- - - - інші        |      |    2    |    5    | -
8207 70       |- інструменти для   |      |         |         |
              |фрезерування:       |      |         |         |
              |- - для обробки     |      |         |         |
              |металів, з робочою  |      |         |         |
              |частиною:           |      |         |         |
8207 70 10 00 |- - - з             |      |    2    |    5    | -
              |металокераміки      |      |         |         |
              |- - - з інших       |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
8207 70 31 00 |- - - - фрези       |      |    2    |    5    | -
              |хвостові            |      |         |         |
8207 70 35 00 |- - - - фрези       |      |    2    |    5    | -
              |черв'ячні           |      |         |         |
8207 70 38 00 |- - - - інші        |      |    2    |    5    | -
8207 70 90 00 |- - інші            |      |    2    |    5    | -
8207 80       |- інструменти для   |      |         |         |
              |токарної обробки:   |      |         |         |
              |- - для обробки     |      |         |         |
              |металів, з робочою  |      |         |         |
              |частиною:           |      |         |         |
8207 80 11 00 |- - - з             |      |    2    |    5    | -
              |металокераміки      |      |         |         |
8207 80 19 00 |- - - з інших       |      |    2    |    5    | -
              |матеріалів          |      |         |         |
8207 80 90 00 |- - інші            |      |    2    |    5    | -
8207 90       |- інші інструменти  |      |         |         |
              |змінні:             |      |         |         |
8207 90 10 00 |- - з робочою       |      |    2    |    5    | -
              |частиною з          |      |         |         |
              |природного або      |      |         |         |
              |штучного алмазу     |      |         |         |
              |- - з робочою       |      |         |         |
              |частиною з інших    |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
8207 90 30 00 |- - -               |      |    2    |    5    | -
              |свердловикрутки для |      |         |         |
              |коловороту          |      |         |         |
8207 90 50 00 |- - - інструменти   |      |    2    |    5    | -
              |для зубонарізування |      |         |         |
              |- - - інші, з       |      |         |         |
              |робочою частиною:   |      |         |         |
              |- - - - з           |      |         |         |
              |металокераміки:     |      |         |         |
8207 90 71 00 |- - - - - для       |      |    2    |    5    | -
              |обробки металів     |      |         |         |
8207 90 78 00 |- - - - - інші      |      |    2    |    5    | -
              |- - - - з інших     |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
8207 90 91 00 |- - - - - для       |      |    2    |    5    | -
              |обробки металів     |      |         |         |
8207 90 99 00 |- - - - - інші      |      |    2    |    5    | -
8208          |Ножі та леза для    |      |         |         |
              |машин або механічних|      |         |         |
              |пристроїв:          |      |         |         |
8208 10 00 00 |- для обробки       |      |    2    |    5    | -
              |металів             |      |         |         |
8208 20 00 00 |- для обробки       |      |    2    |    5    | -
              |деревини            |      |         |         |
8208 30       |- для кухонного     |      |         |         |
              |обладнання або для  |      |         |         |
              |машин,              |      |         |         |
              |використовуваних у  |      |         |         |
              |харчовій            |      |         |         |
              |промисловості:      |      |         |         |
8208 30 10 00 |- - дискові ножі    |      |    2    |    5    | -
8208 30 90 00 |- - інші            |      |    2    |    5    | -
8208 40 00 00 |- для машин,        |      |    2    |    5    | -
              |використовуваних у  |      |         |         |
              |сільському          |      |         |         |
              |господарстві,       |      |         |         |
              |садівництві або     |      |         |         |
              |лісовому            |      |         |         |
              |господарстві        |      |         |         |
8208 90 00 00 |- інші              |      |    2    |    5    | -
8209 00       |Пластини, бруски,   |      |         |         |
              |наконечники та      |      |         |         |
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |для інструментів, не|      |         |         |
              |встановлені на них, |      |         |         |
              |з металокераміки:   |      |         |         |
8209 00 20 00 |- пластини змінні   |      |    2    |    5    | -
8209 00 80 00 |- інші              |      |    2    |    5    | -
8210 00 00 00  Пристрої ручні                 10        20      -
               механічні, масою
               10 кг або менше,
               які застосовуються
               для приготування,
               обробки або
               подавання харчових
               продуктів чи напоїв
8211          |Ножі (крім включених|      |         |         |
              |до товарної позиції |      |         |         |
              |8208) з різальним   |      |         |         |
              |або зубчастим лезом,|      |         |         |
              |включаючи складані  |      |         |         |
              |ножі, та їх леза:   |      |         |         |
8211 10 00 00 |- набори ножів      |      |   10    |   20    | шт
              |- інші:             |      |         |         |
8211 91       |- - ножі столові з  |      |         |         |
              |фіксованим лезом:   |      |         |         |
8211 91 30 00 |- - - ножі столові з|      |   10    |   20    | шт
              |колодочкою та лезом |      |         |         |
              |з нержавіючої сталі |      |         |         |
8211 91 80 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | шт
8211 92 00 00 |- - інші ножі з     |      |   10    |   20    | шт
              |фіксованим лезом    |      |         |         |
8211 93 00 00 |- - ножі з          |      |   10    |   20    | шт
              |нефіксованим лезом, |      |         |         |
              |включаючи складані  |      |         |         |
              |ножі                |      |         |         |
8211 94 00 00 |- - леза            |      |   10    |   20    | -
8211 95 00 00 |- - колодочки з     |      |   10    |   20    | шт
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів             |      |         |         |
8212          |Бритви та леза до   |      |         |         |
              |них (включаючи      |      |         |         |
              |заготовки у вигляді |      |         |         |
              |лез):               |      |         |         |
8212 10       |- бритви:           |      |         |         |
8212 10 10 00 |- - бритви безпечні |      |   10    |   20    | шт
              |з незамінними       |      |         |         |
              |лезами              |      |         |         |
8212 10 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | шт
8212 20 00 00 |- леза для безпечних|      |   10    |   20    |тис. шт
              |бритв, включаючи    |      |         |         |
              |смугові заготовки   |      |         |         |
              |лез для бритв       |      |         |         |
8212 90 00 00 |- інші частини      |      |   10    |   20    | -
8213 00 00 00 |Ножиці звичайні,    |      |   10    |   20    | -
              |кравецькі та        |      |         |         |
              |аналогічні ножиці та|      |         |         |
              |леза для них        |      |         |         |
8214          |Інші вироби ножові  |      |         |         |
              |(наприклад, машинки |      |         |         |
              |для підстригання    |      |         |         |
              |волосся, спеціальні |      |         |         |
              |ножі для м'ясників, |      |         |         |
              |різаки, кухонні     |      |         |         |
              |сікачі та ножі, ножі|      |         |         |
              |для розрізання      |      |         |         |
              |паперу); манікюрні  |      |         |         |
              |або педикюрні       |      |         |         |
              |інструменти та      |      |         |         |
              |набори (включаючи   |      |         |         |
              |пилочки для         |      |         |         |
              |нігтів):            |      |         |         |
8214 10 00 00 |- ножі для          |      |   10    |   20    | -
              |розрізання паперу,  |      |         |         |
              |для розкривання     |      |         |         |
              |конвертів,          |      |         |         |
              |підчищання текстів, |      |         |         |
              |пристрої для        |      |         |         |
              |заточування олівців |      |         |         |
              |та леза для них     |      |         |         |
8214 20 00 00 |- набори та         |      |   10    |   20    | -
              |інструменти         |      |         |         |
              |манікюрні або       |      |         |         |
              |педикюрні (включаючи|      |         |         |
              |пилочки для нігтів) |      |         |         |
8214 90 00 00 |- інші              |      |   10    |   20    | -
8215          |Ложки, виделки,     |      |         |         |
              |розливні ложки,     |      |         |         |
              |шумівки, лопаточки  |      |         |         |
              |для тортів,         |      |         |         |
              |спеціальні ножі     |      |         |         |
              |для риби, масла,    |      |         |         |
              |щипчики для цукру   |      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |кухонні і столові   |      |         |         |
              |прибори:            |      |         |         |
8215 10       |- набори кухонних   |      |         |         |
              |або столових        |      |         |         |
              |приборів, покриті   |      |         |         |
              |дорогоцінним        |      |         |         |
              |металом:            |      |         |         |
8215 10 20 00 |- - які містять лише|      |   20    |   20    | -
              |вироби, покриті     |      |         |         |
              |дорогоцінним металом|      |         |         |
              |гальванічним        |      |         |         |
              |способом            |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8215 10 30 00 |- - - з нержавіючої |      |   20    |   20    | -
              |сталі               |      |         |         |
8215 10 80 00 |- - - інші          |      |   20    |   20    | -
8215 20       |- інші набори       |      |         |         |
              |кухонних або        |      |         |         |
              |столових приборів:  |      |         |         |
8215 20 10 00 |- - з нержавіючої   |      |   10    |   20    | -
              |сталі               |      |         |         |
8215 20 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
              |- інші:             |      |         |         |
8215 91 00 00 |- - покриті         |      |   20    |   20    | -
              |дорогоцінним        |      |         |         |
              |металом             |      |         |         |
              |гальванічним        |      |         |         |
              |способом            |      |         |         |
8215 99       |- - інші:           |      |         |         |
8215 99 10 00 |- - - з нержавіючої |      |   10    |   20    | -
              |сталі               |      |         |         |
8215 99 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -