ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Розділ VII. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Глава 37. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності
Стаття 378. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
Стаття 379. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції
Стаття 380. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Стаття 381. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій
Стаття 382. Зовнішньоекономічні договори (контракти)
Стаття 383. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Стаття 385. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Стаття 386. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності
Стаття 388. Одержання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових установах
Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності