Група 40


                  Каучук, гума та вироби з них

     Примітки:

     1. Якщо у контексті не обумовлене інше, то за всіма розділами
Класифікації товарів термін  "каучук  та  гума"  означає  наступну
продукцію, вулканізовану   або   невулканізовану,  затверділу  або
незатверділу: природний каучук, балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та
каучукоподібні   природні   смоли,   синтетичний  каучук,  фактис,
одержаний з олив, та ці самі матеріали у регенерованому вигляді.

     2. Ця група не включає:

     а) товари  розділу  XI  (текстильні  матеріали  і  текстильні
вироби);

     б) взуття та частини взуття групи 64;

     в) головні   убори  та  частини  головних  уборів,  включаючи
купальні шапочки, групи 65;

     г) механічні чи електричні пристрої та їх частини,  включаючи
електротовари усіх видів, з твердої гуми (ебоніту) розділу XVI;

     ґ) вироби груп 90, 92, 94, або 96;

     д) вироби  групи  95,  крім  спортивних  рукавичок  і виробів
товарних позицій 4011-4013.

     3. У товарних позиціях 4001-4003  та  4005  термін  "первинні
форми" означає:

     а) рідини  та пасти (включаючи латекс,  підвулканізований або
непідвулканізований та інші дисперсії і розчини);

     б) блоки неправильної форми, шматки, пачки, порошки, гранули,
крихти та аналогічні насипні форми.

     4. У  примітці  1  до  цієї  групи  і у товарній позиції 4002
термін "каучук синтетичний" означає:

     а) ненасичені синтетичні речовини,  які способом вулканізації
сіркою  можуть  бути  необоротно  перетворені  у  нетермопластичні
речовини,  які при    температурі від 18  град.C   до  29   град.C
спроможні  без  розриву  витримувати розтягування,  що збільшує їх
первинну довжину у 3 рази, і зазнавши збільшення первинної довжини
у 2 рази,  протягом 5 хвилин повертаються до довжини, що перевищує
первинну довжину не  більш  як  у  1,5  раза.  Під  час  згаданого
випробування   дозволяється   додання   речовин,   необхідних  для
утворення   поперечних   зв'язків,   таких   як   активатори   або
прискорювачі вулканізації; допускається також присутність речовин,
розглянутих у примітці 5 б) 2-0) і 3-0).  Водночас не допускається
наявність   будь-яких   речовин,   не  призначених  для  створення
поперечних зв'язків,  таких  як  розріджувачі,  пластифікатори  та
наповнювачі;

     б) тіопласти (ТМ);

     в) природний   каучук,   модифікований    прищепленням    або
змішуванням  з  пластмасами,  деполімеризований природний каучук і
суміші ненасичених синтетичних речовин з  насиченими  синтетичними
високомолекулярними   полімерами,   за   умови,   що  ці  продукти
відповідають вимогам,  зазначеним у пункті 4 а) до цієї  примітки,
щодо вулканізації, розтягування і поновлення розмірів.

     5. а)  Товарні  позиції  4001  і 4002 не включають каучук або
суміші каучуків, якщо вони до або після коагуляції були змішані з:

     1-0) прискорювачами, уповільнювачами, активаторами або іншими
речовинами вулканізації (крім тих, які були додані для виробництва
підвулканізованого каучукового латексу);

     2-0) пігментами   або   іншими   барвниками,   крім  тих,  що
використовуються тільки з метою ідентифікації;

     3-0) пластифікаторами  або  наповнювачами  (крім  мінеральних
олив  у разі маслонаповненого каучуку),  наповнювачами,  армуючими
речовинами,   органічними   розчинниками   або   будь-якою   іншою
речовиною, крім згаданих у пункті 5 б);

     б) каучук  та  суміші  каучуку  з  вмістом   деяких   речовин
залишаються у товарних позиціях 4001 або 4002,  за умови, якщо цей
каучук або суміш каучуків зберігають основний  характер  сировини;
до цих речовин належать:

     1-0) емульгатори або антиадгезиви [реагенти, що перешкоджають
злипанню];

     2-0) невеликі кількості продуктів розпаду емульгаторів;

     3-0) дуже    невеликі    кількості:   термочутливих   речовин
(здебільшого з метою отримання термочутливих каучукових латексів),
катіонних   поверхнево-активних   речовин   (здебільшого  з  метою
отримання електропозитивних каучукових латексів),  антиоксидантів,
коагулянтів,  речовин,  що сприяють перетворенню каучуку у крихту,
реагентів,   які   забезпечують   морозостійкість    пептизаторів,
консервантів,  стабілізаторів,  агентів,  які регулюють в'язкість,
або інших добавок спеціального призначення.

     6. У товарній позиції 4004 термін "відходи, обрізки та скрап"
означає відходи,  обрізки та скрап, утворювані під час виробництва
або  обробки  каучуку  і  виробів  з  каучуку,  не  придатних  для
використання через порізи, зношеність або з інших причин.

     7. Нитки,  що складаються з  вулканізованої  гуми  будь-якого
профілю з найбільшим поперечним перерізом понад 5 мм,  включаються
до товарної позиції 4008.

     8. До  товарної  позиції  4010   включаються   конвеєрні   та
транспортерні  стрічки,  приводні  паси  з текстильних матеріалів,
насичені,  покриті або ламіновані  (прошаровані)  гумою,  а  також
вироблені  з  текстильних ниток або корду,  насичених або покритих
гумою.

     9. У товарних позиціях 4001,  4002, 4003, 4005 і 4008 терміни
"плити,  листи та стрічки" означають лише плити, листи, стрічки та
блоки правильної геометричної форми, не розрізані або розрізані на
квадрати чи прямокутники,  які є або готовими виробами з тисненням
або без тиснення,  чи оброблені або не оброблені іншим чином, крім
матеріалів,  нарізаних  на  шматки  іншої  форми або придатних для
подальшої обробки.

     Терміни "прутки" та "профілі" товарної позиції 4008 означають
лише  вироби  з  поверхневою обробкою або без поверхневої обробки,
розрізані або не розрізані за визначеною довжиною,  але без  іншої
подальшої обробки.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4001          |Каучук натуральний, |      |         |         |
              |балата, гутаперча,  |      |         |         |
              |гваюла, чикл та     |      |         |         |
              |аналогічні природні |      |         |         |
              |смоли у первинних   |      |         |         |
              |формах або у вигляді|      |         |         |
              |пластин, листів або |      |         |         |
              |стрічок:            |      |         |         |
4001 10 00 00 |- каучуковий латекс |      |   0     |   0     | -
              |натуральний,        |      |         |         |
              |підвулканізований   |      |         |         |
              |або                 |      |         |         |
              |непідвулканізований |      |         |         |
              |- каучук натуральний|      |         |         |
              |в інших формах:     |      |         |         |
4001 21 00 00 |- - смокед-шитс     |      |   0     |   0     | -
              |[марка каучуку      |      |         |         |
              | натурального]      |      |         |         |
4001 22 00 00 |- - каучук          |      |   0     |   0     | -
              |натуральний,        |      |         |         |
              |технічно            |      |         |         |
              |специфікований      |      |         |         |
              |(TSNR)              |      |         |         |
4001 29       |- - інший:          |      |         |         |
4001 29 10 00 |- - - креп [каучук  |      |   0     |   0     | -
              |натуральний]        |      |         |         |
4001 29 90 00 |- - - інший         |      |   0     |   0     | -
4001 30 00 00 |- балата, гутаперча,|      |   0     |   0     | -
              |гваюла, чикл та     |      |         |         |
              |аналогічні природні |      |         |         |
              |смоли               |      |         |         |
4002          |Каучук синтетичний і|      |         |         |
              |фактис, одержані з  |      |         |         |
              |олій і мінеральних  |      |         |         |
              |олив,  у первинних  |      |         |         |
              |формах або у вигляді|      |         |         |
              |пластин, листів або |      |         |         |
              |стрічок; суміші     |      |         |         |
              |речовин товарної    |      |         |         |
              |позиції 4001 з      |      |         |         |
              |будь-якими          |      |         |         |
              |речовинами цієї     |      |         |         |
              |товарної позиції у  |      |         |         |
              |первинних формах або|      |         |         |
              |у вигляді пластин,  |      |         |         |
              |листів або стрічок: |      |         |         |
              |- каучук стирол-    |      |         |         |
              |бутадієновий (SBR); |      |         |         |
              |карбоксил-стирол-   |      |         |         |
              |бутадієновий каучук |      |         |         |
              |(XSBR):             |      |         |         |
4002 11 00 00 |- - латекс          |      |   0     |   5     | -
4002 19 00 00 |- - інший           |      |   0     |   5     | -
4002 20 00 00 |- каучук            |      |   0     |   5     | -
              |бутадієновий (BR)   |      |         |         |
              |- каучук ізобутилен-|      |         |         |
              |ізопреновий         |      |         |         |
              |(бутилкаучук) (IIR);|      |         |         |
              |каучук галоген-     |      |         |         |
              |ізобутилен-         |      |         |         |
              |ізопреновий (CIIR   |      |         |         |
              |або BIIR):          |      |         |         |
4002 31 00 00 |- - каучук          |      |   0     |   5     | -
              |ізобутилен-         |      |         |         |
              |ізопреновий         |      |         |         |
              |(бутилкаучук) (IIR) |      |         |         |
4002 39 00 00 |- - інший           |      |   0     |   5     | -
              |- каучук            |      |         |         |
              |хлоропреновий       |      |         |         |
              |(хлорбутадієновий)  |      |         |         |
              |(CR):               |      |         |         |
4002 41 00 00 |- - латекс          |      |   0     |   5     | -
4002 49 00 00 |- - інший           |      |   0     |   5     | -
              |- каучук            |      |         |         |
              |акрилонітрилбута-   |      |         |         |
              |дієновий (NBR):     |      |         |         |
4002 51 00 00 |- - латекс          |      |   0     |   5     | -
4002 59 00 00 |- - інший           |      |   0     |   5     | -
4002 60 00 00 |- - каучук          |      |   0     |   5     | -
              |ізопреновий (IR)    |      |         |         |
4002 70 00 00  - каучук етиленпро-            0         5       -
               пілендієновий
               неспряжений (EPDM)
4002 80 00 00 |- суміші речовин    |      |   0     |   5     | -
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |4001 з речовинами   |      |         |         |
              |з цієї товарної     |      |         |         |
              |позиції             |      |         |         |
              |- інший:            |      |         |         |
4002 91 00 00 |- - латекс          |      |   0     |   5     | -
4002 99       |- - інші:           |      |         |         |
4002 99 10 00 |- - - вироби,       |      |  15     |  30     | -
              |модифіковані        |      |         |         |
              |включенням пластмас |      |         |         |
4002 99 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
4003 00 00 00 |Каучук регенерований|      |   5     |  10     | -
              |у первинних формах  |      |         |         |
              |або у вигляді       |      |         |         |
              |пластин, листів або |      |         |         |
              |стрічок             |      |         |         |
4004 00 00 00 |Відходи, уламки та  |      |   5     |  10     | -
              |скрап каучука або   |      |         |         |
              |гуми (крім твердого |      |         |         |
              |каучука (ебоніту),  |      |         |         |
              |порошки та гранули, |      |         |         |
              |отримані з каучука  |      |         |         |
              |або гуми            |      |         |         |
4005          |Невулканізовані     |      |         |         |
              |гумові суміші у     |      |         |         |
              |первинних формах    |      |         |         |
              |або у вигляді       |      |         |         |
              |пластин, листів     |      |         |         |
              |та стрічок:         |      |         |         |
4005 10 00 00 |- гумова суміш з    |      |   5     |  10     | -
              |доданням сажі або   |      |         |         |
              |діоксиду кремнію    |      |         |         |
4005 20 00 00 |- розчини; дисперсії|      |   5     |  10     | -
              |інші, крім          |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |підпозиції 4005  10 |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
4005 91 00 00 |- - пластини, листи |      |   5     |  10     | -
              |та стрічки          |      |         |         |
4005 99 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
4006          |Інші форми          |      |         |         |
              |(наприклад, прутки, |      |         |         |
              |трубки, профілі     |      |         |         |
              |фасонні) і заготівки|      |         |         |
              |(наприклад, кільця, |      |         |         |
              |диски) з            |      |         |         |
              |невулканізованої    |      |         |         |
              |гуми:               |      |         |         |
4006 10 00 00 |- протекторні       |      |   5     |  10     | -
              |заготівки для       |      |         |         |
              |відновлення         |      |         |         |
              |гумових шин         |      |         |         |
4006 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
4007 00 00 00 |Нитки та корд з     |      |   5     |  10     | -
              |вулканізованої гуми |      |         |         |
4008          |Пластини, листи,    |      |         |         |
              |стрічки, прутки та  |      |         |         |
              |фасонні профілі з   |      |         |         |
              |вулканізованої      |      |         |         |
              |незатверділої гуми: |      |         |         |
              |- з пористої гуми:  |      |         |         |
4008 11 00 00 |- - пластини, листи |      |   5     |  10     | -
              |та стрічки          |      |         |         |
4008 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
              |- з непористої гуми:|      |         |         |
4008 21       |- - пластини, листи |      |         |         |
              |та стрічки:         |      |         |         |
4008 21 10 00 |- - - покриття для  |      |   2     |   5     | кв.м
              |підлоги і мати      |      |         |         |
4008 21 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
4008 29       |- - інші:           |      |         |         |
4008 29 10 00 |- - - профілі       |      |   5     |  10     | -
              |фасонні, нарізані за|      |         |         |
              |розміром, для       |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
4008 29 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
4009          |Труби, шланги і     |      |         |         |
              |рукава з            |      |         |         |
              |вулканізованої      |      |         |         |
              |незатверділої гуми, |      |         |         |
              |з фітингами         |      |         |         |
              |або без фітингів    |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |прокладками,        |      |         |         |
              |колінами,           |      |         |         |
              |з'єднаннями):       |      |         |         |
4009 10 00 00 |- не армовані,      |      |   0     |   5     | -
              |не комбіновані      |      |         |         |
              |інакше з іншими     |      |         |         |
              |матеріалами, без    |      |         |         |
              |фітингів            |      |         |         |
4009 20 00 00 |- армовані чи       |      |   0     |   5     | -
              |комбіновані інакше  |      |         |         |
              |лише металом, без   |      |         |         |
              |фітингів            |      |         |         |
4009 30 00 00 |- армовані чи       |      |   0     |   5     | -
              |комбіновані інакше  |      |         |         |
              |лише текстильними   |      |         |         |
              |матеріалами, без    |      |         |         |
              |фітингів            |      |         |         |
4009 40 00 00 |- армовані чи       |      |   0     |   5     | -
              |комбіновані інакше з|      |         |         |
              |іншими матеріалами, |      |         |         |
              |без фітингів        |      |         |         |
4009 50       |- з фітингами:      |      |         |         |
4009 50 10 00 |- - придатні для    |      |   0     |   5     | -
              |пропускання газів   |      |         |         |
              |або рідин, для      |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
4009 50 30 00 |- - - не армовані,  |      |   0     |   5     | -
              |не комбіновані      |      |         |         |
              |інакше з іншими     |      |         |         |
              |матеріалами         |      |         |         |
4009 50 50 00 |- - - армовані або  |      |   0     |   5     | -
              |комбіновані інакше  |      |         |         |
              |лише з металом      |      |         |         |
4009 50 70 00 |- - - армовані або  |      |   0     |   5     | -
              |комбіновані інакше  |      |         |         |
              |лише з текстильними |      |         |         |
              |матеріалами         |      |         |         |
4009 50 90 00 |- - - армовані або  |      |   0     |   5     | -
              |комбіновані інакше з|      |         |         |
              |іншими матеріалами  |      |         |         |
4010          |Конвеєрні стрічки   |      |         |         |
              |або привідні паси з |      |         |         |
              |вулканізованої гуми:|      |         |         |
              |- конвеєрні стрічки |      |         |         |
              |або привідні паси:  |      |         |         |
4010 11 00 00 |- - армовані лише   |      |   0     |   5     | -
              |металом             |      |         |         |
4010 12 00 00 |- - армовані лише   |      |   0     |   5     | -
              |текстильними        |      |         |         |
              |матеріалами         |      |         |         |
4010 13 00 00 |- - армовані лише   |      |   0     |   5     | -
              |пластмасами         |      |         |         |
4010 19 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- паси привідні:    |      |         |         |
4010 21 00 00 |- - паси привідні зі|      |   0     |   5     | -
              |з'єднаними кінцями  |      |         |         |
              |трапецієподібного   |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перетину, з         |      |         |         |
              |рифленням або без   |      |         |         |
              |рифлення, з довжиною|      |         |         |
              |кола понад 60 см,   |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 180 см           |      |         |         |
4010 22 00 00 |- - паси привідні зі|      |   0     |   5     | -
              |з'єднаними кінцями  |      |         |         |
              |трапецієподібного   |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перетину, з         |      |         |         |
              |рифленням або без   |      |         |         |
              |рифлення, з довжиною|      |         |         |
              |кола понад 180 см,  |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 240 см           |      |         |         |
4010 23 00 00 |- - паси синхронні  |      |   0     |   5     | -
              |привідні зі         |      |         |         |
              |з'єднаними кінцями з|      |         |         |
              |довжиною кола понад |      |         |         |
              |60 см, але не більш |      |         |         |
              |як 150 см           |      |         |         |
4010 24 00 00 |- - паси синхронні  |      |   0     |   5     | -
              |привідні зі         |      |         |         |
              |з'єднаними кінцями  |      |         |         |
              |з довжиною кола     |      |         |         |
              |понад 150 см, але не|      |         |         |
              |більш як 198 см     |      |         |         |
4010 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
4011          |Шини пневматичні    |      |         |         |
              |гумові нові:        |      |         |         |
4011 10 00 00 |- для легкових      |      |15 євро  |15 євро  | шт
              |автомобілів         |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |автомобілі з кузовом|      |         |         |
              |типу "універсал" та |      |         |         |
              |спортивні           |      |         |         |
              |автомобілі)         |      |         |         |
4011 20       |- для автобусів та  |      |         |         |
              |вантажних           |      |         |         |
              |автомобілів:        |      |         |         |
4011 20 10 00 |- - з індексом      |      |   7     |  14     | шт
              |навантаження не     |      |         |         |
              |більш як 121        |      |         |         |
4011 20 90 00 |- - з індексом      |      |   7     |  14     | шт
              |навантаження        |      |         |         |
              |понад 121           |      |         |         |
4011 30       |- для використання в|      |         |         |
              |авіації:            |      |         |         |
4011 30 10 00 |- - для цивільної   |      |  20     |  40     | шт
              |авіації             |      |         |         |
4011 30 90 00 |- - інші            |      |  20     |  40     | шт
4011 40       |- для мотоциклів:   |      |         |         |
4011 40 10 00 |- - для ободів      |      |  20     |  40     | шт
              |діаметром не більш  |      |         |         |
              |як 30,5 см          |      |         |         |
              |- - інші масою:     |      |         |         |
4011 40 91 00 |- - - не більш як   |      |  20     |  40     | шт
              |1,4 кг              |      |         |         |
4011 40 99 00 |- - - понад 1,4 кг  |      |  20     |  40     | шт
4011 50       |- для велосипедів:  |      |         |         |
4011 50 10 00 |- - безкамерні шини |      |  20     |  40     | шт
4011 50 90 00 |- - інші            |      |  20     |  40     | шт
              |- інші:             |      |         |         |
4011 91       |- - з протектором   |      |         |         |
              |типу "ялинка" або   |      |         |         |
              |подібним            |      |         |         |
              |протектором:        |      |         |         |
4011 91 10 00 |- - - для           |      |  20     |  40     | шт
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |і механізмів, які   |      |         |         |
              |використовують у    |      |         |         |
              |сільському та       |      |         |         |
              |лісовому            |      |         |         |
              |господарстві        |      |         |         |
4011 91 30 00 |- - - для           |      |  20     |  40     | шт
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |і механізмів, які   |      |         |         |
              |використовують у    |      |         |         |
              |будівництві         |      |         |         |
4011 91 90 00 |- - - інші          |      |   1     |   5     | шт
4011 99       |- - інші:           |      |         |         |
4011 99 10 00 |- - - для           |      |  20     |  40     | шт
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |і механізмів, які   |      |         |         |
              |використовують у    |      |         |         |
              |сільському та       |      |         |         |
              |лісовому            |      |         |         |
              |господарстві        |      |         |         |
4011 99 30 00 |- - - для           |      |  20     |  40     | шт
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |і механізмів, які   |      |         |         |
              |використовують у    |      |         |         |
              |будівництві         |      |         |         |
4011 99 90 00 |- - - інші          |      |   1     |   5     | шт
4012          |Шини пневматичні    |      |         |         |
              |гумові, відновлені  |      |         |         |
              |або ті, що вже      |      |         |         |
              |використовувались;  |      |         |         |
              |литі шини або       |      |         |         |
              |еластик-шини        |      |         |         |
              |із змінними         |      |         |         |
              |протекторами та     |      |         |         |
              |ободні стрічки,     |      |         |         |
              |гумові:             |      |         |         |
4012 10       |- шини пневматичні  |      |         |         |
              |відновлені:         |      |         |         |
4012 10 10 00 |- - для цивільної   |      |  15     |  30     | -
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
4012 10 30 00 |- - - для легкових  |      |  15     |  30     | шт
              |автомобілів         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |автомобілі з кузовом|      |         |         |
              |типу "універсал" та |      |         |         |
              |спортивні           |      |         |         |
              |автомобілі)         |      |         |         |
4012 10 50 00 |- - - для автобусів |      |  15     |  30     | шт
              |або вантажних       |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
4012 10 80 00 |- - - інші          |      |  15     |  30     | шт
4012 20       |- шини пневматичні, |      |         |         |
              |що використову-     |      |         |         |
              |вались:             |      |         |         |
4012 20 10 00 |- - для цивільної   |      |  15     |  30     | шт
              |авіації             |      |         |         |
4012 20 90 00 |- - інші            |      |  15     |  30     | шт
4012 90       |- інші:             |      |         |         |
4012 90 10 00 |- - шини суцільні   |      |  15     |  30     | шт
              |або напівпневматичні|      |         |         |
              |та шини із змінним  |      |         |         |
              |протектором         |      |         |         |
4012 90 90 00 |- - стрічки ободні  |      |  15     |  30     | шт
4013          |Камери гумові:      |      |         |         |
4013 10       |- для легкових      |      |         |         |
              |автомобілів,        |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |автомобілі з кузовом|      |         |         |
              |типу "універсал" та |      |         |         |
              |спортивні           |      |         |         |
              |автомобілі,         |      |         |         |
              |автобусів або       |      |         |         |
              |вантажних           |      |         |         |
              |автомобілів:        |      |         |         |
4013 10 10 00 |- - для легкових    |      |  15     |  30     | шт
              |автомобілів         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |автомобілі з кузовом|      |         |         |
              |типу "універсал" та |      |         |         |
              |спортивних          |      |         |         |
              |автомобілів)        |      |         |         |
4013 10 90 00 |- - для автобусів і |      |   2     |   5     | шт
              |вантажних           |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
4013 20 00 00 |- для велосипедів   |      |   5     |  10     | шт
4013 90       |- інші:             |      |         |         |
4013 90 10 00 |- - для мотоциклів  |      |  15     |  30     | шт
4013 90 90 00 |- - інші            |      |  15     |  30     | шт
4014          |Вироби гігієнічні   |      |         |         |
              |або фармацевтичні   |      |         |         |
              |(включаючи соски) з |      |         |         |
              |вулканізованої гуми,|      |         |         |
              |крім твердої        |      |         |         |
              |(ебоніту), з        |      |         |         |
              |фітингами з твердої |      |         |         |
              |гуми або без них:   |      |         |         |
4014 10 00 00 |- оболонкові        |      |   5     |  10     | -
              |контрацептиви       |      |         |         |
4014 90       |- інші:             |      |         |         |
4014 90 10 00 |- - різні типи сосок|      |   5     |  10     | -
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |для дітей           |      |         |         |
4014 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
4015          |Одяг та додаткові   |      |         |         |
              |речі (включаючи     |      |         |         |
              |рукавички) з        |      |         |         |
              |незатверділої       |      |         |         |
              |вулканізованої гуми,|      |         |         |
              |будь-якого          |      |         |         |
              |призначення:        |      |         |         |
              |- рукавички:        |      |         |         |
4015 11 00 00 |- - хірургічні      |      |   5     |  10     | пар
4015 19       |- - інші:           |      |         |         |
4015 19 10 00 |- - -  рукавички    |      |  15     |  30     | пар
              |господарські        |      |         |         |
4015 19 90 00 |- - - інші          |      |  15     |  30     | пар
4015 90 00 00 |- інші              |      |  15     |  30     | -
4016          |Інші вироби з       |      |         |         |
              |незатверділої       |      |         |         |
              |вулканізованої гуми:|      |         |         |
4016 10       |- з пористої гуми:  |      |         |         |
4016 10 10 00 |- - для технічних   |      |  25     |  50     | -
              |цілей, для цивільної|      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
4016 10 90 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | -
              |- інші:             |      |         |         |
4016 91 00 00 |- - покриття та     |      |   5     |  10     | -
              |килими для підлоги  |      |         |         |
4016 92 00 00 |- - гумки           |      |   2     |   5     | -
              |(канцелярські)      |      |         |         |
4016 93       |- - прокладки, шайби|      |         |         |
              |тощо:               |      |         |         |
4016 93 10 00 |- - - для технічних |      |   5     |  10     | -
              |цілей, для цивільної|      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
4016 93 90 00 |- - - інші          |      |  15     |  30     | -
4016 94 00 00 |- - амортизатори для|      |   5     |  10     | -
              |причалювання човнів,|      |         |         |
              |надувні або         |      |         |         |
              |ненадувні           |      |         |         |
4016 95 00 00 |- - речі надувні    |      |   5     |  10     | -
              |інші                |      |         |         |
4016 99       |- - інші:           |      |         |         |
4016 99 10 00 |- - - для технічних |      |   5     |  10     | -
              |цілей, для цивільної|      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4016 99 30 00 |- - - - еспандер    |      |  15     |  30     | -
              |ручний              |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
              |- - - - - для       |      |         |         |
              |автомобілів товарних|      |         |         |
              |позицій 8701- 8705: |      |         |         |
4016 99 52 00 |- - - - - - частини |      |  15     |  30     | -
              |гумометалеві        |      |         |         |
4016 99 58 00 |- - - - - - інші    |      |  15     |  30     | -
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
4016 99 82 00 |- - - - - - частини |      |  15     |  30     | -
              |гумометалеві        |      |         |         |
4016 99 88 00 |- - - - - - інші    |      |  15     |  30     | -
4017  00      |Гума тверда         |      |         |         |
              |(наприклад, ебоніт) |      |         |         |
              |у будь-яких формах, |      |         |         |
              |включаючи відходи,  |      |         |         |
              |скрап та уламки;    |      |         |         |
              |вироби з твердої    |      |         |         |
              |гуми:               |      |         |         |
              |- гума тверда       |      |         |         |
              |(наприклад, ебоніт) |      |         |         |
              |у будь-яких формах, |      |         |         |
              |включаючи відходи та|      |         |         |
              |уламки:             |      |         |         |
4017 00 11 00 |- - розсипом або у  |      |   5     |  10     | -
              |блоках, пластинах,  |      |         |         |
              |листах або стрічках,|      |         |         |
              |палицях, рулонах, у |      |         |         |
              |вигляді профілів чи |      |         |         |
              |труб                |      |         |         |
4017 00 19 00 |- - відходи, скрап, |      |   5     |  10     | -
              |порошок та уламки з |      |         |         |
              |твердої гуми        |      |         |         |
              |- вироби з твердої  |      |         |         |
              |гуми:               |      |         |         |
4017 00 91 00 |- - трубопроводи з  |      |   5     |  10     | -
              |установленими       |      |         |         |
              |фітингами, придатні |      |         |         |
              |для транспортування |      |         |         |
              |газів або рідин, для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
4017 00 99 00 |- - інші            |      |  15     |  30     | -

( Розділ  VII  із  змінами,  внесеними згідно із Законами N 745-IV
745-15  )  від  15.05.2003, N 981-IV ( 981-15 ) від 19.06.2003,
N 1820-IV ( 1820-15 ) від 18.06.2004 )