РОЗДІЛ III

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Розділ III. МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 14. МАЙНО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 133. Правовий режим майна суб'єктів господарювання
Стаття 134. Право власності - основне речове право у сфері господарювання
Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника
Стаття 136. Право господарського відання
Стаття 137. Право оперативного управління
Стаття 139. Майно у сфері господарювання
Стаття 140. Джерела формування майна суб'єктів господарювання
Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання
Стаття 142. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання
Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання
Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єкта господарювання
Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання
Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств
Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів господарювання

Глава 15. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання
Стаття 149. Використання природних ресурсів суб'єктами господарювання
Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності
Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві користування
Стаття 152. Права суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів
Стаття 153. Обов'язки суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів

Глава 16. ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності
Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності
Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка
Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки
Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам
Стаття 159. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційного найменування
Стаття 160. Правомочності щодо використання географічного зазначення
Стаття 161. Використання назви країни походження товару
Стаття 162. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці

Глава 17. ЦІННІ ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 163. Цінні папери та їх види
Стаття 164. Умови і порядок випуску цінних паперів суб'єктами господарювання
Стаття 165. Придбання цінних паперів суб'єктами господарювання
Стаття 166. Державне регулювання ринку цінних паперів

Глава 18. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ

Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин
Стаття 168. Здійснення корпоративних прав держави
Стаття 169. Оцінка корпоративних прав держави
Стаття 170. Визначення уповноваженої особи з управління корпоративними правами держави
Стаття 171. Реєстр корпоративних прав держави
Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави