ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності

1. Суб'єктам господарювання може передаватися у власність земля із закритими водоймами, ділянками лісів, загальнопоширеними корисними копалинами, що знаходяться в ній, у тому числі громадянам для ведення фермерського господарства, а також
сільськогосподарським підприємствам - для господарської діяльності.

( Частина перша статті 150 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 )

2. Порядок надання землі у власність визначається виключно законом з урахуванням необхідності визначення гарантій ефективного використання землі суб'єктами господарювання, запобігання її безгосподарному використанню та псуванню.