Група 32


    Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні,
                    пігменти та інші барвники,
                  фарби і лаки; мастики, чорнила

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) окремі елементи або сполуки певного хімічного  складу,  за
винятком включених до товарних позицій 3203 або 3204,  неорганічні
продукти,  які використовують  як  люмінофори    (товарна  позиція
3206),  скло,  отримане  з  плавленого  кварцу або інших плавлених
кремнеземів, у формах, включених до товарної позиції 3207, а також
фарби   та  інші  барвники  у  різних  формах  або  упаковках  для
роздрібної торгівлі товарної позиції 3212;

     б) танати та інші танінові похідні продуктів товарних позицій
2936-2939, 2941 або 3501-3504;

     в) мастики  асфальтові  та  інші бітумінозні мастики товарної
позиції 2715.

     2. Суміші стабілізованих солей діазонію  та  компоненти,  які
використовують   для   виробництва  азобарвників,  включаються  до
товарної позиції 3204.

     3. До товарних позицій 3203,  3204,  3205 і 3206  включаються
препарати,  виготовлені  на  основі барвників (включаючи у випадку
товарної позиції 3206 барвникові пігменти  товарної  позиції  2530
або  групи 28,  металеві пластівці і порошки),  які використовують
для  фарбування  будь-якої  речовини  або  як  компоненти  під час
виробництва  барвників.  У  той  же час до цих товарних позицій не
включаються  пігменти  у  дисперсіях  у  неводних  середовищах,  у
рідкому  або  пастоподібному стані, використовувані  у виробництві
фарб,  у  тому  числі  емалей  (товарна  позиція  3212),  або інші
продукти товарних позицій 3207,  3208,  3209, 3210, 3212, 3213 або
3215.

     4. До   товарної   позиції  3208  включаються  розчини  (крім
колодію),  що складаються з будь-яких продуктів  товарних  позицій
3901-3913, в органічних летких розчинниках, коли частка розчинника
перевищує 50 мас.% розчину.

     5. У цій групі термін "барвники" не поширюється на  продукти,
використовувані як наповнювачі  олійних фарб,  незалежно від того,
можуть чи не можуть вони бути використані у клейових фарбах.

     6. У товарній  позиції  3212  термін  "фольга  для  тиснення"
означає   лише  тонкі  листові  матеріали,  використовувані    для
нанесення відбитків,  наприклад, на обкладинки книжок  або стрічки
на капелюхах, які складаються з:

     а) металевих   порошків   (включаючи   порошки   дорогоцінних
металів) або пігментів, агломерованих  за допомогою клею, желатину
або інших сполучних речовин;

     б) металів  (включаючи дорогоцінні) або пігментів,  нанесених
на  листи  з  будь-якого  матеріалу,  який   править   за   основу
(підкладка).

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3201          |Екстракти дубильні  |      |         |         |
              |рослинного          |      |         |         |
              |походження; таніни  |      |         |         |
              |та їх солі, ефіри   |      |         |         |
              |прості та складні та|      |         |         |
              |інші похідні:       |      |         |         |
3201 10 00 00 |- екстракт квебрахо |      |   5     |  10     | -
3201 20 00 00 |- екстракт мімози   |      |   5     |  10     | -
3201 90       |- інші:             |      |         |         |
3201 90 20 00 |- - екстракт сумаха,|      |   5     |  10     | -
              |екстракт            |      |         |         |
              |крупнолускатого     |      |         |         |
              |дуба, екстракт дуба |      |         |         |
              |або каштана         |      |         |         |
3201 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3202          |Синтетичні органічні|      |         |         |
              |дубильні речовини;  |      |         |         |
              |неорганічні дубильні|      |         |         |
              |речовини; дубильні  |      |         |         |
              |препарати з вмістом |      |         |         |
              |або без вмісту      |      |         |         |
              |природних дубильних |      |         |         |
              |речовин; ферментні  |      |         |         |
              |препарати для       |      |         |         |
              |попереднього        |      |         |         |
              |дублення:           |      |         |         |
3202 10 00 00 |- синтетичні        |      |   5     |  10     | -
              |органічні дубильні  |      |         |         |
              |речовини            |      |         |         |
3202 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3203 00       |Барвники рослинного |      |         |         |
              |або тваринного      |      |         |         |
              |походження          |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |фарбувальні         |      |         |         |
              |екстракти, за       |      |         |         |
              |винятком тваринного |      |         |         |
              |вугілля)            |      |         |         |
              |визначеного чи      |      |         |         |
              |невизначеного       |      |         |         |
              |хімічного складу;   |      |         |         |
              |препарати, зазначені|      |         |         |
              |у примітці 3 до цієї|      |         |         |
              |групи, виготовлені з|      |         |         |
              |барвників рослинного|      |         |         |
              |або тваринного      |      |         |         |
              |походження:         |      |         |         |
              |- барвники          |      |         |         |
              |рослинного          |      |         |         |
              |походження та       |      |         |         |
              |препарати на їх     |      |         |         |
              |основі:             |      |         |         |
3203 00 11 00 |- - чорний катеху,  |      |   5     |  10     | -
              |акація (Acacia      |      |         |         |
              |catechu)            |      |         |         |
3203 00 19 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3203 00 90 00 |- барвники          |      |   5     |  10     | -
              |тваринного          |      |         |         |
              |походження та       |      |         |         |
              |препарати на їх     |      |         |         |
              |основі              |      |         |         |
3204          |Органічні синтетичні|      |         |         |
              |барвники,           |      |         |         |
              |визначеного чи      |      |         |         |
              |невизначеного       |      |         |         |
              |хімічного складу;   |      |         |         |
              |препарати, зазначені|      |         |         |
              |у примітці 3 до цієї|      |         |         |
              |групи, виготовлені  |      |         |         |
              |на основі органічних|      |         |         |
              |синтетичних         |      |         |         |
              |барвників; органічні|      |         |         |
              |синтетичні продукти |      |         |         |
              |гатунків, які       |      |         |         |
              |використовують як   |      |         |         |
              |флуоресцентні       |      |         |         |
              |відбілювальні       |      |         |         |
              |препарати або як    |      |         |         |
              |люмінофори,         |      |         |         |
              |визначеного або     |      |         |         |
              |невизначеного       |      |         |         |
              |хімічного складу:   |      |         |         |
              |- органічні,        |      |         |         |
              |синтетичні барвники |      |         |         |
              |та препарати,       |      |         |         |
              |виготовлені на      |      |         |         |
              |основі цих          |      |         |         |
              |барвників,          |      |         |         |
              |розглянутих у       |      |         |         |
              |примітці 3  до цієї |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
3204 11 00 00 |- - барвники        |      |   2     |   5     | -
              |дисперсні та засоби,|      |         |         |
              |виготовлені на      |      |         |         |
              |основі цих барвників|      |         |         |
3204 12 00    |- - кислотні        |      |         |         |
              |барвники попередньо |      |         |         |
              |металізовані або    |      |         |         |
              |неметалізовані та   |      |         |         |
              |препарати,          |      |         |         |
              |виготовлені на      |      |         |         |
              |основі цих          |      |         |         |
              |барвників; барвники |      |         |         |
              |протравлювальні та  |      |         |         |
              |препарати,          |      |         |         |
              |виготовлені на      |      |         |         |
              |основі цих          |      |         |         |
              |барвників:          |      |         |         |
3204 12 00 10 |- - - фуксин        |      |   0,1   |   5     | -
              |кислотний Ф         |      |         |         |
3204 12 00 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
3204 13 00 00 |- - основні барвники|      |   5     |  10     | -
              |та препарати,       |      |         |         |
              |виготовлені на      |      |         |         |
              |основі цих барвників|      |         |         |
3204 14 00 00 |- - прямі барвники  |      |   5     |  10     | -
              |та препарати,       |      |         |         |
              |виготовлені на      |      |         |         |
              |основі цих барвників|      |         |         |
3204 15 00 00 |- - кубові барвники |      |   5     |  10     | -
              |(включаючи ті, що   |      |         |         |
              |використовуються як |      |         |         |
              |пігменти) та        |      |         |         |
              |препарати,          |      |         |         |
              |виготовлені на      |      |         |         |
              |основі цих барвників|      |         |         |
3204 16 00 00 |- - барвники        |      |  10     |  20     | -
              |хімічно активні та  |      |         |         |
              |препарати,          |      |         |         |
              |виготовлені на      |      |         |         |
              |основі цих барвників|      |         |         |
3204 17 00 00 |- - пігменти та     |      |   2     |   5     | -
              |препарати,          |      |         |         |
              |виготовлені з них   |      |         |         |
3204 19 00 00 |- - інші, включаючи |      |   2     |   5     | -
              |суміші декількох    |      |         |         |
              |барвників підпозицій|      |         |         |
              |3204 11 - 3204 19   |      |         |         |
3204 20 00 00 |- синтетичні        |      |   2     |   5     | -
              |органічні речовини  |      |         |         |
              |гатунків, які       |      |         |         |
              |використовують як   |      |         |         |
              |флуоресцентні       |      |         |         |
              |відбілювальні       |      |         |         |
              |препарати           |      |         |         |
3204 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     |
3205 00 00 00 |Лаки фарбувальні    |      |   5     |  10     | -
              |кольорові;          |      |         |         |
              |препарати, зазначені|      |         |         |
              |у примітці 3 до цієї|      |         |         |
              |групи, виготовлені з|      |         |         |
              |цих лаків           |      |         |         |
3206          |Інші фарбувальні    |      |         |         |
              |речовини; препарати,|      |         |         |
              |зазначені у примітці|      |         |         |
              |3 до цієї групи,    |      |         |         |
              |відмінні від        |      |         |         |
              |матеріалів товарних |      |         |         |
              |позицій 3203, 3204  |      |         |         |
              |або 3205;           |      |         |         |
              |неорганічні речовини|      |         |         |
              |гатунків, які       |      |         |         |
              |використовують як   |      |         |         |
              |люмінофори, з точно |      |         |         |
              |визначеним або      |      |         |         |
              |невизначеним        |      |         |         |
              |хімічним складом:   |      |         |         |
              |- пігменти та       |      |         |         |
              |препарати,          |      |         |         |
              |виготовлені на      |      |         |         |
              |основі діоксиду     |      |         |         |
              |титану:             |      |         |         |
3206 11 00    |- - з вмістом не    |      |         |         |
              |менше 80 мас. %     |      |         |         |
              |діоксиду титану у   |      |         |         |
              |перерахунку на суху |      |         |         |
              |речовину:           |      |         |         |
3206 11 00 10 |- - - з вмістом не  |      | 10      | 20      | -
              |менше 80 мас. %, але|      |         |         |
              |не більше 93 мас. % |      |         |         |
              |діоксиду титану у   |      |         |         |
              |перерахунку на суху |      |         |         |
              |речовину            |      |         |         |
3206 11 00 90 |- - - інші          |      |   0     | 20      | -
3206 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3206 20 00 00 |- пігменти та       |      |   5     |  10     | -
              |препарати,          |      |         |         |
              |виготовлені  із     |      |         |         |
              |сполук хрому        |      |         |         |
3206 30 00 00 |- пігменти та       |      |   5     |  10     | -
              |препарати,          |      |         |         |
              |виготовлені із      |      |         |         |
              |сполук кадмію       |      |         |         |
              |- інші барвники та  |      |         |         |
              |інші препарати:     |      |         |         |
3206 41 00 00 |- - ультрамарин та  |      |   5     |  10     | -
              |препарати з нього   |      |         |         |
3206 42 00 00 |- - літопон та інші |      |   5     |  10     | -
              |пігменти та         |      |         |         |
              |препарати,          |      |         |         |
              |виготовлені на      |      |         |         |
              |основі сульфіду     |      |         |         |
              |цинку               |      |         |         |
3206 43 00 00 |- - пігменти та     |      |   5     |  10     | -
              |препарати,          |      |         |         |
              |виготовлені з       |      |         |         |
              |гексаціанфератів    |      |         |         |
              |(фероціанідів або   |      |         |         |
              |фериціанідів)       |      |         |         |
3206 49       |- - інші:           |      |         |         |
3206 49 10 00 |- - - магнетит      |      |   5     |  10     | -
3206 49 90 00 |- - - інші          |      |   0     |  10     | -
3206 50 00 00 |- продукти з        |      |   5     |  10     | -
              |неорганічних речовин|      |         |         |
              |гатунків, які       |      |         |         |
              |використовують як   |      |         |         |
              |люмінофори          |      |         |         |
3207          |Готові пігменти,    |      |         |         |
              |речовини-глушники та|      |         |         |
              |барвники,           |      |         |         |
              |склоподібна емаль і |      |         |         |
              |глазур, ангоби      |      |         |         |
              |(шлікери), рідкі    |      |         |         |
              |глянцювальні        |      |         |         |
              |речовини та         |      |         |         |
              |аналогічні препарати|      |         |         |
              |гатунків, які       |      |         |         |
              |використовують при  |      |         |         |
              |виробництві         |      |         |         |
              |кераміки, емалевих  |      |         |         |
              |та скляних виробів; |      |         |         |
              |скляний фрит та інше|      |         |         |
              |скло у вигляді      |      |         |         |
              |порошку, гранул або |      |         |         |
              |пластівців:         |      |         |         |
3207 10 00 00 |- готові пігменти,  |      |   5     | 10      |
              |готові речовини-    |      |         |         |
              |глушники для скла і |      |         |         |
              |готові барвники та  |      |         |         |
              |аналогічні препарати|      |         |         |
3207 20       |- емалі і полива    |      |         |         |
              |склоподібні, ангоби |      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |препарати:          |      |         |         |
3207 20 10 00 |- - ангоби (шлікери)|      |   5     |  10     | -
3207 20 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3207 30 00 00 |- рідкі глянцювальні|      |   5     |  10     | -
              |речовини та         |      |         |         |
              |аналогічні препарати|      |         |         |
3207 40       |- скляний фрит та   |      |         |         |
              |інші гатунки скла у |      |         |         |
              |вигляді порошку,    |      |         |         |
              |гранул або          |      |         |         |
              |пластівців:         |      |         |         |
3207 40 10 00 |- - різновидність   |      |   5     |  10     | -
              |скла, так зване     |      |         |         |
              |"емальоване скло"   |      |         |         |
              |(глазур)            |      |         |         |
3207 40 20 00 |- - скло у вигляді  |      |   5     | 10      | -
              |пластівців завдовжки|      |         |         |
              |0,1 мм або більше,  |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |3,5 мм і завтовшки  |      |         |         |
              |2 мкм або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |5 мкм               |      |         |         |
3207 40 30 00 |- - скло у вигляді  |      |   5     |  10     | -
              |порошку або гранул з|      |         |         |
              |вмістом 99 мас.% або|      |         |         |
              |більше діоксиду     |      |         |         |
              |кремнію             |      |         |         |
3207 40 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3208          |Фарби та лаки       |      |         |         |
              |(включаючи емалі та |      |         |         |
              |політури) на основі |      |         |         |
              |синтетичних         |      |         |         |
              |полімерів або       |      |         |         |
              |хімічно             |      |         |         |
              |модифікованих       |      |         |         |
              |природних полімерів,|      |         |         |
              |дисперговані або    |      |         |         |
              |розчинені у неводних|      |         |         |
              |середовищах;        |      |         |         |
              |розчини, зазначені у|      |         |         |
              |примітці 4 до цієї  |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
3208 10       |- що містять складні|      |         |         |
              |поліефіри:          |      |         |         |
3208 10 10     - - зазначені у
               примітці 4
               до цієї групи:
3208 10 10 10  - - - лаки
               (емаль-лаки)                    3         20
               поліефірні,
               поліефірімідні
               електротехнічні для
               емальпроводів
3208 10 10 90  - - - інші                    10        20
3208 10 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
3208 20       |- на основі         |      |         |         |
              |акрилових або       |      |         |         |
              |вінілових           |      |         |         |
              |полімерів:          |      |         |         |
3208 20 10 00 |- - зазначені у     |      |   5     |  10     | -
              |примітці 4 до цієї  |      |         |         |
              |групи               |      |         |         |
3208 20 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
3208 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - зазначені у     |      |         |         |
              |примітці 4 до цієї  |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
3208 90 11 00 |- - - поліуретан на |      |   5     |  10     | -
              |основі 2,2'-(трет-  |      |         |         |
              |бутиліміно)         |      |         |         |
              |діетанолу та        |      |         |         |
              |4,4'-метилендицикло-|      |         |         |
              |гексил діізоціанату |      |         |         |
              |у вигляді розчину   |      |         |         |
              |в N,N-диметилацета- |      |         |         |
              |міді з вмістом      |      |         |         |
              |48 мас.% або більше |      |         |         |
              |полімеру            |      |         |         |
3208 90 13 00 |- - - сополімер     |      |   5     |  10     | -
              |п-крезолу та        |      |         |         |
              |дивінілбензолу у    |      |         |         |
              |вигляді розчину в   |      |         |         |
              |N,N-диметилацетаміді|      |         |         |
              |з вмістом 48 мас.%  |      |         |         |
              |або більше полімеру |      |         |         |
3208 90 19     - - - інші:
3208 90 19 10  - - - - лаки
               (емаль-лаки)                   1         10
               поліуретанові
               електротехнічні для
               емальпроводів
3208 90 19 20  - - - - лаки
               (емаль-лаки)                   1         10
               поліамідні,
               поліамідімідні
               електротехнічні для
               емальпроводів
3208 90 19 90  - - - - інші                   5        10
3208 90 91 00 |- - - на основі     |      |   5     |  10     | -
              |синтетичних         |      |         |         |
              |полімерів           |      |         |         |
3208 90 99 00 |- - - на основі     |      |   1     |   5     | -
              |хімічно             |      |         |         |
              |модифікованих       |      |         |         |
              |природних полімерів |      |         |         |
3209          |Фарби та лаки       |      |         |         |
              |(включаючи емалі та |      |         |         |
              |політури) на основі |      |         |         |
              |синтетичних         |      |         |         |
              |полімерів або       |      |         |         |
              |хімічних            |      |         |         |
              |модифікованих       |      |         |         |
              |природних полімерів,|      |         |         |
              |дисперговані або    |      |         |         |
              |розчинені у водних  |      |         |         |
              |середовищах:        |      |         |         |
3209 10 00 00 |- на основі         |      |   0     | 10      |
              |акрилових або       |      |         |         |
              |вінілових полімерів |      |         |         |
3209 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3210 00       |Інші фарби та лаки  |      |         |         |
              |(включаючи емалі,   |      |         |         |
              |політури та клеєві  |      |         |         |
              |фарби; готові водні |      |         |         |
              |пігменти, які       |      |         |         |
              |використовують для  |      |         |         |
              |остаточної обробки  |      |         |         |
              |шкіри:              |      |         |         |
3210 00 10    |- олійні фарби та   |      |         |         |
              |лаки (включаючи     |      |         |         |
              |емалі та політури): |      |         |         |
3210 00 10 10 |- - фарби           |      |  20     |  40     | -
3210 00 10 90 |- - лаки            |      |   5     |  10     | -
3210 00 90 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3211 00 00    |Готові сикативи:    |      |         |         |
3211 00 00 10 |- безсвинцеві       |      |   0,5   |   5     | -
3211 00 00 90 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3212          |Пігменти (включаючи |      |         |         |
              |металеві порошки та |      |         |         |
              |металеві пластівці),|      |         |         |
              |дисперговані у      |      |         |         |
              |неводних            |      |         |         |
              |середовищах, у      |      |         |         |
              |вигляді рідини,     |      |         |         |
              |пасти або густої    |      |         |         |
              |маси, гатунків, які |      |         |         |
              |використовують для  |      |         |         |
              |виробництва фарб    |      |         |         |
              |(включаючи емалі);  |      |         |         |
              |фольга для тиснення;|      |         |         |
              |фарбувальні засоби  |      |         |         |
              |та інші барвники,   |      |         |         |
              |подані розфасованими|      |         |         |
              |у форми або упаковки|      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
3212 10       |- фольга для        |      |         |         |
              |тиснення:           |      |         |         |
3212 10 10 00 |- - з основою з     |      |   5     |  10     | -
              |недорогоцінного     |      |         |         |
              |металу              |      |         |         |
3212 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3212 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - пігменти        |      |         |         |
              |(включаючи металеві |      |         |         |
              |порошки та          |      |         |         |
              |пластівці),         |      |         |         |
              |дисперговані у      |      |         |         |
              |неводному середовищі|      |         |         |
              |у вигляді рідини,   |      |         |         |
              |пасти або густої    |      |         |         |
              |маси, гатунків, які |      |         |         |
              |використовуються для|      |         |         |
              |виробництва фарб    |      |         |         |
              |(включаючи емалі):  |      |         |         |
3212 90 10 00 |- - - перламутрова  |      |   5     |  10     | -
              |есенція             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
3212 90 31 00 |- - - - на основі   |      |   5     |  10     | -
              |алюмінієвого порошку|      |         |         |
3212 90 39 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3212 90 90 00 |- барвники та інші  |      |   5     |  10     | -
              |пігменти,           |      |         |         |
              |представлені у      |      |         |         |
              |формах або упаковках|      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі            |      |         |         |
3213          |Фарби художні всіх  |      |         |         |
              |видів (для живопису,|      |         |         |
              |навчання, оформлення|      |         |         |
              |вивісок,            |      |         |         |
              |модифіковані        |      |         |         |
              |тональні фарби,     |      |         |         |
              |фарби для забав     |      |         |         |
              |тощо) у таблетках,  |      |         |         |
              |тюбиках, баночках,  |      |         |         |
              |флаконах, лотках    |      |         |         |
              |тощо:               |      |         |         |
3213 10 00 00 |- фарби у наборах   |      |   5     |  10     | -
3213 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3214          |Замазки для скла,   |      |         |         |
              |садові замазки,     |      |         |         |
              |цементи смоляні,    |      |         |         |
              |замазки (для        |      |         |         |
              |ущільнення) та інші |      |         |         |
              |мастики; шпаклівки  |      |         |         |
              |для малярних робіт; |      |         |         |
              |невогнетривкі суміші|      |         |         |
              |для підготовки      |      |         |         |
              |поверхонь фасадів,  |      |         |         |
              |внутрішніх стін     |      |         |         |
              |будівель, підлоги,  |      |         |         |
              |стель тощо:         |      |         |         |
3214 10       |- замазки для скла, |      |         |         |
              |садові замазки,     |      |         |         |
              |цементи смоляні,    |      |         |         |
              |замазки (для        |      |         |         |
              |ущільнення); інші   |      |         |         |
              |мастики; шпаклівки  |      |         |         |
              |для малярних робіт: |      |         |         |
3214 10 10 00 |- - замазки для     |      |   5     |  10     | -
              |скла, садові        |      |         |         |
              |замазки, цементи    |      |         |         |
              |смоляні, замазки    |      |         |         |
              |(для ущільнення)    |      |         |         |
              |та інші мастики     |      |         |         |
3214 10 90 00 |- - шпаклівки для   |      |  10     |  20     |
              |малярних робіт      |      |         |         |
3214 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
3215          |Фарба друкарська,   |      |         |         |
              |чорнило та туш для  |      |         |         |
              |писання, малювання  |      |         |         |
              |або креслення та    |      |         |         |
              |інші чорнило і туш, |      |         |         |
              |концентровані або   |      |         |         |
              |неконцентровані, у  |      |         |         |
              |твердому стані чи   |      |         |         |
              |ні:                 |      |         |         |
              |- фарби друкарські: |      |         |         |
3215 11 00 00 |- - чорні           |      |   0     | 20      | -
3215 19 00 00 |- - інші            |      |   0     | 10      | -
3215 90       |- інші:             |      |         |         |
3215 90 10 00 |- - чорнило та туш  |      |   5     |  10     | -
              |для писання,        |      |         |         |
              |малювання або       |      |         |         |
              |креслення           |      |         |         |
3215 90 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -