РОЗДІЛ VI

                 ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ
                   З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

 • Група 28 Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів
 • Група 29 Oганічні хімічні сполуки
 • Група 30 Фармацевтична продукція
 • Група 31 Добрива
 • Група 32 Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки; мастики, чорнила
 • Група 33 Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати
 • Група 34 Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "зуболікарський віск" і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей
 • Група 35 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти
 • Група 36 Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави;  деякі речовини, що загоряються
 • Група 37 Фотографічні або кінематографічні товари
 • Група 38 Інші продукти хімічної промисловості


     Примітки:

     1.   а)   Товари   (відмінні   від  радіоактивних  руд),  які
відповідають  назві товарної позиції 2844 або 2845, класифікуються
лише  в  цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях
цієї Класифікації товарів;

     б) відповідно до положень пункту а) товари,  які відповідають
назвам  товарної позиції 2843 або 2846,  класифікуються лише в цих
товарних позиціях і  ні  в  яких  інших  товарних  позиціях  цього
розділу.

     2. Відповідно  до  примітки 1,  товари,  які класифікуються в
товарних позиціях 3004,  3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306,
3307,  3506,  3707 або 3808,  що подаються в певному дозуванні або
для роздрібної  торгівлі,  повинні  класифікуватися  лише  в   цих
товарних  позиціях  і  ні  в  яких  інших  товарних  позиціях цієї
Класифікації товарів.

     3. Товари,  подані у наборах,  які  складаються  з  двох  або
більше  окремих компонентів,  що включені повністю або частково до
цього розділу  і  призначені  для  змішування  з  метою  отримання
продуктів   розділу   VI   або  VII,  повинні  класифікуватися  до
відповідних для цих продуктів товарних позицій  за  умови,  що  ці
компоненти:

     а) з  урахуванням  способу  їх  розфасування  призначені  для
спільного використання без попереднього перепаковування;

     б) подаються разом;

     в) ідентифікуються за  своєю  природою  або  за  відповідними
пропорціями, в яких вони представлені як компоненти, що доповнюють
один одного.