ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Глава 20. ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання
Стаття 180. Істотні умови господарського договору
Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів
Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів
Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням
Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів
Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах
Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів
Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду
Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів