ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Глава 18
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ

{ Назва глави 18 розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006 }

Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин

{ Назва статті 167 із змінами, внесеними згідно із Законом N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006 }

1. Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку
(дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

2. Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.

3. Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав. { Статтю 167 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006 }