РОЗДІЛ VII

            ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ;
                   КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ

  • Група 39 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
  • Група 40 Каучук, гума та вироби з них


     Примітки:

     1.  Товари,  подані  в  наборах,  що  складаються  з двох або
більше  різних  компонентів,  які входять повністю або частково до
цього     розділу  і  призначені  для  змішування  разом  з  метою
утворення  продукту,  зазначеного    у  розділі  VI  або VII, слід
класифікувати  у  товарній  позиції, що відповідає цьому продукту,
за умови, що ці компоненти:

     а)  з  огляду  на  спосіб  їх  пакування  явно призначені для
використання разом без попереднього перепакування;

     б) подаються разом; і

     в) визначаються,   або   їх   власною  природою,  або  за  їх
співвідношенням, і доповнюють одне одного.

     2.  За  винятком  виробів  товарної  позиції  3918  або 3919,
пластмаси,   каучук   і   вироби   з   них,  вкриті  рельєфом  або
зображенням,  спеціально  на  них  нанесеними  для  їх   основного
призначення, класифікуються у групі 49.