СТАТТЯ 22

Благодійна реклама:

Благодійна реклама:

Благодійна реклама:

Благодійна реклама:

Благодійна реклама:

Стаття 22. Публікація відомостей з Єдиного державного реєстру

1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, про зміну місцезнаходження юридичної особи, про зміну найменування юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом або судом рішення про виділ, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного фонду юридичної особи, про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію, про прийняття фізичною особою рішення щодо припинення підприємницької діяльності, про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи - підприємця підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

2. Повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

місце та дату проведення державної реєстрації.

3. Повідомлення про зміну місцезнаходження юридичної особи повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

попереднє та нове місцезнаходження юридичної особи;

місце та дату проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема щодо зміни місцезнаходження юридичної особи.

4. Повідомлення про зміну найменування юридичної особи повинно містити відомості про:

попереднє та нове найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

місце та дату проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема щодо зміни найменування юридичної особи.

5. Повідомлення про зменшення статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

розмір, на який зменшено статутний фонд (статутний або складений капітал), а також розмір статутного фонду (статутного або складеного капіталу) після зменшення;

місце та дату проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема щодо зменшення статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи.

6. Повідомлення про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом або судом рішення про виділ повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дату прийняття рішення про виділ, підстава для його прийняття;

місце та дату внесення запису щодо прийняття рішення про виділ;

дату призначення та відомості про комісію з виділу;

порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи у процесі виділу.

7. Повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

підставу для прийняття рішення щодо припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) юридичної особи;

місце та дату внесення запису про прийняття рішення засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом про припинення юридичної особи;

дату призначення та відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);

порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, що припиняється.

8. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дату та підставу для прийняття рішення щодо припинення юридичної особи;

місце та дату внесення запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи;

дату призначення та відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);

порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, що припиняється.

9. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дату постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи;

місце та дату внесення запису про судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи.

10. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дату постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи;

місце та дату внесення запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи.

11. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

місце та дату проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

12. Повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію повинно містити відомості про:

найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;

серію та номер свідоцтва, що втрачене або замінене;

місце та дату внесення запису про втрату або заміну свідоцтва.

13. Повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності повинно містити відомості про:

ім'я фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;

місце та дату внесення запису про прийняття рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

14. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця, повинно містити відомості про:

ім'я фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;

дату та підставу для прийняття судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

місце та дату внесення запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

15. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця повинно містити відомості про:

ім'я фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;

дату постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця;

місце та дату внесення запису про судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця.

16. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця повинно містити відомості про:

ім'я фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків;

дату постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця;

місце та дату внесення запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця.

17. Підставою для публікації повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації є внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

18. Повідомлення підлягають опублікуванню спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації протягом десяти робочих днів з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

19. За публікацію повідомлень, які зазначені в частинах п'ятій, шостій, сьомій, дванадцятій та тринадцятій цієї статті, справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка використовується на відшкодування витрат, пов'язаних з виданням спеціалізованого друкованого засобу масової інформації.

20. Документом, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлень, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.