РОЗДІЛ II

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Розділ II. СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 055. Поняття суб'єкта господарювання
Стаття 056. Утворення суб'єкта господарювання
Стаття 057. Установчі документи
Стаття 058. Державна реєстрація суб'єкта господарювання
Стаття 059. Припинення діяльності суб'єкта господарювання
Стаття 060. Загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання
Стаття 061. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб'єкта господарювання

Глава 7. ПІДПРИЄМСТВО

Стаття 062. Підприємство як організаційна форма господарювання
Стаття 063. Види та організаційні форми підприємств
Стаття 064. Організаційна структура підприємства
Стаття 065. Управління підприємством
Стаття 066. Майно підприємства
Стаття 067. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами
Стаття 068. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Стаття 069. Соціальна діяльність підприємства
Стаття 070. Об'єднання підприємств
Стаття 071. Облік і звітність підприємства
Стаття 072. Законодавство про підприємства

Глава 8. ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ УНІТАРНІ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття 073. Поняття державного унітарного підприємства
Стаття 074. Державне комерційне підприємство
Стаття 075. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств
Стаття 076. Казенне підприємство
Стаття 077. Особливості господарської діяльності казенних підприємств
Стаття 078. Комунальні унітарні підприємства

Глава 9. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

Стаття 079. Поняття господарського товариства
Стаття 080. Види господарських товариств
Стаття 082. Установчі документи господарського товариства
Стаття 083. Державна реєстрація господарського товариства
Стаття 084. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського товариства
Стаття 085. Власність господарського товариства
Стаття 086. Вклади учасників та засновників господарського товариства
Стаття 087. Фонди господарського товариства
Стаття 088. Права і обов'язки учасників господарського товариства
Стаття 089. Управління господарським товариством
Стаття 090. Облік і звітність господарського товариства
Стаття 091. Припинення діяльності господарського товариства
Стаття 092. Законодавство про господарські товариства

Глава 10. ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 093. Поняття підприємства колективної власності
Стаття 094. Господарська діяльність кооперативів
Стаття 095. Виробничий кооператив
Стаття 096. Принципи діяльності виробничого кооперативу
Стаття 097. Загальні умови створення виробничого кооперативу
Стаття 098. Членство у виробничому кооперативі
Стаття 099. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу
Стаття 100. Майно виробничого кооперативу
Стаття 101. Управління виробничим кооперативом
Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу
Стаття 103. Правління виробничого кооперативу
Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу
Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу
Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу
Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу
Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу
Стаття 109. Припинення діяльності виробничого кооперативу
Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу
Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації
Стаття 112. Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій

Глава 11. ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття 113. Приватні підприємства
Стаття 114. Фермерське господарство
Стаття 115. Орендне підприємство
Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями
Стаття 117. Іноземне підприємство

Глава 12. ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття 118. Поняття об'єднання підприємств
Стаття 119. Види об'єднань підприємств
Стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств
Стаття 121. Статус підприємства - учасника об'єднання підприємств
Стаття 122. Управління об'єднанням підприємств
Стаття 123. Майнові відносини в об'єднанні підприємств
Стаття 124. Вихід учасника з об'єднання. Припинення об'єднання підприємств
Стаття 125. Промислово-фінансові групи
Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії
Стаття 127. Інші форми об'єднання інтересів підприємств

Глава 13. ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання
Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб'єктів господарювання
Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання
Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання