БУХГАЛТЕРСЬКІ, АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

 _____________________________________________________________

Волинська Рівненська Житомирська Чернігівська Сумська Львівська

Тернопільська Хмельницька Вінницька Черкаська Полтавська Харківська

Луганська Закарпатська Івано-Франківська Чернівецька Кіровоградська Дніпропетровська

Донецька Одеська Миколаївська Херсонська АР Крим Запорізька

_____________________________Київ________________________________

 

Бухгалтерські послуги ЧП "Монітор плюс"
Чому Вам варто звернутися саме до нас? Порівняйте - і зрозумієте. Послуги: постановка бухгалтерського і податкового обліку підприємства;  ведення бухгалтерського і податкового обліку;  відновлення бухгалтерського і податкового обліку;  ведення кадрового діловодства;  консультації по бухгалтерському обліку;  консультації по оподаткуванню;  складання і здача звітності;  представлення інтересів платників податків в податкових інспекціях, державних позабюджетних фондах;  аудит (обов'язковий і ініціативний).

 

Бухгалтерська Корпорація «Світ Грошей»
Відновлення й ведення бухгалтерського обліку, управлінський облік й антикризовий фінансовий менеджмент, МСФЗ, створення бухгалтерських служб, консультації, інвестиційне планування і багато іншого.

 

Data Master: Обробка анкет, аналіз даних
Введення й обробка анкет. Аналіз даних. Швидко та якісно.

 

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ РЕСПЕКТ

Консультації з усіх галузей права \ Реєстрація підприємств усіх форм власності "під ключ" \ Послуги ліцензування, патентування та сертифікації \ Складання та подача звітів у ДПІ та фонди \ Складання та експертиза договорів \ Представництво інтересів у суді, у господарському суді \ Абонентське юридичне обслуговування \ Послуги з оренди та купівлі-продажу нерухомості \ Також ми надаємо всі види аудиторських, консалтингових, рекламних та бухгалтерських послуг

 

ТОВ "Тер Аудит"

введення бухгалтерського обліку та підготовка проектів податкової звітності \ відновлення бухгалтерського обліку його постановка \ трансформація міжнародної звітності до вимог національних стандартів обліку \ допомога відкритим акціонерним товариствам, підприємствам емітентам облігацій у складанні форм звітності з видачею висновку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку \ розробка бізнес-планів та техніко-економічного обгрунтування проектів, що потребують інвестування \ розрахунок можливих фінансових ризиків діяльності, оптимізація оподаткування \ розробка договорів, що регулюють підприємницьку діяльність \ розробка статутів, установчих документів \ реєстрація, перереєстрація, ліквідація підприємства \ консультацій з економіко-правових питань \ розробка системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю підприємства, структури управління

 

ІМОНА аудит

Аудиторські послуги \ Бухгалтерські послуги \ Інформаційно-консультаційні послуги \ Надання послуг арбітражного керуючого \ Підготовка річного звіту емітента для Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку \ Надання послуг патентного повіреного \ Надання бізнес-довідок про Ваших партнерів та конкурентів \ Інформаційно-консультаційні послуги - збір, пошук та аналіз інформації в галузі фондового ринку України ті цільової аудиторії, регіональні та галузеві огляди, рейтинги

 

Аудиторська фірма «Яковлев та партнери»

аудит фінансової звітності у відповідності із Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку \ огляд фінансової звітності \ виконання процедур перевірки, що узгодженіз клієнтом (узгоджені процедури) \ аналіз систем внутрішнього контролю \ податкові ревю \ ведення поточного бухгалтерського обліку \ повний розрахунок податків і неподаткових платежів компанії, а також іноземних громадян, її працівників \ допомога у підготовці або наша повна участь у веденні бухгалтерського обліку у відповідності з корпоративними вимогами компанії на підставі інструкцій групи, материнської компанії або засновників

 

ВІНСОФТ-бухгалтерські системи, розробка програмного забезпечення, ліцензійне ПЗ
Розробка, впровадження та підтримка комплексних систем автоматизації зведеного та первинного обліку бухгалтерських та статистичних показників діяльності підприємства. Розробка ПЗ під вимоги замовника. Ліцензійне ПЗ.

 

ТОВ 'Центр Аудит Сервіс'
Аудиторські послуги, вартість, контактн
а інформація.

 

ТОВ 'Інжинірингова група 'Пік'
Оцінка майна (нерухомості, транспортних засобів, обладнання), майнових прав, інших нематеріальних активів. Оцінка майнових комплексів підприємств. Послуги купівлі-продажу підприємств, нежитлової нерухомості, земельних ділянок.

 

Лєкс Аудит
Аудит, пошук бухгалтера, податкове планування, юридичні послуги, облік.