Група 44


          Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) деревну тріску і стружку, подрібнену деревину або деревину
у  вигляді  дріб'язку  чи  порошку,  які використовуються головним
чином у парфумерії,  фармакології або як інсектициди та  фунгіциди
чи для аналогічних цілей (товарна позиція 1211);

     б) бамбук  або  інші деревні матеріали,  які використовуються
головним  чином  для   плетіння,   необроблені,   розщеплені   або
нерозщеплені,  розпиляні  або  розрізані  уздовж  (товарна позиція
1401);

     в) деревну тріску і стружку, деревину у вигляді дріб'язку або
порошку,  що  використовуються  головним  чином для фарбування або
дублення (товарна позиція 1404);

     г) активоване деревне вугілля (товарна позиція 3802);

     ґ) вироби товарної позиції 4202;

     д) товари групи 46;

     е) взуття та його частини групи 64;

     є) товари групи  66  (наприклад,  парасольки,  палиці  та  їх
частини);

     ж) товари товарної позиції 6808;

     з) біжутерію товарної позиції 7117;

     и) товари  розділу  XVI  або XVII (наприклад,  частини машин,
ящики, футляри, кабіни машин та апаратів, деталі для коліс);

     і) товари  розділу   XVIII   (наприклад,   футляри,   корпуси
годинників, музичних інструментів та їх частини);

     ї) частини вогнепальної зброї (товарна позиція 9305);

     й) вироби  групи  94  (наприклад,  меблі,  світильники  та їх
частини, збірні будівельні конструкції);

     к) вироби групи  95  (наприклад,  іграшки,  ігри,  спортивний
інвентар);

     л) вироби  групи  96  (наприклад,  люльки  для  куріння та їх
частини,  ґудзики й олівці),  за винятком дерев'яних  корпусів  та
ручок до виробів товарної позиції 9603;

     м) вироби групи 97 (наприклад, вироби мистецтва).

     2. У  цій групі термін "пресована деревина" означає деревину,
піддану хімічній або  фізичній  обробці,  за  якої  шари  деревини
з'єднуються  для  забезпечення міцного зв'язку,  в результаті чого
підвищується  її  щільність  або  твердість  разом  з  поліпшенням
міцності або опору до хімічного або електричного впливу.

     3. До   товарних   позицій  4414-4421  включаються  вироби  з
деревостружкових або  аналогічних  плит,  деревноволокнистих  плит
шарової або пресованої деревини як такі, що відносяться до виробів
з деревини.

     4. Вироби товарних позицій 4410,  4411 або 4412  можуть  мати
профіль  виробів,  характерний  для виробів товарної позиції 4409,
вони можуть бути  гнуті,  гофровані,  перфоровані,  розрізані  або
сформовані за формою, крім квадратної або прямокутної, або піддані
будь-якій іншій обробці,  за умови, що це не надає їм властивостей
виробів інших товарних позицій.

     5. До  товарної  позиції  4417 не включаються інструменти,  в
яких лезо,  робочий край, робоча поверхня або будь-яка інша робоча
частина  виконана  з  матеріалів,  перелічених  у  примітці  1  до
групи 82.

     6. За умови дотримання положень примітки 1 і якщо у контексті
не  зазначено  інше,  термін  "деревина"  у товарних позиціях цієї
групи стосується також бамбука та інших деревоподібних матеріалів.

     Примітка:

     1. У    підпозиціях     4403 41 - 4403 49, 4407 24 - 4407 29,
4408 31 - 4408 39 та 4412 13 - 4412 99 термін "деревина  тропічних
порід" означає деревину  таких  рослин:  мітрагіна  прилистникова,
кайя іворензис,  афрормозія,  брахістегія,  фагрея духмяна, карапа
гвіанська, анінгре, туреантус африканський, лофіра крилата, балау,
бальза  заяча,  гварея  духмяна з блідо-рожевою деревиною,  гварея
духмяна з рожево-коричневою деревиною, пріорія копаіфера, цедрела,
піптаденія африканська,  шорея з темно-червоною деревиною,  ловоя,
дусьє,  терміналія  іворензис,  кордія  Гоелда,   фромаже,   фума,
кратоксилон деревоподібний,  пікнантус ангольський,  феба пориста,
паратекома,   хлорофора   висока,   бразильський   копал,    дієра
тонкоребриста,    карініана   легаліс,   джонгконг,   дриобаланопс
ароматний,  коомпасія,  двокрилоплідник,  ентандрофрагма  Кандоля,
цистантера  макоцвітна,  кото,  шорея  з блідо-червоною деревиною,
терміналія  пишна,  кордія,  плантимісціум,  махогонієве   дерево,
мімузопс Геккеля,  мансонія висока,  тарієтія, шорея бакау, хопея,
інтсія Бейкера, мерпау, анізоптера, моабі, тарієтія корисна, дієра
тонкоребриста, триплохітон твердосмолий, аукумея Клайна, онзабілі,
орей,  овенгколь,  пахілобус Батнера,  птерокарпус,  драконтомелум
дао,   палісандр   Гватемала,   палісандр   Пара,  палісандр  Ріо,
бразильське рожеве  дерево,  пау-марфім,  альстонія,  тетрамериста
оголена,    гоністилюс   Варбурга,   ентандрофрагма   циліндрична,
бомбакопсис,  синдора,  ентандрофрагма корисна,  сукупіра,  сурен,
тик,   ентандрофрагма  ангольська,  госвейлеродендрон  бальзамний,
вірола   суринамська,  деревина  різних  видів  шореї,  парашореї,
пентакме,  заболонна  деревина  шореї усіх видів, парашорея, шорея
фагуцина та інші види шореї.

     Додаткові примітки:

     1. У товарній позиції 4405 термін "борошно  деревне"  означає
деревний  порошок,  який  містить  не  більш  як 8 мас.%  частинок
розміром 0,63 мм.

     2. У   підкатегоріях    4414  00  10  00,   4418  10  10  00,
4418 20 1000,   4419 00 10 00,   4420 10 11 00,   4420 90 11 00  і
4420 90 91 00  термін  "деревина  тропічних  порід"  означає  такі
тропічні   дерева:   аукумея   Клайна,  триплохітон  твердосмолий,
ентандрофрагма   циліндрична,   ентандрофрагма    корисна,    кайя
іворензис,  мімузопс  Геккеля,  хлорофора  висока,  ентандрофрагма
ангольська,  мансонія  висока,   пікнантус   ангольський,   ловоя,
терміналія  пишна,  лофіра  крилата,  деревина різних видів шореї,
парашорея,   шорея   з   темно-червоною   деревиною,    шорея    з
блідо-червоною   деревиною,   шорея   бакау,  пентакме,  заболонна
деревина шореї усіх видів,  парашорея, шорея фагуцина та інші види
шореї,   фагрея  духмяна,  двокрилоплідник,  гоністилюс  Варбурга,
дріобаланопс ароматний,  тик,  джонгконг,  інтсія  Бейкера,  дієра
тонкоребриста,  коомпасія,  вірола суринамська, махогонієве дерево
(Swietenia spp.),  феба  пориста,  бальза  заяча,  палісандр  Ріо,
палісандр Пара та бразильське рожеве дерево.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4401          |Деревина паливна у  |      |         |         |
              |вигляді колод,      |      |         |         |
              |полін, хмизу, гілок |      |         |         |
              |тощо; деревна тріска|      |         |         |
              |або стружка; тирса, |      |         |         |
              |тріска, стружка,    |      |         |         |
              |уламки та відходи   |      |         |         |
              |деревини та скрап,  |      |         |         |
              |агломеровані або    |      |         |         |
              |неагломеровані,     |      |         |         |
              |у вигляді полін,    |      |         |         |
              |брикетів, гранул    |      |         |         |
              |тощо:               |      |         |         |
4401 10 00 00 |- деревина паливна  |      |   0     |   5     | -
              |у вигляді колод,    |      |         |         |
              |полін, хмизу, гілок |      |         |         |
              |тощо                |      |         |         |
              |- тріска або стружка|      |         |         |
              |деревна:            |      |         |         |
4401 21 00 00 |- - хвойних порід   |      |   5     |   10    | -
4401 22 00 00 |- - листяних порід  |      |   5     |   10    | -
4401 30       |- тирса, тріска,    |      |         |         |
              |стружка, уламки та  |      |         |         |
              |відходи деревини,   |      |         |         |
              |агломеровані або    |      |         |         |
              |неагломеровані,     |      |         |         |
              |пресовані у вигляді |      |         |         |
              |полін, брикетів,    |      |         |         |
              |гранул тощо:        |      |         |         |
4401 30 10 00 |- - тирса, тріска,  |      |   5     |   10    | -
              |стружка             |      |         |         |
4401 30 90 00 |- - інші            |      |   5     |   10    | -
4402 00 00 00 |Вугілля деревне     |      |   5     |   10    | -
              |(включаючи вугілля  |      |         |         |
              |з шкаралупи або з   |      |         |         |
              |горіхів),           |      |         |         |
              |агломероване або    |      |         |         |
              |неагломероване      |      |         |         |
4403          |Лісоматеріали       |      |         |         |
              |необроблені,        |      |         |         |
              |обкоровані або      |      |         |         |
              |необкоровані,       |      |         |         |
              |начорно брусовані   |      |         |         |
              |або небрусовані:    |      |         |         |
4403 10       |- оброблені фарбою, |      |         |         |
              |протруювачами,      |      |         |         |
              |креозотом або іншими|      |         |         |
              |консервантами:      |      |         |         |
4403 10 10 00 |- - колоди з        |      |   5     |   10    |куб. м
              |деревини хвойних    |      |         |         |
              |порід завдовжки від |      |         |         |
              |6 м до 18 м включно,|      |         |         |
              |що мають окружність |      |         |         |
              |прикоренка від 45 см|      |         |         |
              |до 90 см включно,   |      |         |         |
              |просочені до певної |      |         |         |
              |міри за допомогою   |      |         |         |
              |ін'єкції чи іншим   |      |         |         |
              |способом            |      |         |         |
4403 10 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    |куб. м
4403 20       |- Інші, з хвойних   |      |         |         |
              |порід:              |      |         |         |
4403 20 10 00 |- - ялини виду Pisea|      |   2     |   5     |куб. м
              |abies Karst або     |      |         |         |
              |ялиці (ялина срібна,|      |         |         |
              |ялина вогезька)     |      |         |         |
              |(Abies alba Mill.)  |      |         |         |
4403 20 30 00 |- - сосни звичайної |      |   2     |   5     |куб. м
              |виду Pinus          |      |         |         |
              |silvestrus L.       |      |         |         |
4403 20 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     |куб. м
              |- інші, з деревини  |      |         |         |
              |тропічних порід,    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітці 1 до       |      |         |         |
              |підпозиції цієї     |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
4403 41 00 00 |- - шорея з         |      |   2     |   5     |куб. м
              |темно-червоною      |      |         |         |
              |деревиною, шорея    |      |         |         |
              |з блідо-червоною    |      |         |         |
              |деревиною та шорея  |      |         |         |
              |бакау               |      |         |         |
4403 49       |- - інші:           |      |         |         |
4403 49 10 00 |- - - ентандрофрагма|      |   2     |   5     |куб. м
              |циліндрична, кайя   |      |         |         |
              |іворензис та        |      |         |         |
              |хлорофора висока    |      |         |         |
4403 49 20 00 |- - - аукумея Клайна|      |   2     |   5     |куб. м
4403 49 30 00 |- - - триплохітон   |      |   2     |   5     |куб. м
              |твердосмолий        |      |         |         |
4403 49 40 00 |- - - ентандрофрагма|      |   2     |   5     |куб. м
              |корисна             |      |         |         |
4403 49 50 00 |- - - терміналія    |      |   2     |   5     |куб. м
              |пишна               |      |         |         |
4403 49 60 00 |- - - ентандрофрагма|      |   2     |   5     |куб. м
              |ангольська,         |      |         |         |
              |мансонія висока,    |      |         |         |
              |пікнантус           |      |         |         |
              |ангольський, ловоя  |      |         |         |
              |та лофіра крилата   |      |         |         |
4403 49 70 00 |- - - вірола        |      |   2     |   5     |куб. м
              |суринамська,        |      |         |         |
              |махагонієве дерево  |      |         |         |
              |(Swietenia spp.),   |      |         |         |
              |феба пориста,       |      |         |         |
              |бальза заяча,       |      |         |         |
              |палісандр Ріо,      |      |         |         |
              |палісандр Пара та   |      |         |         |
              |бразильське рожеве  |      |         |         |
              |дерево              |      |         |         |
4403 49 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     |куб. м
              |- інші:             |      |         |         |
4403 91 00 00 |- - з дуба          |      |   0     |   5     |куб. м
              |(Quercus spp.)      |      |         |         |
4403 92 00 00 |- - з бука          |      |   0     |   5     |куб. м
              |(Fagus spp.)        |      |         |         |
4403 99       |- - інші:           |      |         |         |
4403 99 10 00 |- - - з тополі      |      |   2     |   5     |куб. м
4403 99 20 00 |- - - з каштана     |      |   2     |   5     |куб. м
4403 99 30 00 |- - - з евкаліпта   |      |   2     |   5     |куб. м
4403 99 50 00 |- - - з берези      |      |   2     |   5     |куб. м
4403 99 99 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     |куб. м
4404          |Деревина бондарна;  |      |         |         |
              |колоди колоті;      |      |         |         |
              |дерев'яні палі та   |      |         |         |
              |кілки, загострені,  |      |         |         |
              |але не розпиляні    |      |         |         |
              |вздовж; деревина    |      |         |         |
              |обтесана або        |      |         |         |
              |закруглена, але не  |      |         |         |
              |обточена, не вигнута|      |         |         |
              |і не оброблена іншим|      |         |         |
              |способом,           |      |         |         |
              |використовувана для |      |         |         |
              |виробництва палиць, |      |         |         |
              |парасольок, ручок   |      |         |         |
              |для інструментів    |      |         |         |
              |тощо; деревина у    |      |         |         |
              |вигляді трісок,     |      |         |         |
              |пластинок, стрічок  |      |         |         |
              |тощо:               |      |         |         |
4404 10 00 00 |- хвойних порід     |      |   5     |   10    | -
4404 20 00 00 |- листяних порід    |      |   5     |   10    | -
4405 00 00 00 |Шерсть деревна;     |      |   2     |   5     | -
              |борошно деревне     |      |         |         |
4406          |Шпали дерев'яні для |      |         |         |
              |залізничних або     |      |         |         |
              |аналогічних колій:  |      |         |         |
4406 10 00 00 |- непросочені       |      |   2     |   5     |куб. м
4406 90 00 00 |- інші              |      |   2     |   5     |куб. м
4407          |Лісоматеріали       |      |         |         |
              |розпиляні або       |      |         |         |
              |стругані уздовж,    |      |         |         |
              |колоті або лущені,  |      |         |         |
              |обтесані або        |      |         |         |
              |необтесані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані,        |      |         |         |
              |з'єднані або        |      |         |         |
              |нез'єднані у шип,   |      |         |         |
              |завтовшки           |      |         |         |
              |понад 6 мм:         |      |         |         |
4407 10       |- хвойних порід:    |      |         |         |
4407 10 10 00 |- - з'єднані у шип, |      |   2     |   5     |куб. м
              |стругані або        |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - стругані:     |      |         |         |
4407 10 31 00 |- - - - з ялини виду|      |   2     |   5     |куб. м
              |Picea abies Karst   |      |         |         |
              |або з ялиці (ялина  |      |         |         |
              |срібна, ялина       |      |         |         |
              |вогезька)           |      |         |         |
              |(Abies alba Mill.)  |      |         |         |
4407 10 33 00 |- - - - із сосни    |      |   2     |   5     |куб. м
              |виду Pinus          |      |         |         |
              |sylvestris L.       |      |         |         |
              |(сосна срібна)      |      |         |         |
4407 10 38 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |куб. м
4407 10 50 00 |- - - шліфовані     |      |   2     |   5     |куб. м
              |- - - інші:         |      |         |         |
4407 10 71 00 |- - - - дощечки для |      |   0     |   5     |куб. м
              |виробництва олівців |      |         |         |
4407 10 79 00 |- - - -             |      |   2     |   5     |куб. м
              |лісоматеріали       |      |         |         |
              |завдовжки 125 см або|      |         |         |
              |менше і завтовшки   |      |         |         |
              |менш як 12,5 мм     |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
4407 10 91 00 |- - - - - з ялини   |      |   2     |   5     |куб. м
              |виду Picea abies    |      |         |         |
              |Karst або з ялиці   |      |         |         |
              |(ялина срібна, ялина|      |         |         |
              |вогезька)           |      |         |         |
              |(Abies alba Mill.)  |      |         |         |
4407 10 93 00 |- - - - - сосни     |      |   2     |   5     |куб. м
              |звичайної виду      |      |         |         |
              |Pinus sylvestris L. |      |         |         |
4407 10 99 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     |куб. м
              |- з деревини        |      |         |         |
              |тропічних порід,    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітці 1 до       |      |         |         |
              |підпозицій цієї     |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
4407 24       |- - вірола          |      |         |         |
              |суринамська,        |      |         |         |
              |махогонієве дерево  |      |         |         |
              |(Swietenia spp.),   |      |         |         |
              |феба пориста та     |      |         |         |
              |бальза заяча:       |      |         |         |
4407 24 10 00 |- - - з'єднані      |      |   0     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4407 24 30 00 |- - - - стругані    |      |   0     |   5     |куб. м
4407 24 50 00 |- - - - шліфовані   |      |   0     |   5     | -
4407 24 90 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |куб. м
4407 25       |- - шорея з         |      |         |         |
              |темно-червоною      |      |         |         |
              |деревиною, шорея    |      |         |         |
              |з блідо-червоною    |      |         |         |
              |деревиною та шорея  |      |         |         |
              |бакау:              |      |         |         |
4407 25 10 00 |- - - з'єднані      |      |   0     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - стругані:   |      |         |         |
4407 25 31 00 |- - - - - бруски,   |      |   0     |   5     |кв. м
              |планки та фриз для  |      |         |         |
              |паркету або         |      |         |         |
              |дерев'яного покриття|      |         |         |
              |підлоги, незібрані  |      |         |         |
4407 25 39 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     |куб. м
4407 25 50 00 |- - - - шліфовані   |      |   0     |   5     | -
              |- - - - інші:       |      |         |         |
4407 25 60 00 |- - - - - шорея з   |      |   0     |   5     |куб. м
              |темно-червоною      |      |         |         |
              |деревиною та шорея  |      |         |         |
              |з блідо-червоною    |      |         |         |
              |деревиною           |      |         |         |
4407 25 80 00 |- - - - - шорея     |      |   0     |   5     |куб. м
              |бакау               |      |         |         |
4407 26       |- - деревина різних |      |         |         |
              |видів шореї,        |      |         |         |
              |парашореї, пентакме,|      |         |         |
              |заболонна деревина  |      |         |         |
              |усіх видів шореї,   |      |         |         |
              |парашореї, шорея    |      |         |         |
              |фагуцина та інші    |      |         |         |
              |види шореї і фагрея |      |         |         |
              |духмяна:            |      |         |         |
4407 26 10 00 |- - - з'єднані      |      |   0     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - стругані:   |      |         |         |
4407 26 31 00 |- - - - - бруски,   |      |   0     |   5     |кв. м
              |планки та фриз для  |      |         |         |
              |паркету або         |      |         |         |
              |дерев'яного покриття|      |         |         |
              |підлоги, незібрані  |      |         |         |
4407 26 39 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     |куб. м
4407 26 50 00 |- - - - шліфовані   |      |   0     |   5     | -
              |- - - - інші:       |      |         |         |
4407 26 70 00 |- - - - - деревина  |      |   0     |   5     |куб. м
              |різних видів шореї, |      |         |         |
              |парашореї, пентакме |      |         |         |
              |та заболонна        |      |         |         |
              |деревина шореї всіх |      |         |         |
              |видів               |      |         |         |
4407 26 80 00 |- - - - - парашорея,|      |   0     |   5     |куб. м
              |шорея фагуцина та   |      |         |         |
              |інші види шореї і   |      |         |         |
              |фагрея духмяна      |      |         |         |
4407 29       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - -               |      |         |         |
              |двокрилоплідник,    |      |         |         |
              |гоністилюс Варбурга,|      |         |         |
              |дріобаланонс        |      |         |         |
              |духмяний, тик,      |      |         |         |
              |джонгконг, інтсія   |      |         |         |
              |Бейкера, дієра      |      |         |         |
              |тонкоребриста       |      |         |         |
              |(jelutjng),         |      |         |         |
              |коомпасія, аукумея  |      |         |         |
              |Клайна, триплохітон |      |         |         |
              |твердосмолий,       |      |         |         |
              |ентандрофрагма      |      |         |         |
              |циліндрична,        |      |         |         |
              |ентандрофрагма      |      |         |         |
              |корисна, кайя       |      |         |         |
              |іворензис, мімузопс |      |         |         |
              |Геккеля, хлорофора  |      |         |         |
              |висока, пікнантус   |      |         |         |
              |ангольський, ловоя, |      |         |         |
              |ентандрофрагма      |      |         |         |
              |ангольська, мансонія|      |         |         |
              |висока, терміналія  |      |         |         |
              |пишна, палісандр    |      |         |         |
              |Ріо, палісандр Пара |      |         |         |
              |та бразильське      |      |         |         |
              |рожеве дерево       |      |         |         |
              |[Dalbergia spp.]:   |      |         |         |
4407 29 10 00 |- - - - з'єднані    |      |   0     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
              |- - - - - стругані: |      |         |         |
4407 29 20 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     |куб. м
              |палісандр Ріо,      |      |         |         |
              |палісандр Пара та   |      |         |         |
              |бразильське рожеве  |      |         |         |
              |дерево              |      |         |         |
              |[Dalbergia spp.]    |      |         |         |
              |- - - - - - інші:   |      |         |         |
4407 29 31 00 |- - - - - - -       |      |   0     |   5     |кв. м
              |бруски, планки та   |      |         |         |
              |фриз для паркету або|      |         |         |
              |дерев'яного покриття|      |         |         |
              |підлоги, незібрані  |      |         |         |
4407 29 39 00 |- - - - - - - інші  |      |   0     |   5     |куб. м
4407 29 50 00 |- - - - - шліфовані |      |   0     |   5     | -
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
4407 29 61 00 |- - - - - - лофіра  |      |   0     |   5     |куб. м
              |крилата             |      |         |         |
4407 29 69 00 |- - - - - - інші    |      |   0     |   5     |куб. м
              |- - - інші:         |      |         |         |
4407 29 70 00 |- - - - з'єднані    |      |   0     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
4407 29 83 00 |- - - - - стругані  |      |   0     |   5     |куб. м
4407 29 85 00 |- - - - - шліфовані |      |   0     |   5     | -
4407 29 99 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     |куб. м
              |- інші:             |      |         |         |
4407 91       |- - з дуба          |      |         |         |
              |(Quercus spp.):     |      |         |         |
4407 91 10 00 |- - - з'єднані      |      |   0     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - стругані:   |      |         |         |
4407 91 31 00 |- - - - - бруски,   |      |   0     |   5     |кв. м
              |планки та фриз для  |      |         |         |
              |паркету або         |      |         |         |
              |дерев'яного покриття|      |         |         |
              |підлоги, незібрані  |      |         |         |
4407 91 39 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     |куб. м
4407 91 50 00 |- - - - шліфовані   |      |   0     |   5     | -
4407 91 90 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |куб. м
4407 92       |- - з бука          |      |         |         |
              |(Fagus spp.):       |      |         |         |
4407 92 10 00 |- - - з'єднані      |      |   0     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4407 92 30 00 |- - - - стругані    |      |   0     |   5     |куб. м
4407 92 50 00 |- - - - шліфовані   |      |   0     |   5     | -
4407 92 90 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |куб. м
4407 99       |- - інші:           |      |         |         |
4407 99 10 00 |- - - з'єднані      |      |   0     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4407 99 30 00 |- - - - стругані    |      |   0     |   5     |куб. м
4407 99 50 00 |- - - - шліфовані   |      |   0     |   5     | -
              |- - - - інші:       |      |         |         |
4407 99 91 00 |- - - - - з тополі  |      |   0     |   5     |куб. м
4407 99 93 00 |- - - - - з горіха  |      |   0     |   5     |куб. м
4407 99 98 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     |куб. м
4408          |Листи одношарової   |      |         |         |
              |фанери та шпону і   |      |         |         |
              |листи для клеєної   |      |         |         |
              |фанери (клеєні або  |      |         |         |
              |неклеєні) та інші   |      |         |         |
              |види деревини,      |      |         |         |
              |розпиляної уздовж,  |      |         |         |
              |розрізаної на       |      |         |         |
              |частини або лущеної,|      |         |         |
              |струганої або       |      |         |         |
              |неструганої,        |      |         |         |
              |з шліфованою або    |      |         |         |
              |нешліфованою        |      |         |         |
              |поверхнею, з'єднані |      |         |         |
              |або нез'єднані      |      |         |         |
              |у шип, завтовшки    |      |         |         |
              |не більш як 6 мм:   |      |         |         |
4408 10       |- хвойних порід:    |      |         |         |
4408 10 10 00 |- - з'єднані        |      |   2     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
4408 10 30 00 |- - - стругані      |      |   2     |   5     |куб. м
4408 10 50 00 |- - - шліфовані     |      |   2     |   5     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
4408 10 91 00 |- - - - дощечки для |      |   2     |   5     | -
              |виробництва олівців |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
4408 10 93 00 |- - - - - завтовшки |      |   2     |   5     |куб. м
              |не більш як 1 мм    |      |         |         |
4408 10 99 00 |- - - - - завтовшки |      |   2     |   5     |куб. м
              |понад 1 мм          |      |         |         |
              |- з деревини        |      |         |         |
              |тропічних порід,    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітці 1 до       |      |         |         |
              |підпозицій цієї     |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
4408 31       |- - шорея           |      |         |         |
              |з темно-червоною    |      |         |         |
              |деревиною, шорея    |      |         |         |
              |з блідо-червоною    |      |         |         |
              |деревиною та шорея  |      |         |         |
              |бакау:              |      |         |         |
4408 31 11 00 |- - - з'єднані      |      |   0     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4408 31 21 00 |- - - - стругані    |      |   0     |   5     |куб. м
4408 31 25 00 |- - - - шліфовані   |      |   0     |   5     | -
4408 31 30 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |куб. м
4408 39       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - деревина      |      |         |         |
              |різних видів шореї, |      |         |         |
              |парашореї, пентакме,|      |         |         |
              |ентандрофрагма      |      |         |         |
              |корисна, терміналія |      |         |         |
              |пишна, аукумея      |      |         |         |
              |Клайна, триплохітон |      |         |         |
              |твердосмолий, кайя  |      |         |         |
              |іворензис,          |      |         |         |
              |ентандрофрагма      |      |         |         |
              |циліндрична, вірола |      |         |         |
              |суринамська,        |      |         |         |
              |махогонієве дерево  |      |         |         |
              |(Swienta spp.),     |      |         |         |
              |палісандр Пара,     |      |         |         |
              |палісандр Ріо,      |      |         |         |
              |бразильське рожеве  |      |         |         |
              |дерево              |      |         |         |
              |[Dalbergia spp.]:   |      |         |         |
4408 39 11 00 |- - - - з'єднані    |      |   0     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
4408 39 21 00 |- - - - - стругані  |      |   0     |   5     |куб. м
4408 39 25 00 |- - - - - шліфовані |      |   0     |   5     | -
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
4408 39 31 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     |куб. м
              |завтовшки не більш  |      |         |         |
              |як 1 мм             |      |         |         |
4408 39 35 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     |куб. м
              |завтовшки понад 1 мм|      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4408 39 51 00 |- - - - з'єднані    |      |   0     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
4408 39 61 00 |- - - - - стругані  |      |   0     |   5     |куб. м
4408 39 65 00 |- - - - - шліфовані |      |   0     |   5     | -
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
4408 39 70 00 |- - - - - - дощечки |      |   0     |   5     | -
              |для виробництва     |      |         |         |
              |олівців             |      |         |         |
              |- - - - - - інші:   |      |         |         |
              |- - - - - - -       |      |         |         |
              |завтовшки не більш  |      |         |         |
              |як 1 мм:            |      |         |         |
4408 39 81 00 |- - - - - - - -     |      |   0     |   5     |куб. м
              |мімузопс Геккеля,   |      |         |         |
              |хлорофора висока,   |      |         |         |
              |ентандрофрагма      |      |         |         |
              |ангольська,         |      |         |         |
              |мансонія висока,    |      |         |         |
              |пікнантус           |      |         |         |
              |ангольський, ловоя, |      |         |         |
              |лофіра крилата,     |      |         |         |
              |заболонна деревина  |      |         |         |
              |шореї всіх видів,   |      |         |         |
              |парашорея, шорея    |      |         |         |
              |фагуцина та інші    |      |         |         |
              |види шореї,         |      |         |         |
              |фагрея духмяна,     |      |         |         |
              |двокрилоплідник,    |      |         |         |
              |гоністилюс Варбурга,|      |         |         |
              |дріобаланопс        |      |         |         |
              |ароматний, тик,     |      |         |         |
              |джонгконг, дієра    |      |         |         |
              |тонкоребриста,      |      |         |         |
              |коомпасія, феба     |      |         |         |
              |пориста та          |      |         |         |
              |бальза заяча        |      |         |         |
4408 39 89 00 |- - - - - - - - інші|      |   0     |   5     |куб. м
              |- - - - - - -       |      |         |         |
              |завтовшки           |      |         |         |
              |понад 1 мм:         |      |         |         |
4408 39 91 00 |- - - - - - - -     |      |   0     |   5     |куб. м
              |мімузопс Геккеля,   |      |         |         |
              |хлорофора висока,   |      |         |         |
              |ентандрофрагма      |      |         |         |
              |ангольська, мансонія|      |         |         |
              |висока, пікнантус   |      |         |         |
              |ангольський, ловоя, |      |         |         |
              |лофіра крилата,     |      |         |         |
              |заболонна деревина  |      |         |         |
              |шореї всіх видів,   |      |         |         |
              |парашорея, шорея    |      |         |         |
              |фагуцина та інші    |      |         |         |
              |види шореї, фагрея  |      |         |         |
              |духмяна,            |      |         |         |
              |двокрилоплідник,    |      |         |         |
              |гоністилюс Варбурга,|      |         |         |
              |дріобаланопс        |      |         |         |
              |ароматний, тик,     |      |         |         |
              |джонгконг, інтсія   |      |         |         |
              |Бейкера, дієра      |      |         |         |
              |тонкоребриста,      |      |         |         |
              |коомпасія, феба     |      |         |         |
              |пориста та          |      |         |         |
              |бальза заяча        |      |         |         |
4408 39 99 00 |- - - - - - - - інші|      |   0     |   5     |куб. м
4408 90       |- інші:             |      |         |         |
4408 90 11 00 |- - з'єднані        |      |   0     |   5     | -
              |у шип, стругані або |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані         |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
4408 90 21    |- - - стругані:     |      |         |         |
4408 90 21 10 |- - - - шпон        |      |   5     |   10    |куб. м
              |струганий з деревини|      |         |         |
              |волоського і        |      |         |         |
              |анатолійського      |      |         |         |
              |горіха та           |      |         |         |
              |маньчжурського ясеня|      |         |         |
4408 90 21 90 |- - - - інші        |      |   10    |   20    |куб. м
4408 90 25 00 |- - - шліфовані     |      |   0     |   5     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
4408 90 35 00 |- - - - дощечки для |      |   0     |   5     | -
              |виробництва олівців |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
4408 90 81 00 |- - - - - завтовшки |      |   0     |   5     |куб. м
              |не більш як 1 мм    |      |         |         |
4408 90 89 00 |- - - - - завтовшки |      |   0     |   5     |куб. м
              |понад 1 мм          |      |         |         |
4409          |Деревина,           |      |         |         |
              |пиломатеріали       |      |         |         |
              |(включаючи незібрані|      |         |         |
              |паркетні дощечки та |      |         |         |
              |фриз) у вигляді     |      |         |         |
              |профільованого      |      |         |         |
              |погонажу (з         |      |         |         |
              |гребенями, пазами,  |      |         |         |
              |шпунтовані, із      |      |         |         |
              |скісними краями, із |      |         |         |
              |з'єднанням у вигляді|      |         |         |
              |напівкруглої        |      |         |         |
              |кальовки, фасонні,  |      |         |         |
              |закруглені тощо)    |      |         |         |
              |вздовж будь-яких    |      |         |         |
              |країв чи площин,    |      |         |         |
              |стругані або        |      |         |         |
              |нестругані,         |      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |нешліфовані,        |      |         |         |
              |з'єднані або        |      |         |         |
              |нез'єднані у шип:   |      |         |         |
4409 10       |- з хвойних порід:  |      |         |         |
              |- - вироби із       |      |         |         |
              |закругленими краями |      |         |         |
              |і фасонні вироби,   |      |         |         |
              |включаючи фасонні   |      |         |         |
              |плінтуси та інші    |      |         |         |
              |фасонні дошки:      |      |         |         |
4409 10 11 00 |- - - фасонні рамки |      |   0     |   5     | м
              |для картин,         |      |         |         |
              |фотографій, дзеркал |      |         |         |
              |або аналогічних     |      |         |         |
              |предметів           |      |         |         |
4409 10 19 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
4409 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
4409 20       |- з листяних порід: |      |         |         |
              |- - вироби із       |      |         |         |
              |закругленими краями |      |         |         |
              |і фасонні вироби,   |      |         |         |
              |включаючи фасонні   |      |         |         |
              |плінтуси та інші    |      |         |         |
              |фасонні дошки:      |      |         |         |
4409 20 11 00 |- - - фасонні рамки |      |   0     |   5     | м
              |для картин,         |      |         |         |
              |фотографій, дзеркал |      |         |         |
              |або аналогічних     |      |         |         |
              |предметів           |      |         |         |
4409 20 19 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
4409 20 91 00 |- - - бруски, планки|      |   0     |   5     |кв. м
              |та фриз для паркету |      |         |         |
              |або дерев'яного     |      |         |         |
              |покриття підлоги,   |      |         |         |
              |незібрані           |      |         |         |
4409 20 99 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
4410          |Плити               |      |         |         |
              |деревностружкові та |      |         |         |
              |аналогічні плити з  |      |         |         |
              |деревини або з інших|      |         |         |
              |здерев'янілих       |      |         |         |
              |матеріалів,         |      |         |         |
              |агломеровані або    |      |         |         |
              |неагломеровані з    |      |         |         |
              |використанням смол  |      |         |         |
              |або інших органічних|      |         |         |
              |сполучних речовин:  |      |         |         |
              |- з деревини:       |      |         |         |
4410 11       |- - плити вафельні, |      |         |         |
              |включаючи плити з   |      |         |         |
              |орієнтованими       |      |         |         |
              |шарами:             |      |         |         |
4410 11 10 00 |- - - необроблені   |      |   10    |   20    |куб. м
              |або тільки шліфовані|      |         |         |
4410 11 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     |куб. м
4410 19       |- - інші:           |      |         |         |
4410 19 10 00 |- - - необроблені   |      |   10    |   20    |куб. м
              |або тільки шліфовані|      |         |         |
4410 19 30 00 |- - - покриті       |      |   15    |   30    |куб. м
              |декоративним        |      |         |         |
              |шаруватим пластиком |      |         |         |
              |або листовим        |      |         |         |
              |матеріалом,         |      |         |         |
              |виробленим під      |      |         |         |
              |високим тиском      |      |         |         |
4410 19 50 00 |- - - покриті       |      |   15    |   30    |куб. м
              |папером, просоченим |      |         |         |
              |меламіновою смолою  |      |         |         |
4410 19 90    |- - - інші:         |      |         |         |
4410 19 90 10 |- - - - покриті     |      |   15    |   30    |куб. м
              |папером, просоченим |      |         |         |
              |смолами або іншими  |      |         |         |
              |зв'язувальними      |      |         |         |
              |речовинами          |      |         |         |
4410 19 90 90 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |куб. м
4410 90 00 00 |- з інших           |      |   0     |   5     |куб. м
              |здерев'янілих       |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
4411          |Плити               |      |         |         |
              |деревноволокнисті   |      |         |         |
              |з деревини або з    |      |         |         |
              |інших здерев'янілих |      |         |         |
              |матеріалів,         |      |         |         |
              |агломеровані або    |      |         |         |
              |неагломеровані з    |      |         |         |
              |використанням смол  |      |         |         |
              |або інших органічних|      |         |         |
              |сполучних речовин:  |      |         |         |
              |- плити             |      |         |         |
              |деревноволокнисті   |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |0,8 г/куб. см:      |      |         |         |
4411 11 00 00 |- - не піддані      |      |   10    |   20    |кв. м
              |механічному         |      |         |         |
              |обробленню          |      |         |         |
              |і без облицьовування|      |         |         |
4411 19 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     |кв. м
              |- плити             |      |         |         |
              |деревноволокнисті   |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |0,5 г/куб. см,      |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |0,88 г/куб. см:     |      |         |         |
4411 21 00 00 |- - не піддані      |      |   10    |   20    |кв. м
              |механічному         |      |         |         |
              |обробленню і без    |      |         |         |
              |облицьовування      |      |         |         |
4411 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     |кв. м
              |- плити             |      |         |         |
              |деревноволокнисті   |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |0,35 г/куб. см,     |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 0,5 г/куб. см:   |      |         |         |
4411 31 00 00 |- - не піддані      |      |   0     |   5     |кв. м
              |механічному         |      |         |         |
              |обробленню і без    |      |         |         |
              |облицьовування      |      |         |         |
4411 39 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     |кв. м
              |- інші:             |      |         |         |
4411 91 00 00 |- - не піддані      |      |   0     |   5     |кв. м
              |механічному         |      |         |         |
              |обробленню і без    |      |         |         |
              |облицьовування      |      |         |         |
4411 99 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     |кв. м
4412          |Фанера клеєна,      |      |         |         |
              |панелі дерев'яні    |      |         |         |
              |фанеровані та       |      |         |         |
              |аналогічні матеріали|      |         |         |
              |з шарованої         |      |         |         |
              |деревини:           |      |         |         |
              |- фанера клеєна, яка|      |         |         |
              |складається         |      |         |         |
              |винятково з листів  |      |         |         |
              |деревини, кожний    |      |         |         |
              |лист завтовшки не   |      |         |         |
              |більш як 6 мм:      |      |         |         |
4412 13       |- - що має хоча б   |      |         |         |
              |один зовнішній шар  |      |         |         |
              |деревини тропічних  |      |         |         |
              |порід, зазначених у |      |         |         |
              |примітці 1 до       |      |         |         |
              |підпозицій цієї     |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
4412 13 11 00 |- - - з аукумеї     |      |   0     |   5     |куб. м
              |Клайна              |      |         |         |
4412 13 19 00 |- - - з шореї       |      |   0     |   5     |куб. м
              |з темно-червоною    |      |         |         |
              |деревиною, шореї    |      |         |         |
              |з блідо-червоною    |      |         |         |
              |деревиною, деревини |      |         |         |
              |різних видів шореї, |      |         |         |
              |парашореї, пентакме,|      |         |         |
              |ентандрофрагми      |      |         |         |
              |корисної, терміналії|      |         |         |
              |пишної, триплохітона|      |         |         |
              |твердосмолого, кайї |      |         |         |
              |іворензис,          |      |         |         |
              |ентандрофрагми      |      |         |         |
              |циліндричної, віроли|      |         |         |
              |суринамської,       |      |         |         |
              |махогонієвого дерева|      |         |         |
              |(Swietenia spp.),   |      |         |         |
              |палісандри Ріо,     |      |         |         |
              |палісандри Пара та  |      |         |         |
              |бразильського       |      |         |         |
              |рожевого дерева     |      |         |         |
              |[Dalbergia spp.]    |      |         |         |
4412 13 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     |куб. м
4412 14 00 00 |- - інша, що має    |      |   10    |   20    |куб. м
              |хоча б один         |      |         |         |
              |зовнішній лист шпону|      |         |         |
              |з деревини листяних |      |         |         |
              |порід               |      |         |         |
4412 19 00 00 |- - інші            |      |   10    |   20    |куб. м
              |- інші, що мають    |      |         |         |
              |хоча б один         |      |         |         |
              |зовнішній лист шпону|      |         |         |
              |з деревини листяних |      |         |         |
              |порід:              |      |         |         |
4412 22       |- - що мають хоча б |      |         |         |
              |один зовнішній лист |      |         |         |
              |шпону з деревини    |      |         |         |
              |тропічних порід,    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітці 1 до       |      |         |         |
              |підпозицій цієї     |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
4412 22 10 00 |- - - що містять    |      |   0     |   5     |куб. м
              |щонайменше один шар |      |         |         |
              |деревностружкової   |      |         |         |
              |плити               |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4412 22 91 00 |- - - - блокові,    |      |   0     |   5     |куб. м
              |шарові та рейкові   |      |         |         |
              |деревні вироби      |      |         |         |
4412 22 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |куб. м
4412 23 00 00 |- - інші, що містять|      |   0     |   5     |куб. м
              |щонайменше один шар |      |         |         |
              |деревностружкових   |      |         |         |
              |плит                |      |         |         |
4412 29       |- - інші:           |      |         |         |
4412 29 20 00 |- - - блокові,      |      |   0     |   5     |куб. м
              |шарові та рейкові   |      |         |         |
              |деревні вироби      |      |         |         |
4412 29 80 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     |куб. м
              |- інші:             |      |         |         |
4412 92       |- - що мають хоча б |      |         |         |
              |один зовнішній шар  |      |         |         |
              |шпону з деревини    |      |         |         |
              |тропічних порід,    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітці 1 до       |      |         |         |
              |підпозицій цієї     |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
4412 92 10 00 |- - - що містять    |      |   0     |   5     |куб. м
              |щонайменше один шар |      |         |         |
              |деревностружкових   |      |         |         |
              |плит                |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4412 92 91 00 |- - - - блокові,    |      |   0     |   5     |куб. м
              |шарові та рейкові   |      |         |         |
              |деревні вироби      |      |         |         |
4412 92 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     |куб. м
4412 93 00 00 |- - інші, що містять|      |   0     |   5     |куб. м
              |щонайменше один шар |      |         |         |
              |деревностружкових   |      |         |         |
              |плит                |      |         |         |
4412 99       |- - інші:           |      |         |         |
4412 99 20 00 |- - - блокові,      |      |   0     |   5     |куб. м
              |шарові та рейкові   |      |         |         |
              |деревні вироби      |      |         |         |
4412 99 80 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     |куб. м
4413 00 00 00 |Деревина пресована, |      |   2     |   5     |куб. м
              |у вигляді блоків,   |      |         |         |
              |плит, брусків або   |      |         |         |
              |форм профільованих  |      |         |         |
              |виробів             |      |         |         |
4414 00       |Рами дерев'яні для  |      |         |         |
              |картин, фотографій, |      |         |         |
              |дзеркал тощо:       |      |         |         |
4414 00 10 00 |- з деревини        |      |   2     |   5     | -
              |тропічних порід,    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |додатковій          |      |         |         |
              |примітці 2 до цієї  |      |         |         |
              |групи               |      |         |         |
4414 00 90 00 |- з деревини інших  |      |   2     |   5     | -
              |порід               |      |         |         |
4415          |Ящики, коробки,     |      |         |         |
              |пакувальні корзини, |      |         |         |
              |барабани та         |      |         |         |
              |аналогічна тара     |      |         |         |
              |з деревини;         |      |         |         |
              |дерев'яні барабани  |      |         |         |
              |(котушки) для       |      |         |         |
              |кабелів; піддони,   |      |         |         |
              |піддони з бортами та|      |         |         |
              |інші дерев'яні      |      |         |         |
              |завантажувальні     |      |         |         |
              |щити; дерев'яні     |      |         |         |
              |борти для піддонів: |      |         |         |
4415 10       |- ящики, коробки,   |      |         |         |
              |пакувальні корзини, |      |         |         |
              |барабани та інша    |      |         |         |
              |аналогічна тара;    |      |         |         |
              |барабани (котушки)  |      |         |         |
              |для кабелів:        |      |         |         |
4415 10 10 00 |- - ящики, коробки, |      |   2     |   5     | -
              |пакувальні корзини, |      |         |         |
              |барабани та         |      |         |         |
              |аналогічна тара     |      |         |         |
4415 10 90 00 |- - барабани для    |      |   1     |   5     | -
              |кабелів             |      |         |         |
4415 20       |- піддони, дерев'яні|      |         |         |
              |піддони з бортами та|      |         |         |
              |інші завантажувальні|      |         |         |
              |щити; дерев'яні     |      |         |         |
              |борти для піддонів: |      |         |         |
4415 20 20 00 |- - піддони плоскі; |      |   2     |   5     | -
              |борти для піддонів  |      |         |         |
4415 20 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
4416 00       |Бочки, чани, діжки  |      |         |         |
              |та інші бондарні    |      |         |         |
              |вироби та їх частини|      |         |         |
              |з деревини,         |      |         |         |
              |включаючи клепку:   |      |         |         |
4416 00 10 00 |- клепка, розпиляна |      |   2     |   5     | -
              |або не розпиляна по |      |         |         |
              |одній основній      |      |         |         |
              |поверхні, але не    |      |         |         |
              |оброблена інакше    |      |         |         |
4416 00 90 00 |- інші              |      |   2     |   5     | -
4417 00       |Інструменти, оправи |      |         |         |
              |та ручки для        |      |         |         |
              |інструментів з      |      |         |         |
              |деревини, частини   |      |         |         |
              |та ручки для мітел  |      |         |         |
              |або щіток; дерев'яні|      |         |         |
              |форми, колодки та   |      |         |         |
              |розтяжки для взуття:|      |         |         |
4417 00 20 00 |- колодочки для     |      |   5     |   10    | -
              |ножових виробів     |      |         |         |
              |(крім столових      |      |         |         |
              |ножів, виделок      |      |         |         |
              |тощо); корпуси щіток|      |         |         |
4417 00 90 00 |- інші              |      |   5     |   10    | -
4418          |Вироби столярні та  |      |         |         |
              |теслярські          |      |         |         |
              |будівельні деталі,  |      |         |         |
              |включаючи пористі   |      |         |         |
              |дерев'яні панелі,   |      |         |         |
              |паркетні плити      |      |         |         |
              |збірні, гонт і      |      |         |         |
              |дранку для          |      |         |         |
              |покрівель:          |      |         |         |
4418 10       |- вікна, двері      |      |         |         |
              |балконні та їх рами |      |         |         |
              |і наличники:        |      |         |         |
4418 10 10 00 |- - з деревини      |      |   2     |   5     | -
              |тропічних порід,    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |додатковій          |      |         |         |
              |примітці 2 до цієї  |      |         |         |
              |групи               |      |         |         |
4418 10 50 00 |- - з хвойних порід |      |   5     |   10    | -
4418 10 90 00 |- - з деревини інших|      |   5     |   10    | -
              |порід               |      |         |         |
4418 20       |- двері та їх рами, |      |         |         |
              |наличники і пороги: |      |         |         |
4418 20 10 00 |- - з деревини      |      |   2     |   5     | -
              |тропічних порід,    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |додатковій          |      |         |         |
              |примітці 2 до цієї  |      |         |         |
              |групи               |      |         |         |
4418 20 50 00 |- - з хвойних порід |      |   5     |   10    | -
4418 20 80 00 |- - з інших порід   |      |   5     |   10    | -
              |деревини            |      |         |         |
4418 30       |- паркет щитовий:   |      |         |         |
4418 30 10 00 |- - для мозаїчної   |      |   5     |   10    |кв. м
              |підлоги             |      |         |         |
              |- - інший:          |      |         |         |
4418 30 91 00 |- - - що складається|      |   5     |   10    |кв. м
              |з декількох шарів   |      |         |         |
              |деревини            |      |         |         |
4418 30 99 00 |- - - інший         |      |   5     |   10    |кв. м
4418 40 00 00 |- опалубка для      |      |   5     |   10    | -
              |бетонування         |      |         |         |
4418 50 00 00 |- гонт і дранка для |      |   5     |   10    | -
              |покрівель           |      |         |         |
4418 90       |- інші:             |      |         |         |
4418 90 10 00 |- - з клеєно-       |      |   2     |   5     | -
              |шарованої деревини  |      |         |         |
4418 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
4419 00       |Прибори столові або |      |         |         |
              |кухонні дерев'яні:  |      |         |         |
4419 00 10 00 |- з деревини        |      |   2     |   5     | -
              |тропічних порід,    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |додатковій          |      |         |         |
              |примітці 2 до цієї  |      |         |         |
              |групи               |      |         |         |
4419 00 90 00 |- з деревини інших  |      |   5     |   10    | -
              |порід               |      |         |         |
4420          |Вироби дерев'яні    |      |         |         |
              |мозаїчні та         |      |         |         |
              |інкрустовані;       |      |         |         |
              |шкатулки, коробки   |      |         |         |
              |для ювелірних та    |      |         |         |
              |аналогічних виробів;|      |         |         |
              |дерев'яні статуетки |      |         |         |
              |та інші декоративні |      |         |         |
              |вироби; дерев'яні   |      |         |         |
              |меблі, що не        |      |         |         |
              |належать до         |      |         |         |
              |групи 94:           |      |         |         |
4420 10       |- статуетки та інші |      |         |         |
              |декоративні вироби  |      |         |         |
              |з дерева:           |      |         |         |
4420 10 11 00 |- - з деревини      |      |   2     |   5     | -
              |тропічних порід,    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |додатковій          |      |         |         |
              |примітці 2 до цієї  |      |         |         |
              |групи               |      |         |         |
4420 10 19 00 |- - з деревини інших|      |   5     |   10    | -
              |порід               |      |         |         |
4420 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - дерев'яні       |      |         |         |
              |набірні (мозаїчні)  |      |         |         |
              |та інкрустовані     |      |         |         |
              |вироби:             |      |         |         |
4420 90 11 00 |- - - з деревини    |      |   2     |   5     |куб. м
              |тропічних порід,    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |додатковій          |      |         |         |
              |примітці 2 до цієї  |      |         |         |
              |групи               |      |         |         |
4420 90 19 00 |- - - з деревини    |      |   5     |   10    |куб. м
              |інших порід         |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
4420 90 91 00 |- - - з деревини    |      |   2     |   5     | -
              |тропічних порід,    |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |додатковій          |      |         |         |
              |примітці 2 до цієї  |      |         |         |
              |групи               |      |         |         |
4420 90 99 00 |- - - з деревини    |      |   5     |   10    | -
              |інших порід         |      |         |         |
4421          |Інші вироби з       |      |         |         |
              |дерева:             |      |         |         |
4421 10 00 00 |- вішалки для одягу |      |   5     |   10    | шт
4421 90       |- інші:             |      |         |         |
4421 90 10 00 |- - котушки, шпулі, |      |   5     |   10    | -
              |бобіни для прядіння;|      |         |         |
              |котушки для ниток та|      |         |         |
              |аналогічні токарні  |      |         |         |
              |вироби з дерева     |      |         |         |
4421 90 30 00 |- - ролики для штор |      |   5     |   10    | -
              |з пружинами або     |      |         |         |
              |без них             |      |         |         |
4421 90 50 00 |- - сірникова       |      |   5     |   10    | -
              |соломка; дерев'яні  |      |         |         |
              |цвяхи для взуття    |      |         |         |
4421 90 70 00 |- - колодочки для   |      |   5     |   10    | -
              |столових приборів   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
4421 90 91 00 |- - - з волокнистих |      |   5     |   10    | -
              |плит                |      |         |         |
4421 90 99 00 |- - - інші          |      |   5     |   10    | -