ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Глава 16. ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності
Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності
Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка
Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки
Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам
Стаття 159. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційного найменування
Стаття 160. Правомочності щодо використання географічного зазначення
Стаття 161. Використання назви країни походження товару
Стаття 162. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці