ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів

1. Договірне оформлення організаційно-господарських зобов'язань може здійснюватися учасниками господарських відносин як на основі вільного волевиявлення сторін, так і на основі примірних договорів, якщо укладання таких договорів передбачено
відповідними нормативно-правовими актами. Спрощений спосіб укладання організаційно-господарських договорів не допускається.