ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Глава 22. ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Стаття 193. Загальні умови виконання господарських зобов'язань
Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою особою
Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях
Стаття 196. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів
Стаття 197. Місце виконання господарського зобов'язання
Стаття 198. Виконання грошових зобов'язань
Стаття 199. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
Стаття 200. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань
Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань
Стаття 202. Загальні умови припинення господарських зобов'язань
Стаття 203. Припинення господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням
Стаття 204. Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі
Стаття 205. Припинення господарського зобов'язання у разі неможливості виконання
Стаття 206. Розірвання господарського зобов'язання
Стаття 207. Недійсність господарського зобов'язання
Стаття 208. Наслідки визнання господарського зобов'язання недійсним