ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 396. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні

1. На території України можуть створюватися і діяти суб'єкти господарювання з іноземними інвестиціями, які здійснюють свою діяльність у формах підприємства з іноземними інвестиціями (стаття 116 цього Кодексу), іноземного підприємства (стаття 117 цього
Кодексу), інших формах, не заборонених законом.

( Частина перша статті 396 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )

2. Порядок утворення підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств регулюється цим Кодексом, іншими законами, прийнятими відповідно до нього. Особливості створення банківських, страхових та інших фінансових установ за участі іноземного
інвестора визначаються відповідними законами.