Група 22


             Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) продукти  цієї  групи  (крім  продуктів  товарної  позиції
2209),  виготовлені для кулінарних цілей, тим самим непридатні для
вживання як напої (головним чином товарна позиція 2103);

     б) морську воду (товарна позиція 2501);

     в) дистильовану воду, воду для вимірювання електропровідності
або воду з аналогічною чистотою (товарна позиція 2851);

     г) оцтову кислоту з концентрацією  понад  10  мас.%  (товарна
позиція 2915);

     ґ) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004;

     д) парфумерні або туалетні засоби (група 33).

     2. У  цій  групі  та  групах  20  і 21 концентрація спирту за
об'ємом визначається при температурі 20 град.C.

     3. У  товарній  позиції  2202  термін  "безалкогольні  напої"
означає напої  з  концентрацією  спирту  не  більш  як  0,5  об.%.
Алкогольні  напої класифікуються у товарних позиціях 2203-2206 або
у товарній позиції 2208.

     Примітка до підпозиції:

     1. У  підпозиції  2204 10 термін "вина ігристі" означає вина,
які зберігалися  у  закритих  посудинах при температурі 20 град.C,
при надмірному тиску 3 бари або більше.

     Додаткові примітки:

     1. У  товарних  позиціях   2204  і  2205  та  у  підкатегорії
2206 00 10 00, залежно від випадку, термін:

     а) "фактична  концентрація  спирту  за об'ємом" означає число
об'ємів чистого спирту при температурі 20  град.C  у  100  об'ємах
продукту при цій температурі;

     б) "потенційна  концентрація спирту за об'ємом" означає число
об'ємів чистого  спирту  при  температурі  20  град.C,  які  можна
одержати   у  разі  повного  збродження  цукрів,  що  містяться  у
100 об'ємах продукту при цій температурі;

     в) "загальна  концентрація  спирту  за  об'ємом" означає суму
фактичної і потенційної об'ємної концентрації спирту;

     г) "натуральна концентрація спирту за об'ємом" означає  повну
об'ємну   концентрацію   спирту  у  продукті  до  будь-якого  його
збагачення;

     ґ) символ "об.%" означає концентрацію спирту щодо об'єму.

     2. У підкатегорії 2204 30 10 00 термін  "виноградне  сусло  у
стадії бродіння" означає продукт,  одержаний у результаті бродіння
виноградного  сусла, в якому  фактична  концентрація  спирту понад
1 об.% і менш як 3/5 загальної об'ємної концентрації спирту.

     3. У підпозиціях 2204 21 - 2204 29:

     А. "Загальний  сухий  залишок"  означає  вміст  у  продукті у
грамах на літр усіх речовин,  які  у  певних  фізичних  умовах  не
звітрюються.

     Загальний сухий  залишок  повинен визначатися денсиметром при
температурі 20 град.C.

     Б(а). Наявність  у  продуктах  підкатегорій   2204 21 11 00 -
2204 21 99 00 і  2204  29  12  00  -  2204  29  99  00  конкретних
кількостей загального сухого залишку на літр, зазначених у пунктах
I, II, III та IV, не впливає на їх класифікацію:

     I) продукти  з  фактичною  концентрацією  спирту 13 об.%  або
менше: 90 г або менше загального сухого залишку на 1 л;

     II) продукти з фактичною концентрацією спирту понад 13  об.%,
але не більш як 15 об.%: 130 г або менше загального сухого залишку
на 1 л;

     III) продукти з фактичною концентрацією спирту понад 15 об.%,
але не більш як 18 об.%: 130 г або менше загального сухого залишку
на 1 л;

     IV) продукти з фактичною концентрацією спирту понад 18  об.%,
але не більш як 22 об.%: 330 г або менше загального сухого залишку
на 1 л.

     Продукти із  загальним  сухим  залишком   більше   максимуму,
зазначеного вище для кожної категорії,  повинні бути класифіковані
у наступній категорії,  за винятком випадку,  коли загальний сухий
залишок   перевищує   330   г  на  1  л,  у  цьому  разі  продукти
класифікуються у підкатегоріях 2204 21 99 00 і 2204 29 99 00.

     Б(б). Наведені   вище   правила   не   стосуються  продуктів,
класифікованих  у  підкатегоріях   2204 21 93 00,   2204 21 97 00,
2204 29 93 00 і 2204 29 97 00.

     4. До    підкатегорій    2204 21 11 00  -  2204 21 99 00   та
2204 29 12 00 - 2204 29 99 00 включаються:

     а) виноградне  сусло  з  ферментацією,  призупиненою доданням
спирту, тобто продукт, який:

     має фактичну концентрацію спирту не менш як 12 об.%, але менш
як 15 об.%;

     одержаний виключно  доданням  до  незбродженого  виноградного
сусла,  що має натуральну концентрацію спирту не менш як 8,5  об.%
продукту, одержаного дистиляцією вина;

     б) вино кріплене для перегонки, тобто продукт, який:

     має фактичну концентрацію спирту не менш як 18 об.%,  але  не
більш як 24 об.%;

     одержаний виключно  доданням  до вина,  що не має залишкового
цукру,  неректифікованого продукту,  одержаного способом перегонки
вина, і має максимальну фактичну концентрацію спирту 86 об.%;

     має максимальний  вміст летких кислот 1,5 г/л,  у перерахунку
на оцтову кислоту;

     в) лікерне вино, тобто продукт, який:

     має загальну концентрацію спирту  не  менш  як  17,5  об.%  і
фактичну  концентрацію  спирту  не менш  як 15 об.%  і не більш як
22 об.%;

     одержаний з виноградного сусла або вина з  сортів  винограду,
прийнятих у третій країні походження для виробництва лікерних вин,
і має натуральну об'ємну концентрацію спирту не менш як  12  об.%,
заморожуванням, або доданням у процесі бродіння чи після нього:

     продукту, одержаного  з  перегонки вина,  або концентрованого
виноградного сусла,  або,  щодо деяких високоякісних лікерних вин,
включених  до  списку  вин,  що  підлягає схваленню (для яких така
практика традиційна),  - виноградного сусла, сконцентрованого дією
прямого  тепла,  яке,  крім  цієї операції,  відповідає визначенню
концентрованого виноградного сусла, або суміші цих продуктів.

     Проте деякі високоякісні лікерні вина можуть бути одержані із
свіжого незбродженого виноградного сусла,  яке не завжди може мати
концентрацію спирту, що дорівнює 12 об.%.

     5. У     підкатегоріях     2204 21 11 00   -   2204 21 78 00,
2204 21 81 00,   2204 21 82 00,   2204 29 12 00  -  2204 29 58 00,
2204 29 81 00 і 2204 29 82 00 термін "високоякісні вина, вироблені
у  певних регіонах" означає вина з країн Європейського Союзу (ЄС),
які відповідають Регламенту  Ради  ЄС  N  823/87  від  16  березня
1987 року, у  якому  викладені окремі положення щодо високоякісних
вин, вироблених у певних регіонах  (Журнал  офіційний,  N  84  від
27 березня   1987   р.,  с. 59),   а  також  вимогам  національних
нормативних документів щодо використання цього Регламенту.

     6. "Концентрованим    виноградним    суслом"    (підкатегорії
2204 30 92 00 і 2204 30 96 00)  вважається  виноградне сусло,  для
якого значення рефрактометра (при температурі 20 град.C)  не  менш
як 50,9 %.

     7. До  товарної  позиції 2205 включаються лише вермут та інші
вина з свіжого винограду,  приправлені рослинами або  ароматичними
речовинами, і в яких вміст фактичної концентрації спирту становить
7 об.% або більше.

     8. У  підкатегорії   2206 00 10 00   термін  "пікет"  означає
продукт,  одержаний  бродінням  необроблених виноградних вичавків,
які  вимочені  у  воді,  або  екстракцією  зброджених  виноградних
вичавків за допомогою води.

     9. У  підкатегоріях 2206 00 31 00 і 2206 00 39 00 "ігристими"
вважаються:

     зброджені напої   у   пляшках,   закріплених   "грибовидними"
корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав'язок;

     зброджені напої в іншій тарі,  яка має надмірний тиск не менш
як 1,5 бар, вимірюваний при температурі 20 град.C.

     10. У  підкатегоріях  2209 00 11 00  і  2209 00 19 00  термін
"винний   оцет"  означає  оцет,  одержаний  виключно  оцтовокислим
бродінням вина,  в якого загальна кислотність не менш як 60 г/л  у
перерахунку на оцтову кислоту.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2201          |Води, включаючи     |      |         |         |
              |природні або штучні |      |         |         |
              |мінеральні,         |      |         |         |
              |газовані, без       |      |         |         |
              |додання цукру чи    |      |         |         |
              |інших               |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |або ароматизувальних|      |         |         |
              |речовин;            |      |         |         |
              |лід та сніг:        |      |         |         |
2201 10       |- води мінеральні   |      |         |         |
              |та газовані:        |      |         |         |
              |- - води мінеральні |      |         |         |
              |природні:           |      |         |         |
2201 10 11 00 |- - - негазовані    |      |0,6 євро |1,2 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2201 10 19 00 |- - - інші          |      |0,6 євро |1,2 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - інші:           |      |         |         |
2201 10 91 00 |- - - негазовані    |      |0,6 євро |1,2 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2201 10 99 00 |- - - інші          |      |0,6 євро |1,2 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2201 90 00 00 |- інші              |      |0,6 євро |1,2 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2202          |Води, включаючи     |      |         |         |
              |мінеральні та       |      |         |         |
              |газовані, з доданням|      |         |         |
              |цукру чи інших      |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |або ароматизувальних|      |         |         |
              |речовин, та інші    |      |         |         |
              |безалкогольні напої,|      |         |         |
              |крім фруктових або  |      |         |         |
              |овочевих соків      |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |2009:               |      |         |         |
2202 10 00 00 |- води, включаючи   |      |0,6 євро |1,2 євро | л
              |мінеральні та       |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |газовані, з доданням|      |         |         |
              |цукру чи інших      |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |або ароматизувальних|      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
2202 90       |- інші:             |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2202 90 10 00 |- - без вмісту      |      |0,6 євро |1,2 євро | л
              |продуктів товарних  |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |позицій 0401-0404   |      |         |         |
              |або жирів, одержаних|      |         |         |
              |з продуктів товарних|      |         |         |
              |позицій 0401-0404   |      |         |         |
              |- - інші, з вмістом |      |         |         |
              |жирів, одержаних з  |      |         |         |
              |продуктів товарних  |      |         |         |
              |позицій 0401-0404:  |      |         |         |
2202 90 91 00 |- - - менш як       |      |0,6 євро |1,2 євро | л
              |0,2 мас.%           |      |за 1 л   |за 1 л   |
2202 90 95 00 |- - - 0,2 мас.% або |      |0,6 євро |1,2 євро | л
              |більше, але менш як |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |2 мас.%             |      |         |         |
2202 90 99 00 |- - - 2 мас.% або   |      |0,6 євро |1,2 євро | л
              |більше              |      |за 1 л   |за 1 л   |
2203 00       |Пиво із солоду      |      |         |         |
              |(солодове):         |      |         |         |
              |- у посудинах       |      |         |         |
              |місткістю не більш  |      |         |         |
              |як 10 л:            |      |         |         |
2203 00 01 00 |- - в пляшках       |      |0,5 євро |0,5 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2203 00 09 00 |- - інші            |      |0,5 євро |0,5 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2203 00 10 00 |- у посудинах       |      |0,5 євро |0,5 євро | л
              |місткістю понад 10 л|      |за 1 л   |за 1 л   |
2204          |Вина виноградні     |      |         |         |
              |натуральні,         |      |         |         |
              |включаючи вина з    |      |         |         |
              |доданням спирту та  |      |         |         |
              |міцні; сусло        |      |         |         |
              |виноградне, крім    |      |         |         |
              |того, що включено до|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |2009:               |      |         |         |
2204 10       |- вина ігристі:     |      |         |         |
              |- - з фактичною     |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |не менш як 8,5 об.%:|      |         |         |
2204 10 11 00 |- - - шампанське    |      |3 євро   |3 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 10 19    |- - - інші:         |      |         |         |
2204 10 19 10 |- - - - шампанські  |      |10 євро  |10 євро  | л
              |вина, що містять    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |у назві слово       |      |         |         |
              |"Champagne"         |      |         |         |
2204 10 19 90 |- - - - інші        |      |3 євро   |3 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - інші:           |      |         |         |
2204 10 91 00 |- - - асти спуманте |      |3 євро   |3 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 10 99 00 |- - - інші          |      |3 євро   |3 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- інші вина;        |      |         |         |
              |виноградне сусло,   |      |         |         |
              |бродіння якого      |      |         |         |
              |призупинене шляхом  |      |         |         |
              |додання спирту:     |      |         |         |
2204 21       |- - у посудинах     |      |         |         |
              |місткістю не більш  |      |         |         |
              |як 2 л:             |      |         |         |
2204 21 10 00 |- - - вина, крім    |      |3 євро   |3 євро   | л
              |зазначених у        |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |підпозиції 2204 10, |      |         |         |
              |у пляшках з         |      |         |         |
              |грибовидними        |      |         |         |
              |корками, які        |      |         |         |
              |підтримуються за    |      |         |         |
              |допомогою кріплень  |      |         |         |
              |чи зав'язок; вина   |      |         |         |
              |в іншій тарі з      |      |         |         |
              |надмірним тиском,   |      |         |         |
              |пов'язаним з        |      |         |         |
              |вуглекислим         |      |         |         |
              |ангідридом у        |      |         |         |
              |розчині, від        |      |         |         |
              |1 до 3 бар при      |      |         |         |
              |температурі         |      |         |         |
              |20 град.C           |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - з фактичною |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |не більш як 13 об.%:|      |         |         |
              |- - - - -           |      |         |         |
              |високоякісні вина,  |      |         |         |
              |вироблені у певних  |      |         |         |
              |регіонах:           |      |         |         |
              |- - - - - - вина    |      |         |         |
              |білі:               |      |         |         |
2204 21 11 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |ельзаське           |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 12 00 |- - - - - - - бордо |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 13 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |бургундське         |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 17 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |валь де Луар (долина|      |за 1 л   |за 1 л   |
              |Луари)              |      |         |         |
2204 21 18 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |мозель - саар -     |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |рувер               |      |         |         |
2204 21 19 00 |- - - - - - - пфальц|      |2 євро   |2 євро   | л
              |(Palatinat)         |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 22 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |рейнхесен (Hesse    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |rhenane)            |      |         |         |
2204 21 24 00 |- - - - - - - лаціо |      |2 євро   |2 євро   | л
              |(Latium)            |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 26 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |тосканське (Toscane)|      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 27 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |трентіно (Trentin), |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |альто адідже        |      |         |         |
              |(Haut-Adige) і      |      |         |         |
              |фріулі (Frioul)     |      |         |         |
2204 21 28 00 |- - - - - - - венето|      |2 євро   |2 євро   | л
              |(Venetie)           |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 32 00 |- - - - - - - вино  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |верде               |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 34 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |пенедес             |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 36 00 |- - - - - - - ріоя  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 37 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |валенсія            |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 38 00 |- - - - - - - інші  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - - - інші:   |      |         |         |
2204 21 42 00 |- - - - - - - бордо |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 43 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |бургундське         |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 44 00 |- - - - - - - божоле|      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 46 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |кот-дю-рон          |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 47 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |лангедок-русільйон  |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 48 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |валь де Луар        |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |(долина Луари)      |      |         |         |
2204 21 62 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |п'ємонт (Piemont)   |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 66 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |тосканське (Toscane)|      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 67 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |трентіно (Trentin)  |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |та альто адідже     |      |         |         |
              |(Haut-Adige)        |      |         |         |
2204 21 68 00 |- - - - - - - венето|      |2 євро   |2 євро   | л
              |(Venetie)           |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 69 00 |- - - - - - - дао,  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |берада і дуро       |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 71 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |наварра             |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 74 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |пенедес             |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 76 00 |- - - - - - - ріоя  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 77 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |вальдепеніас        |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 78 00 |- - - - - - - інші  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
2204 21 79 00 |- - - - - - вина    |      |2 євро   |2 євро   | л
              |білі                |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 80 00 |- - - - - - інші    |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - з фактичною |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |понад 13 об.%, але  |      |         |         |
              |не більш як 15 об.%:|      |         |         |
              |- - - - - вина      |      |         |         |
              |високоякісні,       |      |         |         |
              |виготовлені у певних|      |         |         |
              |регіонах:           |      |         |         |
2204 21 81 00 |- - - - - - білі    |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 82 00 |- - - - - - інші    |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
2204 21 83 00 |- - - - - - білі    |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 84 00 |- - - - - - інші    |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - з фактичною |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |понад 15 об.%,      |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 18 об.%:         |      |         |         |
2204 21 87 00 |- - - - - марсала   |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 88 00 |- - - - - самос і   |      |2 євро   |2 євро   | л
              |мускат лемнос       |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 89 00 |- - - - - портвейн  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 91 00 |- - - - - мадера і  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |мускатель сетубаль  |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 92 00 |- - - - - херес     |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 93 00 |- - - - - токайське |      |2 євро   |2 євро   | л
              |(Aszu та Szamorodni)|      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 94 00 |- - - - - інші      |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - з фактичною |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |понад 18 об.%,      |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 22 об.%:         |      |         |         |
2204 21 95 00  - - - - - портвейн          2 євро    2 євро     л
                                           за 1 л    за 1 л
2204 21 96 00 |- - - - - мадера,   |      |2 євро   |2 євро   | л
              |херес та мускатель  |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |сетубаль            |      |         |         |
2204 21 97 00 |- - - - - токайське |      |2 євро   |2 євро   | л
              |(Aszu та Szamorodni)|      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 98 00 |- - - - - інші      |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 21 99 00  - - - - з фактичною         2 євро    2 євро     л
               концентрацією               за 1 л    за 1 л
               спирту понад
               22 об. %
2204 29       |- - інші:           |      |         |         |
2204 29 10 00 |- - - вина, крім    |      |3 євро   |3 євро   | л
              |зазначених у        |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |підпозиції 2204 10, |      |         |         |
              |у пляшках, з        |      |         |         |
              |грибовидними        |      |         |         |
              |корками, які        |      |         |         |
              |підтримуються       |      |         |         |
              |кріпленням чи       |      |         |         |
              |зав'язкою; вина в   |      |         |         |
              |іншій тарі з        |      |         |         |
              |надмірним тиском,   |      |         |         |
              |пов'язаним з        |      |         |         |
              |вуглекислим         |      |         |         |
              |ангідридом у        |      |         |         |
              |розчині,            |      |         |         |
              |від 1 до 3 бар      |      |         |         |
              |при температурі     |      |         |         |
              |20 град.C           |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - з фактичною |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |не більш як 13 об.%:|      |         |         |
              |- - - - - вина      |      |         |         |
              |високоякісні,       |      |         |         |
              |виготовлені у певних|      |         |         |
              |регіонах:           |      |         |         |
              |- - - - - - вина    |      |         |         |
              |білі:               |      |         |         |
2204 29 12 00 |- - - - - - - бордо |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 13 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |бургундське         |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 17 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |валь де Луар        |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |(долина Луари)      |      |         |         |
2204 29 18 00 |- - - - - - - інші  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - - - інші:   |      |         |         |
2204 29 42 00 |- - - - - - - бордо |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 43 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |бургундське         |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 44 00 |- - - - - - - божоле|      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 46 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |кот-дю-рон          |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 47 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |лангедок-русільйон  |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 48 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |валь де Луар        |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |(долина Луари)      |      |         |         |
2204 29 58 00 |- - - - - - - інші  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
              |- - - - - - вина    |      |         |         |
              |білі:               |      |         |         |
2204 29 62 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |сицилія (Sicily)    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 64 00 |- - - - - - - венето|      |2 євро   |2 євро   | л
              |(Venetie)           |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 65 00 |- - - - - - - інші  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - - - інші:   |      |         |         |
2204 29 71 00 |- - - - - - - пуглія|      |2 євро   |2 євро   | л
              |(Pouilles)          |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 72 00 |- - - - - - -       |      |2 євро   |2 євро   | л
              |сицилія (Sicily)    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 75 00 |- - - - - - - інші  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - з фактичною |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |понад 13 об.%,      |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 15 об.%:         |      |         |         |
              |- - - - - вина      |      |         |         |
              |високоякісні,       |      |         |         |
              |виготовлені у певних|      |         |         |
              |регіонах:           |      |         |         |
2204 29 81 00 |- - - - - - вина    |      |2 євро   |2 євро   | л
              |білі                |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 82 00 |- - - - - - інші    |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
2204 29 83 00 |- - - - - - вина    |      |2 євро   |2 євро   | л
              |білі                |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 84 00 |- - - - - - інші    |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - з фактичною |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |понад 15 об.%,      |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 18 об.%:         |      |         |         |
2204 29 87 00 |- - - - - марсала   |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 88 00 |- - - - - самос і   |      |2 євро   |2 євро   | л
              |мускат лемнос       |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 89 00 |- - - - - портвейн  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 91 00 |- - - - - мадера і  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |мускатель сетубаль  |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 92 00 |- - - - - херес     |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 93 00 |- - - - - токайське |      |2 євро   |2 євро   | л
              |(Aszu та Szamorodni)|      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 94 00 |- - - - - інші      |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - - з фактичною |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |понад 18 об.%,      |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 22 об.%:         |      |         |         |
2204 29 95 00 |- - - - - портвейн  |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 96 00 |- - - - - мадера,   |      |2 євро   |2 євро   | л
              |херес і мускатель   |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |сетубаль            |      |         |         |
2204 29 97 00 |- - - - - токайське |      |2 євро   |2 євро   | л
              |(Aszu та Szamorodni)|      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 98 00 |- - - - - інші      |      |2 євро   |2 євро   | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 29 99 00 |- - - - з фактичною |      |2 євро   |2 євро   | л
              |концентрацією спирту|      |за 1 л   |за 1 л   |
              |понад 22 об.%       |      |         |         |
2204 30       |- інші види         |      |         |         |
              |виноградного сусла: |      |         |         |
2204 30 10 00 |- - у стадії        |      |0,2 євро |0,2 євро | л
              |бродіння або        |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |бродіння якого      |      |         |         |
              |призупинено         |      |         |         |
              |по-іншому, ніж      |      |         |         |
              |доданням спирту     |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - густиною не   |      |         |         |
              |більш як            |      |         |         |
              |1,33 г/куб. см      |      |         |         |
              |при температурі     |      |         |         |
              |20 град.C, з        |      |         |         |
              |фактичною           |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |не більш як 1 об.%: |      |         |         |
2204 30 92 00 |- - - -             |      |0,2 євро |0,2 євро | л
              |концентровані       |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 30 94 00 |- - - - інші        |      |0,2 євро |0,2 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - інші:         |      |         |         |
2204 30 96 00 |- - - -             |      |0,2 євро |0,2 євро | л
              |концентровані       |      |за 1 л   |за 1 л   |
2204 30 98 00 |- - - - інші        |      |0,2 євро |0,2 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2205          |Вермути та          |      |         |         |
              |виноградні          |      |         |         |
              |натуральні вина,    |      |         |         |
              |інші, з доданням    |      |         |         |
              |рослинних або       |      |         |         |
              |ароматизувальних    |      |         |         |
              |екстрактів:         |      |         |         |
2205 10       |- у посудинах       |      |         |         |
              |місткістю не більш  |      |         |         |
              |як 2 л:             |      |         |         |
2205 10 10 00 |- - з фактичною     |      |2 євро   |2 євро   | л
              |концентрацією спирту|      |за 1 л   |за 1 л   |
              |не більш як 18 об.% |      |         |         |
2205 10 90 00 |- - з фактичною     |      |2 євро   |2 євро   | л
              |концентрацією спирту|      |за 1 л   |за 1 л   |
              |понад 18 об.%       |      |         |         |
2205 90       |- інші:             |      |         |         |
2205 90 10 00 |- - з фактичною     |      |2 євро   |2 євро   | л
              |концентрацією спирту|      |за 1 л   |за 1 л   |
              |не більш як 18 об.% |      |         |         |
2205 90 90 00 |- - з фактичною     |      |2 євро   |2 євро   | л
              |концентрацією спирту|      |за 1 л   |за 1 л   |
              |понад 18 об.%       |      |         |         |
2206 00       |Інші зброджені      |      |         |         |
              |напої (сидр яблучний|      |         |         |
              |та грушевий,        |      |         |         |
              |грушівка (перрі),   |      |         |         |
              |напій медовий);     |      |         |         |
              |напої змішані, які  |      |         |         |
              |містять алкоголь та |      |         |         |
              |суміші алкогольних  |      |         |         |
              |напоїв з            |      |         |         |
              |безалкогольними,    |      |         |         |
              |не включені до інших|      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
2206 00 10 00 |- пікет             |      |0,5 євро |0,5 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- інші:             |      |         |         |
              |- - ігристі:        |      |         |         |
2206 00 31 00 |- - - сидр і перрі  |      |0,5 євро |0,5 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2206 00 39 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |0,5 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - неігристі, у    |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
              |- - - не більш      |      |         |         |
              |як 2 л:             |      |         |         |
2206 00 51 00 |- - - - сидр і перрі|      |0,5 євро |0,5 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2206 00 59 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |0,5 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - - понад 2 л:    |      |         |         |
2206 00 81 00 |- - - - сидр і перрі|      |0,5 євро |0,5 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2206 00 89 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |0,5 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2207          |Спирт етиловий      |      |         |         |
              |неденатурований,    |      |         |         |
              |з концентрацією     |      |         |         |
              |алкоголю не менш    |      |         |         |
              |як 80 об.%;         |      |         |         |
              |спирт етиловий та   |      |         |         |
              |інші спирти,        |      |         |         |
              |денатуровані,       |      |         |         |
              |будь-якої           |      |         |         |
              |концентрації:       |      |         |         |
2207 10 00 00 |- спирт етиловий    |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |неденатурований, з  |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |концентрацією спирту|      |100 %    |100 %    |
              |не менш як 80 об. % |      |спирту   |спирту   |
2207 10 00 10 | - спирт етиловий   |      |7,5 євро |7,5 євро |
              |неденатурований     |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |медичний, з         |      |100 %    |100 %    |
              |концентрацією спирту|      |спирту   |спирту;  |
              | не менш як 80 об.% |      |         |         |
2207 20 00 00 |- спирт етиловий та |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |інші спирти         |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |денатуровані        |      |100 %    |100 %    |
              |будь-якої           |      |спирту   |спирту   |
              |концентрації        |      |         |         |
2208          |Спирт етиловий      |      |         |         |
              |неденатурований,    |      |         |         |
              |з концентрацією     |      |         |         |
              |спирту менш як      |      |         |         |
              |80 об.%; спиртові   |      |         |         |
              |настоянки, лікери   |      |         |         |
              |та інші спиртові    |      |         |         |
              |напої:              |      |         |         |
2208 20        - спиртові напої,
               одержані перегонкою
               виноградного вина
               або вичавок
               винограду:
              |- - у посудинах     |      |         |         |
              |місткістю не більш  |      |         |         |
              |як 2 л:             |      |         |         |
2208 20 12 00 |- - - коньяк        |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 20 14 00 |- - - арманьяк      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 20 26 00 |- - - грапа         |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 20 27 00 |- - - бренді        |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |de Jerez            |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 20 29 00 |- - - інші          |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - у посудинах     |      |         |         |
              |місткістю понад 2 л:|      |         |         |
2208 20 40 00 |- - - дистиляти     |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |необроблені         |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - - інші:         |      |         |         |
2208 20 62 00 |- - - - коньяк      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 20 64 00 |- - - - арманьяк    |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 20 86 00 |- - - - грапа       |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 20 87 00 |- - - - бренді      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |de Jerez            |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 20 89 00 |- - - - інші        |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 30       |- віскі:            |      |         |         |
              |- - віскі "бурбон", |      |         |         |
              |у посудинах         |      |         |         |
              |місткістю:          |      |         |         |
2208 30 11 00 |- - - не більш      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |як 2 л              |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 30 19 00 |- - - понад 2 л     |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - віскі           |      |         |         |
              |шотландське:        |      |         |         |
              |- - - віскі         |      |         |         |
              |солодове, у         |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
2208 30 32 00 |- - - - не більш    |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |як 2 л              |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 30 38 00 |- - - - понад 2 л   |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - - віскі         |      |         |         |
              |купажоване, у       |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
2208 30 52 00 |- - - - не більш    |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |як 2 л              |      |за 1 л   |за 1 л   | спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 30 58 00 |- - - - понад 2 л   |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - - інше, у       |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
2208 30 72 00 |- - - - не більш    |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |як 2 л              |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 30 78 00 |- - - - понад 2 л   |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - інше, у         |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
2208 30 82 00 |- - - не більш      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |як 2 л              |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 30 88 00 |- - - понад 2 л     |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 40       |- ром та горілка    |      |         |         |
              |(тафія):            |      |         |         |
              |- - у посудинах     |      |         |         |
              |місткістю не більш  |      |         |         |
              |як 2 л:             |      |         |         |
2208 40 11 00 |- - - ром, що       |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |містить леткі       |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |речовини, такі як   |      |100 %    |100 %    |
              |етиловий та         |      |спирту   |спирту   |
              |метиловий спирт у   |      |         |         |
              |концентрації 225 г  |      |         |         |
              |або більше на       |      |         |         |
              |гектолітр чистого   |      |         |         |
              |спирту (до 10 %)    |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
2208 40 31 00 |- - - - вартістю    |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |понад 7,9 євро      |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |за 1 л чистого      |      |100 %    |100 %    |
              |спирту              |      |спирту   |спирту   |
2208 40 39 00 |- - - - інші        |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - у посудинах     |      |         |         |
              |місткістю понад 2 л:|      |         |         |
2208 40 51 00 |- - - ром, що       |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |містить леткі       |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |речовини, такі як   |      |100 %    |100 %    |
              |етиловий та         |      |спирту   |спирту   |
              |метиловий спирт у   |      |         |         |
              |концентрації 225 г  |      |         |         |
              |або більше на       |      |         |         |
              |гектолітр чистого   |      |         |         |
              |спирту (до 10 %)    |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
2208 40 91 00 |- - - - вартістю    |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |понад 2 євро за 1 л |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |чистого спирту      |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 40 99 00 |- - - - інші        |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 50       |- джин  та ялівцева |      |         |         |
              |настоянка:          |      |         |         |
              |- - джин, у         |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
2208 50 11 00 |- - - не більш      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |як 2 л              |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 50 19 00 |- - - понад 2 л     |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - ялівцева        |      |         |         |
              |настоянка, у        |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
2208 50 91 00 |- - - не більш      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |як 2 л              |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 50 99 00 |- - - понад 2 л     |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 60       |- горілка:          |      |         |         |
              |- - з фактичною     |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |45,4 об.%, у        |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
2208 60 11 00 |- - - не більш      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |як 2 л              |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 60 19 00 |- - - понад 2 л     |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - з фактичною     |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |понад 45,4 об.%, у  |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
2208 60 91 00 |- - - не більш      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |як 2 л              |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 60 99 00 |- - - понад 2 л     |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 70       |- лікери, солодкі   |      |         |         |
              |наливки:            |      |         |         |
2208 70 10 00 |- - у посудинах     |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |місткістю не більш  |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |як 2 л              |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 70 90 00 |- - у посудинах     |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |місткістю понад 2 л |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - арак, у         |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
2208 90 11 00 |- - - не більш      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |як 2 л              |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 90 19 00 |- - - понад 2 л     |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - спиртова        |      |         |         |
              |настоянка зі слив,  |      |         |         |
              |груш або вишень     |      |         |         |
              |(виключаючи лікери),|      |         |         |
              |у посудинах         |      |         |         |
              |місткістю:          |      |         |         |
2208 90 33 00 |- - - не більш      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |як 2 л              |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 90 38 00 |- - - понад 2 л     |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100%     |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - спиртові        |      |         |         |
              |настоянки та        |      |         |         |
              |спиртові напої,     |      |         |         |
              |інші, у посудинах   |      |         |         |
              |місткістю:          |      |         |         |
              |- - - не більш      |      |         |         |
              |як 2 л:             |      |         |         |
2208 90 41 00 |- - - - узо (ouzo)  |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
              |- - - - - спиртові  |      |         |         |
              |настоянки (за       |      |         |         |
              |винятком лікерів):  |      |         |         |
              |- - - - - -         |      |         |         |
              |перегнані з плодів: |      |         |         |
2208 90 45 00 |- - - - - - -       |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |кальвадос           |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 90 48 00 |- - - - - - - інші  |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - - - - - інші:   |      |         |         |
2208 90 52 00  - - - - - - - корн          7,5 євро  7,5 євро  л 100%
               (korn)                      за 1 л    за 1 л    спирту
                                           100%      100%
                                           спирту    спирту

2208 90 57 00  - - - - - - - інші          7,5 євро  7,5 євро  л 100%
                                           за 1 л    за 1 л    спирту
                                           100%      100%
                                           спирту    спирту
2208 90 69 00 |- - - - - спиртові  |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |напої інші          |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - - понад 2 л:    |      |         |         |
              |- - - - спиртові    |      |         |         |
              |настоянки (за       |      |         |         |
              |винятком лікерів):  |      |         |         |
2208 90 71 00 |- - - - - перегнані |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |з плодів            |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 90 74 00 |- - - - - інші      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 90 78 00 |- - - - спиртові    |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |напої інші          |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              |- - спирт етиловий  |      |         |         |
              |неденатурований, з  |      |         |         |
              |фактичною           |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |менш як 80 об.%, у  |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
2208 90 91 00 |- - - не більш      |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |як 2 л              |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
2208 90 99 00 |- - - понад 2 л     |      |7,5 євро |7,5 євро |л 100 %
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |спирту
              |                    |      |100 %    |100 %    |
              |                    |      |спирту   |спирту   |
              | - - спирт етиловий |      |         |         |
              |неденатурований     |      |         |         |
              |медичний, з         |      |         |         | 
              |фактичною           |      |         |         |
              |концентрацією спирту|      |         |         |
              |менш як 80 об. %, у |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
2208 90 91 10 | - - - не більш     |      |7,5 євро | 7,5 євро|
              |як 2 л              |      |за 1 л   | за 1 л  |
              |                    |      |100 %    | 100 %   |
              |                    |      |спирту   | спирту  |
2208 90 99 10 |- - - понад 2 л     |      |7,5 євро | 7,5 євро|
              |                    |      |за 1 л   | за 1 л  |
              |                    |      |100 %    | 100 %   |
              |                    |      |спирту   | спирту  |
2209 00       |Оцет харчовий та    |      |         |         |
              |його замінники,     |      |         |         |
              |одержані з оцтової  |      |         |         |
              |кислоти:            |      |         |         |
              |- оцет винний, у    |      |         |         |
              |посудинах місткістю:|      |         |         |
2209 00 11 00 |- - не більш як 2 л |      |0,15 євро|0,3 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2209 00 19 00 |- - понад 2 л       |      |0,15 євро|0,3 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- інші, у посудинах |      |         |         |
              |місткістю:          |      |         |         |
2209 00 91 00 |- - не більш як 2 л |      |0,15 євро|0,3 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
2209 00 99 00 |- - понад 2 л       |      |0,15 євро|0,3 євро | л
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |