Група 35


     Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) дріжджі (товарна позиція 2102);

     б) фракції крові (крім  альбуміну,  виділеного  із  сироватки
крові,  не  призначеного  для  профілактичного  або терапевтичного
використання), лікарські засоби та інші продукти групи 30;

     в) ферментні препарати для дублення (товарна позиція 3202);

     г) ферментні препарати для відмочування або  прання  та  інші
продукти групи 34;

     ґ) затверділі протеїни (білки) (товарна позиція 3913);

     д) продукти  із  желатину  для поліграфічної промисловості на
основі желатину (група 49).

     2. У  товарній  позиції  3505  термін   "декстрини"   означає
продукти   розщеплення   крохмалю  з  вмістом  редукованого  цукру
декстрози не більш як 10%  сухої речовини. Такі продукти з вмістом
понад 10% редукованого цукру включаються до товарної позиції 1702.

     Додаткова примітка:

     1. До товарної позиції 3504 включаються концентровані молочні
протеїни з вмістом понад 85 мас.%  протеїнів у перерахунку на суху
речовину.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3501          |Казеїн, казеїнати та|      |         |         |
              |інші похідні        |      |         |         |
              |казеїнів; казеїнові |      |         |         |
              |клеї:               |      |         |         |
3501 10       |- казеїн:           |      |         |         |
3501 10 10 00 |- - для виробництва |      |   5     |  10     | -
              |регенерованих       |      |         |         |
              |текстильних волокон |      |         |         |
3501 10 50 00 |- - для промислових |      |   5     |  10     | -
              |цілей, крім         |      |         |         |
              |виробництва харчових|      |         |         |
              |продуктів і корму   |      |         |         |
              |для тварин          |      |         |         |
3501 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3501 90       |- інші:             |      |         |         |
3501 90 10 00 |- - клеї казеїнові  |      |   5     |  10     | -
3501 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3502          |Альбуміни [білки]   |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |концентрати з       |      |         |         |
              |кількох сироваткових|      |         |         |
              |білків з вмістом    |      |         |         |
              |понад 80 мас.%      |      |         |         |
              |сироваткових білків |      |         |         |
              |у  перерахунку на   |      |         |         |
              |суху речовину);     |      |         |         |
              |альбумінати та інші |      |         |         |
              |похідні альбумінів: |      |         |         |
              |- альбумін яєчний:  |      |         |         |
3502 11       |- - висушений:      |      |         |         |
3502 11 10 00 |- - - не придатний  |      |   2     |  10     | -
              |для вживання як їжа |      |         |         |
              |або придатний для   |      |         |         |
              |переробки в інших   |      |         |         |
              |цілях, крім харчових|      |         |         |
3502 11 90 00 |- - - інший         |      |   2     |  10     | -
3502 19       |- - інший:          |      |         |         |
3502 19 10 00 |- - - не придатний  |      |   5     |  10     | -
              |для вживання як їжа |      |         |         |
              |або придатний для   |      |         |         |
              |переробки в інших   |      |         |         |
              |цілях               |      |         |         |
3502 19 90 00 |- - - інший         |      |   5     |  10     | -
3502 20       |- альбумін молочний,|      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |концентрати з двох  |      |         |         |
              |або кількох білків  |      |         |         |
              |молочної сироватки: |      |         |         |
3502 20 10 00 |- - не придатний для|      |   5     |  10     | -
              |вживання як їжа або |      |         |         |
              |придатний для       |      |         |         |
              |переробки в інших   |      |         |         |
              |цілях               |      |         |         |
              |- - інший:          |      |         |         |
3502 20 91 00 |- - - висушений     |      |   5     |  10     | -
              |(наприклад, у       |      |         |         |
              |пластинах, лусочках,|      |         |         |
              |пластівцях, порошку)|      |         |         |
3502 20 99 00 |- - - інший         |      |   5     |  10     | -
3502 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - альбуміни, крім |      |         |         |
              |яєчного та молочного|      |         |         |
              |(лактальбуміну):    |      |         |         |
3502 90 20 00 |- - - не придатний  |      |   5     |  10     | -
              |для вживання як їжа |      |         |         |
              |або придатний для   |      |         |         |
              |переробки в інших   |      |         |         |
              |цілях               |      |         |         |
3502 90 70 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3502 90 90 00 |- - альбумінати та  |      |   5     |  10     | -
              |інші похідні        |      |         |         |
              |альбумінів          |      |         |         |
3503 00       |Желатин (включаючи  |      |         |         |
              |вироблений у формі  |      |         |         |
              |квадратних або      |      |         |         |
              |прямокутних листків,|      |         |         |
              |з поверхневою       |      |         |         |
              |обробкою або без    |      |         |         |
              |обробки, забарвлений|      |         |         |
              |або незабарвлений)  |      |         |         |
              |та його похідні;    |      |         |         |
              |риб'ячий клей; інші |      |         |         |
              |клеї тваринного     |      |         |         |
              |походження, за      |      |         |         |
              |винятком казеїнових |      |         |         |
              |клеїв товарної      |      |         |         |
              |позиції 3501:       |      |         |         |
3503 00 10 00 |- желатин та його   |      |  10     |  20     | -
              |похідні             |      |         |         |
3503 00 80    |- інші:             |      |         |         |
3503 00 80 10 |- - клей кістковий  |      |  10     |  20     | -
              |гранульований та    |      |         |         |
              |лускоподібний       |      |         |         |
3503 00 80 90 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3504 00 00 00 |Пептони та їх       |      |   5     |  10     | -
              |похідні; інші       |      |         |         |
              |білкові речовини та |      |         |         |
              |їх похідні,         |      |         |         |
              |не включені до інших|      |         |         |
              |угруповань; порошок |      |         |         |
              |із шкіри, оброблений|      |         |         |
              |чи не оброблений    |      |         |         |
              |хромом              |      |         |         |
3505          |Декстрини та інші   |      |         |         |
              |модифіковані        |      |         |         |
              |крохмалі (наприклад,|      |         |         |
              |попередньо          |      |         |         |
              |желатинізовані або  |      |         |         |
              |естерифіковані      |      |         |         |
              |крохмалі); клеї на  |      |         |         |
              |основі крохмалів,   |      |         |         |
              |декстринів або інших|      |         |         |
              |модифікованих       |      |         |         |
              |крохмалів:          |      |         |         |
3505 10       |- декстрини та інші |      |         |         |
              |модифіковані        |      |         |         |
              |крохмалі:           |      |         |         |
3505 10 10 00 |- - декстрини       |      |   5     |  10     | -
              |- - інші            |      |         |         |
              |модифіковані        |      |         |         |
              |крохмалі:           |      |         |         |
3505 10 50 00 |- - - крохмалі,     |      |   5     |  10     | -
              |естерифіковані та   |      |         |         |
              |етерифіковані       |      |         |         |
3505 10 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3505 20       |- клеї:             |      |         |         |
3505 20 10 00 |- - з вмістом менш  |      |   5     |  10     | -
              |як 25 мас.%         |      |         |         |
              |крохмалів або       |      |         |         |
              |декстринів або      |      |         |         |
              |інших модифікованих |      |         |         |
              |крохмалів           |      |         |         |
3505 20 30 00 |- - з вмістом       |      |   5     |  10     | -
              |25 мас.% або        |      |         |         |
              |більше, але менш як |      |         |         |
              |55 мас.% крохмалів  |      |         |         |
              |або декстринів або  |      |         |         |
              |інших модифікованих |      |         |         |
              |крохмалів           |      |         |         |
3505 20 50 00 |- - з вмістом       |      |   5     |  10     | -
              |55 мас.% або більш, |      |         |         |
              |але менш як         |      |         |         |
              |80 мас.% крохмалів  |      |         |         |
              |або декстринів або  |      |         |         |
              |інших модифікованих |      |         |         |
              |крохмалів           |      |         |         |
3505 20 90 00 |- - з вмістом       |      |   5     |  10     | -
              |80 мас.% крохмалів  |      |         |         |
              |або декстринів або  |      |         |         |
              |інших модифікованих |      |         |         |
              |крохмалів           |      |         |         |
3506          |Готові клеї та інші |      |         |         |
              |готові клеїльні     |      |         |         |
              |препарати           |      |         |         |
              |(адгезиви), не      |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |угруповань;         |      |         |         |
              |продукти, які       |      |         |         |
              |використовують як   |      |         |         |
              |клеї або клеїльні   |      |         |         |
              |засоби (адгезиви),  |      |         |         |
              |розфасовані для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
              |як клеї або клеїльні|      |         |         |
              |засоби (адгезиви),  |      |         |         |
              |масою нетто не більш|      |         |         |
              |як 1 кг:            |      |         |         |
3506 10 00    |- продукти, які     |      |         |         |
              |використовують як   |      |         |         |
              |клеї або клеїльні   |      |         |         |
              |препарати           |      |         |         |
              |(адгезиви),         |      |         |         |
              |розфасовані для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
              |як клеї або клеїльні|      |         |         |
              |засоби (адгезиви),  |      |         |         |
              |масою нетто не більш|      |         |         |
              |як 1 кг:            |      |         |         |
3506 10 00 10 |- - клей на основі  |      |   0,1   |   5     | -
              |карбоксиметил-      |      |         |         |
              |целюлози            |      |         |         |
3506 10 00 90 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
              |- інші:             |      |         |         |
3506 91 00 00 |- - клеїльні засоби |      |   2     |   5     | -
              |(адгезиви),         |      |         |         |
              |вироблені на основі |      |         |         |
              |каучуку або         |      |         |         |
              |пластмаси (включаючи|      |         |         |
              |штучні смоли)       |      |         |         |
3506 99 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3507          |Ферменти; ферментні |      |         |         |
              |препарати, не       |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
3507 10 00 00 |- ренін та його     |      |   5     |  10     | -
              |концентрати         |      |         |         |
3507 90 00 00 |- інші              |      |  10     |  20     | -