РОЗДІЛ VIII

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Розділ VIII. СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 39. СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ

Стаття 401. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони
Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони
Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон
Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні
Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони

Глава 40. КОНЦЕСІЇ

Стаття 406. Концесійна діяльність в Україні
Стаття 407. Засади концесійної діяльності
Стаття 408. Концесійний договір
Стаття 409. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію
Стаття 410. Законодавство про концесії

Глава 41. ІНШІ ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 411. Виключна (морська) економічна зона України
Стаття 412. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України
Стаття 413. Особливості здійснення господарської діяльності на територіях і об'єктах, що особливо охороняються
Стаття 414. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства
Стаття 415. Особливості здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку
Стаття 416. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації
Стаття 417. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану
Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання