РОЗДІЛ VI

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 29. ГАЛУЗІ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 258. Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин
Стаття 259. Види господарської діяльності та їх класифікація
Стаття 260. Галузі народного господарства та їх класифікація
Стаття 261. Галузі сфери матеріального виробництва
Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання

Глава 30. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 263. Господарсько-торговельна діяльність
Стаття 264. Матеріально-технічне постачання та збут
Стаття 265. Договір поставки
Стаття 266. Предмет, кількість і асортимент поставки
Стаття 267. Строки і порядок поставки
Стаття 268. Якість товарів, що поставляються
Стаття 269. Гарантії якості товарів. Претензії у зв'язку з недоліками поставлених товарів
Стаття 270. Комплектність товарів, що поставляються
Стаття 271. Положення про поставки і Особливі умови поставок
Стаття 272. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
Стаття 273. Особливості виконання договорів контрактації
Стаття 274. Відповідальність за договором контрактації
Стаття 275. Договір енергопостачання
Стаття 276. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання
Стаття 277. Правила користування енергією
Стаття 278. Торговельно-біржова діяльність
Стаття 279. Товарна біржа
Стаття 280. Права та обов'язки товарної біржі
Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги
Стаття 282. Припинення товарної біржі
Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання
Стаття 284. Умови договору оренди
Стаття 285. Основні права та обов'язки орендаря
Стаття 286. Орендна плата
Стаття 287. Оренда державного та комунального майна
Стаття 288. Суборенда державного та комунального майна
Стаття 289. Викуп (приватизація) об'єкта оренди
Стаття 291. Припинення договору оренди
Стаття 292. Лізинг у сфері господарювання
Стаття 293. Міна (бартер) у сфері господарювання
Стаття 294. Зберігання у товарному складі

Глава 31. КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 295. Агентська діяльність
Стаття 296. Підстави виникнення агентських відносин
Стаття 297. Предмет агентського договору
Стаття 298. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень
Стаття 299. Немонопольні і монопольні агентські відносини
Стаття 300. Передача прав комерційного агента
Стаття 301. Взаєморозрахунки в агентських відносинах
Стаття 302. Обов'язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах
Стаття 303. Відповідальність за порушення агентського договору
Стаття 304. Припинення агентського договору
Стаття 305. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання

Глава 32. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Стаття 306. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності
Стаття 307. Договір перевезення вантажу
Стаття 308. Приймання вантажу до перевезення
Стаття 309. Зміна умов перевезення
Стаття 310. Одержання вантажу в пункті призначення
Стаття 311. Плата за перевезення вантажів
Стаття 312. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні
Стаття 313. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу
Стаття 314. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу
Стаття 315. Порядок вирішення спорів щодо перевезень
Стаття 316. Договір транспортного експедирування

Глава 33. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

Стаття 317. Підрядні відносини у капітальному будівництві
Стаття 318. Договір підряду на капітальне будівництво
Стаття 319. Генеральний підрядник і субпідрядник
Стаття 320. Права замовника
Стаття 321. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво
Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво
Стаття 323. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт

Глава 34. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 325. Інноваційна діяльність
Стаття 326. Інвестування інноваційної діяльності
Стаття 327. Види інноваційної діяльності
Стаття 328. Державне регулювання інноваційної діяльності
Стаття 329. Державні гарантії інноваційної діяльності
Стаття 330. Державна експертиза інноваційних проектів
Стаття 331. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції
Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність

Глава 35. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Параграф 1. Фінанси і банківська діяльність

Стаття 333. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Стаття 334. Правовий статус банків
Стаття 335. Національний банк України. Рада Національного банку України
Стаття 336. Організаційно-правові форми банків
Стаття 337. Державні банки
Стаття 338. Кооперативні банки
Стаття 339. Банківські операції
Стаття 340. Депозитні операції банків
Стаття 341. Розрахункові операції банків
Стаття 342. Банківські рахунки
Стаття 343. Відповідальність за порушення строків розрахунків
Стаття 344. Міжнародні розрахункові операції
Стаття 345. Кредитні операції банків
Стаття 346. Кредитування суб'єктів господарювання
Стаття 347. Форми та види банківського кредиту
Стаття 348. Контроль банку за використанням кредиту
Стаття 349. Кредитні ресурси
Стаття 350. Факторингові послуги банків
Стаття 351. Лізингові операції банків
Стаття 352. Страхування у сфері господарювання
Стаття 353. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання
Стаття 354. Договір страхування
Стаття 355. Законодавство про страхування у сфері господарювання

Параграф 3. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа

Стаття 356. Посередництво, пов'язане з випуском та обігом цінних паперів
Стаття 357. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів
Стаття 358. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів
Стаття 359. Укладання угод щодо цінних паперів
Стаття 360. Фондова біржа
Стаття 361. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі
Стаття 362. Аудиторська діяльність
Стаття 363. Аудит та державний фінансовий аудит
Стаття 364. Аудитор і аудиторська організація
Стаття 365. Аудиторська палата України

Глава 36. ВИКОРИСТАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ)

Стаття 366. Договір комерційної концесії
Стаття 367. Форма і реєстрація договору комерційної концесії
Стаття 368. Комерційна субконцесія
Стаття 369. Винагорода за договором комерційної концесії
Стаття 370. Обов'язки правоволодільця
Стаття 371. Обов'язки користувача
Стаття 372. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії
Стаття 373. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача
Стаття 374. Зміна та розірвання договору комерційної концесії
Стаття 375. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця
Стаття 376. Правове регулювання комерційної концесії