Група 19


            Готові продукти із зерна зернових культур,
                  борошна, крохмалю або молока;
                  борошняні кондитерські вироби

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) готові харчові продукти з вмістом понад 20 мас.%  сосисок,
ковбаси,    м'яса,   м'ясних   субпродуктів,   крові,   риби   або
ракоподібних,  молюсків  або  інших   водяних   безхребетних   або
комбінації  цих  продуктів  (група  16),  за  винятком  виробів  з
начинкою, зазначених у товарній позиції 1902;

     б) сухе  печиво  або  інші  вироби  на  основі  борошна   або
крохмалю, вироблені спеціально для годівлі тварин (товарна позиція
2309);

     в) лікарські засоби та інші продукти групи 30.

     2. У товарній позиції 1901 термін "борошно, крупи" означає:

     а) борошно і крупку зернових культур групи 11;

     б) борошно,  крупи  і порошки рослинного походження будь-якої
групи,  крім борошна,  крупи і порошків із сушених овочів (товарна
позиція 0712), картоплі (товарна позиція 1105) або сушених бобових
овочів (товарна позиція 1106).

     3. До товарної позиції 1904 не включаються вироби  з  вмістом
понад 6 мас.% какао у перерахунку на повністю знежирену основу або
ж покриті шоколадом чи  інші  харчові  продукти  з  вмістом  какао
(товарна позиція 1806).

     4. У   товарній   позиції  1904  вислів  "приготовлені  іншим
способом" означає, що вироби піддані особливій кулінарній обробці,
відмінній  від  передбачених  у  товарних позиціях або у примітках
групи 10 або 11.

     Додаткові примітки:

     1. Товари  підпозицій  1905 30,  1905 40 і 1905 90,  подані у
вигляді асорті  (наборів),  є  сільськогосподарськими  продуктами,
зазначеними   відповідно  до  середнього  вмісту  молочних  жирів,
протеїнів з молока,  цукрози,  ізоглюкози,  глюкози і крохмалю або
від загальної кількості суміші в цілому.

     2. Термін  "солодке сухе печиво" у підпозиції 1905 30 означає
продукти з вмістом води не більш як 12 мас.%  і жиру не  більш  як
35 мас.%  (начинка або покриття під час визначення цього вмісту не
враховуються).

     3. До підпозиції 1905 30 не включаються вафлі з вмістом  води
понад 10 мас.% (підкатегорія 1905 90 40 00).

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1901          |Екстракти солодові; |      |         |         |
              |готові харчові      |      |         |         |
              |продукти з борошна, |      |         |         |
              |крупи, крохмалю або |      |         |         |
              |солодових           |      |         |         |
              |екстрактів, без     |      |         |         |
              |вмісту какао або з  |      |         |         |
              |вмістом менш як     |      |         |         |
              |40 мас.% какао      |      |         |         |
              |у перерахунку на    |      |         |         |
              |повністю знежирену  |      |         |         |
              |основу, не включені |      |         |         |
              |до інших угруповань;|      |         |         |
              |харчові продукти    |      |         |         |
              |із сировини товарних|      |         |         |
              |позицій 0401-0404,  |      |         |         |
              |без вмісту або з    |      |         |         |
              |вмістом какао менш  |      |         |         |
              |як 5 мас.% у        |      |         |         |
              |перерахунку на      |      |         |         |
              |повністю знежирену  |      |         |         |
              |основу, не включені |      |         |         |
              |до інших угруповань:|      |         |         |
1901 10 00 00 |- продукти дитячого |      |   0     |60 %,    | -
              |харчування,         |      |         |але не   |
              |розфасовані для     |      |         |менш як  |
              |роздрібної торгівлі |      |         |1 євро   |
              |                    |      |         |за 1 кг  |
1901 20 00 00 |- суміші та тісто   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |для виробництва     |      |але не   |але не   |
              |хлібобулочних та    |      |менш як  |менш як  |
              |кондитерських       |      |0,5 євро |1 євро   |
              |виробів товарної    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |позиції 1905        |      |         |         |
1901 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - екстракти       |      |         |         |
              |солодові:           |      |         |         |
1901 90 11 00 |- - - з вмістом     |      |30 %,    |60 %,    | -
              |сухого екстракту    |      |але не   |але не   |
              |90 мас.% або більше |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1901 90 19 00 |- - - інші          |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
1901 90 91 00 |- - - без вмісту    |      |30 %,    |60 %,    | -
              |молочних жирів,     |      |але не   |але не   |
              |цукрози, ізоглюкози,|      |менш як  |менш як  |
              |глюкози, крохмалю,  |      |0,5 євро |1 євро   |
              |або з вмістом менш  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |як 1,5 мас.%        |      |         |         |
              |молочних жирів,     |      |         |         |
              |менш як 5 мас.%     |      |         |         |
              |цукрози (включаючи  |      |         |         |
              |інвертний цукор)    |      |         |         |
              |або ізоглюкози,     |      |         |         |
              |менш як 5 мас.%     |      |         |         |
              |глюкози або         |      |         |         |
              |крохмалю, крім      |      |         |         |
              |харчових продуктів  |      |         |         |
              |у вигляді порошку   |      |         |         |
              |з сировини товарних |      |         |         |
              |позицій 0401-0404   |      |         |         |
1901 90 99 00 |- - - інші          |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1902          |Вироби з тіста без  |      |         |         |
              |дріжджів, піддані   |      |         |         |
              |або не піддані      |      |         |         |
              |тепловій обробці,   |      |         |         |
              |з начинкою (з м'яса |      |         |         |
              |чи інших продуктів) |      |         |         |
              |або без начинки, або|      |         |         |
              |вироблені іншим     |      |         |         |
              |способом, наприклад,|      |         |         |
              |спагеті, макарони,  |      |         |         |
              |локшина та інші     |      |         |         |
              |макаронні вироби;   |      |         |         |
              |кускус, готовий або |      |         |         |
              |не готовий до       |      |         |         |
              |споживання:         |      |         |         |
              |- вироби з тіста без|      |         |         |
              |дріжджів, не піддані|      |         |         |
              |тепловій обробці,   |      |         |         |
              |без начинки або не  |      |         |         |
              |виготовлені іншим   |      |         |         |
              |способом:           |      |         |         |
1902 11 00 00 |- - з вмістом яєць  |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1902 19       |- - інші:           |      |         |         |
1902 19 10 00 |- - - без вмісту    |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |борошна або крупки з|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |м'якої пшениці      |      |         |         |
1902 19 90 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1902 20       |- вироби з          |      |         |         |
              |дріжджового тіста   |      |         |         |
              |з начинкою (піддані |      |         |         |
              |або не піддані      |      |         |         |
              |тепловій обробці або|      |         |         |
              |виготовлені іншим   |      |         |         |
              |способом):          |      |         |         |
1902 20 10 00 |- - з вмістом понад |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |20 мас.% риби і     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |ракоподібних,       |      |         |         |
              |молюсків та інших   |      |         |         |
              |водяних безхребетних|      |         |         |
1902 20 30 00 |- - з вмістом понад |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |20 мас.% сосисок,   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |ковбас і аналогічних|      |         |         |
              |продуктів, м'яса і  |      |         |         |
              |м'ясних субпродуктів|      |         |         |
              |усіх видів,         |      |         |         |
              |включаючи жири      |      |         |         |
              |будь-якого виду     |      |         |         |
              |або походження      |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
1902 20 91 00 |- - - піддані       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |тепловій обробці    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1902 20 99 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1902 30       |- інші вироби з     |      |         |         |
              |бездріжджового      |      |         |         |
              |тіста:              |      |         |         |
1902 30 10 00 |- - висушені        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1902 30 90 00 |- - інші            |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1902 40       |- кускус:           |      |         |         |
1902 40 10 00 |- - неприготовлений |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1902 40 90 00 |- - інший           |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1903 00 00 00 |Тапіока та її       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |замінники, вироблені|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |з крохмалю, у формі |      |         |         |
              |пластівців, гранул, |      |         |         |
              |кульок, крупинок,   |      |         |         |
              |горошин та в інших  |      |         |         |
              |аналогічних формах  |      |         |         |
1904          |Готові харчові      |      |         |         |
              |вироби, одержані із |      |         |         |
              |зерна зернових      |      |         |         |
              |культур за допомогою|      |         |         |
              |обробки здуванням   |      |         |         |
              |або смаженням       |      |         |         |
              |(наприклад          |      |         |         |
              |кукурудзяні         |      |         |         |
              |пластівці); зернові |      |         |         |
              |злаки (крім         |      |         |         |
              |кукурудзи) у вигляді|      |         |         |
              |пластівців, гранул  |      |         |         |
              |чи оброблених       |      |         |         |
              |іншим способом      |      |         |         |
              |(за винятком борошна|      |         |         |
              |і крупки),          |      |         |         |
              |попередньо проварені|      |         |         |
              |або приготовлені    |      |         |         |
              |іншим способом,     |      |         |         |
              |не включені до інших|      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
1904 10       |- готові харчові    |      |         |         |
              |вироби, одержані із |      |         |         |
              |зерна зернових      |      |         |         |
              |культур за          |      |         |         |
              |допомогою обробки   |      |         |         |
              |здійманням або      |      |         |         |
              |смаженням:          |      |         |         |
1904 10 10 00 |- - виготовлені з   |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |кукурудзи           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1904 10 30 00 |- - виготовлені з   |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |рису                |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1904 10 90 00 |- - інші            |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1904 20       |- готові харчові    |      |         |         |
              |продукти,           |      |         |         |
              |виготовлені з       |      |         |         |
              |несмажених зернових |      |         |         |
              |пластівців або із   |      |         |         |
              |сумішей несмажених  |      |         |         |
              |зернових пластівців |      |         |         |
              |або смажених, чи    |      |         |         |
              |оброблені здійманням|      |         |         |
              |зернових культур:   |      |         |         |
1904 20 10 00 |- - вироби типу     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |мюслі (Musli) на    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |основі несмажених   |      |         |         |
              |пластівців зернових |      |         |         |
              |культур             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
1904 20 91 00 |- - - виготовлені з |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |кукурудзи           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1904 20 95 00 |- - - виготовлені з |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |рису                |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1904 20 99 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1904 90       |- інші:             |      |         |         |
1904 90 10 00 |- - рис             |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1904 90 90 00 |- - інші            |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1905          |Хлібобулочні,       |      |         |         |
              |кондитерські вироби,|      |         |         |
              |з вмістом або без   |      |         |         |
              |вмісту какао;       |      |         |         |
              |вафельні пластини,  |      |         |         |
              |порожні капсули,    |      |         |         |
              |придатні для        |      |         |         |
              |використання у      |      |         |         |
              |фармацевтиці,       |      |         |         |
              |вафельні облатки    |      |         |         |
              |для запечатування,  |      |         |         |
              |сушене тісто з      |      |         |         |
              |борошна та крохмалю |      |         |         |
              |у вигляді пластин   |      |         |         |
              |тощо:               |      |         |         |
1905 10 00 00 |- хрусткі хлібці    |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1905 20       |- пряники:          |      |         |         |
1905 20 10 00 |- - з вмістом не    |      |30 %,    |60 %,    | -
              |більш як 30 мас.%   |      |але не   |але не   |
              |цукрози (включаючи  |      |менш як  |менш як  |
              |інвертний цукор,    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |виражений як        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |цукроза)            |      |         |         |
1905 20 30 00 |- - з вмістом       |      |30 %,    |60 %,    | -
              |30 мас.% або більше,|      |але не   |але не   |
              |але не більш як     |      |менш як  |менш як  |
              |50 мас.% цукрози    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |(включаючи інвертний|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |цукор, виражений як |      |         |         |
              |цукроза)            |      |         |         |
1905 20 90 00 |- - з вмістом       |      |30 %,    |60 %,    | -
              |50 мас.% або більше |      |але не   |але не   |
              |цукрози (включаючи  |      |менш як  |менш як  |
              |інвертний цукор,    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |виражений як        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |цукроза)            |      |         |         |
1905 30       |- печиво солодке    |      |         |         |
              |сухе; вафлі та      |      |         |         |
              |вафельні облатки:   |      |         |         |
              |- - повністю або    |      |         |         |
              |частково покриті    |      |         |         |
              |шоколадом чи іншими |      |         |         |
              |виробами, з вмістом |      |         |         |
              |какао:              |      |         |         |
1905 30 11 00 |- - - у первинних   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |упаковках, масою    |      |але не   |але не   |
              |нетто не більш як   |      |менш як  |менш як  |
              |85 г                |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1905 30 19 00 |- - - інші          |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - печиво солодке|      |         |         |
              |сухе:               |      |         |         |
1905 30 30 00 |- - - - з вмістом   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |8 мас.% або більше  |      |але не   |але не   |
              |молочних жирів      |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
1905 30 51 00 |- - - - - печиво    |      |30 %,    |60 %,    | -
              |сухе з начинкою     |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1905 30 59 00 |- - - - - інші      |      |  15     |60 %,    | -
              |                    |      |         |але не   |
              |                    |      |         |менш як  |
              |                    |      |         |1 євро   |
              |                    |      |         |за 1 кг  |
              |- - - вафлі та      |      |         |         |
              |вафельні облатки:   |      |         |         |
1905 30 91 00 |- - - - підсолені,  |      |30 %,    |60 %,    | -
              |з начинкою або без  |      |але не   |але не   |
              |неї                 |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1905 30 99 00 |- - - - інші        |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1905 40       |- сухарі, грінки та |      |         |         |
              |аналогічні смажені  |      |         |         |
              |вироби:             |      |         |         |
1905 40 10 00 |- - сухарі          |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1905 40 90 00 |- - інші            |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1905 90       |- інші:             |      |         |         |
1905 90 10 00 |- - прісний хліб    |      |30 %,    |60 %,    | -
              |(маца)              |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1905 90 20 00 |- - вафельні        |      |30 %,    |60 %,    | -
              |пластини, порожні   |      |але не   |але не   |
              |капсули для         |      |менш як  |менш як  |
              |використання у      |      |0,5 євро |1 євро   |
              |фармацевтиці,       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |вафельні облатки,   |      |         |         |
              |сухе тісто з        |      |         |         |
              |борошна, крохмалю та|      |         |         |
              |аналогічні продукти |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
1905 90 30 00 |- - - хлібобулочні  |      |30 %,    |60 %,    | -
              |вироби без додання  |      |але не   |але не   |
              |меду, яєць, сиру або|      |менш як  |менш як  |
              |фруктів, з вмістом  |      |0,5 євро |1 євро   |
              |у сухому стані не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 5 мас.%    |      |         |         |
              |цукру і не більш як |      |         |         |
              |5 мас.% жиру        |      |         |         |
1905 90 40 00  - - - вафлі та              30%, але  60%, але   -
               вафельні облатки з          не менш   не менш
               вмістом води понад          як 0,5    як 1 євро
               10 мас. %                   євро за   за 1 кг
                                           1 кг
1905 90 45 00 |- - - печиво сухе   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1905 90 55 00 |- - - продукти      |      |30 %,    |60 %,    | -
              |екструдовані або    |      |але не   |але не   |
              |експансовані,       |      |менш як  |менш як  |
              |підсолені або       |      |0,5 євро |1 євро   |
              |ароматизовані       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1905 90 60 00 |- - - - з додаванням|      |30 %,    |60 %,    | -
              |підсолоджувальних   |      |але не   |але не   |
              |речовин             |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1905 90 90 00 |- - - - інші        |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,5 євро |1 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |