Група 41


       Шкури та шкіра необроблені (крім натурального хутра)
                             та шкіра

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) обрізки та аналогічні відходи шкур  та  шкір  необроблених
(шкірсировини) (товарна позиція 0511);

     б) шкурки  птахів  або  їх частини,  покриті пір'ям або пухом
(товарна позиція 0505 або 6701);

     в) невичинені,  дублені або вичинені шкури та шкіри тварин  з
волосяним  або  шерстним  покровом  (група 43);  однак необроблені
шкури та шкіри з волосяним або шерстним покровом  великої  рогатої
худоби  (включаючи  буйволів),  тварин  родини конячих,  овець або
ягнят  (крім   ягнят   астраханської,   курдючної,   каракульової,
персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської,
монгольської  або  тибетської  порід),  кіз  або   козенят   (крім
єменської,  монгольської або тибетської порід),  свиней (включаючи
американських диких  свиней),  сарн,  газелей,  північних  оленів,
лосів,   косуль   або   інших  тварин  родини  оленів  або  собак,
класифікуються у групі 41.

     2. Термін   "композиційна   шкіра"   означає   лише    шкіру,
класифіковану в товарній позиції 4111.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4101          |Шкури необроблені   |      |         |         |
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби або тварин   |      |         |         |
              |родини конячих      |      |         |         |
              |(свіжі або солоні,  |      |         |         |
              |сушені, оброблені   |      |         |         |
              |вапном, протравлені |      |         |         |
              |чи консервовані     |      |         |         |
              |іншим способом, але |      |         |         |
              |не дублені, не      |      |         |         |
              |вироблені під       |      |         |         |
              |пергамент і не      |      |         |         |
              |піддані подальшій   |      |         |         |
              |обробці), з         |      |         |         |
              |волосяним покровом  |      |         |         |
              |або без волосяного  |      |         |         |
              |покрову, спілок     |      |         |         |
              |або неспілок:       |      |         |         |
4101 10       |- шкури великої     |      |         |         |
              |рогатої худоби цілі,|      |         |         |
              |кожна масою         |      |         |         |
              |не більше 8 кг      |      |         |         |
              |у прісносухому,     |      |         |         |
              |10 кг у сухосолоному|      |         |         |
              |або 14 кг у парному,|      |         |         |
              |мокросолоному або   |      |         |         |
              |іншому              |      |         |         |
              |консервованому      |      |         |         |
              |вигляді:            |      |         |         |
4101 10 10 00 |- - свіжі або       |      |   5     |   10    | -
              |мокросолоні         |      |         |         |
4101 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |   10    | -
              |- шкури великої     |      |         |         |
              |рогатої худоби,     |      |         |         |
              |свіжі або           |      |         |         |
              |мокросолоні:        |      |         |         |
4101 21 00 00 |- - цілі            |      |   5     |   10    | -
4101 22 00 00 |- - тулуби та       |      |   5     |   10    | -
              |напівтулуби         |      |         |         |
4101 29 00 00 |- - інші            |      |   5     |   10    | -
4101 30       |- шкури великої     |      |         |         |
              |рогатої худоби інші,|      |         |         |
              |консервовані іншим  |      |         |         |
              |способом:           |      |         |         |
4101 30 10 00 |- - сушені або      |      |   5     |   10    | -
              |сухосолоні          |      |         |         |
4101 30 90 00 |- - інші            |      |   5     |   10    | -
4101 40 00 00 |- шкури тварин      |      |   5     |   10    | -
              |родини конячих      |      |         |         |
4102          |Необроблені шкури   |      |         |         |
              |овець або шкурки    |      |         |         |
              |ягнят (свіжі або    |      |         |         |
              |солоні, сушені,     |      |         |         |
              |оброблені вапном,   |      |         |         |
              |зольні, пікельовані |      |         |         |
              |чи консервовані     |      |         |         |
              |іншим способом, але |      |         |         |
              |не дублені,         |      |         |         |
              |не вироблені під    |      |         |         |
              |пергамент і         |      |         |         |
              |не піддані подальшій|      |         |         |
              |обробці), з вовняним|      |         |         |
              |покровом або без    |      |         |         |
              |вовняного покрову,  |      |         |         |
              |спілок або неспілок,|      |         |         |
              |крім зазначених у   |      |         |         |
              |примітці 1в)        |      |         |         |
              |до цієї групи:      |      |         |         |
4102 10       |- з вовняним        |      |         |         |
              |покровом:           |      |         |         |
4102 10 10 00 |- - ягнят           |      |   5     |   10    | шт
4102 10 90 00 |- - інші            |      |   1     |   5     | шт
              |- без вовняного     |      |         |         |
              |покрову:            |      |         |         |
4102 21 00 00 |- - пікельовані     |      |   5     |   10    | шт
4102 29 00 00 |- - інші            |      |   5     |   10    | шт
4103          |Інші шкури та шкіри |      |         |         |
              |необроблені         |      |         |         |
              |(шкірсировина)      |      |         |         |
              |(свіжа або солона,  |      |         |         |
              |сушена, оброблена   |      |         |         |
              |вапном, зольна,     |      |         |         |
              |пікельована чи      |      |         |         |
              |консервована іншим  |      |         |         |
              |способом, але       |      |         |         |
              |не дублена,         |      |         |         |
              |не вироблена під    |      |         |         |
              |пергамент і         |      |         |         |
              |не піддана подальшій|      |         |         |
              |обробці), з         |      |         |         |
              |волосяним покровом  |      |         |         |
              |або без волосяного  |      |         |         |
              |покрову, спілок або |      |         |         |
              |неспілок, крім      |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітках 1б) або   |      |         |         |
              |1в) до цієї групи:  |      |         |         |
4103 10       |- кіз або козенят:  |      |         |         |
4103 10 10 00  - - парна, солона              5        10       шт
               або сушена
4103 10 90 00 |- - інша            |      |   5     |   10    | шт
4103 20 00 00 |- плазунів          |      |   5     |   10    | -
4103 90 00 00 |- інша              |      |   5     |   10    | -
4104          |Шкіра із шкур       |      |         |         |
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби та шкур      |      |         |         |
              |тварин родини       |      |         |         |
              |конячих, без        |      |         |         |
              |волосяного покрову, |      |         |         |
              |крім зазначеної у   |      |         |         |
              |товарній позиції    |      |         |         |
              |4108 або 4109:      |      |         |         |
4104 10       |- шкіра із цілих    |      |         |         |
              |шкур великої рогатої|      |         |         |
              |худоби, площа       |      |         |         |
              |поверхні якої       |      |         |         |
              |не перевищує        |      |         |         |
              |2,6 кв. м           |      |         |         |
              |(28 квадратних      |      |         |         |
              |футів):             |      |         |         |
4104 10 10 00 |- - шкіра із цілих  |      |   5     |   10    | -
              |шкур телят          |      |         |         |
              |індійського зебу,   |      |         |         |
              |без голови або ніг, |      |         |         |
              |або з головою і     |      |         |         |
              |ногами, масою нетто |      |         |         |
              |кожна не більш як   |      |         |         |
              |4,5 кг, дублена     |      |         |         |
              |рослинними          |      |         |         |
              |речовинами без      |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |або оброблена певним|      |         |         |
              |чином, але явно     |      |         |         |
              |непридатна для      |      |         |         |
              |безпосереднього     |      |         |         |
              |використання для    |      |         |         |
              |виробництва виробів |      |         |         |
              |із шкіри            |      |         |         |
4104 10 30 00 |- - інша шкіра із   |      |   5     |   10    | -
              |шкур хромового      |      |         |         |
              |дубленя, без        |      |         |         |
              |подальшої обробки   |      |         |         |
              |у стадії вологого   |      |         |         |
              |хромового           |      |         |         |
              |напівфабрикату      |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
4104 10 91 00 |- - - дублена без   |      |   5     |   10    | -
              |подальшої обробки   |      |         |         |
              |- - - оброблена     |      |         |         |
              |інакше:             |      |         |         |
4104 10 95 00 |- - - - опойок бокс |      |   5     |   10    | кв. м
4104 10 99 00 |- - - - інша        |      |   5     |   10    | кв. м
              |- інша шкіра із     |      |         |         |
              |шкури великої       |      |         |         |
              |рогатої худоби і    |      |         |         |
              |шкур тварин родини  |      |         |         |
              |конячих, дублені або|      |         |         |
              |додублені, але без  |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |спілок або неспілок:|      |         |         |
4104 21 00 00 |- - шкіра із шкури  |      |   5     |   10    | -
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби, з попереднім|      |         |         |
              |дубленням рослинними|      |         |         |
              |речовинами          |      |         |         |
4104 22       |- - шкіра із шкури  |      |         |         |
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби з попереднім |      |         |         |
              |дубленням іншими    |      |         |         |
              |способами:          |      |         |         |
4104 22 10 00 |- - - дублені       |      |   5     |   10    | -
              |хромом, без         |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |у стадії вологого   |      |         |         |
              |хромового           |      |         |         |
              |напівфабрикату      |      |         |         |
4104 22 90 00 |- - - інша          |      |   5     |   10    | -
4104 29 00 00 |- - інша            |      |   5     |   10    | -
              |- інша шкіра із     |      |         |         |
              |шкури великої       |      |         |         |
              |рогатої худоби та   |      |         |         |
              |шкури тварин родини |      |         |         |
              |конячих, вироблена  |      |         |         |
              |під пергамент або   |      |         |         |
              |оброблена після     |      |         |         |
              |дублення:           |      |         |         |
4104 31       |- - шкіра з повністю|      |         |         |
              |непідшліфованою     |      |         |         |
              |лицьовою поверхнею і|      |         |         |
              |повністю лицьовий   |      |         |         |
              |спілок:             |      |         |         |
              |- - - із шкур       |      |         |         |
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби:             |      |         |         |
              |- - - - з повністю  |      |         |         |
              |непідшліфованою     |      |         |         |
              |лицьовою поверхнею: |      |         |         |
4104 31 11 00 |- - - - - для підошв|      |   5     |   10    | -
4104 31 19 00 |- - - - - інші      |      |   5     |   10    | -
4104 31 30 00 |- - повністю        |      |   5     |   10    | кв. м
              |лицьовий спілок     |      |         |         |
4104 31 90 00 |- - із шкур тварин  |      |   5     |   10    | кв. м
              |родини конячих      |      |         |         |
4104 39       |- - інші:           |      |         |         |
4104 39 10 00 |- - - із шкур       |      |   5     |   10    | кв. м
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби              |      |         |         |
4104 39 90 00 |- - - із шкур тварин|      |   5     |   10    | кв. м
              |родини конячих      |      |         |         |
4105          |Шкіра із шкур овець |      |         |         |
              |чи шкурок ягнят, без|      |         |         |
              |вовняного покрову,  |      |         |         |
              |крім шкіри товарної |      |         |         |
              |позиції 4108 або    |      |         |         |
              |4109:               |      |         |         |
              |- дублена або       |      |         |         |
              |додублена, але без  |      |         |         |
              |будь-якої подальшої |      |         |         |
              |обробки, спілок чи  |      |         |         |
              |неспілок:           |      |         |         |
4105 11       |- - з попереднім    |      |         |         |
              |дубленням рослинними|      |         |         |
              |речовинами:         |      |         |         |
4105 11 10 00 |- - - із шкур       |      |   5     |   10    | -
              |індійських          |      |         |         |
              |грубововняних овець,|      |         |         |
              |підданих чи         |      |         |         |
              |не підданих певній  |      |         |         |
              |обробці, але явно   |      |         |         |
              |непридатних для     |      |         |         |
              |безпосереднього     |      |         |         |
              |використання для    |      |         |         |
              |виготовлення виробів|      |         |         |
              |із шкіри            |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4105 11 91 00 |- - - - неспілок    |      |   5     |   10    | -
4105 11 99 00 |- - - - спілок      |      |   5     |   10    | -
4105 12       |- - з попереднім    |      |         |         |
              |дубленням іншим     |      |         |         |
              |способом:           |      |         |         |
4105 12 10 00 |- - - неспілок      |      |   5     |   10    | -
4105 12 90 00 |- - - спілок        |      |   5     |   10    | -
4105 19       |- - інші:           |      |         |         |
4105 19 10 00 |- - - неспілок      |      |   5     |   10    | -
4105 19 90 00 |- - - спілок        |      |   5     |   10    | -
4105 20 00 00 |- пергаментована або|      |   5     |   10    | кв. м
              |оброблена після     |      |         |         |
              |дублення            |      |         |         |
4106          |Шкіра із шкури кіз  |      |         |         |
              |чи шкурок козенят,  |      |         |         |
              |без волосяного      |      |         |         |
              |покрову, крім шкіри |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |4108 або 4109:      |      |         |         |
              |- дублена або       |      |         |         |
              |додублена, але без  |      |         |         |
              |будь-якої подальшої |      |         |         |
              |обробки, спілок чи  |      |         |         |
              |неспілок:           |      |         |         |
4106 11       |- - з попереднім    |      |         |         |
              |дубленням рослинними|      |         |         |
              |речовинами:         |      |         |         |
4106 11 10 00 |- - - із шкур       |      |   5     |   10    | -
              |індійських кіз або  |      |         |         |
              |козенят, підданих   |      |         |         |
              |чи не підданих      |      |         |         |
              |певній обробці, але |      |         |         |
              |явно не придатних   |      |         |         |
              |для безпосереднього |      |         |         |
              |використання для    |      |         |         |
              |виготовлення виробів|      |         |         |
              |із шкіри            |      |         |         |
4106 11 90 00 |- - - інші          |      |   5     |   10    | -
4106 12 00 00 |- - з попереднім    |      |   5     |   10    | -
              |дубленням іншим     |      |         |         |
              |способом            |      |         |         |
4106 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |   10    | -
4106 20 00 00 |- вироблена під     |      |   5     |   10    | кв. м
              |пергамент або       |      |         |         |
              |оброблена після     |      |         |         |
              |дублення            |      |         |         |
4107          |Шкіра із шкур інших |      |         |         |
              |тварин без          |      |         |         |
              |волосяного покрову, |      |         |         |
              |крім шкіри товарної |      |         |         |
              |позиції 4108 або    |      |         |         |
              |4109:               |      |         |         |
4107 10       |- свиняча:          |      |         |         |
4107 10 10 00 |- - дублена, без    |      |   5     |   10    | -
              |подальшої обробки   |      |         |         |
4107 10 90 00 |- - інша            |      |   5     |   10    | кв. м
              |- плазунів:         |      |         |         |
4107 21 00 00 |- - з попереднім    |      |   5     |   10    | -
              |дубленням рослинними|      |         |         |
              |речовинами          |      |         |         |
4107 29       |- - інша:           |      |         |         |
4107 29 10 00 |- - - дублена, без  |      |   5     |   10    | -
              |подальшої обробки   |      |         |         |
4107 29 90 00 |- - - інша          |      |   5     |   10    | -
4107 90       |- інших тварин:     |      |         |         |
4107 90 10 00 |- - дублена, без    |      |   5     |   10    | -
              |подальшої обробки   |      |         |         |
4107 90 90 00 |- - інша            |      |   5     |   10    | кв. м
4108 00       |Замша (включаючи    |      |         |         |
              |замшу комбіновану): |      |         |         |
4108 00 10 00 |- із шкур овець та  |      |   5     |   10    | -
              |шкурок ягнят        |      |         |         |
4108 00 90 00 |- із шкур інших     |      |   5     |   10    | -
              |тварин              |      |         |         |
4109 00 00 00 |Шкіра лакована та   |      |   5     |   10    | кв. м
              |шкіра лакована      |      |         |         |
              |багатошарова        |      |         |         |
              |(ламінована); шкіра |      |         |         |
              |металізована        |      |         |         |
4110 00 00 00 |Обрізки та інші     |      |   25    |   50    | -
              |відходи натуральної |      |         |         |
              |шкіри або           |      |         |         |
              |композиційної шкіри,|      |         |         |
              |не придатні для     |      |         |         |
              |виробництва шкіряних|      |         |         |
              |виробів; шкіряний   |      |         |         |
              |пил, порошок та     |      |         |         |
              |борошно             |      |         |         |
4111 00 00 00 |Шкіра композиційна  |      |   15    |   30    | -
              |на основі           |      |         |         |
              |натуральної шкіри   |      |         |         |
              |або шкіряних        |      |         |         |
              |волокон, у вигляді  |      |         |         |
              |пластин, листів або |      |         |         |
              |стрічок, у рулонах  |      |         |         |
              |або не в рулонах    |      |         |         |