ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Глава 10. ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 093. Поняття підприємства колективної власності
Стаття 094. Господарська діяльність кооперативів
Стаття 095. Виробничий кооператив
Стаття 096. Принципи діяльності виробничого кооперативу
Стаття 097. Загальні умови створення виробничого кооперативу
Стаття 098. Членство у виробничому кооперативі
Стаття 099. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу
Стаття 100. Майно виробничого кооперативу
Стаття 101. Управління виробничим кооперативом
Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу
Стаття 103. Правління виробничого кооперативу
Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу
Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу
Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу
Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу
Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу
Стаття 109. Припинення діяльності виробничого кооперативу
Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу
Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації
Стаття 112. Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій