ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 114. Фермерське господарство

1. Фермерське господарство є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції.

2. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою).

3. Відносини, пов'язані із створенням та діяльністю фермерських господарств, регулюються цим Кодексом, а також законом про фермерське господарство ( 973-15 ), іншими законами.

( Стаття 114 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 )