Група 36


         Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби;
    сірники; пірофорні сплави;  деякі речовини, що загоряються

     Примітки:

     1. Ця група  не  включає  окремі  сполуки  певного  хімічного
складу, крім сполук, розглянутих нижче у примітці 2 а) або 2 б).

     2. У   товарній   позиції   3606  термін  "вироби  з  горючих
матеріалів" застосовується до таких продуктів:

     а) метальдегід,  гексаметилентетрамін і аналогічні  речовини,
виготовлені у формі, наприклад, таблеток, стрижнів або аналогічних
формах,  для використання як пальне;  пальне на  основі  спирту  й
аналогічне пальне у твердому або пастоподібному стані;

     б) рідке паливо і зріджене газоподібне паливо в ємкостях, які
використовуються   для   заповнення   і   повторного   заправлення
цигаркових запальничок місткістю не більш як 300 куб.см;

     в) смолоскипи, гноти й аналогічні вироби.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3601 00 00 00 |Порох               |      |  10     |  20     | -
3602 00 00 00  Готові вибухові               25        50       -
                речовини, крім
                пороху
3603 00       |Шнури бікфордові,   |      |         |         |
              |шнури детонаторні;  |      |         |         |
              |капсули ударні чи   |      |         |         |
              |детонаторні, запали,|      |         |         |
              |електродетонатори:  |      |         |         |
3603 00 10 00 |- шнури бікфордові; |      |  25     |  50     | м
              |шнури детонаторні:  |      |         |         |
3603 00 90 00 |- інші              |      |  25     |  50     | шт
3604          |Вироби для          |      |         |         |
              |влаштування         |      |         |         |
              |феєрверків,         |      |         |         |
              |сигнальні, дощові та|      |         |         |
              |протиградові ракети |      |         |         |
              |тощо:               |      |         |         |
3604 10 00 00 |- вироби для        |      |  10     |  20     | шт
              |влаштування         |      |         |         |
              |феєрверків          |      |         |         |
3604 90 00 00 |- інші              |      |  10     |  20     | шт
3605 00 00 00 |Сірники, крім       |    10|      20 |    -    |
              |піротехнічних       |      |         |         |
              |виробів товарної    |      |         |         |
              |позиції 3604        |      |         |         |
3606          |Фероцерій та інші   |      |         |         |
              |пірофорні сплави у  |      |         |         |
              |будь-яких формах;   |      |         |         |
              |вироби з горючих    |      |         |         |
              |матеріалів,         |      |         |         |
              |перелічені у        |      |         |         |
              |примітці 2 до цієї  |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
3606 10 00 00 |- пальне рідке та   |      |  20     |  40     | -
              |зріджений газ у     |      |         |         |
              |ємкостях, для       |      |         |         |
              |заповнювання        |      |         |         |
              |або зарядження      |      |         |         |
              |запальничок чи      |      |         |         |
              |запальників об'ємом |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |300 куб.см  або     |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |запальничок         |      |         |         |
3606 90       |- інші:             |      |         |         |
3606 90 10 00 |- - фероцерій та    |      |  10     |  20     | -
              |сплави пірофорні у  |      |         |         |
              |будь-яких формах    |      |         |         |
3606 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -