Група 18


                    Какао та продукти з нього

     Примітки:

     1. До цієї групи не  включаються  продукти  товарних  позицій
0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 або 3004.

     2. До   товарної   позиції   1806   включаються   солодощі  і
кондитерські вироби з цукру,  що містять какао,  а також, за умови
дотримання положень примітки 1 цієї групи,  інші харчові продукти,
які містять какао.

     Додаткові примітки:

     1. Товари підпозицій 1806 20,  1806 31,  1806 32  і  1806 90,
подані  у  вигляді   асорті  (наборів),  є  сільськогосподарськими
продуктами, зазначеними відповідно до середнього  вмісту  молочних
жирів, молочних білків,  цукрози,  ізоглюкози,  глюкози і крохмалю
або від загальної кількості суміші в цілому.

     2. До    підкатегорій    1806 90 11 00  і  1806 90 19 00   не
включаються шоколадні   цукерки,  вироблені  виключно  з  шоколаду
одного типу.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1801 00 00 00 |Какао-боби, цілі та |      |   0     |   0     | -
              |розмелені, сирі або |      |         |         |
              |смажені             |      |         |         |
1802 00 00 00 |Шкаралупи, шкірки   |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |(лушпайки) та інші  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |відходи з какао     |      |         |         |
1803          |Какао-паста,        |      |         |         |
              |знежирена або       |      |         |         |
              |незнежирена:        |      |         |         |
1803 10 00 00 |- незнежирена       |      |5 %,     |10 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,05 євро|0,1 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1803 20 00 00 |- повністю або      |      |5 %,     |10 %,    | -
              |частково знежирена  |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,05 євро|0,1 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1804 00 00 00 |Какао-масло,        |      |5 %,     |10 %,    | -
              |какао-жир           |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,05 євро|0,1 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1805 00 00    |Какао-порошок, без  |      |         |         |
              |додання цукру чи    |      |         |         |
              |інших               |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
1805 00 00 10 |- в упаковках       |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |масою нетто 10 кг і |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більше              |      |         |         |
1805 00 00 90 |- інше              |      |0,6 євро |1,2 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1806          |Шоколад та інші     |      |         |         |
              |готові харчові      |      |         |         |
              |продукти з вмістом  |      |         |         |
              |какао:              |      |         |         |
1806 10       |- какао-порошок, з  |      |         |         |
              |доданням цукру чи   |      |         |         |
              |інших               |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
1806 10 15 00 |- - з вмістом або   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |без вмісту менш як  |      |але не   |але не   |
              |5 мас.% цукрози     |      |менш як  |менш як  |
              |(включаючи інвертний|      |0,3 євро |0,6 євро |
              |цукор, перерахований|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |на цукрозу) або     |      |         |         |
              |ізоглюкози,         |      |         |         |
              |перерахованої на    |      |         |         |
              |цукрозу             |      |         |         |
1806 10 20 00 |- - з вмістом       |      |30 %,    |60 %,    | -
              |цукрози (включаючи  |      |але не   |але не   |
              |інвертний цукор,    |      |менш як  |менш як  |
              |перерахований на    |      |0,3 євро |0,6 євро |
              |цукрозу) або        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |ізоглюкози,         |      |         |         |
              |перерахованої на    |      |         |         |
              |цукрозу, який       |      |         |         |
              |дорівнює або більше |      |         |         |
              |5 мас.% і менш як   |      |         |         |
              |65 мас.%            |      |         |         |
1806 10 30 00 |- - з вмістом       |      |30 %,    |60 %,    | -
              |цукрози (включаючи  |      |але не   |але не   |
              |інвертний цукор,    |      |менш як  |менш як  |
              |перерахований на    |      |0,3 євро |0,6 євро |
              |цукрозу) або        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |ізоглюкози,         |      |         |         |
              |перерахованої на    |      |         |         |
              |цукрозу, який       |      |         |         |
              |дорівнює або більше |      |         |         |
              |65 мас.%, але менш  |      |         |         |
              |як 80 мас.%         |      |         |         |
1806 10 90 00 |- - з вмістом       |      |30 %,    |60 %,    | -
              |80 мас.% або більше |      |але не   |але не   |
              |цукрози (включаючи  |      |менш як  |менш як  |
              |інвертний цукор,    |      |0,3 євро |0,6 євро |
              |перерахований на    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |цукрозу) або        |      |         |         |
              |ізоглюкози, також   |      |         |         |
              |перерахованої на    |      |         |         |
              |цукрозу             |      |         |         |
1806 20       |- інші готові вироби|      |         |         |
              |у брикетах, плитках |      |         |         |
              |чи пластинах масою  |      |         |         |
              |понад 2 кг або у    |      |         |         |
              |рідкому стані, у    |      |         |         |
              |вигляді пасти чи    |      |         |         |
              |порошку, у гранулах |      |         |         |
              |тощо, які містяться |      |         |         |
              |у контейнерах або   |      |         |         |
              |у первинній         |      |         |         |
              |упаковці масою нетто|      |         |         |
              |понад 2 кг:         |      |         |         |
1806 20 10 00 |- - з вмістом       |      |0,5 євро |0,5 євро | -
              |31 мас.% або більше |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |какао-масла або з   |      |         |         |
              |вмістом у сумі      |      |         |         |
              |31 мас.% або більше |      |         |         |
              |какао-масла і       |      |         |         |
              |молочного  жиру     |      |         |         |
1806 20 30 00 |- - з вмістом у сумі|      |0,5 євро |0,5 євро | -
              |25 мас.% або більше,|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |але менш як 31 мас.%|      |         |         |
              |какао-масла та      |      |         |         |
              |молочного жиру      |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
1806 20 50 00 |- - - з вмістом     |      |0,5 євро |0,5 євро | -
              |18 мас.% або більше |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |какао-масла         |      |         |         |
1806 20 70 00 |- - - молочно-      |      |0,5 євро |0,5 євро | -
              |шоколадні крихти    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1806 20 80 00 |- - - глазуровані у |      |0,5 євро |0,5 євро | -
              |шоколаді            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1806 20 95 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |0,5 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- інші, в брикетах, |      |         |         |
              |пластинах або       |      |         |         |
              |плитках:            |      |         |         |
1806 31 00 00 |- - з начинкою      |      |0,5 євро |0,5 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1806 32       |- - без начинки:    |      |         |         |
1806 32 10 00 |- - - з доданням    |      |0,5 євро |0,5 євро | -
              |зерна зернових      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |культур, горіхів або|      |         |         |
              |фруктів             |      |         |         |
1806 32 90 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |0,5 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1806 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - шоколад і       |      |         |         |
              |шоколадні вироби:   |      |         |         |
              |- - - шоколадні     |      |         |         |
              |цукерки з начинкою  |      |         |         |
              |або без начинки:    |      |         |         |
1806 90 11 00  - - - - які містять         0,5 євро  0,5 євро   -
               алкоголь                    за 1 кг   за 1 кг

1806 90 19 00  - - - - інші                0,5 євро  0,5 євро   -
                                           за 1 кг   за 1 кг

               - - - інші:

1806 90 31 00  - - - - з начинкою          0,5 євро  0,5 євро   -
                                           за 1 кг   за 1 кг

1806 90 39     - - - - без                                      -
               начинки:

1806 90 39 10  - - - - - вироби з          0,1 євро  0,2 євро   -
               вмістом неїстівних          за 1 шт   за 1 шт
               ігор або сувенірів

1806 90 39 90  - - - - - інші              0,5 євро  0,5 євро   -
                                           за 1 кг   за 1 кг
1806 90 50 00 |- - кондитерські    |      |30 %,    |60 %,    | -
              |вироби з цукру та їх|      |але не   |але не   |
              |замінники,          |      |менш як  |менш як  |
              |виготовлені з       |      |0,3 євро |0,6 євро |
              |продуктів, які      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |замінюють цукор і   |      |         |         |
              |містять какао       |      |         |         |
1806 90 60 00 |- - пасти, які      |      |30 %,    |60 %,    | -
              |містять какао       |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,3 євро |0,6 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1806 90 70 00 |- - готові вироби,  |      |30 %,    |60 %,    |
              |які містять какао і |      |але не   |але не   | -
              |використовуються для|      |менш як  |менш як  |
              |виробництва напоїв  |      |0,3 євро |0,6 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1806 90 90 00 |- - інші            |      |30 %,    |60 %,    |  -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,3 євро |0,6 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |