Група 45

 
                      Пробка та вироби з неї

     Примітка:

     Ця група не включає:

     а) взуття та його частини групи 64;

     б) головні убори та їх частини групи 65;

     в) вироби  групи  95 (наприклад,  іграшки,  ігри,  спортивний
інвентар).

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4501          |Пробка натуральна,  |      |         |         |
              |необроблена або     |      |         |         |
              |піддана первинному  |      |         |         |
              |обробленню; відходи |      |         |         |
              |пробки; подрібнена, |      |         |         |
              |гранульована або    |      |         |         |
              |мелена пробка:      |      |         |         |
4501 10 00 00 |- пробка натуральна |      |   5     |   10    | -
              |необроблена або     |      |         |         |
              |піддана первинному  |      |         |         |
              |обробленню          |      |         |         |
4501 90 00 00 |- інша              |      |   5     |   10    | -
4502 00 00 00 |Пробка натуральна,  |      |   5     |   10    | -
              |з вилученням        |      |         |         |
              |зовнішнього шару    |      |         |         |
              |або начорно обрізана|      |         |         |
              |або у вигляді       |      |         |         |
              |прямокутників       |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні), блоків, |      |         |         |
              |плит, листів чи смуг|      |         |         |
              |(включаючи заготівки|      |         |         |
              |для виготовлення    |      |         |         |
              |корків з            |      |         |         |
              |незакругленими      |      |         |         |
              |краями)             |      |         |         |
4503          |Вироби з натуральної|      |         |         |
              |пробки:             |      |         |         |
4503 10       |- корки:            |      |         |         |
4503 10 10 00 |- - циліндричні     |      |   5     |   10    | -
4503 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |   10    | -
4503 90 00 00 |- інші              |      |   5     |   10    | -
4504          |Пробка пресована    |      |         |         |
              |(з використанням    |      |         |         |
              |сполучних речовин   |      |         |         |
              |або без них) і      |      |         |         |
              |вироби з неї:       |      |         |         |
4504 10       |- блоки, плити,     |      |         |         |
              |листи та смуги;     |      |         |         |
              |бруски будь-якої    |      |         |         |
              |форми; суцільні     |      |         |         |
              |циліндри, включаючи |      |         |         |
              |диски:              |      |         |         |
              |- - корки:          |      |         |         |
4504 10 11 00 |- - - для ігристих  |      |   5     |   10    | -
              |вин, включаючи корки|      |         |         |
              |з шайбами           |      |         |         |
              |з натуральної пробки|      |         |         |
4504 10 19 00 |- - - інші          |      |   5     |   10    | -
              |- - інші:           |      |         |         |
4504 10 91 00 |- - - із сполучними |      |   5     |   10    | -
              |речовинами          |      |         |         |
4504 10 99 00 |- - - інші          |      |   5     |   10    | -
4504 90       |- інші:             |      |         |         |
4504 90 10 00 |- - прокладки, шайби|      |   5     |   10    | -
              |та інші ізоляційні  |      |         |         |
              |вироби для цивільної|      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
4504 90 91 00 |- - - корки         |      |   5     |   10    | -
4504 90 99 00 |- - - інші          |      |   5     |   10    | -