Група 25


       Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали,
                         вапно та цемент

     Примітки:

     1. Якщо  в  контексті  або у примітці 4 до цієї групи інше не
обумовлено,  тоді у цю групу включаються лише  сирі  (необроблені)
або  промиті  продукти  (у  тому  числі  із застосуванням хімічних
речовин,  які виводять  домішки  без  зміни  структури  продукту),
подрібнені,  перетворені у порошок, просіяні, розмелені, збагачені
шляхом флотації,  магнітної сепарації  чи  з  використанням  інших
механічних  або  фізичних  процесів  (за  винятком кристалізації).
Продукти, піддані випалюванню, кальцинуванню, одержані змішуванням
чи  оброблені іншими способами,  не зазначеними у кожній  товарній
позиції, у цю групу не включаються.

     Продукти даної групи можуть вміщувати  добавки  протипилового
агента  за  умови,  що це не змінює властивостей продукту і робить
його придатним скоріше  для    специфічного,  ніж  для  звичайного
застосування.

     2. Ця група не включає:

     а) сірку  сублімовану,  осаджену чи колоїдну (товарна позиція
2802);

     б) мінеральні барвники (земельні фарби) з  вмістом  70  мас.%
або  більше  хімічно  зв'язаного заліза в перерахунку на Fe(2)O(3)
(товарна позиція 2821);

     в) лікарські засоби та іншу продукцію групи 30;

     г) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (група 33);

     ґ) брущатку для бруківки, бордюрний камінь або плити (товарна
позиція  6801);  кубики  для мозаїки та аналогічні вироби (товарна
позиція 6802);  сланець натуральний для покрівлі,  облицювання або
гідроізоляції (товарна позиція 6803);

     д) дорогоцінне  або напівдорогоцінне каміння (товарна позиція
7102 чи 7103);

     е) штучно вирощені кристали хлориду натрію чи  оксиду  магнію
(крім оптичних елементів),  кожний масою не менш як 2,5 г (товарна
позиція 3824);  оптичні елементи з хлориду натрію чи оксиду магнію
(товарна позиція 9001);

     є) крейда для більярду (товарна позиція 9504);

     ж) крейда  для  писання  чи  малювання  або  кравецька крейда
(товарна позиція 9609).

     3. Інші продукти, які одночасно можуть включатися до товарної
позиції  2517  або до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи,
включаються у товарну позицію 2517.

     4. До   товарної   позиції   2530,   зокрема,    включаються:
вермикуліт,  перліт  та  хлорити  неспучені;  барвники  мінеральні
(земельні фарби),  кальциновані чи некальциновані, змішані або ні;
природний   слюдяний   оксид   заліза;  сепіоліт  (полірований  чи
неполірований);  бурштин;  агломеровані  сепіоліти  та  бурштин  у
пластинах, прутках, паличках або в аналогічних формах, необроблені
після   відливання;   гагат   (чорний    бурштин);    стронцианіт,
кальцинований  чи  некальцинований,  за  винятком оксиду стронцію;
керамічні уламки.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2501 00       |Сіль (включаючи     |      |         |         |
              |столову і           |      |         |         |
              |денатуровану) та    |      |         |         |
              |хлорид натрію       |      |         |         |
              |чистий, розчинені   |      |         |         |
              |або не розчинені у  |      |         |         |
              |воді, а також ті,   |      |         |         |
              |що містять добавки  |      |         |         |
              |речовин, які        |      |         |         |
              |запобігають         |      |         |         |
              |агломерації чи      |      |         |         |
              |перешкоджають       |      |         |         |
              |злипанню частинок   |      |         |         |
              |[що забезпечують    |      |         |         |
              |сипкість сухих      |      |         |         |
              |продуктів та        |      |         |         |
              |плинність рідких];  |      |         |         |
              |вода морська:       |      |         |         |
2501 00 10 00 |- вода морська та   |      |   2     |   5     | -
              |сольові розчини     |      |         |         |
              |- кухонна сіль      |      |         |         |
              |(включаючи столову  |      |         |         |
              |і денатуровану) та  |      |         |         |
              |хлорид натрію       |      |         |         |
              |чистий, розчинені чи|      |         |         |
              |не розчинені у воді,|      |         |         |
              |а також з вмістом   |      |         |         |
              |речовин, які        |      |         |         |
              |запобігають         |      |         |         |
              |агломерації чи      |      |         |         |
              |перешкоджають       |      |         |         |
              |злипанню частинок:  |      |         |         |
2501 00 31 00 |- - для хімічних    |      |   2     |   5     | -
              |перетворень         |      |         |         |
              |(відділення натрію  |      |         |         |
              |від хлору) з        |      |         |         |
              |використанням у     |      |         |         |
              |подальшому для      |      |         |         |
              |виробництва іншої   |      |         |         |
              |продукції           |      |         |         |
              |- - інша:           |      |         |         |
2501 00 51 00 |- - - денатурована  |      |   2     |   5     | -
              |або для промислового|      |         |         |
              |використання        |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |очищення), крім     |      |         |         |
              |консервування чи    |      |         |         |
              |виготовлення        |      |         |         |
              |харчових продуктів, |      |         |         |
              |для людського або   |      |         |         |
              |тваринного          |      |         |         |
              |споживання          |      |         |         |
              |- - - інша:         |      |         |         |
2501 00 91 00 |- - - - сіль,       |      |   2     |   5     | -
              |придатна для        |      |         |         |
              |людського споживання|      |         |         |
2501 00 99 00 |- - - - інша        |      |   2     |   5     | -
              |                    |      |         |         |
2502 00 00 00 |Пірит невипалений   |      |   2     |   5     | -
2503 00       |Сірка усіх видів,   |      |         |         |
              |крім сірки          |      |         |         |
              |сублімованої,       |      |         |         |
              |осадненої та        |      |         |         |
              |колоїдної:          |      |         |         |
2503 00 10 00 |- сірка сира або    |      |   1     |   1     | -
              |нерафінована        |      |         |         |
2503 00 90 00 |- інша              |      |   1     |   1     | -
2504          |Графіт природний:   |      |         |         |
2504 10 00 00 |- у порошку або у   |      |   2     |   5     | -
              |вигляді пластівців  |      |         |         |
2504 90 00 00 | інший              |      |   2     |   5     | -
2505          |Піски природні усіх |      |         |         |
              |видів, забарвлені   |      |         |         |
              |або незабарвлені,   |      |         |         |
              |крім металоносних   |      |         |         |
              |пісків  групи 26:   |      |         |         |
2505 10 00 00 |- пісок кремнеземний|      |   2     |   5     | -
              |та пісок кварцовий  |      |         |         |
2505 90 00 00 |- пісок інший       |      |   2     |   5     | -
2506          |Кварц (крім         |      |         |         |
              |природних пісків);  |      |         |         |
              |кварцит, начорно    |      |         |         |
              |оброблений або      |      |         |         |
              |необроблений,       |      |         |         |
              |розпиляний або      |      |         |         |
              |нерозпиляний чи     |      |         |         |
              |розділений інакше на|      |         |         |
              |блоки або плити     |      |         |         |
              |прямокутної або     |      |         |         |
              |квадратної форми:   |      |         |         |
2506 10 00 00 |- кварц             |      |   2     |   5     | -
              |- кварцит:          |      |         |         |
2506 21 00 00 |- - необроблений або|      |   2     |   5     | -
              |начорно оброблений  |      |         |         |
2506 29 00 00 |- - інший           |      |   2     |   5     | -
2507 00       |Каолін та глини     |      |         |         |
              |каолінові інші,     |      |         |         |
              |кальциновані або    |      |         |         |
              |некальциновані:     |      |         |         |
2507 00 20 00 |- каолін            |      |  20     |  20     | -
2507 00 80 00 |- глини каолінові   |      |  20     |  20     | -
              |інші                |      |         |         |
2508          |Інші глини (крім    |      |         |         |
              |спучених глин       |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |6806), андалузит,   |      |         |         |
              |кіаніт, силіманіт,  |      |         |         |
              |кальциновані або    |      |         |         |
              |некальциновані;     |      |         |         |
              |муліт; землі        |      |         |         |
              |шамотні або         |      |         |         |
              |динасові:           |      |         |         |
2508 10 00 00 |- бентоніт          |      |  20     |  20     | -
2508 20 00 00 |- землі             |      |  20     |  20     | -
              |знебарвлювальні і   |      |         |         |
              |фулерова земля      |      |         |         |
              |[знебарвлювальна    |      |         |         |
              |глина типу          |      |         |         |
              |флоридину]          |      |         |         |
2508 30 00 00 |- глини вогнетривкі |      |  20     |  20     | -
2508 40 00 00 |- інші глини        |      |  20     |  20     | -
2508 50 00 00 |- андалузит, кіаніт |      |  20     |  20     | -
              |та силіманіт        |      |         |         |
2508 60 00 00 |- муліт             |      |  20     |  20     | -
2508 70       |- землі шамотні або |      |         |         |
              |динасові:           |      |         |         |
2508 70 10 00 |- - землі шамотні   |      |  20     |  20     | -
2508 70 90 00 |- - землі динасові  |      |  20     |  20     | -
2509 00 00 00 |Крейда              |      |   0     |   5     | -
2510          |Фосфати кальцію     |      |         |         |
              |природні            |      |         |         |
              |[фосфорити],        |      |         |         |
              |фосфати алюмінієво- |      |         |         |
              |кальцієві природні  |      |         |         |
              |та крейда фосфатна: |      |         |         |
2510 10 00 00 |- нерозмелені       |      |   2     |   5     | -
2510 20 00 00 |- розмелені         |      |   2     |   5     | -
2511          |Сульфат барію       |      |         |         |
              |природний (барит);  |      |         |         |
              |карбонат барію      |      |         |         |
              |природний (вітерит),|      |         |         |
              |кальцинований або   |      |         |         |
              |некальцинований,    |      |         |         |
              |крім оксиду барію   |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |2816:               |      |         |         |
2511 10 00 00 |- сульфат барію     |      |   2     |   5     | -
              |природний (барит)   |      |         |         |
2511 20 00 00 |- карбонат барію    |      |   2     |   5     | -
              |природний (вітерит) |      |         |         |
2512 00 00 00 |Землі інфузорні     |      |  20     |  20     | -
              |[гірська мука]      |      |         |         |
              |кремнисті           |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |кізельгур, трепел та|      |         |         |
              |діатоміт) та        |      |         |         |
              |аналогічні крем'яні |      |         |         |
              |землі з питомою     |      |         |         |
              |вагою не більш як 1,|      |         |         |
              |кальциновані або    |      |         |         |
              |некальциновані      |      |         |         |
2513          |Пемза; наждак;      |      |         |         |
              |корунд природний,   |      |         |         |
              |гранат природний та |      |         |         |
              |інші природні       |      |         |         |
              |абразивні матеріали,|      |         |         |
              |термічно оброблені  |      |         |         |
              |або необроблені:    |      |         |         |
              |- пемза:            |      |         |         |
2513 11 00 00 |- - необроблена або |      |   2     |   5     | -
              |у грудках           |      |         |         |
              |неправильної форми, |      |         |         |
              |включаючи подрібнену|      |         |         |
              |пемзу (пемзовий     |      |         |         |
              |гравій)             |      |         |         |
2513 19 00 00 |- - інша            |      |   2     |   5     | -
2513 20 00 00 |- наждак, корунд    |      |   2     |   5     | -
              |природний, гранат   |      |         |         |
              |природний та інші   |      |         |         |
              |природні абразивні  |      |         |         |
              |матеріали           |      |         |         |
2514 00 00 00 |Сланець, начорно    |      |   2     |   5     |   -
              |оброблений або      |      |         |         |
              |необроблений,       |      |         |         |
              |розпиляний  або     |      |         |         |
              |нерозпиляний, чи    |      |         |         |
              |розділений інакше на|      |         |         |
              |блоки або плити     |      |         |         |
              |прямокутної або     |      |         |         |
              |квадратної форми    |      |         |         |
2515          |Мармур, травертин   |      |         |         |
              |[вапняковий туф],   |      |         |         |
              |екаусин та інші види|      |         |         |
              |вапняків для        |      |         |         |
              |монументів або      |      |         |         |
              |будівництва з       |      |         |         |
              |питомою вагою не    |      |         |         |
              |менш як 2,5 та      |      |         |         |
              |алебастр, начорно   |      |         |         |
              |оброблені або       |      |         |         |
              |необроблені,        |      |         |         |
              |розпиляні або       |      |         |         |
              |нерозпиляні чи      |      |         |         |
              |розділені інакше на |      |         |         |
              |блоки або плити     |      |         |         |
              |прямокутної або     |      |         |         |
              |квадратної форми:   |      |         |         |
              |- мармур і          |      |         |         |
              |травертин:          |      |         |         |
2515 11 00 00 |- - необроблені або |      |   2     |   5     | -
              |грубо оброблені     |      |         |         |
2515 12       |- - лише розрізані, |      |         |         |
              |розпиляні або       |      |         |         |
              |розділені інакше на |      |         |         |
              |блоки або плити     |      |         |         |
              |прямокутної або     |      |         |         |
              |квадратної форми:   |      |         |         |
2515 12 20 00 |- - - завтовшки не  |      |   2     |   5     | -
              |більш як 4 см       |      |         |         |
2515 12 50 00 |- - - завтовшки     |      |   2     |   5     | -
              |понад 4 см, але менш|      |         |         |
              |як 25 см            |      |         |         |
2515 12 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
2515 20 00 00 |- екаусин та інші   |      |   2     |   5     | -
              |види вапняків для   |      |         |         |
              |монументів або      |      |         |         |
              |будівництва;        |      |         |         |
              |алебастр            |      |         |         |
2516          |Граніт, порфір,     |      |         |         |
              |базальт, пісковик   |      |         |         |
              |та інші камені для  |      |         |         |
              |монументів або      |      |         |         |
              |будівництва, начорно|      |         |         |
              |оброблені або       |      |         |         |
              |необроблені,        |      |         |         |
              |розпиляні або       |      |         |         |
              |нерозпиляні, або    |      |         |         |
              |розділені інакше на |      |         |         |
              |блоки або плити     |      |         |         |
              |прямокутної або     |      |         |         |
              |квадратної форми:   |      |         |         |
              |- граніт:           |      |         |         |
2516 11 00 00 |- - необроблений    |      |  20     |  20     | -
              |або начорно         |      |         |         |
              |оброблений          |      |         |         |
2516 12       |- - лише розрізаний,|      |         |         |
              |розпиляний чи       |      |         |         |
              |розділений інакше на|      |         |         |
              |блоки або плити     |      |         |         |
              |прямокутної або     |      |         |         |
              |квадратної форми:   |      |         |         |
2516 12 10 00 |- - - завтовшки     |      |  20     |  20     | -
              |25 см або менше     |      |         |         |
2516 12 90 00 |- - - інший         |      |  20     |  20     | -
              |- пісковик:         |      |         |         |
2516 21 00 00 |- - необроблений або|      |  20     |  20     | -
              |начорно оброблений  |      |         |         |
2516 22       |- - лише розрізаний,|      |         |         |
              |розпиляний або      |      |         |         |
              |розділений інакше на|      |         |         |
              |блоки або плити     |      |         |         |
              |прямокутної або     |      |         |         |
              |квадратної форми:   |      |         |         |
2516 22 10 00 |- - - завтовшки     |      |  20     |  20     | -
              |25 см або менше     |      |         |         |
2516 22 90 00 |- - - інший         |      |  20     |  20     | -
2516 90       |- камінь для        |      |         |         |
              |монументів або      |      |         |         |
              |будівництва інший:  |      |         |         |
2516 90 10 00 |- - порфір, сієніт, |      |  20     |  20     | -
              |лава, базальт,      |      |         |         |
              |гнейс, трахіт та    |      |         |         |
              |аналогічні тверді   |      |         |         |
              |породи, лише        |      |         |         |
              |розрізані,          |      |         |         |
              |розпиляні або       |      |         |         |
              |розділені інакше    |      |         |         |
              |на блоки чи плити   |      |         |         |
              |прямокутної або     |      |         |         |
              |квадратної форми    |      |         |         |
              |завтовшки не більш  |      |         |         |
              |як 25 см            |      |         |         |
2516 90 90 00 |- - інші            |      |  20     |  20     | -
2517          |Галька, гравій,     |      |         |         |
              |щебінь або          |      |         |         |
              |подрібнене каміння, |      |         |         |
              |що звичайно         |      |         |         |
              |використовуються як |      |         |         |
              |наповнення бетону   |      |         |         |
              |або для мостіння    |      |         |         |
              |шосейних доріг та   |      |         |         |
              |залізниць, або інших|      |         |         |
              |видів баласту,      |      |         |         |
              |галька та гравій,   |      |         |         |
              |термічно оброблені  |      |         |         |
              |або необроблені;    |      |         |         |
              |макадам [дорожнє    |      |         |         |
              |покриття з щебеню]  |      |         |         |
              |з шлаку, окалини чи |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |промислових         |      |         |         |
              |відходів, з вмістом |      |         |         |
              |або без вмісту      |      |         |         |
              |матеріалів, які     |      |         |         |
              |перелічені на       |      |         |         |
              |початку цієї        |      |         |         |
              |товарної позиції;   |      |         |         |
              |гудронований        |      |         |         |
              |макадам, гранули,   |      |         |         |
              |дрібняк та порошок  |      |         |         |
              |з каменю товарної   |      |         |         |
              |позиції 2525        |      |         |         |
              |або 2516, термічно  |      |         |         |
              |оброблені або       |      |         |         |
              |необроблені:        |      |         |         |
2517 10       |- галька, гравій,   |      |         |         |
              |щебінь або          |      |         |         |
              |подрібнене каміння, |      |         |         |
              |що звичайно         |      |         |         |
              |використовуються як |      |         |         |
              |наповнення бетону   |      |         |         |
              |або для мостіння    |      |         |         |
              |шосейних доріг та   |      |         |         |
              |залізниць, або інших|      |         |         |
              |видів баласту,      |      |         |         |
              |галька та гравій,   |      |         |         |
              |термічно оброблені  |      |         |         |
              |або необроблені:    |      |         |         |
2517 10 10 00 |- - галька, гравій, |      |   2     |   5     | -
              |щебінь              |      |         |         |
2517 10 20 00 |- - вапняк, доломіт |      |   2     |   5     | -
              |та камінь з вмістом |      |         |         |
              |вапняку, подрібнені |      |         |         |
2517 10 80 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
2517 20 00 00 |- макадам [дорожнє  |      |   2     |   5     | -
              |покриття з щебеню]  |      |         |         |
              |з шлаку, окалини чи |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |промислових відходів|      |         |         |
              |з вмістом або без   |      |         |         |
              |вмісту матеріалів,  |      |         |         |
              |які перелічені у    |      |         |         |
              |підпозиції 2517 10  |      |         |         |
2517 30 00 00 |- гудронований      |      |   2     |   5     | -
              |макадам [дорожнє    |      |         |         |
              |покриття з щебеню]  |      |         |         |
              |- гранули, дрібняк  |      |         |         |
              |та порошок з каменю |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |2515 або 2516,      |      |         |         |
              |термічно оброблені  |      |         |         |
              |або необроблені:    |      |         |         |
2517 41 00 00 |- - з мармуру       |      |   2     |   5     | -
2517 49 00 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
2518          |Доломіт,            |      |         |         |
              |кальцинований або   |      |         |         |
              |некальцинований;    |      |         |         |
              |доломіт обтесаний   |      |         |         |
              |або грубо           |      |         |         |
              |оброблений,         |      |         |         |
              |розпиляний або      |      |         |         |
              |розділений інакше на|      |         |         |
              |блоки або плити     |      |         |         |
              |прямокутної або     |      |         |         |
              |квадратної форми;   |      |         |         |
              |доломіт             |      |         |         |
              |агломерований       |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |гудронований):      |      |         |         |
2518 10 00 00 |- доломіт           |      |   2     |   5     | -
              |некальцинований,    |      |         |         |
              |так званий          |      |         |         |
              |"необроблений"      |      |         |         |
2518 20 00    |- доломіт           |      |         |         |
              |кальцинований:      |      |         |         |
2518 20 00 10 |- - із середнім     |      |   0     |   5     | -
              |діаметром частинок  |      |         |         |
              |менше 0,3 мм        |      |         |         |
2518 20 00 90 |- - інший           |      |   2     |   5     | -
2518 30 00 00 |- доломіт           |      |   2     |   5     | -
              |агломерований       |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |гудронований)       |      |         |         |
2519          |Карбонат магнію     |      |         |         |
              |природний           |      |         |         |
              |(магнезит);         |      |         |         |
              |магнезія плавлена;  |      |         |         |
              |магнезія перепалена |      |         |         |
              |(агломерована) з    |      |         |         |
              |вмістом або без     |      |         |         |
              |вмісту невеликої    |      |         |         |
              |кількості інших     |      |         |         |
              |оксидів, доданих    |      |         |         |
              |перед агломерацією; |      |         |         |
              |інші оксиди магнію, |      |         |         |
              |з домішками або без |      |         |         |
              |домішок:            |      |         |         |
2519 10 00 00 |- карбонат магнію   |      |   0     |   5     | -
              |природний (магнезит)|      |         |         |
2519 90       |- інші:             |      |         |         |
2519 90 10 00 |- - оксид магнію,   |      |   0,1   |   5     | -
              |крім кальцинованого |      |         |         |
              |природного карбонату|      |         |         |
              |магнію              |      |         |         |
2519 90 30 00 |- - магнезія        |      |   0,1   |   5     | -
              |перепалена          |      |         |         |
              |(агломерована)      |      |         |         |
2519 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
2520          |Гіпс; ангідрит;     |      |         |         |
              |штукатурка [у       |      |         |         |
              |вигляді             |      |         |         |
              |кальцинованого      |      |         |         |
              |гіпсу або сульфату  |      |         |         |
              |кальцію], забарвлена|      |         |         |
              |або незабарвлена, з |      |         |         |
              |вмістом або без     |      |         |         |
              |вмісту невеликої    |      |         |         |
              |кількості           |      |         |         |
              |прискорювачів або   |      |         |         |
              |уповільнювачів:     |      |         |         |
2520 10 00 00 |- гіпс; ангідрит    |      |   2     |   5     | -
2520 20       |- штукатурка:       |      |         |         |
2520 20 10 00 |- - будівельна      |      |   2     |   5     | -
2520 20 90 00 |- - інша            |      |   2     |   5     | -
2521 00 00 00 |Флюс вапнистий;     |      |  20     |  20     | -
              |вапняк та інший     |      |         |         |
              |вапняковий камінь,  |      |         |         |
              |використовувані для |      |         |         |
              |виготовлення вапна  |      |         |         |
              |або цементу         |      |         |         |
2522          |Вапно негашене,     |      |         |         |
              |гашене та           |      |         |         |
              |гідравлічне, крім   |      |         |         |
              |оксиду та гідроксиду|      |         |         |
              |кальцію товарної    |      |         |         |
              |позиції 2825:       |      |         |         |
2522 10 00 00 |- вапно негашене    |      |   2     |   5     | -
2522 20 00 00 |- вапно гашене      |      |   2     |   5     | -
2522 30 00 00 |- вапно гідравлічне |      |   2     |   5     | -
2523          |Портландцемент,     |      |         |         |
              |глиноземистий       |      |         |         |
              |цемент, шлако-      |      |         |         |
              |портландцемент,     |      |         |         |
              |сульфатостійкий     |      |         |         |
              |цемент та подібні   |      |         |         |
              |цементи, які        |      |         |         |
              |тверднуть від води, |      |         |         |
              |забарвлені або      |      |         |         |
              |незабарвлені, готові|      |         |         |
              |чи у формі          |      |         |         |
              |клінкерів:          |      |         |         |
2523 10 00 00 |- клінкери цементні |      |  25     |  40     | -
              |- портландцемент:   |      |         |         |
2523 21 00 00 |- - цемент білий,   |      |  25     |  40     | -
              |штучно забарвлений  |      |         |         |
              |або незабарвлений   |      |         |         |
2523 29 00 00 |- - інші            |      |  25     |  40     | -
2523 30 00 00 |- цемент            |      |   2     |   5     | -
              |глиноземистий       |      |         |         |
2523 90       |- цементи           |      |         |         |
              |гідравлічні         |      |         |         |
              |інші:               |      |         |         |
2523 90 10 00 |- - цемент для      |      |  25     |  40     | -
              |доменних печей      |      |         |         |
              |(жаростійкий)       |      |         |         |
2523 90 30 00 |- - цемент          |      |  25     |  40     | -
              |пуцолановий         |      |         |         |
2523 90 90 00 |- - інший           |      |  25     |  40     | -
2524 00       |Азбест:             |      |         |         |
2524 00 30 00 |- волокна, пластівці|      |   2     |   5     | -
              |чи порошок          |      |         |         |
2524 00 80 00 |- інший             |      |   2     |   5     | -
2525          |Слюда, включаючи    |      |         |         |
              |розщеплену на       |      |         |         |
              |пластини  або луски |      |         |         |
              |неправильної форми  |      |         |         |
              |(splittings);       |      |         |         |
              |відходи слюди:      |      |         |         |
2525 10 00 00 |- слюда необроблена |      |   2     |   5     | -
              |або слюда розщеплена|      |         |         |
              |на пластини або     |      |         |         |
              |луски неправильної  |      |         |         |
              |форми               |      |         |         |
2525 20 00 00 |- слюда у порошку   |      |   2     |   5     | -
2525 30 00 00 |- відходи слюди     |      |   2     |   5     | -
2526          |Стеатит природний,  |      |         |         |
              |начорно оброблений  |      |         |         |
              |або необроблений;   |      |         |         |
              |розпиляний або      |      |         |         |
              |нерозпиляний чи     |      |         |         |
              |розділений інакше   |      |         |         |
              |на блоки або        |      |         |         |
              |плити прямокутної   |      |         |         |
              |або квадратної      |      |         |         |
              |форми; тальк:       |      |         |         |
2526 10 00 00 |- неподрібнений і   |      |  20     |  20     | -
              |немелений           |      |         |         |
2526 20 00 00 |- подрібнений або   |      |   5     |  20     | -
              |мелений             |      |         |         |
2527 00 00 00 |Кріоліт природний;  |      |   2     |   5     | -
              |хіоліт природний    |      |         |         |
2528          |Борати  натрію      |      |         |         |
              |природні та їх      |      |         |         |
              |концентрати         |      |         |         |
              |(кальциновані або   |      |         |         |
              |некальциновані),    |      |         |         |
              |крім боратів,       |      |         |         |
              |виділених з         |      |         |         |
              |природних сольових  |      |         |         |
              |розчинів; борна     |      |         |         |
              |кислота природна з  |      |         |         |
              |вмістом не більш як |      |         |         |
              |85 мас.% H(З)BO(З) у|      |         |         |
              |перерахунку на суху |      |         |         |
              |речовину:           |      |         |         |
2528 10 00 00 |- борати природні та|      |   2     |   5     | -
              |їх концентрати      |      |         |         |
              |(кальциновані або   |      |         |         |
              |некальциновані)     |      |         |         |
2528 90 00 00 |- інші              |      |   2     |   5     | -
2529          |Польовий шпат;      |      |         |         |
              |лейцит; нефелін та  |      |         |         |
              |сієніт нефеліновий; |      |         |         |
              |флюорит [плавиковий |      |         |         |
              |шпат]:              |      |         |         |
2529 10 00 00 |- польовий шпат     |      |   2     |   5     | -
              |- флюорит [плавикови|      |         |         |
              |шпат]:              |      |         |         |
2529 21 00 00 |- - з вмістом       |      |   0     |   5     | -
              |фтористого кальцію  |      |         |         |
              |97 мас.% або менше  |      |         |         |
2529 22 00 00 |- - з вмістом       |      |   0     |   5     | -
              |фтористого кальцію  |      |         |         |
              |97 мас.% або більше |      |         |         |
2529 30 00 00 |- лейцит; нефелін   |      |   2     |   5     |-
              |та сієніт           |      |         |         |
              |нефеліновий         |      |         |         |
2530          |Мінеральні речовини,|      |         |         |
              |не включені до інших|      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
2530 10       |- вермикуліт, перліт|      |         |         |
              |та хлорити          |      |         |         |
              |неспінені:          |      |         |         |
2530 10 10 00 |- - перліт          |      |   2     |   5     | -
2530 10 90 00 |- - вермикуліт та   |      |   2     |   5     | -
              |хлорити             |      |         |         |
2530 20 00 00 |- кізерит, епсоміт  |      |   2     |   5     | -
              |(природні сульфати  |      |         |         |
              |магнію)             |      |         |         |
2530 40 00 00 |- оксиди заліза     |      |   2     |   5     | -
              |слюдисті природні   |      |         |         |
2530 90       |- інші:             |      |         |         |
2530 90 20 00 |- - сепіоліт        |      |   2     |   5     | -
2530 90 95 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -