КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГК 009-96 / Секція L. Державне управління

Код КВЕД 

Назва 

Код ISIC 

Розділ
Група
Клас 

Підклас 

Секція L  

  

Державне управління  

75  

  

Державне управління 

75 

75.1  

  

Державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі 

751 

75.11 

  

Державне управління загального характеру 

7511 

75.11.1 

Управління на державному рівні
Цей підклас включає:
- діяльність законодавчих та виконавчих органів, пов'язану з управлінням та функціонуванням структур, що займаються загальним соціально-економічним плануванням, виконанням державного бюджету та управлінням державними коштами та державним боргом (збиранням коштів та контролем за витратами) 
- господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління 

75.11.2 

Управління на рівні державних автономій
Цей підклас включає:
- діяльність законодавчих та виконавчих органів державних автономій, пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування, реалізацією бюджету та управлінням суспільними фондами, регулюванням боргових відносин, іншими послугами загального характеру
- господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління 

75.11.3 

Управління на рівні областей та міст загальнодержавного підпорядкування
Цей підклас включає:
- діяльність законодавчих та виконавчих органів областей та міст загальнодержавного підпорядкування, пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування, реалізацією бюджету та управлінням суспільними фондами, регулюванням боргових відносин, іншими послугами загального характеру
- господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління 

75.11.4 

Управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів
Цей підклас включає:
- діяльність державних органів управління районів, міст, внутрішньоміських районів, пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування, реалізацією міського бюджету та управлінням суспільними фондами, регулюванням боргових відносин, іншими послугами загального характеру
- господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління 

75.11.5 

Управління на рівні сіл та селищ
Цей підклас включає:
- діяльність державних органів управління сіл та селищ, пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування, реалізацією бюджету та управлінням суспільними фондами, регулюванням боргових відносин, іншими послугами загального характеру
- господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління 

75.11.6 

Управління та нагляд у сфері оподаткування
Цей підклас включає:
- здійснення податкової політики
- збирання мита і податків на майно та розслідування з фактів порушення податкового законодавства
- керівництво митницями 

75.11.7 

Діяльність у сфері статистики та соціології
Цей підклас включає:
- роботу статистичних та соціологічних служб на різних рівнях державного управління 

75.12 

75.12.0 

Курирування діяльності в соціальній сфері
Цей підклас включає:
- державне керівництво реалізації програм, спрямованих на зростання добробуту населення: у сфері охорони здоров'я, освіти культури, спорту, дозвілля, охорони навколишнього середовища забезпечення житлом, соціальних служб тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування (див. у 75.30.0)
- діяльність, пов'язану з охороною здоров'я людей (див. у 85.11.1 - 85.14.2)
- діяльність у сфері освіти (див. у 80.10.1 - 80.42.0)
- асенізацію, збирання сміття, а також прибирання вулиць (див. у 90.00.1 - 90.00.3)
- діяльність бібліотек, державних архівів, музеїв та інших культурних установ (див. у 92.51.1 - 92.53.2)
- діяльність у сфері спорту та іншу діяльність у сфері організації відпочинку (див. у 92.61.0, 92.62.0 та 92.71.0, 92.72.0) 

7512 

75.13 

  

Курирування діяльності у сфері економіки 

7513 

75.13.1 

Курирування діяльності у сфері економіки
Цей підклас включає:
- державне управління та курирування в різноманітних сферах економіки: в сільському господарстві та землеустрої, паливно-енергетичних та добувних галузях, в машинобудуванні, на транспорті, у сфері зв'язку, в готельній справі та туризмі
- керівництво з загальних питань використання робочої сили
- здійснення стратегії розвитку окремих регіонів 

75.13.2 

Патентна діяльність 

75.13.3 

Ліцензійна діяльність 

75.13.4 

Сертифікаційна діяльність 

75.14 

75.14.0 

Допоміжна діяльність у сфері державного управління
Цей підклас включає:
- діяльність з обслуговування персоналу всіх державних органів та пов'язаних з ними структур загального призначення: керівництво та функціонування кадрових структур загального призначення, пов'язаних чи не пов'язаних з виконанням конкретних функцій; вироблення та здійснення загальної кадрової політики та відповідних процедур, пов'язаних з підбором кадрів, просуванням по службі, атестацією, штатним розкладом, оцінюванням роботи та класифікацією, регламентацією положень про державну службу
- керівництво, функціонування та забезпечення усіх служб загального призначення: служби з централізованих закупівель та постачання, утримання та зберігання офіційних архівів, експлуатацію державних чи зайнятих державними установами будівель, функціонування центральних канцелярій та інших структур загального призначення, не пов'язаних з виконанням конкретних функцій
Цей підклас не включає:
- діяльність, пов'язану із збереженням та наданням окремим категоріям користувачів архівних документів (див. у 92.51.2) 

7514 

75.2 

  

Діяльність, віднесена до компетенції держави 

752 

75.21 

75.21.0 

Міжнародні відносини
Цей підклас включає:
- керівництво та діяльність Міністерства іноземних справ, дипломатичних та консульських представництв у зарубіжних країнах чи при штабі міжнародних організацій
- керівництво, функціонування та підтримку інформаційних та культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер
- надання допомоги зарубіжним країнам безпосередньо чи каналами міжнародних організацій
- надання військової допомоги зарубіжним країнам
- регулювання зовнішньої торгівлі, міжнародної фінансової та технічної співпраці
- надання міжнародної допомоги, наприклад, допомоги біженцям чи голодуючим 

7521 

75.22 

75.22.0 

Оборона
Цей підклас включає:
- управління та нагляд за діяльністю у сфері національної безпеки та оборони, сухопутними військами (Війська наземної оборони), військами повітряної оборони (Військово-Повітряні Сили і Сили протиповітряної оборони), Військово-Морськими Силами
- діяльність інженерних та транспортних військ, підрозділів зв'язку, розвідки, інтендантських та кадрових служб та інших бойових підрозділів
- діяльність резервних та допоміжних сил національної безпеки та оборони
- забезпечення зброєю, технікою, інженерними будівлями, матеріально-технічними ресурсами, продовольчими товарами, предметами та іншим майном
- медичну допомогу військовослужбовцям, у тому числі в польових умовах
- керівництво, функціонування та підтримку сил цивільної оборони
- підготовку на випадок надзвичайних ситуацій у проведенні навчань за участю цивільних установ та населення, а також мобілізаційна робота
Цей підклас не включає:
- надання військової допомоги зарубіжним країнам (див. у 75.21.0)
- діяльність військових трибуналів (див. у 75.23.1)
- забезпечення населення предметами першої необхідності в разі надзвичайних ситуацій в мирний час (див. у 75.24.2)
- діяльність військових госпіталів (див. у 85.11.1) 

7522 

75.23 

  

Юстиція 

75.23.1 

Діяльність судів
Цей підклас включає:
- управління та діяльність адміністративних, конституційних, цивільних та кримінальних судів, а також судів присяжних, військових трибуналів та судової системи
Цей підклас не включає:
- консультації та представництво у цивільних, кримінальних та інших справах (див. у 74.11.1)
- діяльність з розслідування та дізнання (див. у 74.60.0) 

75.23.2 

Діяльність органів прокуратури
Цей підклас включає:
- діяльність органів прокуратури з нагляду за дотриманням вимог чинного законодавства юридичними та фізичними особами, з запобігання злочинам, удосконалення та роз'яснення законодавства тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність з розслідування та дізнання (див. у 74.60.0) 

75.23.3 

Діяльність системи з виконання покарань
Цей підклас включає:
- управління виправними закладами
- допомога в'язням з метою полегшення їх повернення до нормального життя
Цей підклас не включає:
- діяльність спеціальних учбових центрів для дорослих (див. у 80.42.0)
- діяльність в'язничних лікарень (див. у 85.11.1) 

75.24 

  

Охорона та забезпечення громадського порядку й безпеки 

7523 

75.24.1 

Охорона та забезпечення громадського порядку
Цей підклас включає:
- керівництво та функціонування регулярних та допоміжних служб охорони суспільного порядку та безпеки, фінансованих державою, а також портових служб, прикордонної охорони, берегової охорони, інших служб спеціального призначення, органів міліції, що займаються регулюванням дорожнього руху, реєстрацією іноземців, обслуговуванням міліцейських лабораторій та веденням карток затриманих
Цей підклас не включає:
- керівництво, функціонування та підтримку сил цивільної оборони (див. у 75.22.0) 

75.24.2 

Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях
Цей підклас включає:
- забезпечення населення предметами першої необхідності в разі надзвичайних ситуацій в мирний час 

75.25 

75.25.0 

Захист цивільного населення
Цей підклас включає:
- гасіння та запобігання пожежам: керівництво та функціонування регулярних та допоміжних пожежних частин, фінансованих державою, яким доручається гасіння та запобігання пожежам, рятування людей та тварин, надання допомоги під час стихійного лиха, повеней, дорожніх катастроф тощо
Цей підклас включає також:
- послуги пожежних суден
Цей підклас не включає:
- послуги щодо захисту від лісових пожеж (див. у 02.02.0)
- діяльність служб з гасіння та запобігання пожежам в аеропортах (див. у 63.23.0)
- діяльність власних служб підприємств з гасіння та запобігання пожежам (див. у розділі D) 

  

75.3 

  

Обов'язкове соціальне страхування 

753 

75.30 

75.30.0 

Обов'язкове соціальне страхування
Цей підклас включає:
- керівництво у сфері обов'язкового соціального страхування: страхування від хвороби, нещасного випадку, професійного захворювання та безробіття
- пенсії, сплачувані після закінчення трудової діяльності
Цей підклас не включає:
- програми соціального страхування (див. у 66.03.0)
- діяльність у межах соціальної допомоги (див. у 85.31.0, 85.32.1) 

7530