ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 365. Аудиторська палата України

1. Аудиторська палата України - самоврядний орган, що здійснює сертифікацію суб'єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде облік аудиторських організацій та
аудиторів.

2. Правовий статус та порядок діяльності Аудиторської палати України визначаються законом про аудиторську діяльність ( 3125-12 ) та іншими прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.