ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств.

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

Стаття 133. Платники податку
Стаття 134. Об’єкт оподаткування
Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад
Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування
Стаття 137. Порядок визнання доходів
Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання
Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку

Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення
Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов’язаннями
Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру
Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи
Стаття 144. Об’єкти амортизації
Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації
Стаття 146. Визначення вартості об’єктів амортизації
Стаття 147. Облік операцій із землею та  її капітальним поліпшенням
Стаття 148. Амортизація витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин
Стаття 149. Податкова база
Стаття 150. Порядок урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів
Стаття 151. Ставки податку
Стаття 152. Порядок обчислення податку
Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
Стаття 154. Звільнення від оподаткування
Стаття 155. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції
Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій

Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв’язку із впровадженням енергоефективних технологій
Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів
Стаття 161. Спеціальні правила