Група 24


               Тютюн та промислові замінники тютюну

     Примітка:

     1. Ця група не включає лікарські цигарки (група 30).

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2401          |Тютюнова сировина;  |      |         |         |
              |тютюнові відходи:   |      |         |         |
2401 10       |- тютюн необрізаний |      |         |         |
              |(з невідділеною     |      |         |         |
              |середньою жилкою):  |      |         |         |
              |- - типу Вірджинія  |      |         |         |
              |теплового сушіння;  |      |         |         |
              |світлий типу Берлей,|      |         |         |
              |включаючи гібриди   |      |         |         |
              |Берлей, тіньового   |      |         |         |
              |сушіння; тютюн      |      |         |         |
              |світлий типу        |      |         |         |
              |Меріленд, тіньового |      |         |         |
              |сушіння і тютюн     |      |         |         |
              |вогневого сушіння:  |      |         |         |
2401 10 10 00 |- - - типу Вірджинія|      |1 євро   |2 євро   | -
              |теплового сушіння   |      |за 100 кг|за 100 кг|
2401 10 20 00 |- - - світлий типу  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |Берлей, включаючи   |      |за 100 кг|за 100 кг|
              |гібриди Берлей,     |      |         |         |
              |тіньового сушіння   |      |         |         |
2401 10 30 00 |- - - світлий типу  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |Меріленд, тіньового |      |за 100 кг|за 100 кг|
              |сушіння             |      |         |         |
              |- - - тютюн         |      |         |         |
              |вогневого сушіння:  |      |         |         |
2401 10 41 00 |- - - - типу        |      |1 євро   |2 євро   | -
              |Кентуккі            |      |за 100 кг|за 100 кг|
2401 10 49 00 |- - - - інший       |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 100 кг|за 100 кг|
              |- - інший:          |      |         |         |
2401 10 50 00 |- - - тютюн світлий,|      |1 євро   |2 євро   | -
              |тіньового сушіння   |      |за 100 кг|за 100 кг|
2401 10 60 00 |- - - тютюн типу    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |Орієнталь, сонячного|      |за 100 кг|за 100 кг|
              |сушіння             |      |         |         |
2401 10 70 00 |- - - темний тютюн, |      |1 євро   |2 євро   | -
              |тіньового сушіння   |      |за 100 кг|за 100 кг|
2401 10 80 00 |- - - тютюн         |      |1 євро   |2 євро   | -
              |теплового сушіння   |      |за 100 кг|за 100 кг|
2401 10 90 00 |- - - інший         |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 100 кг|за 100 кг|
2401 20       |- тютюн повністю    |      |         |         |
              |або частково        |      |         |         |
              |обрізаний (з        |      |         |         |
              |повністю або        |      |         |         |
              |частково відділеною |      |         |         |
              |середньою жилкою):  |      |         |         |
              |- - типу Вірджинія  |      |         |         |
              |теплового сушіння та|      |         |         |
              |світлий типу Берлей,|      |         |         |
              |тіньового сушіння,  |      |         |         |
              |включаючи гібриди   |      |         |         |
              |Берлей; світлий     |      |         |         |
              |тютюн типу Меріленд,|      |         |         |
              |тіньового сушіння   |      |         |         |
              |і тютюн вогневого   |      |         |         |
              |сушіння:            |      |         |         |
2401 20 10 00 |- - - типу Вірджинія|      |1 євро   |2 євро   | -
              |теплового сушіння   |      |за 100 кг|за 100 кг|
2401 20 20 00 |- - - світлий типу  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |Берлей, тіньового   |      |за 100 кг|за 100 кг|
              |сушіння, включаючи  |      |         |         |
              |гібриди Берлей      |      |         |         |
2401 20 30 00 |- - - світлий типу  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |Меріленд, тіньового |      |за 100 кг|за 100 кг|
              |сушіння             |      |         |         |
              |- - - тютюн         |      |         |         |
              |вогневого сушіння:  |      |         |         |
2401 20 41 00 |- - - - типу        |      |1 євро   |2 євро   | -
              |Кентуккі            |      |за 100 кг|за 100 кг|
2401 20 49 00 |- - - - інший       |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 100 кг|за 100 кг|
              |- - інший:          |      |         |         |
2401 20 50 00 |- - - тютюн світлий,|      |1 євро   |2 євро   | -
              |тіньового сушіння   |      |за 100 кг|за 100 кг|
2401 20 60 00 |- - - тютюн типу    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |Орієнталь, сонячного|      |за 100 кг|за 100 кг|
              |сушіння             |      |         |         |
2401 20 70 00 |- - - тютюн темний, |      |1 євро   |2 євро   | -
              |тіньового сушіння   |      |за 100 кг|за 100 кг|
2401 20 80 00 |- - - тютюн         |      |1 євро   |2 євро   | -
              |теплового сушіння   |      |за 100 кг|за 100 кг|
2401 20 90 00 |- - - інший         |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 100 кг|за 100 кг|
2401 30 00 00 |- тютюнові відходи  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 100 кг|за 100 кг|
2402          |Сигари, включаючи   |      |         |         |
              |сигари з відрізаними|      |         |         |
              |кінцями, сигарили   |      |         |         |
              |[тонкі сигари] та   |      |         |         |
              |сигарети, цигарки,  |      |         |         |
              |з тютюном або його  |      |         |         |
              |замінниками:        |      |         |         |
2402 10 00 00 |- сигари, включаючи |      |5 євро   |10 євро  | тис.
              |сигари з відрізаними|      |за 100 шт|за 100 шт|  шт
              |кінцями, та сигарили|      |         |         |
              |[тонкі сигари],     |      |         |         |
              |з вмістом тютюну    |      |         |         |
2402 20       |- сигарети, цигарки |      |         |         |
              |з вмістом тютюну:   |      |         |         |
2402 20 10 00 |- - з вмістом       |      |3 євро   |5 євро   | тис.
              |гвоздики            |      |  за     |  за     |  шт
              |                    |      |1000 шт  |1000 шт  |
2402 20 90     - - інші:                   3 євро    5 євро     тис.
                                           за 1000   за 1000     шт
                                           шт        шт

2402 20 90 10  - - - сигарети без          3 євро    5 євро
               фільтру з тютюну            за 1000   за 1000
               (цигарки)                   шт        шт

2402 20 90 20  - - - сигарети з            3 євро    5 євро
               фільтром з тютюну           за 1000   за 1000
                                           шт        шт
2402 90 00 00 |- інші              |      |   30    |   30    | -
2403          |Тютюн та замінники  |      |         |         |
              |тютюну, інші,       |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |виробництва; тютюн  |      |         |         |
              |"гомогенізований"   |      |         |         |
              |або "відновлений";  |      |         |         |
              |тютюнові екстракти  |      |         |         |
              |та есенції:         |      |         |         |
2403 10       |- тютюн для паління,|      |         |         |
              |з вмістом або без   |      |         |         |
              |вмісту замінників   |      |         |         |
              |у будь-якій         |      |         |         |
              |пропорції:          |      |         |         |
2403 10 10 00 |- - у первинних     |      |2,5 євро |5 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 500 г            |      |         |         |
2403 10 90 00 |- - інший           |      |2,5 євро |5 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- інші:             |      |         |         |
2403 91 00 00 |- -                 |      |2,5 євро |5 євро   | -
              |"гомогенізований"   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |або "відновлений"   |      |         |         |
              |тютюн               |      |         |         |
2403 99       |- - інші:           |      |         |         |
2403 99 10 00 |- - - жувальний і   |      |2,5 євро |5 євро   | -
              |нюхальний тютюн     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2403 99 90 00 |- - - інший         |      |2,5 євро |5 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |

(  Розділ  IV  із змінами, внесеними згідно із Законами N 2952-III
(   2952-14   )  від  10.01.2002,  N  3113-III  (  3113-14  )  від
07.03.2002,  N  745-IV  (  745-15  )   від   15.05.2003,  N 981-IV
981-15  ) від 19.06.2003, N 1691-IV ( 1691-15 ) від 20.04.2004,
N  1893-IV  (  1893-15 ) від 24.06.2004, N 2269-IV ( 2269-15 ) від
21.12.2004 )