Група 17


               Цукор і кондитерські вироби з цукру

     Примітка:

     1. Ця група не включає:

     а) кондитерські вироби з цукру,  які містять  какао  (товарна
позиція 1806);

     б) хімічно чисті види цукру (крім цукрози, лактози, мальтози,
глюкози та фруктози) та інші продукти товарної позиції 2940;

     в) лікарські засоби або іншу продукцію групи 30.

     Примітка до підпозицій:

     1. У підпозиціях 1701 11  і  1701 12   термін  "цукор-сирець"
означає цукор, у якому вміст цукрози в сухому стані становить менш
як 99,5 мас.%, за показаннями поляриметра.

     Додаткові примітки:

     1. У     підкатегоріях      1701 11 10 00,     1701 11 90 00,
1701 12 11 00 і 1701 12 90 00  термін "цукор-сирець" означає цукор
неароматизований, без барвників і без вмісту інших добавок  цукру,
який містить у сухому стані менш як 99,5 мас.% цукрози, визначеної
поляриметричним методом.

     2. У підкатегорії 1701 99 10 00 термін "білий цукор"  означає
цукор  неароматизований,  без барвників і без вмісту інших добавок
цукру, який містить у сухому стані  99,5 мас.% або більше цукрози,
визначеної поляриметричним методом.

     3. У     підкатегоріях      1702 30 10 00,     1702 40 10 00,
1702 60 10 00 і 1702 90 30 00 термін "ізоглюкоза" означає продукт,
одержаний на  основі  глюкози  або  її  полімерів,  який містить у
сухому стані не менш як 10 мас.% фруктози.

     4. У підкатегорії 1702 90 80 00  термін   "інуліновий  сироп"
означає проміжний   продукт,   який  відрізняється  від  продуктів
підкатегорії 1702 60 90 00,  одержаних під час  гідролізу  інуліну
або олігофруктози,  і містить у  сухому  стані  близько  10  мас.%
фруктози у вільній формі або у вигляді цукрози.

     5. Товари підпозиції 1704 90, подані у наборі, класифікуються
відповідно  до  середнього  вмісту  молочних  жирів,  протеїнів  з
молока, цукрози, ізоглюкози, глюкози і крохмалю від усієї суміші.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1701          |Цукор з цукрової    |      |         |         |
              |тростини або        |      |         |         |
              |цукрових буряків    |      |         |         |
              |та хімічно чиста    |      |         |         |
              |цукроза, у твердому |      |         |         |
              |стані:              |      |         |         |
              |- цукор-сирець без  |      |         |         |
              |додання ароматичних |      |         |         |
              |речовин або         |      |         |         |
              |барвників:          |      |         |         |
1701 11       |- - з тростини:     |      |         |         |
1701 11 10 00 |- - - для           |      |50 %,    |50 %,    | -
              |рафінування         |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,3 євро |0,3 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1701 11 90 00 |- - - інший         |      |50 %,    |50 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,3 євро |0,3 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1701 12       |- - з цукрових      |      |         |         |
              |буряків:            |      |         |         |
1701 12 10 00 |- - - для           |      |50 %,    |50 %,    | -
              |рафінування         |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,3 євро |0,3 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1701 12 90 00 |- - - інший         |      |50%,     |50%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,3 євро |0,3 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- інший:            |      |         |         |
1701 91 00 00 |- - з доданням      |      |50 %,    |50 %,    | -
              |ароматичних речовин |      |але не   |але не   |
              |або барвників       |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,3 євро |0,3 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1701 99       |- інші:             |      |         |         |
1701 99 10 00 |- - - цукор білий   |      |50 %,    |50 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,3 євро |0,3 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1701 99 90 00 |- - - інші          |      |50 %,    |50 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,3 євро |0,3 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702          |Інші види цукру,    |      |         |         |
              |включаючи хімічно   |      |         |         |
              |чисті лактозу,      |      |         |         |
              |мальтозу, глюкозу та|      |         |         |
              |фруктозу, у твердому|      |         |         |
              |стані; цукрові      |      |         |         |
              |сиропи без додання  |      |         |         |
              |ароматичних речовин |      |         |         |
              |або барвників; мед  |      |         |         |
              |штучний, змішаний   |      |         |         |
              |або не змішаний з   |      |         |         |
              |натуральним медом;  |      |         |         |
              |карамелізовані цукор|      |         |         |
              |та патока:          |      |         |         |
              |- лактоза та сироп  |      |         |         |
              |лактози:            |      |         |         |
1702 11 00 00 |- - з вмістом       |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |лактози 99 мас.% або|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більше, визначеним  |      |         |         |
              |як безводна лактоза,|      |         |         |
              |у перерахунку на    |      |         |         |
              |суху речовину       |      |         |         |
1702 19 00 00 |- - інші            |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702 20       |- цукор та сироп    |      |         |         |
              |кленові:            |      |         |         |
1702 20 10 00 |- - кленовий цукор  |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |у твердому стані    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |з доданням          |      |         |         |
              |ароматичних речовин |      |         |         |
              |або барвників       |      |         |         |
1702 20 90 00 |- - інші            |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702 30       |- глюкоза та сироп  |      |         |         |
              |з глюкози без вмісту|      |         |         |
              |фруктози або з      |      |         |         |
              |вмістом менш як     |      |         |         |
              |20 мас.% фруктози у |      |         |         |
              |сухому стані:       |      |         |         |
1702 30 10 00 |- - ізоглюкоза      |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з вмістом у   |      |         |         |
              |сухому стані        |      |         |         |
              |90 мас.% або більше |      |         |         |
              |глюкози:            |      |         |         |
1702 30 51 00 |- - - - у вигляді   |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |білого кристалічного|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |порошку,            |      |         |         |
              |агломерованого або  |      |         |         |
              |неагломерованого    |      |         |         |
1702 30 59 00 |- - - - інші        |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1702 30 91 00 |- - - - у вигляді   |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |білого кристалічного|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |порошку,            |      |         |         |
              |агломерованого або  |      |         |         |
              |неагломерованого    |      |         |         |
1702 30 99 00 |- - - - інші        |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702 40       |- глюкоза та сироп  |      |         |         |
              |з глюкози з вмістом |      |         |         |
              |у сухому стані      |      |         |         |
              |не менш як 20 мас.%,|      |         |         |
              |але менш як 50 мас.%|      |         |         |
              |фруктози:           |      |         |         |
1702 40 10 00 |- - ізоглюкоза      |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702 40 90 00 |- - інші            |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702 50 00 00 |- фруктоза хімічно  |      |10       |20       | -
              |чиста               |      |         |         |
1702 60       |- фруктоза інша та  |      |         |         |
              |сироп фруктози з    |      |         |         |
              |вмістом у сухому    |      |         |         |
              |стані понад 50 мас.%|      |         |         |
              |фруктози:           |      |         |         |
1702 60 10 00 |- - ізоглюкоза      |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702 60 80 00 |- - сироп інуліновий|      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702 60 95 00 |- - інші            |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702 90       |- інші, включаючи   |      |         |         |
              |інвертний цукор:    |      |         |         |
1702 90 10 00 |- - мальтоза хімічно|      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |чиста               |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702 90 30 00 |- - ізоглюкоза      |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702 90 50 00 |- - мальтодекстрин  |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |і мальтодекстриновий|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |сироп               |      |         |         |
1702 90 60 00 |- - мед штучний,    |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |змішаний або не     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |змішаний з          |      |         |         |
              |натуральним медом   |      |         |         |
              |- - цукор та патока |      |         |         |
              |карамелізовані:     |      |         |         |
1702 90 71 00 |- - - з вмістом     |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |50 мас.% або більше |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |цукрози у сухому    |      |         |         |
              |стані               |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1702 90 75 00 |- - - - у вигляді   |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |порошку,            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |агломерованого або  |      |         |         |
              |неагломерованого    |      |         |         |
1702 90 79 00 |- - - - інші        |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702 90 80 00 |- - сироп інуліновий|      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1702 90 99    |- - інші:           |      |         |         |
1702 90 99 10 |- - - цукро-        |      |   0     |   0     | -
              |замінник для хворих |      |         |         |
              |на діабет           |      |         |         |
1702 90 99 90 |- - - інші          |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1703          |Патока [меляса],    |      |         |         |
              |одержана внаслідок  |      |         |         |
              |екстракції або      |      |         |         |
              |рафінування цукру:  |      |         |         |
1703 10 00 00 |- патока [меляса] з |      |0,08 євро|0,16 євро| -
              |тростини            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1703 90 00 00 |- інша              |      |0,08 євро|0,16 євро| -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1704          |Кондитерські вироби |      |         |         |
              |з цукру (включаючи  |      |         |         |
              |білий шоколад) без  |      |         |         |
              |вмісту какао:       |      |         |         |
1704 10       |- жувальні гумки, у |      |         |         |
              |цукровій оболонці   |      |         |         |
              |або без неї:        |      |         |         |
              |- - з вмістом       |      |         |         |
              |цукрози менш як     |      |         |         |
              |60 мас.% (включаючи |      |         |         |
              |інвертний цукор,    |      |         |         |
              |виражений як        |      |         |         |
              |цукроза):           |      |         |         |
1704 10 11 00 |- - - у вигляді     |      |1 євро   |2 євро   | -
              |стрічки (смужки)    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1704 10 19 00 |- - - інші          |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - з вмістом       |      |         |         |
              |цукрози 60 мас.% або|      |         |         |
              |більше (включаючи   |      |         |         |
              |інвертний цукор,    |      |         |         |
              |виражений як        |      |         |         |
              |цукроза):           |      |         |         |
1704 10 91 00 |- - - у вигляді     |      |1 євро   |2 євро   | -
              |стрічки (смужки)    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1704 10 99 00 |- - - інші          |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1704 90       |- інші:             |      |         |         |
1704 90 10 00 |- - екстракт        |      |1 євро   |2 євро   | -
              |лакричний, який     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |містить понад       |      |         |         |
              |10 мас.% цукрози без|      |         |         |
              |додання інших       |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
1704 90 30 00 |- - білий шоколад   |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
1704 90 51 00 |- - - пасти,        |      |1 євро   |2 євро   | -
              |включаючи марципан, |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |у первинних         |      |         |         |
              |упаковках, масою    |      |         |         |
              |нетто 1 кг або      |      |         |         |
              |більше              |      |         |         |
1704 90 55 00 |- - - льодяники від |      |1 євро   |2 євро   | -
              |болю у горлі і      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |цукерки від кашлю   |      |         |         |
1704 90 61 00 |- - - драже та      |      |1 євро   |2 євро   | -
              |аналогічні їм       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |солодощі у вигляді  |      |         |         |
              |драже               |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1704 90 65 00 |- - - - кондитерські|      |1 євро   |2 євро   | -
              |вироби у вигляді    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |гумки та желе,      |      |         |         |
              |включаючи фруктові  |      |         |         |
              |пасти (мармелади) у |      |         |         |
              |вигляді             |      |         |         |
              |кондитерських       |      |         |         |
              |виробів з цукру     |      |         |         |
1704 90 71 00 |- - - - цукерки     |      |1 євро   |2 євро   | -
              |варені з цукру,     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |з начинкою або      |      |         |         |
              |без начинки         |      |         |         |
1704 90 75 00 |- - - - карамелі    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
1704 90 81 00 |- - - - - одержані  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |в результаті        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |пресування          |      |         |         |
              |(у вигляді таблеток)|      |         |         |
1704 90 99 00 |- - - - - інші      |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |