РОЗДІЛ V

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 24. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Стаття 216. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин
Стаття 217. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання
Стаття 218. Підстави господарсько-правової відповідальності
Стаття 219. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності
Стаття 220. Прострочення боржника
Стаття 221. Прострочення кредитора
Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності
Стаття 223. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності

Глава 25. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 224. Відшкодування збитків
Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків
Стаття 226. Умови і порядок відшкодування збитків
Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків
Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків
Стаття 229. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов'язань

Глава 26. ШТРАФНІ ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

Стаття 230. Штрафні санкції
Стаття 231. Розмір штрафних санкцій
Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій
Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій
Стаття 234. Обов'язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов'язання в натурі
Стаття 235. Оперативно-господарські санкції
Стаття 236. Види оперативно-господарських санкцій
Стаття 237. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій

Глава 27. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання
Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій
Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу)
Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція
Стаття 242. Стягнення зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів
Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування
Стаття 246. Обмеження та зупинення діяльності суб'єкта господарювання
Стаття 247. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання за порушення закону
Стаття 248. Порядок ліквідації суб'єкта господарювання за порушення закону
Стаття 249. Гарантії прав суб'єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій
Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій

Глава 28. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства
Стаття 252. Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадових осіб
Стаття 253. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу)
Стаття 254. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання
Стаття 255. Відшкодування збитків
Стаття 256. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей
Стаття 257. Процесуальні засади розгляду Антимонопольним комітетом України справ про недобросовісну конкуренцію