ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Глава 35. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Параграф 1. Фінанси і банківська діяльність

Стаття 333. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Стаття 334. Правовий статус банків
Стаття 335. Національний банк України. Рада Національного банку України
Стаття 336. Організаційно-правові форми банків
Стаття 337. Державні банки
Стаття 338. Кооперативні банки
Стаття 339. Банківські операції
Стаття 340. Депозитні операції банків
Стаття 341. Розрахункові операції банків
Стаття 342. Банківські рахунки
Стаття 343. Відповідальність за порушення строків розрахунків
Стаття 344. Міжнародні розрахункові операції
Стаття 345. Кредитні операції банків
Стаття 346. Кредитування суб'єктів господарювання
Стаття 347. Форми та види банківського кредиту
Стаття 348. Контроль банку за використанням кредиту
Стаття 349. Кредитні ресурси
Стаття 350. Факторингові послуги банків
Стаття 351. Лізингові операції банків
Стаття 352. Страхування у сфері господарювання
Стаття 353. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання
Стаття 354. Договір страхування
Стаття 355. Законодавство про страхування у сфері господарювання

Параграф 3. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа

Стаття 356. Посередництво, пов'язане з випуском та обігом цінних паперів
Стаття 357. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів
Стаття 358. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів
Стаття 359. Укладання угод щодо цінних паперів
Стаття 360. Фондова біржа
Стаття 361. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі
Стаття 362. Аудиторська діяльність
Стаття 363. Аудит та державний фінансовий аудит
Стаття 364. Аудитор і аудиторська організація
Стаття 365. Аудиторська палата України