ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Розділ III
МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 14
МАЙНО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 133. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

1. Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права - право господарського відання, право оперативного управління.

Господарська діяльність може здійснюватися також на основі інших речових прав (права володіння, права користування тощо), передбачених Цивільним кодексом України ( 435-15 ).

( Частина перша статті 133 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )

2. Майно суб'єктів господарювання може бути закріплено на іншому праві відповідно до умов договору з власником майна.


( Частину третю статті 133 виключено на підставі Закону N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )


4. Держава забезпечує рівний захист майнових прав усіх суб'єктів господарювання.