ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263 )

Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.Скачати весь текст закону Ви можете тут

Благодійна реклама:

Благодійна реклама:

Благодійна реклама:

Благодійна реклама:

Благодійна реклама: