РОЗДІЛ IV

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Розділ IV. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 19. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Стаття 173. Господарське зобов'язання
Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов'язань
Стаття 175. Майново-господарські зобов'язання
Стаття 176. Організаційно-господарські зобов'язання
Стаття 177. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання
Стаття 178. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання

Глава 20. ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання
Стаття 180. Істотні умови господарського договору
Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів
Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів
Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням
Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів
Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах
Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів
Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду
Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів

Глава 21. ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 189. Ціна у господарських зобов'язаннях
Стаття 190. Вільні ціни
Стаття 191. Державні та комунальні ціни
Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення

Глава 22. ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Стаття 193. Загальні умови виконання господарських зобов'язань
Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою особою
Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях
Стаття 196. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів
Стаття 197. Місце виконання господарського зобов'язання
Стаття 198. Виконання грошових зобов'язань
Стаття 199. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
Стаття 200. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань
Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань
Стаття 202. Загальні умови припинення господарських зобов'язань
Стаття 203. Припинення господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням
Стаття 204. Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі
Стаття 205. Припинення господарського зобов'язання у разі неможливості виконання
Стаття 206. Розірвання господарського зобов'язання
Стаття 207. Недійсність господарського зобов'язання
Стаття 208. Наслідки визнання господарського зобов'язання недійсним

Глава 23. ВИЗНАННЯ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКРУТОМ

Стаття 209. Неспроможність суб'єкта підприємництва
Стаття 210. Кредитори неплатоспроможних боржників
Стаття 211. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів підприємництва
Стаття 212. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника
Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника
Стаття 214. Державна політика з питань банкрутства
Стаття 215. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство