ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 13. Державне замовлення

{ Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV (
3205-15 ) від 15.12.2005 }

1. Державне замовлення є засобом державного регулювання економіки шляхом формування на договірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), необхідної для пріоритетних державних потреб, розміщення державних контрактів на
поставку (закупівлю) цієї продукції (виконання робіт, надання послуг) серед суб'єктів господарювання, незалежно від їх форми власності.

2. Державний контракт - це договір, укладений державним замовником від імені держави з суб'єктом господарювання - виконавцем державного замовлення, в якому визначаються економічні та правові зобов'язання сторін і регулюються їх господарські
відносини.

3. Поставки продукції для пріоритетних державних потреб забезпечуються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування, що залучаються для цього, в порядку, визначеному законом.


{ Частину четверту статті 13 виключено на підставі Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }


5. Засади та загальний порядок формування державного замовлення на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для задоволення пріоритетних державних потреб визначаються законом.

6. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з поставками (закупівлею) для пріоритетних державних потреб сільськогосподарської продукції, продовольства, озброєння та військової техніки, а також інших спеціально визначених
(специфічних) товарів, регулюються відповідно до закону.

{ Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }