Група 37


            Фотографічні або кінематографічні товари

     Примітки:

     1. Ця група не включає відходи або лом.

     2. У цій групі термін  "фотографічний"  характеризує  процес,
завдяки  якому прямо або непрямо отримуються видимі зображення під
впливом  світла  або  інших  форм  випромінювання  на  фоточутливі
поверхні.

     Додаткові примітки:

     1. У  разі,  коли звукові фільми імпортуються в двох стрічках
(одна стрічка містить тільки зображення, друга використовується як
звукова),  кожна  стрічка  повинна  бути  включена  до відповідної
товарної позиції.

     2. Термін  "хронікальні  фільми"  категорії  3706  90  51  00
означає  фільми  з  метражем  менше 330 м,  які відображають події
політичного,  спортивного,  військового, наукового, літературного,
фольклорного, туристичного, суспільного характеру тощо.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3701          |Фотоплатівки та     |      |         |         |
              |фотоплівки плоскі,  |      |         |         |
              |сенсибілізовані,    |      |         |         |
              |неекспоновані, з    |      |         |         |
              |будь-яких           |      |         |         |
              |матеріалів, крім    |      |         |         |
              |паперу, картону чи  |      |         |         |
              |тканини; плівки     |      |         |         |
              |плоскі для          |      |         |         |
              |моментальної        |      |         |         |
              |фотографії,         |      |         |         |
              |сенсибілізовані,    |      |         |         |
              |неекспоновані, в    |      |         |         |
              |упаковках або без   |      |         |         |
              |них:                |      |         |         |
3701 10       |- рентгенівські:    |      |         |         |
3701 10 10 00 |- - для медичних,   |      |  25     |  50     | кв.м
              |стоматологічних і   |      |         |         |
              |ветеринарних цілей  |      |         |         |
3701 10 90 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | кв.м
3701 20 00 00 |- фотоплівки для    |      |  25     |  50     | шт
              |моментальної        |      |         |         |
              |фотографії          |      |         |         |
3701 30 00 00 |- платівки та плівки|      |  10     |  20     | кв.м
              |інші, довжина будь- |      |         |         |
              |якого боку  яких    |      |         |         |
              |перевищує 255 мм    |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
3701 91 00 00 |- - для кольорової  |      |  25     |  50     | -
              |фотографії          |      |         |         |
              |(поліхромні)        |      |         |         |
3701 99 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | кв.м
3702          |Фотоплівки          |      |         |         |
              |сенсибілізовані,    |      |         |         |
              |неекспоновані, з    |      |         |         |
              |будь-яких           |      |         |         |
              |матеріалів, крім    |      |         |         |
              |паперу, картону чи  |      |         |         |
              |тканини; плівки для |      |         |         |
              |моментальної        |      |         |         |
              |фотографії у        |      |         |         |
              |рулонах,            |      |         |         |
              |сенсибілізовані,    |      |         |         |
              |неекспоновані:      |      |         |         |
3702 10 00 00 |- рентгенівські     |      |   10    |  20     | кв.м
              |                    |      |         |         |
3702 20 00 00 |- для моментальної  |      |   25    |  50     | шт
              |фотографії          |      |         |         |
              |- плівки інші,      |      |         |         |
              |неперфоровані,      |      |         |         |
              |завширшки не більш  |      |         |         |
              |як 105 мм:          |      |         |         |
3702 31       |- - для кольорової  |      |         |         |
              |фотографії          |      |         |         |
              |(поліхромні):       |      |         |         |
3702 31 10 00 |- - - завдовжки не  |      |  25     |  50     | шт
              |більш як 30 м       |      |         |         |
3702 31 90 00 |- - - завдовжки     |      |  25     |  50     | м
              |понад 30 м          |      |         |         |
3702 32       |- - інші, з         |      |         |         |
              |емульсією з         |      |         |         |
              |галогенними         |      |         |         |
              |сполуками срібла:   |      |         |         |
              |- - - завширшки не  |      |         |         |
              |більш як 35 мм:     |      |         |         |
3702 32 11 00 |- - - - мікроплівка;|      |  25     |  50     | кв.м
              |плівка для художньої|      |         |         |
              |фотографії          |      |         |         |
3702 32 19 00 |- - - - інші        |      |  25     |  50     | кв.м
              |- - - завширшки     |      |         |         | кв.м
              |понад 35 мм:        |      |         |         |
3702 32 31 00 |- - - - мікроплівки |      |  25     |  50     | кв.м
3702 32 51 00 |- - - - плівка для  |      |  25     |  50     | кв.м
              |художньої фотографії|      |         |         |
3702 32 90 00 |- - - - інші        |      |  25     |  50     | кв.м
3702 39 00 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | кв.м
              |- плівки інші,      |      |         |         |
              |неперфоровані,      |      |         |         |
              |завширшки понад     |      |         |         |
              |105 мм:             |      |         |         |
3702 41 00 00 |- - завширшки понад |      |  10     |  20     | кв.м
              |610 мм і завдовжки  |      |         |         |
              |понад 200 м, для    |      |         |         |
              |кольорової          |      |         |         |
              |фотографії          |      |         |         |
              |(поліхромні)        |      |         |         |
3702 42 00 00 |- - завширшки понад |      |  10     |  20     | кв.м
              |610 мм і завдовжки  |      |         |         |
              |понад 200 м, крім   |      |         |         |
              |плівки для          |      |         |         |
              |кольорової          |      |         |         |
              |фотографії          |      |         |         |
3702 43 00 00 |- - завширшки понад |      |  25     |  50     | кв.м
              |610 мм і завдовжки  |      |         |         |
              |не більш як 200 м   |      |         |         |
3702 44 00    |- - завширшки понад |      |         |         |
              |105 мм, але не більш|      |         |         |
              |як 610 мм:          |      |         |         |
3702 44 00 10 |- - завдовжки не    |      |  10     |  20     | кв.м
              |більш як 200 м      |      |         |         |
3702 44 00 90 |- - завдовжки       |      |   2     |   5     | кв.м
              |понад 200 м         |      |         |         |
              |- інші плівки для   |      |         |         |
              |кольорової          |      |         |         |
              |фотографії          |      |         |         |
              |(поліхромні):       |      |         |         |
3702 51 00 00 |- - завширшки не    |      |  25     |  50     | шт
              |більш як 16 мм      |      |         |         |
              |і завдовжки не      |      |         |         |
              |більш  як 14 м      |      |         |         |
3702 52       |- - завширшки не    |      |         |         |
              |більш як 16 мм і    |      |         |         |
              |завдовжки більше    |      |         |         |
              |14 м:               |      |         |         |
3702 52 10 00 |- - - завдовжки не  |      |  25     |  50     | шт
              |більш як 30 м       |      |         |         |
3702 52 90 00 |- - - завдовжки     |      |  25     |  50     | м
              |понад  30 м         |      |         |         |
3702 53 00 00 |- - завширшки понад |      |  25     |  50     | шт
              |16 мм, але не більш |      |         |         |
              |як  35 мм і         |      |         |         |
              |завдовжки не більш  |      |         |         |
              |як 30 м, для        |      |         |         |
              |діапозитивів        |      |         |         |
3702 54       |- - завширшки понад |      |         |         |
              |16 мм, але не більш |      |         |         |
              |як  35 мм і         |      |         |         |
              |завдовжки не більш  |      |         |         |
              |як 30 м, крім плівок|      |         |         |
              |для діапозитивів:   |      |         |         |
3702 54 10 00 |- - - завширшки     |      |  25     |  50     | шт
              |понад 16 мм, але не |      |         |         |
              |більш як 24 мм      |      |         |         |
3702 54 90 00 |- - - завширшки     |      |  25     |  50     | шт
              |понад 25 мм, але    |      |         |         |
              |не більш як 35 мм   |      |         |         |
3702 55 00 00 |- - завширшки понад |      |  10     |  20     | м
              |16 мм, але не більш |      |         |         |
              |як 35 мм і завдовжки|      |         |         |
              |понад 30 м          |      |         |         |
3702 56       |- - завширшки понад |      |         |         |
              |35 мм:              |      |         |         |
3702 56 10 00 |- - - завдовжки не  |      |  25     |  50     | шт
              |більш як 30 м       |      |         |         |
3702 56 90 00 |- - - завдовжки     |      |  25     |  50     | м
              |понад 30 м          |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
3702 91       |- - завширшки не    |      |         |         |
              |більш як 16 мм      |      |         |         |
              |і завдовжки не      |      |         |         |
              |більш   як 14 м:    |      |         |         |
3702 91 10 00 |- - - плівки для    |      | 25      | 50      | м
              |художньої           |      |         |         |
              |фотографії          |      |         |         |
3702 91 90 00 |- - - інші          |      | 25      | 50      | шт
3702 92       |- - завширшки не    |      |         |         |
              |більш як 16 мм і    |      |         |         |
              |завдовжки понад     |      |         |         |
              |14 м:               |      |         |         |
3702 92 10 00 |- - - плівки для    |      |  25     |  50     | м
              |художньої фотографії|      |         |         |
3702 92 90 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | м
3702 93       |- - завширшки понад |      |         |         |
              |16 мм, але не більш |      |         |         |
              |як 35 мм і завдовжки|      |         |         |
              |не більш як 30 м:   |      |         |         |
3702 93 10 00 |- - - мікрофільми;  |      |  25     |  50     | м
              |плівки для художньої|      |         |         |
              |фотографії          |      |         |         |
3702 93 90 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | шт
3702 94       |- - завширшки понад |      |         |         |
              |16 мм, але не більш |      |         |         |
              |як 35 мм і завдовжки|      |         |         |
              |понад 30 м:         |      |         |         |
3702 94 10 00 |- - - мікрофільми;  |      |  25     |  50     | м
              |плівки для художньої|      |         |         |
              |фотографії          |      |         |         |
3702 94 90 00 |- - - інші          |      |  20     |  40     | м
3702 95 00 00 |- - завширшки понад |      |  25     |  50     | м
              |35 мм               |      |         |         |
3703          |Фотопапір, картон і |      |         |         |
              |текстильні          |      |         |         |
              |матеріали,          |      |         |         |
              |сенсибілізовані,    |      |         |         |
              |неекспоновані:      |      |         |         |
3703 10 00 00 |- у рулонах,        |      |  10     |  20     | -
              |завширшки понад     |      |         |         |
              |610 мм              |      |         |         |
3703 20       |- інші, для         |      |         |         |
              |кольорової          |      |         |         |
              |фотографії          |      |         |         |
              |(поліхромні):       |      |         |         |
3703 20 10 00 |- - для зображень,  |      |  25     |  50     | -
              |що отримуються з    |      |         |         |
              |плівки зворотного   |      |         |         |
              |типу                |      |         |         |
3703 20 90 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | -
3703 90       |- інші:             |      |         |         |
3703 90 10 00 |- - сенсибілізовані |      |  25     |  50     | -
              |з вмістом солі      |      |         |         |
              |срібла або платини  |      |         |         |
3703 90 90 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | -
3704 00       |Фотографічні        |      |         |         |
              |платівки, плівки,   |      |         |         |
              |папір, картон і     |      |         |         |
              |текстильні          |      |         |         |
              |матеріали,          |      |         |         |
              |експоновані, але    |      |         |         |
              |не проявлені:       |      |         |         |
3704 00 10 00 |- платівки та плівки|      |  25     |  50     | -
3704 00 90 00 |- інші              |      |  25     |  50     | -
3705          |Фотоплатівки та     |      |         |         |
              |фотоплівки,         |      |         |         |
              |експоновані та      |      |         |         |
              |проявлені, крім     |      |         |         |
              |кіноплівок:         |      |         |         |
3705 10 00 00 |- для офсетного     |      |  25     |  50     | -
              |друку               |      |         |         |
3705 20 00 00 |- мікроплівки       |      |  25     |  50     | -
3705 90       |- інші:             |      |         |         |
3705 90 10 00 |- - для художньої   |      |  25     |  50     | -
              |фотографії          |      |         |         |
3705 90 90 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | -
3706          |Кіноплівки,         |      |         |         |
              |експоновані та      |      |         |         |
              |проявлені, із       |      |         |         |
              |звуковою доріжкою чи|      |         |         |
              |без  звукової       |      |         |         |
              |доріжки, або які    |      |         |         |
              |складаються лише із |      |         |         |
              |звукової доріжки:   |      |         |         |
3706 10       |- завширшки 35 мм   |      |         |         |
              |або більше:         |      |         |         |
              |- - з вмістом лише  |      |         |         |
              |звукової доріжки:   |      |         |         |
3706 10 11 00 |- - - негативні;    |      |  10     |  20     | м
              |проміжні позитивні  |      |         |         |
3706 10 19 00 |- - - позитивні інші|      |  10     |  20     | м
              |- - інші:           |      |         |         |
3706 10 91 00 |- - - негативні;    |      |  10     |  20     | м
              |проміжні позитивні  |      |         |         |
3706 10 99 00 |- - - позитивні інші|      |  10     |  20     | м
3706 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - з вмістом лише  |      |         |         |
              |звукової доріжки:   |      |         |         |
3706 90 11 00 |- - - негативні,    |      |  25     |  50     | м
              |проміжні позитивні  |      |         |         |
3706 90 19 00 |- - - позитивні інші|      |  25     |  50     | м
              |- - інші:           |      |         |         |
3706 90 31 00 |- - - негативні,    |      |  25     |  50     | м
              |проміжні позитивні  |      |         |         |
              |- - - позитивні     |      |         |         |
              |інші:               |      |         |         |
3706 90 51 00 |- - - - хронікальні |      |  25     |  50     | м
              |фільми              |      |         |         |
              |- - - - інші        |      |         |         |
              |завширшки:          |      |         |         |
3706 90 91 00 |- - - - - менш як   |      |  25     |  50     | м
              |10 мм               |      |         |         |
3706 90 99 00 |- - - - - 10 мм або |      |  25     |  50     | м
              |більше              |      |         |         |
3707          |Фотохімікати (крім  |      |         |         |
              |лаків, клеїв,       |      |         |         |
              |клеїльних засобів   |      |         |         |
              |(адгезивів) тощо);  |      |         |         |
              |речовини незмішані, |      |         |         |
              |дозовані для        |      |         |         |
              |застосування у      |      |         |         |
              |фотографії або      |      |         |         |
              |розфасовані для     |      |         |         |
              |роздрібної          |      |         |         |
              |торгівлі і готові   |      |         |         |
              |до користування:    |      |         |         |
3707 10 00 00 |- емульсії          |      |  15     |  30     | -
              |сенсибілізовані     |      |         |         |
3707 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - проявники та    |      |         |         |
              |фіксатори:          |      |         |         |
              |- - - для кольорової|      |         |         |
              |фотографії          |      |         |         |
              |(поліхромні):       |      |         |         |
3707 90 11 00 |- - - - для         |      |  10     |  20     | -
              |фотографічних       |      |         |         |
              |плівок і            |      |         |         |
              |платівок            |      |         |         |
3707 90 19 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
3707 90 30 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
3707 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -