КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГК 009-96 / Секція O. Колективні, громадські та особисті послуги

Код КВЕД 

Назва 

Код ISIC 

Розділ
Група
Клас 

Підклас 

Секція O  

  

Колективні, громадські та особисті послуги  

90 

  

Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів 

90 

90.0 

  

Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів 

900 

90.00 

  

Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів
Цей клас не включає:
- захист рослин від хвороб і шкідників (див. у 01.41.0)
- оброблення відходів та брухту та неметалевого брухту (див. у 37.10.1 - 37.10.3, 37.20.1 - 37.20.6)
- збір, очищення та розподілення води (див. у 41.00.0)
- будівництво та ремонт каналізаційних систем (див. у 45.21.4)
- діяльність з дезинфекції та дезинсекції в будинках (див. у 74.70.0) 

9000 

90.00.1 

Діяльність з оброблення твердих відходів
Цей підклас включає:
- прибирання відходів, сміття, покиді та нечистот
- перевезення відходів
- прибирання будівельного сміття та щебеню
- вилучення відходів шляхом спалювання чи іншими способами
- подрібнення відходів
- вивезення відходів на звалища, розміщення у смітниках та у воді, закопування у землю
- оброблення та знищення токсичних відходів, включаючи очищення зараженого грунту 

90.00.2 

Діяльність з оброблення рідких відходів
Цей підклас включає:
- вилучення через систему каналізації, стічні канави чи іншими способами відходів життєдіяльності людей, оброблення та знищення цих відходів
- знищення відходів шляхом розбавлення, фільтрування, хімічного відціджування, оброблення за допомогою біологічно активного методу чи іншими методами
- догляд за каналізаційними системами та системами стоків
- спустошення та очищення вигрібних та помийних ям, догляд за технічними туалетами
- оброблення стічних вод з плавальних басейнів та стоків промислових підприємств 

90.00.3 

інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій
Цей підклас включає:
- прибирання сміття із громадських сміттєвих ящиків
- підмітання та поливання вулиць, стоянок транспорту тощо
- очищення від снігу та льоду доріг, злітно посадкових смуг, включаючи посипання сіллю, піском тощо 

91 

  

Громадська діяльність 

91 

91.1 

  

Організації у сфері економіки 

911 

91.11 

91.11.0 

Організації промисловців та підприємців
Цей підклас включає:
- діяльність організацій, члени яких зацікавлені, головним чином, в розвитку підприємств та пов'язані з конкретною діяльністю чи професією, включаючи сільське господарство чи економічний розвиток та життя деякого географічного регіону чи адміністративної одиниці, незалежно від сфери діяльності. Сюди відноситься діяльність об'єднань організацій подібного роду. В число основних послуг, які надають, входить розповсюдження інформації, представництво у відношеннях з державними структурами, зв'язок з громадськістю, переговори з профспілкових питань: торгово-промислові палати, корпорації тощо 

9111 

91.12 

91.12.0 

Професійні організації
Цей підклас включає:
- діяльність організацій, інтереси членів яких зосереджено, головним чином, в деякій науковій, професійній чи технічній сфері. До цього підкласу належать організації фахівців, що займаються науковою, інтелектуальною чи культурною діяльністю (письменників, митців, артистів, журналістів тощо). До числа основних послуг, які надають, належить розповсюдження інформації, розроблення етичних норм та контроль за їх виконанням, представництво у відношеннях з державними структурами та зв'язок з громадськістю
Цей підклас включає також:
- діяльність наукових товариств 

9112 

91.2 

  

Профспілки робітників найманої праці 

912 

91.20 

91.20.0 

Профспілки робітників найманої праці
Цей підклас включає:
- діяльність об'єднань, членами яких є робітники найманої праці, які мають за мету вираження своїх поглядів з приводу умов оплати праці та організацію сумісних дій: профспілкових організацій одного підприємства, профспілкові об'єднання та конфедерації, організовані за професійним, регіональним, галузевим чи іншим принципом 

9120 

91.3 

  

Інші громадські організації 

919 

91.31 

91.31.0 

Релігійні організації
Цей підклас включає:
- діяльність релігійних та подібних до них організацій
- діяльність монастирів та подібних до них закладів
Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері освіти, що виконується цими установами (див. у 80.10.1 - 80.42.0)
- діяльність у сфері охорони здоров'я, що виконується цими установами (див. у 85.11.1 - 85.14.2)
- діяльність цих організацій у соціальній сфері (див. у 85.31.0, 85.32.5) 

9191 

91.32 

91.32.0 

Політичні організації
Цей підклас включає:
- діяльність політичних організацій та підпорядкованих ним молодіжних об'єднань при політичних партіях. Ця діяльність спрямована, головним чином, для займання політичних постів членами деякої партії чи співчуваючих їй з метою впливати на прийняття рішень органами державної влади. Діяльність може включати розповсюдження інформації, зв'язок із громадськістю, збирання коштів тощо 

9192 

91.33 

91.33.0 

Громадські організації, не віднесені до інших угруповань
Цей підклас включає:
- діяльність організацій, які не підпорядковані безпосередньо будь-якій політичній партії і захищають громадські інтереси з деяких питань та проблем шляхом впливу на громадську думку для того, щоб учинити тиск на політичні кола, збір коштів тощо: особисті акції та громадські рухи протесту; рухи з захисту навколишнього середовища та екологічні рухи; організації, що підтримують діяльність общин та діяльність у сфері освіти; організації, що займаються захистом та забезпеченням інтересів окремих груп населення: етнічних груп, груп меншості тощо; організації патріотичного характеру, включаючи об'єднання ветеранів війни
- діяльність об'єднань спеціального характеру: товариств захисту інтересів туристів ("туристські клуби"), товариств автомобілістів, товариств споживачів; товариств, метою яких є організація зборів та зустрічей: масонські ложі тощо; молодіжних об'єднань, студентських асоціацій, університетських клубів, студентських братств тощо; об'єднань, що займаються проведенням культурних заходів чи організацій відпочинку (але не тих, що є спортивними клубами чи кружками любителів ігор): поетичних кружків, літературних кружків, клубів книголюбів, історичних об'єднань, клубів любителів садівництва, клубів любителів кіно та фотолюбителів, клубів любителів музики та мистецтва, клубів любителів майструвати, клубів колекціонерів, клубів спілкування, товариств з проведення карнавалів тощо; товариств любителів тварин; садово-городніх товариств
Цей підклас не включає:
- діяльність професійних об'єднань (див. у 92.20.0)
- творчі об'єднання та об'єднання сприяння творчій діяльності (див. у 92.31.1) 

9199 

92 

  

Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту 

92 

92.1 

  

Діяльність у сфері кінематографії та відеопродукції 

Частина
921 

92.11 

92.11.0 

Виробництво фільмів
Цей підклас включає:
- виробництво фільмів на кіно- та відеоплівці для безпосередньої демонстрації в платних залах чи для демонстрації по телебаченню: виробництво (в кіностудіях чи в спеціальних лабораторіях для створення мультиплікаційних фільмів) повнометражних прокатних фільмів, документальних фільмів, короткометражних фільмів тощо, розважального, рекламного, навчального чи інформативного характеру 
- допоміжну діяльність: дублювання, монтаж кіно- та відеофільмів, оброблення плівок, пов'язаних з кіно та телебаченням тощо
Цей підклас не включає:
- тиражування фільмів та відеоплівок з оригіналів (див. у 22.32.1)
- діяльність агентств (див. у 74.84.0)
- оброблення плівок, не призначених для кінопрокату (див. у 74.81.2)
- діяльність у сфері телебачення (див. у 92.20.0)
- самостійну діяльність окремих акторів, режисерів, художників-мультиплікаторів, консультантів інших творчих фахівців (див. у 92.31.1) 

Частина
9211 

92.12 

92.12.0 

Розповсюдження фільмів
Цей підклас включає:
- розповсюдження кіно- та відеофільмів серед інших організацій та установ, але не серед населення взагалі. Мова йде про продаж та видавання напрокат кінофільмів та відеострічок відповідним установам та закладам, а також про діяльність, пов'язану з розповсюдженням, копіюванням, доставленням та зберіганням кіно- та відеоплівок тощо 
- купівлю та продаж прав на розповсюдження кіно- та відеофільмів
Цей підклас не включає:
- тиражування фільмів та відеострічок з оригіналів (див. у 22.32.1)
- роздрібну торгівлю відеострічками (див. у 52.11.0, 52.12.0, 52.45.2)
- видавання напрокат відеокасет населенню (див. у 71.40.0) 

Частина
9211 

92.13 

92.13.0 

Демонстрація кінофільмів
Цей підклас включає:
- демонстрацію кіно- чи відеофільмів у кінотеатрах, під відкритим небом чи в інших приміщеннях, призначених для демонстрації фільмів
Цей підклас включає також:
- діяльність клубів аматорів кіно 

9212 

92.2 

  

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 

Частина
921 

92.20 

92.20.0 

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
Цей підклас включає:
- передачу (трансляцію) радіо- та телевізійних програм
- створення радіо- та телевізійних програм, незалежно від того, пов'язані вони з діяльністю щодо їх розповсюдження. Програми можуть відтворюватися та розповсюджуватися з розважальними цілями чи для реклами, навчання, виховання, надання інформації. Вони звичайно записуються на плівки, що можна продавати, давати напрокат чи зберігати для трансляції чи повторної трансляції в майбутньому
Цей підклас не включає:
- передачу радіо- та телевізійних передач через систему релейного чи супутникового зв'язку (див. у 64.20.0)
- знімання кіно- та відеофільмів у кіностудіях (див. у 92.11.0)
- діяльність агентств друку (див. у 92.40.0) 

9213 

92.3 

  

Інша розважальна діяльність 

Частина
921 

92.31 

  

Діяльність у сфері драматичного мистецтва та музики 

9214 

92.31.1 

Театральна діяльність
Цей підклас включає:
- створення та привселюдне виконання вистав, театральних постановок, концертів, оперних та балетних спектаклів, інших подібних постановок: діяльність артистичних груп, труп, оркестрів та незалежних артистів
- діяльність незалежних артистів: акторів, режисерів, музикантів-виконавців, авторів, кінодраматургів, майстрів художнього слова, скульпторів, художників, карикатуристів тощо; офортистів, художників театрів та кіно, декораторів тощо 

92.31.2 

Реставраційна діяльність
Цей підклас включає:
- реставрацію творів мистецтва, живопису тощо
Цей підклас не включає:
- ремонт меблів (див. у 36.14.4)
- реставрацію будівель (див. у 45.45.0) 

92.32 

92.32.0 

Діяльність залів для глядачів
Цей підклас включає:
- експлуатацію концертних, театральних та інших залів для глядачів
- діяльність агентств з розповсюдження квитків
- діяльність студій звукозапису 

Частина
9219 

92.33 

92.33.0 

Діяльність атракціонів та луна-парків
Цей підклас включає:
- діяльність атракціонів, парків культури та відпочинку, включаючи експлуатацію розважальних залізниць, що можуть в них функціонувати 

Частина
9219 

92.34 

92.34.0 

Різні видовищні заходи
Цей підклас включає:
- організацію діяльності у сфері відпочинку та розваг, не віднесену до інших підкласів: діяльність шкіл та викладачів танцю; циркові видовища; вистави лялькових театрів, розважальні тири, автомотородео тощо
Цей підклас не включає:
- іншу діяльність у сфері відпочинку та розваг (див. у 92.72.0) 

9219 

92.4 

  

Агентства друку 

922 

92.40 

92.40.0 

Агентства друку
Цей підклас включає:
- діяльність агентств друку, тобто надання засобам масової інформації новин, фотографій та інших матеріалів
- діяльність журналістів та фоторепортерів 

9220 

92.5 

  

Інша діяльність у сфері культури 

923 

92.51 

  

Діяльність бібліотек 

9231 

92.51.1 

Діяльність бібліотек, читацьких залів, лекторіїв
Цей підклас включає:
- діяльність бібліотек усіх видів, читацьких залів, лекторіїв, газетно-журнальних сховищ з обслуговування широкого читача чи специфічних груп користувачів, наприклад, студентів, школярів, наукових робітників, робітників одного підприємства чи установи, членів громадської організації: складання та зберігання зібрань публікацій спеціалізованого чи загального характеру; складання каталогів; видавання та зберігання книг, карт, періодичних видань, фільмів, платівок, магнітних стрічок, творів мистецтв тощо; пошук інформації на замовлення тощо
Цей підклас не включає:
- прокат відеострічок (див. у 71.40.0)
- роботу з базами даних (див. у 72.40.0) 

92.51.2 

Діяльність архівів
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану із зберіганням та наданням окремим категоріям користувачів згідно з відповідними нормативними документами або чинним законодавством архівних документів, листів, актів, що зберігаються в конкретному архіві згідно з чинною інструкцією 

92.52 

  

Збереження історичного надбання 

9232 

92.52.1 

Діяльність музеїв усіх видів
Цей підклас включає:
- діяльність музеїв усіх видів: художніх музеїв, музеїв прикладного мистецтва, меблів, костюмів, кераміки, ювелірних виробів тощо; природничо-наукових та науково технічних музеїв, історичних музеїв, включаючи військові музеї, будинки-музеї тощо; інших спеціалізованих музеїв; музеїв під відкритим небом 

92.52.2 

Збереження та реставрація історичних місць і пам'ятників історії
Цей підклас включає:
- діяльність із зберігання та реставрації історичних місць і пам'яток культури 

92.53 

92.53.1 

Збереження природного надбання Діяльність ботанічних садів та зоопарків
Цей підклас включає:
- діяльність ботанічних садів, включаючи зоосади для дітей та зоопарки, пов'язані з придбанням, навчанням, зберіганням, розмноженням національної та зарубіжної флори та фауни в штучних умовах 

9233 

92.53.2 

Діяльність природних заповідників
Цей підклас включає:
- діяльність природних заповідників, у тому числі, охорона рослин та тваринного світу 

92.6 

  

Діяльність у сфері спорту 

Частина
924
9241 

92.61 

92.61.0 

Експлуатація спортивних споруд
Цей підклас включає:
- експлуатацію закритих приміщень чи об'єктів, не придатних для проведення спортивних заходів: футбольних стадіонів, плавальних басейнів та стадіонів, майданчиків для гольфу, боксерських залів, спортивних трас та стадіонів для занять зимовими видами спорту, легкоатлетичних стадіонів. Мова йде про закриті та відкриті споруди, з трибунами чи огородженими місцями для глядачів чи без місць для глядачів
Цей підклас не включає:
- прокат спортивного приладдя та устатковання (див. у 71.40.0)
- діяльність парків та пляжів (див. у 92.72.0) 

Частина
9241 

92.62 

92.62.0 

Інша діяльність у сфері спорту
Цей підклас включає:
- організацію та проведення спортивних занять для професіоналів та любителів установами, що мають власні спортивні споруди чи не мають їх: футбольними, кегельними, плавальними клубами, клубами гольфу, боксу, боротьби, оздоровчими клубами та клубами культуризму, асоціаціями для занять зимовими видами спорту, кружками настільних ігор (шахів, шашок, доміно, карткових ігор), легкоатлетичними та стрілковими клубами 
- діяльність з реклами та організації спортивних заходів
- діяльність професійних спортсменів та суддів, хронометристів, інструкторів, тренерів, спортивних викладачів та інших знавців, що приймають участь у підготовці спортсменів та атлетів, чи участь у фізкультурно-оздоровчих заходах 
- діяльність навчально-тренувальних центрів та баз, спортивних таборів з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, дитячих спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, шкіл олімпійського резерву тощо
- діяльність центрів підготовки скакових коней, бігових собак та бігових коней
- заняття мисливством як спортом та розвагами
- діяльність кінноспортивних манежів та шкіл верхової їзди
- діяльність причалів для прогулянкових суден
- надання послуг, пов'язаних зі спортом 

Частина
9241 

92.7 

  

Діяльність у сфері відпочинку та розваг 

Частина
924 

92.71 

92.71.0 

Азартні ігри та ігри на гроші
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з організацією карткових та інших азартних ігор (бридж, покер, преферанс, більярд, лото тощо)
Цей підклас включає також:
- продаж лотерейних квитків 

Частина
9249 

92.72 

92.72.0 

Інша діяльність у сфері відпочинку та розваг
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з проведенням дозвілля і не віднесену до інших підкласів: діяльність луна парків та пляжів, включаючи здавання під найм пляжного устатковання: пляжних кабін, роздягалень, крісел тощо
- діяльність, пов'язану з любительською та спортивною рибалкою
- надання транспортних засобів для відпочинку та розваг, наприклад, прокат велосипедів різних типів, діяльність центрів верхової їзди та кінноспортивних манежів
- дресирування домашніх тварин
- запрошення акторів на ролі у кінофільмах, телевізійних передачах, театральних виставах
Цей підклас не включає:
- діяльність агентів та агентств, що виконується від імені фізичних осіб та полягає в отриманні ангажементів на участь у кінофільмах та інших видовищних заходах (див. у 74.84.0)
- іншу діяльність у сфері відпочинку та розваг (циркові вистави) чи діяльність шкіл танцю (див. у 92.34.0) 

Частина
9249 

93 

  

Індивідуальні послуги 

93 

93.0 

  

Індивідуальні послуги 

930 

93.01 

  

Прання та фарбування
Цей клас не включає:
- ремонт та перероблення одягу тощо, якщо вони виконуються як самостійний вид діяльності (див. у 52.74.1)
- видавання напрокат одягу, крім робочого, навіть якщо це включає чищення таких виробів (див. у 71.40.0) 

9301 

93.01.1 

Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
Цей підклас включає:
- прання, прасування тощо усіх видів одягу (включаючи текстильні вироби), виконані з використанням механічного устатковання, без використання механічного устатковання чи в пральнях самообслуговування
- збір білизни від клієнтів та доставку її до них 
- видавання пральнями напрокат білизни та інших подібних виробів
Цей підклас включає також:
- ремонт і дрібне перероблення одягу та інших текстильних виробів в процесі прання 

93.01.2 

Чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів
Цей підклас включає:
- чищення усіх видів виробів шляхом використання механічного устатковання, ручним шляхом чи самообслуговуванням
- чищення ковдр, драпірування занавісок, оббивку меблів тощо
- вичинку хутрових шкур за замовленням населення
- фарбування текстильних та хутрових виробів
- ремонт та перероблення одягу, інших виробів, якщо ці дії виконуються у зв'язку з чищенням 

93.02 

93.02.0 

Послуги перукарень та салонів краси
Цей підклас включає:
- миття, підстригання, укладання, фарбування, завивання волосся та інші подібні послуги, що надаються чоловікам та жінкам, а також гоління та підрівнювання борід
- виготовлення та ремонт шиньйонів, перук, напівперук, накладок вій, декоративних прикрас з волосся тощо за замовленням населення
- масаж обличчя, манікюр та педикюр, накладання макіяжу тощо 

9302 

93.03 

93.03.0 

Ритуальні послуги
Цей підклас включає:
- поховання та кремацію трупів (людей і тварин) та пов'язану з цим діяльність: підготовку тіл до поховання чи кремації та бальзамування; послуги бюро поховань; послуги щодо проведення поховання чи кремації; здавання в оренду чи продаж місць під могили; здавання під найм обладнаних приміщень на кладовищах, в крематоріях тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність релігійних та подібних до них організацій (див. у 91.31.0) 

9303 

93.04 

93.04.0 

Діяльність, пов'язана з забезпеченням догляду за тілом
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з фізичним благополуччям та комфортом, наприклад, послуги турецьких бань, саун та парових бань, соляріїв, мінеральних джерел, закладів для зменшення ваги, кабінетів масажу, фізкультурних оздоровчих центрів тощо 

Частина
9309 

93.05 

93.05.0 

Інші індивідуальні послуги
Цей підклас включає:
- діяльність астрологів та екстрасенсів
- діяльність, пов'язану з соціальним життям, наприклад, надання супроводження, послуги служб знайомства та бюро одружень
- послуги з дослідження генеалогії
- послуги чистильників взуття, носіїв, обслуговуючого персоналу автомобільних стоянок тощо 

Частина
9309