Група 23


            Залишки і відходи харчової промисловості;
                     готові корми для тварин

     Примітка:

     1. До  товарної  позиції  2309   включаються   продукти,   що
використовуються   для   годівлі  тварин,  не  включені  до  інших
угруповань,  одержані  в  результаті   переробки   рослинної   або
тваринної  сировини  до  такого  ступеня,  за  яким  вони втратили
основні властивості вихідної сировини,  крім рослинних відходів  і
побічних продуктів такої переробки.

     Додаткові примітки:

     1. До  підкатегорії  2303 10 11 00  і  2303 10 19 00 включені
лише залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи  і  не  включені
суміші цих залишків з продуктами, одержаними з інших рослин, або з
продуктами,  одержаними з кукурудзи,  переробленої іншим способом,
крім  виробництва  крохмалю  шляхом  зволоження.  Однак ці залишки
можуть містити залишки від екстракції олії із зародків  кукурудзи,
одержані шляхом зволоження.

     Вміст крохмалю  повинен  становити  не  більш  як 28 мас.%  у
перерахунку на сухий  продукт,  а  вміст  жирних  речовин  повинен
дорівнювати не більш як 4,5 мас.%  у перерахунку на сухий продукт,
підраховані за методикою,  викладеною у  пункті  1  Додатку  I  до
Директиви   72/199/СЕЕ   Комісії  ЄС,  а  також  за  методикою  А,
викладеною у Додатку I до Директиви 84/4/СЕЕ Комісії ЄС.

     2. Підпозиція 2306 70 00 включає лише залишки від  екстракції
олії  із  зародків  кукурудзи,  за винятком продуктів,  що містять
компоненти частин зерен кукурудзи, які були додані після переробки
і не були піддані процесу екстракції олії.

     3. У     підкатегоріях      2307 00 11 00,     2307 00 19 00,
2308 90 11 00 і 2308 90 19 00 зазначені терміни означають:

     "фактична концентрація   спирту   за   масою"   -   кількість
кілограмів чистого спирту у 100 кг продукту,

     "потенційна концентрація   спирту   за   масою"  -  кількість
кілограмів чистого спирту, яку можна одержати в результаті повного
бродіння цукрів, що містяться у 100 кг продукту,

     "загальна концентрація  спирту  за  масою" - сума фактичної і
потенційної концентрації спирту за масою,

     "мас.%" - концентрація спирту за масою.

     4. У    підкатегоріях     2309 10 11 00  -  2309 10 70 00   і
2309 90 31 00 - 2309 90 70 00 термін  "молочні  продукти"  означає
продукти,  що  включаються до товарних позицій 0401,  0402,  0404,
0405,  0406  і  до   підкатегорій  та  підпозицій  0403 10 11 00 -
0403 10 39 00,     0403 90 11 00  -  0403 90 69 00,    1702 11 00,
1702 19 00 і 2106 90 51 00.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2301          |Борошно, крупи та   |      |         |         |
              |гранули з м'яса або |      |         |         |
              |м'ясних             |      |         |         |
              |субпродуктів, риби  |      |         |         |
              |або ракоподібних,   |      |         |         |
              |молюсків чи інших   |      |         |         |
              |водяних             |      |         |         |
              |безхребетних, не    |      |         |         |
              |придатні для        |      |         |         |
              |споживання; шкварки:|      |         |         |
2301 10 00 00 |- борошно, крупи    |      |   0     |   0     | -
              |та гранули з м'яса  |      |         |         |
              |або м'ясних         |      |         |         |
              |субпродуктів;       |      |         |         |
              |шкварки             |      |         |         |
2301 20 00 00 |- борошно, крупи    |      |   0     |   0     | -
              |та гранули з риби   |      |         |         |
              |або ракоподібних,   |      |         |         |
              |молюсків чи інших   |      |         |         |
              |водяних безхребетних|      |         |         |
2302          |Висівки, кормове    |      |         |         |
              |борошно та інші     |      |         |         |
              |відходи від         |      |         |         |
              |просіювання, мелення|      |         |         |
              |або інших способів  |      |         |         |
              |обробки зерна       |      |         |         |
              |зернових культур або|      |         |         |
              |бобових культур,    |      |         |         |
              |гранульовані чи     |      |         |         |
              |негранульовані:     |      |         |         |
2302 10       |- кукурудзяні:      |      |         |         |
2302 10 10 00 |- - з вмістом       |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |крохмалю не більш   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |як 35 мас.%         |      |         |         |
2302 10 90 00 |- - інші            |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2302 20       |- рисові:           |      |         |         |
2302 20 10 00 |- - з вмістом       |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |крохмалю не більш   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |як 35 мас.%         |      |         |         |
2302 20 90 00 |- - інші            |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2302 30       |- пшеничні:         |      |         |         |
2302 30 10 00 |- - з вмістом       |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |крохмалю не більш   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |як 28 мас.% і в     |      |         |         |
              |яких частка         |      |         |         |
              |продукту,           |      |         |         |
              |пропущеного через   |      |         |         |
              |сито діаметром      |      |         |         |
              |вічка 0,2 мм,       |      |         |         |
              |не перевищує        |      |         |         |
              |10 мас.% або в      |      |         |         |
              |яких частка         |      |         |         |
              |продукту,           |      |         |         |
              |пропущеного через   |      |         |         |
              |це ж сито, має      |      |         |         |
              |зольність у         |      |         |         |
              |перерахунку на суху |      |         |         |
              |речовину 1,5 мас.%  |      |         |         |
              |чи більше           |      |         |         |
2302 30 90 00 |- - інші            |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2302 40       |- інших зернових:   |      |         |         |
2302 40 10 00 |- - з вмістом       |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |крохмалю не більш   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |як 28 мас.% і в яких|      |         |         |
              |частка продукту,    |      |         |         |
              |пропущеного через   |      |         |         |
              |сито діаметром вічка|      |         |         |
              |0,2 мм, не перевищує|      |         |         |
              |10 мас.% або в яких |      |         |         |
              |частка продукту,    |      |         |         |
              |пропущеного через   |      |         |         |
              |це ж сито, має      |      |         |         |
              |зольність у         |      |         |         |
              |перерахунку на суху |      |         |         |
              |речовину 1,5 мас.%  |      |         |         |
              |чи більше           |      |         |         |
2302 40 90 00 |- - інші            |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2302 50 00 00 |- бобових           |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2303          |Відходи виробництва |      |         |         |
              |крохмалю та         |      |         |         |
              |аналогічні відходи, |      |         |         |
              |буряковий жмих, жмих|      |         |         |
              |цукрової тростини   |      |         |         |
              |та інші відходи     |      |         |         |
              |виробництва цукру,  |      |         |         |
              |барда та інші       |      |         |         |
              |відходи пивоваріння |      |         |         |
              |і винокуріння,      |      |         |         |
              |гранульовані або    |      |         |         |
              |негранульовані:     |      |         |         |
2303 10       |- відходи           |      |         |         |
              |виробництва крохмалю|      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |відходи:            |      |         |         |
              |- - відходи         |      |         |         |
              |виробництва крохмалю|      |         |         |
              |з кукурудзи (за     |      |         |         |
              |винятком            |      |         |         |
              |концентрованих вод  |      |         |         |
              |для намочування) з  |      |         |         |
              |вмістом білка у     |      |         |         |
              |перерахунку на      |      |         |         |
              |суху речовину:      |      |         |         |
2303 10 11 00 |- - - понад         |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |40 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2303 10 19 00 |- - - не більш як   |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |40 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2303 10 90 00 |- - інші            |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2303 20       |- буряковий жмих,   |      |         |         |
              |багаса [жмих        |      |         |         |
              |цукрової тростини]  |      |         |         |
              |та інші відходи     |      |         |         |
              |виробництва цукру:  |      |         |         |
              |- - буряковий жмих  |      |         |         |
              |з вмістом сухої     |      |         |         |
              |речовини:           |      |         |         |
2303 20 11 00 |- - - 87 мас.% або  |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |більше              |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2303 20 18 00 |- - - менш як       |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |87 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2303 20 90 00 |- - інші            |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2303 30 00 00 |- барда та інші     |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |відходи пивоваріння |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |і винокуріння       |      |         |         |
2304 00 00 00  Макуха та інші                 0         0
               тверді відходи,
               одержані під час
               добування соєвої
               олії, мелені або
               немелені,
               негранульовані або
               гранульовані
2305 00 00 00  Макуха та інші              0,05 євро 0,1 євро   -
               тверді відходи,             за 1 кг   за 1 кг
               одержані під час
               добування
               арахісової олії,
               мелені або
               немелені,
               негранульовані
               або гранульовані
2306           Макуха та інші
               тверді відходи,
               одержані під час
               добування рослинних
               жирів та олій, за
               винятком відходів
               товарної позиції
               2304 або 2305,
               пресовані у
               брикети, мелені або
               немелені,
               негранульовані або
               гранульовані:
2306 10 00 00 |- з насіння бавовни |      |0,4 євро |0,8 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2306 20 00 00 |- з насіння льону   |      |0,4 євро |0,8 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2306 30 00 00 |- з насіння         |      |0,4 євро |0,8 євро | -
              |соняшнику           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2306 40 00 00 |- з насіння ріпаку  |      |0,4 євро |0,8 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2306 50 00 00 |- з кокосових       |      |0,4 євро |0,8 євро | -
              |горіхів або копри   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2306 60 00 00 |- з горіхів або ядер|      |0,4 євро |0,8 євро | -
              |горіхів капустяної  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |пальми              |      |         |         |
2306 70 00 00 |- із зародків зерен |      |0,4 євро |0,8 євро | -
              |кукурудзи (корну)   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2306 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - макуха та інші  |      |         |         |
              |залишки екстракції  |      |         |         |
              |маслинової олії:    |      |         |         |
2306 90 11 00 |- - - з вмістом     |      |0,4 євро |0,8 євро | -
              |3 мас.% або менше   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |маслинової олії     |      |         |         |
2306 90 19 00 |- - - з вмістом     |      |0,4 євро |0,8 євро | -
              |понад 3 мас.%       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |маслинової олії     |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
2306 90 93 00 |- - - з насіння     |      |0,4 євро |0,8 євро | -
              |кунжуту             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2306 90 99 00 |- - - інші          |      |0,4 євро |0,8 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2307 00       |Винні осади; винний |      |         |         |
              |камінь:             |      |         |         |
              |- винні осади:      |      |         |         |
2307 00 11 00 |- - із загальною    |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |концентрацією спирту|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |не більш як         |      |         |         |
              |7,9 мас.% із вмістом|      |         |         |
              |сухої речовини не   |      |         |         |
              |менш як 25 мас.%    |      |         |         |
2307 00 19 00 |- - інші            |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2307 00 90 00 |- винний камінь     |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2308          |Продукти рослинного |      |         |         |
              |походження і        |      |         |         |
              |рослинні відходи,   |      |         |         |
              |рослинні залишки і  |      |         |         |
              |аналогічні продукти,|      |         |         |
              |негранульовані або  |      |         |         |
              |гранульовані,       |      |         |         |
              |використовувані для |      |         |         |
              |годівлі тварин,     |      |         |         |
              |не включені до інших|      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
2308 10 00 00 |- жолуді та кінські |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |каштани             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2308 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - виноградні      |      |         |         |
              |вичавки:            |      |         |         |
2308 90 11 00 |- - - із загальною  |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |концентрацією спирту|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |не більш як         |      |         |         |
              |4,3 мас.% і з       |      |         |         |
              |вмістом сухої       |      |         |         |
              |речовини не менш    |      |         |         |
              |як 40 мас.%         |      |         |         |
2308 90 19 00 |- - - інші          |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2308 90 30 00 |- - вичавки з яблук,|      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |крім виноградних    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2308 90 90 00 |- - інші            |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2309          |Продукти, що        |      |         |         |
              |використовуються для|      |         |         |
              |годівлі тварин:     |      |         |         |
2309 10       |- корм для собак або|      |         |         |
              |котів, розфасований |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
              |- - з вмістом       |      |         |         |
              |крохмалю, глюкози   |      |         |         |
              |або сиропу глюкози, |      |         |         |
              |мальтодекстрину     |      |         |         |
              |або сиропу          |      |         |         |
              |мальтодекстрину,    |      |         |         |
              |який включено до    |      |         |         |
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |1702 30 51 00 -     |      |         |         |
              |1702 30 99 00,      |      |         |         |
              |1702 40 90 00,      |      |         |         |
              |1702 90 50 00 і     |      |         |         |
              |2106 90 55 00, або  |      |         |         |
              |молочні продукти:   |      |         |         |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |крохмалю, глюкози   |      |         |         |
              |або сиропу глюкози, |      |         |         |
              |мальтодекстрину     |      |         |         |
              |або сиропу          |      |         |         |
              |мальтодекстрину:    |      |         |         |
              |- - - - без вмісту  |      |         |         |
              |крохмалю або з      |      |         |         |
              |вмістом 10 мас.%    |      |         |         |
              |або менше крохмалю: |      |         |         |
2309 10 11 00 |- - - - - без вмісту|      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |молочних продуктів  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |або з вмістом       |      |         |         |
              |молочних продуктів  |      |         |         |
              |менш як 10 мас.%    |      |         |         |
2309 10 13 00 |- - - - - з вмістом |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |10 мас.% або більше |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |і менш як 50 мас.%  |      |         |         |
              |молочних продуктів  |      |         |         |
2309 10 15 00 |- - - - - з вмістом |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |50 мас.% або більше |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |і менш як 75 мас.%  |      |         |         |
              |молочних продуктів  |      |         |         |
2309 10 19 00 |- - - - - з вмістом |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |75 мас.% або більше |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |молочних продуктів  |      |         |         |
              |- - - - з вмістом   |      |         |         |
              |10 мас.%, але не    |      |         |         |
              |більш як 30 мас.%   |      |         |         |
              |крохмалю:           |      |         |         |
2309 10 31 00 |- - - - - без вмісту|      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |молочних продуктів  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |або з вмістом       |      |         |         |
              |менш як 10 мас.%    |      |         |         |
              |цих продуктів       |      |         |         |
2309 10 33 00 |- - - - - з вмістом |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |10 мас.% або більше |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |і менш як 50 мас.%  |      |         |         |
              |молочних продуктів  |      |         |         |
2309 10 39 00 |- - - - - з вмістом |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |50 мас.% або більше |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |молочних продуктів  |      |         |         |
              |- - - - з вмістом   |      |         |         |
              |понад 30 мас.%      |      |         |         |
              |крохмалю:           |      |         |         |
2309 10 51 00 |- - - - - без вмісту|      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |молочних продуктів  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |або з вмістом       |      |         |         |
              |менш як 10 мас.%    |      |         |         |
              |цих продуктів       |      |         |         |
2309 10 53 00 |- - - - - з вмістом |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |10 мас.% або більше |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |і менш як 50 мас.%  |      |         |         |
              |молочних продуктів  |      |         |         |
2309 10 59 00 |- - - - - з вмістом |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |50 мас.% або більше |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |молочних продуктів  |      |         |         |
2309 10 70 00 |- - - без вмісту    |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |крохмалю, глюкози   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |або сиропу глюкози, |      |         |         |
              |мальтодекстрину     |      |         |         |
              |або сиропу          |      |         |         |
              |мальтодекстрину і   |      |         |         |
              |з вмістом молочних  |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
2309 10 90 00 |- - інші            |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
2309 90       |- інші:             |      |         |         |
2309 90 10 00 |- - розчинні рибні  |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |продукти або        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |продукти з морських |      |         |         |
              |ссавців             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |крохмалю, глюкози   |      |         |         |
              |або сиропу глюкози, |      |         |         |
              |мальтодекстрину     |      |         |         |
              |або сиропу          |      |         |         |
              |мальтодекстрину,    |      |         |         |
              |що включені до      |      |         |         |
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |1702 30 51 00 -     |      |         |         |
              |1702 30 99 00,      |      |         |         |
              |1702 40 90 00,      |      |         |         |
              |1702 90 50 00 і     |      |         |         |
              |2106 90 55 00, або  |      |         |         |
              |молочні продукти:   |      |         |         |
              |- - - - з вмістом   |      |         |         |
              |крохмалю, глюкози   |      |         |         |
              |або сиропу глюкози, |      |         |         |
              |мальтодекстрину     |      |         |         |
              |або сиропу          |      |         |         |
              |мальтодекстрину:    |      |         |         |
              |- - - - - без вмісту|      |         |         |
              |крохмалю або з      |      |         |         |
              |вмістом 10 мас.%    |      |         |         |
              |або менше:          |      |         |         |
2309 90 31 00 |- - - - - - без     |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |вмісту молочних     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |продуктів або з     |      |         |         |
              |вмістом менш як     |      |         |         |
              |10 мас.% цих        |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
2309 90 33 00 |- - - - - - з       |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |вмістом 10 мас.% або|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більше і менш як    |      |         |         |
              |50 мас.% молочних   |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
2309 90 35 00 |- - - - - - з       |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |вмістом 50 мас.% або|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більше і менш як    |      |         |         |
              |75 мас.% молочних   |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
2309 90 39 00 |- - - - - - з       |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |вмістом 75 мас.% або|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більше молочних     |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |- - - - - з вмістом |      |         |         |
              |крохмалю або        |      |         |         |
              |крохмалепродуктів   |      |         |         |
              |понад 10 мас.% і не |      |         |         |
              |більш як 30 мас.%:  |      |         |         |
2309 90 41 00 |- - - - - - без     |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |вмісту молочних     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |продуктів або з     |      |         |         |
              |вмістом менш як     |      |         |         |
              |10 мас.% цих        |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
2309 90 43 00 |- - - - - - з       |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |вмістом 10 мас.% або|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більше і менш як    |      |         |         |
              |50 мас.% продуктів  |      |         |         |
2309 90 49 00 |- - - - - з вмістом |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |50 мас.% або більше |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |молочних продуктів  |      |         |         |
              |- - - - - з вмістом |      |         |         |
              |понад 30 мас.%      |      |         |         |
              |крохмалю:           |      |         |         |
2309 90 51 00 |- - - - - - без     |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |вмісту молочних     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |продуктів або з     |      |         |         |
              |вмістом менш як     |      |         |         |
              |10 мас.% цих        |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
2309 90 53 00 |- - - - - - з       |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |вмістом 10 мас.% або|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більше і менш як    |      |         |         |
              |50 мас.% молочних   |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
2309 90 59 00 |- - - - - - з       |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |вмістом 50 мас.% або|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більше молочних     |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
2309 90 70 00 |- - - - без вмісту  |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |крохмалю, глюкози   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |або сиропу глюкози, |      |         |         |
              |мальтодекстрину     |      |         |         |
              |або сиропу          |      |         |         |
              |мальтодекстрину     |      |         |         |
              |і з вмістом         |      |         |         |
              |молочних продуктів  |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
2309 90 91 00 |- - - - буряковий   |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |жом з добавкою      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |меляси              |      |         |         |
2309 90 93 00 |- - - - попередні   |      |   0     |   0     | -
              |суміші (премікси)   |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
2309 90 95 00 |- - - - - з вмістом |      |0,05 євро|0,1 євро | кг
              |49 мас.% або більше |      |за 1 кг  |за 1 кг  |C(5)H(14)Cl
              |хлориду холіну      |      |         |         | NO
              |на органічній або   |      |         |         |
              |неорганічній основі |      |         |         |
2309 90 97 00 |- - - - - інші      |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |