ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Розділ III. МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 14. МАЙНО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 133. Правовий режим майна суб'єктів господарювання
Стаття 134. Право власності - основне речове право у сфері господарювання
Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника
Стаття 136. Право господарського відання
Стаття 137. Право оперативного управління
Стаття 139. Майно у сфері господарювання
Стаття 140. Джерела формування майна суб'єктів господарювання
Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання
Стаття 142. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання
Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання
Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єкта господарювання
Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання
Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств
Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів господарювання