Група 34


    Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби,
   мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для
чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для
       ліплення, пластилін, "зуболікарський віск" і суміші
            на основі гіпсу для стоматологічних цілей

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) харчові   суміші  або  готові  продукти  з  тваринних  або
рослинних жирів або олій,  які використовують для змащування  форм
(товарна позиція 1517);

     б) окремі сполуки певного хімічного складу;

     в) шампуні,  зубні пасти і порошки, креми і піни для гоління,
суміші для прийняття ванн з  вмістом  мила  або  інших  органічних
поверхнево-активних речовин (товарні позиції 3305, 3306 або 3307).

     2. У  товарній  позиції  3401  термін  "мило"  застосовується
тільки до розчинного у воді  мила.  Мило  та  інші  продукти  цієї
товарної  позиції  можуть  мати  добавки інших речовин (наприклад,
засобів  для  дезінфекції,  абразивних   порошків,   наповнювачів,
лікарських   речовин).  Продукти  з  вмістом  абразивних  порошків
включаються до цієї товарної позиції лише у формі брусків, шматків
або фігурних виробів.  Ці продукти в інших формах слід включати до
товарної  позиції  3405  як  "пасти  і  порошки  для  чищення   та
аналогічні препарати".

     3. У   товарній   позиції   3402  термін  "поверхнево-активні
органічні речовини" означає такі продукти,  які при  змішуванні  з
водою у концентрації  0,5  %  при  температурі  20   град.C     та
витримуванні упродовж 1 години при тій самій температурі:

     а) дають  прозору  або  напівпрозору  рідину  або   стабільну
емульсію без випадання нерозчинної речовини;

     б) знижують     поверхневий  натяг  води  до 4,5 х 10(-2) Н/м
(45 дин/см) або менше.

     4. У  товарній  позиції  3403  термін  "оливи  з  нафти   або
нафтопродукти,   одержані  з  бітумінозних  мінералів"  стосується
продуктів, визначених у примітці 2 до групи 27.

     5. У товарній позиції  3404,  ураховуючи  винятки,  зазначені
нижче, терміни "штучний віск і готовий віск" застосовуються лише:

     А) до   отриманих   хімічним  способом  органічних  продуктів
воскоподібного характеру, розчинених або не розчинених у воді;

     Б) до продуктів, одержаних змішуванням різних видів воску;

     В) до продуктів воскоподібного характеру на основі одного або
кількох  видів  воску  і з вмістом жирів,  мінеральних речовин або
інших речовин.

     До товарної позиції 3404 не включаються:

     а) продукти товарних позицій 1516, 3402 або 3823, навіть якщо
вони мають властивість воску;

     б) незмішані тваринні воски і рослинні воски (товарна позиція
1521),   включаючи   очищені   або   неочищені,   забарвлені   або
незабарвлені;

     в) мінеральні  воски  та аналогічні продукти товарної позиції
2712, змішані або незмішані або лише забарвлені; або

     г) воски,  змішані з  рідким  середовищем,  дисперговані  або
розчинені у ньому (товарні позиції 3405, 3809 тощо).

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3401          |Мило; поверхнево-   |      |         |         |
              |активні органічні   |      |         |         |
              |речовини та мийні   |      |         |         |
              |засоби, які         |      |         |         |
              |застосовуються як   |      |         |         |
              |мило, у формі       |      |         |         |
              |брусків, брикетів   |      |         |         |
              |або фігурних виробів|      |         |         |
              |з вмістом або без   |      |         |         |
              |вмісту мила; папір, |      |         |         |
              |вата, повсть, фетр  |      |         |         |
              |та неткані          |      |         |         |
              |матеріали,          |      |         |         |
              |просочені,  або     |      |         |         |
              |покриті (частково   |      |         |         |
              |або повністю) милом |      |         |         |
              |чи детергентом:     |      |         |         |
              |- мило, органічна   |      |         |         |
              |поверхнево-активна  |      |         |         |
              |продукція та мийні  |      |         |         |
              |засоби у формі      |      |         |         |
              |брусків, брикетів   |      |         |         |
              |або фігурних        |      |         |         |
              |виробів; папір,     |      |         |         |
              |повсть, вата, фетр  |      |         |         |
              |та неткані          |      |         |         |
              |матеріали, просочені|      |         |         |
              |або покриті         |      |         |         |
              |(частково або       |      |         |         |
              |повністю) милом чи  |      |         |         |
              |детергентом:        |      |         |         |
3401 11 00 00 |- - мило туалетне   |      |  25     |  50     | -
              |(включаючи і        |      |         |         |
              |лікувальне)         |      |         |         |
3401 19 00 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | -
3401 20       |- мило в інших      |      |         |         |
              |формах:             |      |         |         |
3401 20 10 00 |- - пластівці,      |      |  25     |  50     | -
              |пластини, гранули   |      |         |         |
              |або порошок         |      |         |         |
3401 20 90 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | -
3402          |Поверхнево-активні  |      |         |         |
              |органічні речовини  |      |         |         |
              |(крім мила);        |      |         |         |
              |поверхнево-активні  |      |         |         |
              |препарати, засоби   |      |         |         |
              |для прання          |      |         |         |
              |(включаючи допоміжні|      |         |         |
              |мийні засоби) та    |      |         |         |
              |засоби для чищення з|      |         |         |
              |вмістом або без     |      |         |         |
              |вмісту мила (крім   |      |         |         |
              |включених до        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |3401):              |      |         |         |
              |- органічні,        |      |         |         |
              |поверхнево-активні  |      |         |         |
              |речовини,           |      |         |         |
              |розфасовані або ні  |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
3402 11 00 00 |- - аніоноактивні   |      |   2     |   5     | -
3402 12 00 00 |- - катіоноактивні  |      |   2     |   5     | -
3402 13 00 00 |- - неіоногенні     |      |   2     |   5     | -
3402 19 00 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
3402 20       |- засоби,           |      |         |         |
              |розфасовані для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
3402 20 10 00 |- - поверхнево-     |      |  25     |  50     | -
              |активні засоби      |      |         |         |
3402 20 90 00 |- - мийні засоби та |      |  25     |  50     | -
              |засоби для чищення  |      |         |         |
3402 90       |- інші:             |      |         |         |
3402 90 10    |- - поверхнево-     |      |         |         |
              |активні засоби:     |      |         |         |
3402 90 10 10 |- - - на основі     |      |  10     |  50     | -
              |кремнієорганічних   |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
3402 90 10 90 |- - - інші          |      |  25     |   50    | -
3402 90 90 00 |- -  мийні засоби та|      |  25     |  50     | -
              |засоби для чищення  |      |         |         |
3403          |Засоби змащувальні  |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |змащувально-        |      |         |         |
              |охолоджувальні      |      |         |         |
              |емульсії для        |      |         |         |
              |різальних           |      |         |         |
              |інструментів, засоби|      |         |         |
              |для змащування      |      |         |         |
              |різьби болтів і     |      |         |         |
              |гайок, засоби для   |      |         |         |
              |видалення іржі або  |      |         |         |
              |антикорозійні засоби|      |         |         |
              |та засоби для       |      |         |         |
              |змащування форм для |      |         |         |
              |кращого видалення   |      |         |         |
              |виробів з форм,     |      |         |         |
              |виготовлених на     |      |         |         |
              |основі мастильних   |      |         |         |
              |матеріалів), а також|      |         |         |
              |засобів, які        |      |         |         |
              |використовують для  |      |         |         |
              |просочення          |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів, шкіри,  |      |         |         |
              |хутра та інших      |      |         |         |
              |матеріалів, за      |      |         |         |
              |винятком засобів, що|      |         |         |
              |містять 70 мас.% і  |      |         |         |
              |більше нафти або    |      |         |         |
              |нафтопродуктів,     |      |         |         |
              |одержаних з         |      |         |         |
              |бітумінозних        |      |         |         |
              |мінералів:          |      |         |         |
              |- з вмістом нафти   |      |         |         |
              |або нафтопродуктів, |      |         |         |
              |одержаних з         |      |         |         |
              |бітумінозних        |      |         |         |
              |мінералів:          |      |         |         |
3403 11 00 00 |- - засоби для      |      |  10     |  20     | -
              |обробки текстильних |      |         |         |
              |матеріалів, шкіри,  |      |         |         |
              |хутра та інших      |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
3403 19       |- - інші:           |      |         |         |
3403 19 10 00 |- - - з вмістом     |      |  10     |  20     | -
              |70 мас.% або більше |      |         |         |
              |мінеральної оливи з |      |         |         |
              |нафти чи            |      |         |         |
              |нафтопродуктів,     |      |         |         |
              |одержаних з         |      |         |         |
              |бітумінозних        |      |         |         |
              |мінералів, які не   |      |         |         |
              |вважаються основними|      |         |         |
              |складовими          |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
3403 19 91 00 |- - - - засоби для  |      |   0     |   5     | -
              |змащування машин,   |      |         |         |
              |механізмів і        |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
3403 19 99 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | -
              |- інші:             |      |         |         |
3403 91 00 00 |- - засоби для      |      |  10     |  20     | -
              |обробки текстильних |      |         |         |
              |матеріалів, шкіри,  |      |         |         |
              |хутра та інших      |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
3403 99       |- - інші:           |      |         |         |
3403 99 10 00 |- - - засоби для    |      |  10     |  20     | -
              |змащування машин,   |      |         |         |
              |механізмів і        |      |         |         |
              |транспортних        |      |         |         |
              |засобів             |      |         |         |
3403 99 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
3404          |Воски штучні та     |      |         |         |
              |готові воски:       |      |         |         |
3404 10 00 00 |- з хімічно         |      |  10     |  20     | -
              |модифікованого      |      |         |         |
              |лігніту (бурого     |      |         |         |
              |вугілля)            |      |         |         |
3404 20 00 00 |- з поліетиленглі-  |      |  10     |  20     | -
              |колю                |      |         |         |
3404 90       |- інші:             |      |         |         |
3404 90 10 00 |- - воски готові,   |      |  10     |  20     | -
              |включаючи сургучі   |      |         |         |
3404 90 90    |- - інші:           |      |         |         | -
3404 90 90 10 |- - - поліетиленовий|      |   5     |  10     | -
              |віск                |      |         |         |
3404 90 90 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
3405          |Вакси та креми для  |      |         |         |
              |чищення взуття,     |      |         |         |
              |воскові мастики,    |      |         |         |
              |полірувальні засоби |      |         |         |
              |для догляду за      |      |         |         |
              |меблями, підлогою,  |      |         |         |
              |кузовами            |      |         |         |
              |транспортних        |      |         |         |
              |засобів, склом або  |      |         |         |
              |металом, пасти для  |      |         |         |
              |чищення, порошки та |      |         |         |
              |аналогічні засоби (у|      |         |         |
              |тому числі папір,   |      |         |         |
              |вата, повсть, фетр, |      |         |         |
              |неткані матеріали,  |      |         |         |
              |пластмаси або гума  |      |         |         |
              |пориста, просочені  |      |         |         |
              |або вкриті цими     |      |         |         |
              |речовинами), за     |      |         |         |
              |винятком восків     |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |3404:               |      |         |         |
3405 10 00 00 |- вакси, креми та   |      |  10     |  20     | -
              |аналогічні засоби   |      |         |         |
              |для чищення взуття  |      |         |         |
              |або шкіри           |      |         |         |
3405 20 00 00 |- воскові мастики та|      |  10     |  20     | -
              |аналогічні засоби   |      |         |         |
              |для догляду за      |      |         |         |
              |дерев'яними меблями,|      |         |         |
              |підлогами та іншими |      |         |         |
              |дерев'яними         |      |         |         |
              |поверхнями          |      |         |         |
3405 30 00 00 |- полірувальні та   |      |  10     |  20     | -
              |аналогічні засоби   |      |         |         |
              |для догляду за      |      |         |         |
              |кузовами            |      |         |         |
              |транспортних        |      |         |         |
              |засобів, крім       |      |         |         |
              |полірувальних       |      |         |         |
              |засобів для металів |      |         |         |
3405 40 00 00 |- пасти, порошки та |      |  10     |  20     | -
              |інші очисні засоби  |      |         |         |
3405 90       |- інші:             |      |         |         |
3405 90 10 00 |- - засоби для      |      |  10     |  20     | -
              |полірування         |      |         |         |
              |металевих поверхонь |      |         |         |
3405 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
3406 00       |Свічки будь-які     |      |         |         |
              |(парафінові,        |      |         |         |
              |стеаринові, сальні, |      |         |         |
              |воскові, прості та  |      |         |         |
              |фігурні) та         |      |         |         |
              |аналогічні вироби:  |      |         |         |
              |- свічки:           |      |         |         |
3406 00 11 00 |- - прості,         |      |  10     |  20     | -
              |неароматизовані     |      |         |         |
3406 00 19 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
3406 00 90 00 |- інші              |      |  10     |  20     | -
3407 00 00 00 |Пасти для ліплення, |      |   0     |   0     | -
              |включаючи ті, що    |      |         |         |
              |виготовляються для  |      |         |         |
              |дитячих розваг;     |      |         |         |
              |препарати, які      |      |         |         |
              |називають           |      |         |         |
              |"стоматологічними   |      |         |         |
              |восками", або суміші|      |         |         |
              |для одержання       |      |         |         |
              |зліпків зубів,      |      |         |         |
              |розфасовані у       |      |         |         |
              |наборах, в          |      |         |         |
              |упаковках           |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі або у      |      |         |         |
              |вигляді плиток,     |      |         |         |
              |підковок, брусків   |      |         |         |
              |тощо; інші          |      |         |         |
              |препарати для       |      |         |         |
              |зуболікувальних     |      |         |         |
              |цілей, виготовлені  |      |         |         |
              |на основі гіпсу     |      |         |         |
              |(кальцинованого     |      |         |         |
              |гіпсу або сульфату  |      |         |         |
              |кальцію)            |      |         |         |