ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 339. Банківські операції

1. Фінансове посередництво здійснюється банками у формі банківських операцій. Основними видами банківських операцій є депозитні, розрахункові, кредитні, факторингові та лізингові операції.

2. Перелік банківських операцій визначається законом про банки і банківську діяльність ( 2121-14 ).

3. Банківські операції провадяться в порядку, встановленому Національним банком України.