Група 16


     Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних,
             молюсків або інших водяних безхребетних

     Примітки:

     1. До  цієї  групи не включаються м'ясо,  м'ясні субпродукти,
риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні, виготовлені
або  консервовані  методами,  зазначеними  у  групах  02,  03  або
товарній позиції 0504.

     2. Готові продукти включаються до цієї групи за умови,  що  в
них  міститься понад 20 мас.%  сосисок,  ковбаси,  м'яса,  м'ясних
субпродуктів,  крові,  риби або ракоподібних,  молюсків або  інших
водяних  безхребетних  чи  комбінації  цих продуктів.  Якщо готові
продукти містять  два  або  більше  вищеназваних  продуктів,  вони
класифікуються   у   товарних   позиціях  групи  16  як  такі,  що
відповідають компоненту,  який домінує за масою.  Це положення  не
стосується фаршированих продуктів товарної позиції 1902 та виробів
товарної позиції 2103 або 2104.

     Стосовно готових продуктів,  які містять  печінку,  вказівки,
викладені  у  другому  реченні  цієї примітки,  під час визначення
підпозицій товарних позицій 1601 і 1602 не застосовуються.

     Примітки до підпозицій:

     1. У  підпозиції  1602  10  термін   "гомогенізовані   готові
продукти"  означає  продукти  з  м'яса,  м'ясних  субпродуктів або
крові, тонко гомогенізовані, призначені для роздрібної торгівлі як
продукти дитячого  харчування  або  дієтичні,  у посудинах нетто -
масою місткістю не більш як 250 грамів.  При цьому не беруться  до
уваги  різні  інгредієнти,  які  у  разі необхідності додаються до
готового продукту у невеликій кількості  як  приправа,  консервант
або  з  іншою  метою.  Ці  продукти  можуть  містити  у  невеликій
кількості видимі оком шматочки м'яса або  субпродуктів.  Категорія
1602 10 00 займає провідне положення у товарній позиції 1602.

     2. Риба і ракоподібні у підкатегоріях товарної  позиції  1604
або 1605 наведені під їх звичайними назвами і стосуються тих самих
видів, що й згадані у групі 03 під тими самими назвами.

     Додаткові примітки:

     1. У     підкатегоріях      1602 31 11 00,     1602 32 11 00,
1602 39 21 00,   1602 50 10 00,   1602 90 61 00,   1602 90 72 00 і
1602 90 74 00   термін  "сирі"   означає продукти,  які не пройшли
термічної обробки або термічна обробка яких була недостатньою  для
забезпечення  коагуляції  м'ясних  протеїнів у всьому продукті і в
яких   у   зв'язку  з  цим  (у  разі  підкатегорій  1602 50 10 00,
1602 90 61 00, 1602 90 72 00 і 1602 90 74 00) на поверхні розрізу,
зробленого на площині,  яка проходить крізь їх найтовщу частину, є
сліди рожевої рідини.

     2. У     підкатегоріях     1602 41 10 00,    1602 42 10 00  і
1602 49 11 00,  1602 49 15 00  термін   "їх  відруби"   стосується
виключно готового   або   консервованого   м'яса,  яке  може  бути
ідентифіковано, виходячи з  розмірів  та  характеристик  сполучної
м'язової тканини,  як  таке,  що розібране з окостів,  поперекових
частин телятини,  спини і лопаток свійських  свиней,  залежно  від
випадку.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1601 00       |Сосиски, ковбаси та |      |         |         |
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |з м'яса, м'ясних    |      |         |         |
              |субпродуктів чи     |      |         |         |
              |крові; готові       |      |         |         |
              |харчові продукти,   |      |         |         |
              |виготовлені на      |      |         |         |
              |основі цих виробів: |      |         |         |
1601 00 10 00 |- з печінки         |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,2 євро |1,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- інші:             |      |         |         |
1601 00 91 00 |- - сосиски та      |      |30 %,    |30 %,    | -
              |ковбаси, сухі або   |      |але не   |але не   |
              |м'які (для          |      |менш як  |менш як  |
              |бутербродів), сирі  |      |1,2 євро |1,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1601 00 99 00 |- - інші            |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,2 євро |1,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602          |Готові чи           |      |         |         |
              |консервовані        |      |         |         |
              |продукти з м'яса,   |      |         |         |
              |м'ясних субпродуктів|      |         |         |
              |або крові, інші:    |      |         |         |
1602 10 00 00  - гомогенізовані            30%, але  30%, але   -
               готові продукти             не менш   не менш
                                           як 0,8    як 0,8
                                           євро за   євро за
                                           1 кг      1 кг
1602 20       |- з печінки         |      |         |         |
              |будь-яких тварин:   |      |         |         |
              |- - гусячої або     |      |         |         |
              |качиної:            |      |         |         |
1602 20 11 00 |- - - які містять   |      |30 %,    |30 %,    | -
              |75 мас.% або більше |      |але не   |але не   |
              |жирної печінки      |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 20 19 00 |- - - інші          |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 20 90 00 |- - інші            |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- із свійської птиці|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |0105:               |      |         |         |
1602 31       |- - з індиків:      |      |         |         |
              |- - - які містять   |      |         |         |
              |57 мас.% або більше |      |         |         |
              |м'яса чи            |      |         |         |
              |субпродуктів:       |      |         |         |
1602 31 11 00 |- - - - які містять |      |30 %,    |30 %,    | -
              |виключно сире м'ясо |      |але не   |але не   |
              |індиків             |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 31 19 00 |- - - - інші        |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 31 30 00 |- - - які містять   |      |30 %,    |30 %,    | -
              |25 мас.% або більше,|      |але не   |але не   |
              |але менш як         |      |менш як  |менш як  |
              |57 мас.%  м'яса чи  |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |субпродуктів        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 31 90 00 |- - - інші          |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 32       |- - з курей:        |      |         |         |
              |- - - які містять   |      |         |         |
              |57 мас.% або більше |      |         |         |
              |м'яса чи            |      |         |         |
              |субпродуктів:       |      |         |         |
1602 32 11 00 |- - - - сирого      |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 32 19 00 |- - - - іншого      |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 32 30 00 |- - - які містять   |      |30 %,    |30 %,    | -
              |25 мас.% або більше,|      |але не   |але не   |
              |але менш як         |      |менш як  |менш як  |
              |57 мас.% м'яса чи   |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |субпродуктів        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 32 90 00 |- - - іншого        |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 39       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - які містять   |      |         |         |
              |57 мас.% або більше |      |         |         |
              |м'яса чи            |      |         |         |
              |субпродуктів:       |      |         |         |
1602 39 21 00 |- - - - сирі        |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 39 29 00 |- - - - інші        |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 39 40 00 |- - - які містять   |      |30 %,    |30 %,    | -
              |25 мас.% або більше,|      |але не   |але не   |
              |але менш як         |      |менш як  |менш як  |
              |57 мас.% м'яса чи   |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |субпродуктів        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 39 80 00 |- - - інші          |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- із свинини:       |      |         |         |
1602 41       |- - окіст та його   |      |         |         |
              |відруби:            |      |         |         |
1602 41 10 00 |- - - свійської     |      |30 %,    |30 %,    | -
              |свині               |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 41 90 00 |- - - інші          |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 42       |- - з лопаток та їх |      |         |         |
              |відрубів:           |      |         |         |
1602 42 10 00 |- - - свійської     |      |30 %,    |30 %,    | -
              |свині               |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 42 90 00 |- - - інші          |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 49       |- - інші, включаючи |      |         |         |
              |суміші:             |      |         |         |
              |- - - із свійських  |      |         |         |
              |свиней:             |      |         |         |
              |- - - - які містять |      |         |         |
              |80 мас.% або більше |      |         |         |
              |м'яса або м'ясних   |      |         |         |
              |субпродуктів усіх   |      |         |         |
              |видів, включаючи    |      |         |         |
              |свиняче сало (лярд) |      |         |         |
              |і жири будь-якого   |      |         |         |
              |походження:         |      |         |         |
1602 49 11 00  - - - - - філейні           30%, але  30%, але   -
               частини (за                 не менш   не менш
               винятком шийних)            як 0,8    як 0,8
               та їх відруби,              євро за   євро за
               включаючи суміші            1 кг      1 кг
               філейних частин
               або окостів

1602 49 13 00  - - - - - шийні             30%, але  30%, але   -
               частини та їх               не менш   не менш
               відруби, включаючи          як 0,8    як 0,8
               суміші шийних               євро за   євро за
               частин і лопаток            1 кг      1 кг

1602 49 15 00  - - - - - інші              30%, але  30%, але   -
               суміші, які містять         не менш   не менш
               окости, лопаткові           як 0,8    як 0,8
               частини, філейні            євро за   євро за
               частини або шийні           1 кг      1 кг
               частини та їх
               відруби
1602 49 19 00 |- - - - - інші      |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 49 30 00 |- - - - які містять |      |30 %,    |30 %,    | -
              |40 мас.% або більше,|      |але не   |але не   |
              |але менш як 80 мас.%|      |менш як  |менш як  |
              |м'яса або м'ясних   |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |субпродуктів усіх   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |видів, включаючи    |      |         |         |
              |жири будь-якого виду|      |         |         |
              |та походження       |      |         |         |
1602 49 50 00 |- - - - які містять |      |30 %,    |30 %,    | -
              |менш як 40 мас.%    |      |але не   |але не   |
              |м'яса чи м'ясних    |      |менш як  |менш як  |
              |субпродуктів усіх   |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |видів, включаючи    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |жири будь-якого виду|      |         |         |
              |та походження       |      |         |         |
1602 49 90 00 |- - - інші          |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 50       |- з великої рогатої |      |         |         |
              |худоби:             |      |         |         |
1602 50 10 00 |- - сирі; суміші    |      |30 %,    |30 %,    | -
              |м'яса або м'ясних   |      |але не   |але не   |
              |субпродуктів варених|      |менш як  |менш як  |
              |і м'яса або м'ясних |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |субпродуктів сирих  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - у герметично  |      |         |         |
              |закритих посудинах: |      |         |         |
1602 50 31 00  - - - - солонина            30%, але  30%, але   -
               (Corned beef)               не менш   не менш
                                           як 0,8    як 0,8
                                           євро за   євро за
                                           1 кг      1 кг
1602 50 39 00 |- - - - інші        |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 50 80 00 |- - - інші          |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 90       |- інші, включаючи   |      |         |         |
              |готові продукти з   |      |         |         |
              |крові будь-яких     |      |         |         |
              |тварин:             |      |         |         |
1602 90 10 00 |- - продукти з крові|      |30 %,    |30 %,    | -
              |будь-яких тварин    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
1602 90 31 00 |- - - з диких тварин|      |30 %,    |30 %,    | -
              |або кролика         |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 90 41 00 |- - - з північних   |      |30 %,    |30 %,    | -
              |оленів              |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1602 90 51 00 |- - - - які містять |      |30 %,    |30 %,    | -
              |м'ясо або м'ясні    |      |але не   |але не   |
              |субпродукти         |      |менш як  |менш як  |
              |свійських свиней    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
              |- - - - - які       |      |         |         |
              |містять м'ясо або   |      |         |         |
              |субпродукти великої |      |         |         |
              |рогатої худоби:     |      |         |         |
1602 90 61 00 |- - - - - - сирі;   |      |30 %,    |30 %,    | -
              |суміші м'яса або    |      |але не   |але не   |
              |субпродуктів варених|      |менш як  |менш як  |
              |і м'яса або         |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |субпродуктів сирих  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 90 69 00 |- - - - - - інші    |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
              |- - - - - - з       |      |         |         |
              |баранини або        |      |         |         |
              |козлятини:          |      |         |         |
              |- - - - - - - сирі; |      |         |         |
              |суміші м'яса або    |      |         |         |
              |субпродуктів варених|      |         |         |
              |і м'яса або         |      |         |         |
              |субпродуктів сирих: |      |         |         |
1602 90 72 00 |- - - - - - - - з   |      |30 %,    |30 %,    | -
              |баранини            |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 90 74 00 |- - - - - - - - з   |      |30 %,    |30 %,    | -
              |козлятини           |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - - - - інші: |      |         |         |
1602 90 76 00 |- - - - - - - - з   |      |30 %,    |30 %,    | -
              |баранини            |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 90 78 00 |- - - - - - - - з   |      |30 %,    |30 %,    | -
              |козлятини           |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1602 90 98 00 |- - - - - - інші    |      |30 %,    |30 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,8 євро |0,8 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1603 00       |Екстракти та соки з |      |         |         |
              |м'яса, риби або     |      |         |         |
              |ракоподібних,       |      |         |         |
              |молюсків чи інших   |      |         |         |
              |водяних             |      |         |         |
              |безхребетних:       |      |         |         |
1603 00 10 00 |- у первинних       |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |упаковках, масою    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш як   |      |         |         |
              |1 кг                |      |         |         |
1603 00 30 00 |- у первинних       |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |упаковках, масою    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто понад 1 кг    |      |         |         |
              |і менш як 20 кг     |      |         |         |
1603 00 90 00 |- інші              |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604          |Готова або          |      |         |         |
              |консервована риба;  |      |         |         |
              |ікра осетрових      |      |         |         |
              |(чорна ікра) та її  |      |         |         |
              |замінники,          |      |         |         |
              |виготовлені з ікри  |      |         |         |
              |інших риб:          |      |         |         |
              |- риба ціла або     |      |         |         |
              |шматками, але не    |      |         |         |
              |фарширована:        |      |         |         |
1604 11 00 00 |- - лосось          |      |20 %,    |20 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 12       |- оселедці:         |      |         |         |
1604 12 10 00 |- - - філе в сирому |      |20 %,    |20 %,    | -
              |вигляді, обкатане   |      |але не   |але не   |
              |у тісті або сухарях,|      |менш як  |менш як  |
              |попередньо          |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |просмажене в олії   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |чи ні, морожене     |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1604 12 91 00 |- - - - у герметично|      |20 %,    |20 %,    | -
              |закритих посудинах  |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 12 99 00 |- - - - інші        |      |20 %,    |20 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 13       |- - сардини,        |      |         |         |
              |сардинели, кілька   |      |         |         |
              |або шпроти:         |      |         |         |
              |- - - сардини:      |      |         |         |
1604 13 11 00  - - - - у                   20%, але  20%, але   -
               оливковій олії              не менш   не менш
                                           як 0,2    як 0,2
                                           євро за   євро за
                                           1 кг      1 кг
1604 13 19 00 |- - - - інші        |      |20 %,    |20 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 13 90 00 |- - - інші          |      |20 %,    |20 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 14       |- - тунець, скіпджек|      |         |         |
              |та пеламіда (Sarda  |      |         |         |
              |spp.):              |      |         |         |
              |- - - тунець та     |      |         |         |
              |скіпджек:           |      |         |         |
1604 14 11 00 |- - - - в олії      |      |20 %,    |20 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
1604 14 16 00 |- - - - - шматочки  |      |20 %,    |20 %,    | -
              |спинок (балик)      |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 14 18 00 |- - - - - інші      |      |20 %,    |20 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 14 90 00 |- - - пеламіда      |      |20 %,    |20 %,    | -
              |(Sarda spp.)        |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 15       |- - макрель або     |      |         |         |
              |скумбрія:           |      |         |         |
              |- - - видів Scomber |      |         |         |
              |scombrus та Scomber |      |         |         |
              |japonicus:          |      |         |         |
1604 15 11    |- - - - філе:       |      |         |         |
1604 15 11 10 |- - - - - скумбрії  |      |20 %,    |20 %,    |
              |звичайної або       |      |але не   |але не   |
              |європейської        |      |менш як  |менш як  |
              |(Scomber scombrus)  |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 15 11 20 |- - - - - скумбрії  |      |20 %,    |20 %,    |
              |японської або       |      |але не   |але не   |
              |східної (Scomber    |      |менш як  |менш як  |
              |japonicus)          |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 15 11 90 |- - - - - інше      |      |20 %,    |20 %,    |
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 15 19    |- - - - інші:       |      |         |         |
1604 15 19 10 |- - - - - скумбрії  |      |20 %,    |20 %,    |
              |звичайної або       |      |але не   |але не   |
              |європейської        |      |менш як  |менш як  |
              |(Scomber scombrus)  |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 15 19 20 |- - - - - скумбрії  |      |20 %,    |20 %,    |
              |японської або       |      |але не   |але не   |
              |східної (Scomber    |      |менш як  |менш як  |
              |japonicus)          |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 15 19 90 |- - - - - інші      |      |20 %,    |20 %,    |
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 15 90 00 |- - - виду Scomber  |      |20 %,    |20 %,    | -
              |australasicus       |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 16 00 00 |- - анчоуси         |      |20 %,    |20 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 19       |- - інші:           |      |         |         |
1604 19 10 00 |- - - лососеві, крім|      |20 %,    |20 %,    | -
              |лосося              |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - риби роду     |      |         |         |
              |Euthynnus, крім     |      |         |         |
              |скіпджека (Euthynnus|      |         |         |
              |(Katsuwonus)        |      |         |         |
              |pelamis):           |      |         |         |
1604 19 31 00 |- - - - шматочки    |      |20 %,    |20 %,    | -
              |спинок (балик)      |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 19 39 00 |- - - - інші        |      |20 %,    |20 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 19 50 00 |- - - риби виду     |      |20 %,    |20 %,    | -
              |Orcynopsis unicolor |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1604 19 91    |- - - - філе сире, у|      |         |         |
              |тісті або у сухарях,|      |         |         |
              |попередньо смажене  |      |         |         |
              |або не смажене в    |      |         |         |
              |олії, морожене:     |      |         |         |
1604 19 91 10 |- - - - - окуня     |      |20 %,    |20 %,    |
              |морського           |      |але не   |але не   |
              |золотистого         |      |менш як  |менш як  |
              |(Sebastes marinus)  |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 19 91 20 |- - - - - червоного |      |20 %,    |20 %,    |
              |миня (Urophycis     |      |але не   |але не   |
              |chuss)              |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 19 91 30 |- - - - - хека      |      |20 %,    |20 %,    |
              |сріблястого         |      |але не   |але не   |
              |(Merluccius         |      |менш як  |менш як  |
              |bilinearis)         |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 19 91 40 |- - - - - мерлузи   |      |20 %,    |20 %,    |
              |орегонської         |      |але не   |але не   |
              |(Merluccius         |      |менш як  |менш як  |
              |productus)          |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 19 91 90 |- - - - - інші      |      |20 %,    |20 %,    |
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
1604 19 92 00 |- - - - - тріска    |      |20 %,    |20 %,    | -
              |(Gadus morhua, Gadus|      |але не   |але не   |
              |ogac, Gadus         |      |менш як  |менш як  |
              |macrocephalus)      |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 19 93 00 |- - - - - сайда     |      |20 %,    |20 %,    | -
              |(Pollachaius virens)|      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 19 94    |- - - - - мерлуза   |      |         |         |
              |(Merluccius spp.) і |      |         |         |
              |морський минь       |      |         |         |
              |(Urophycis spp.):   |      |         |         |
1604 19 94 10 |- - - - - - мерлуза |      |20%, але |20%, але |
              |орегонська          |      |не менш  |не менш  |
              |(Merluccius         |      |як 0,2   |як 0,2   |
              |productus)          |      |євро за  |євро за  |
              |                    |      |1 кг     |1 кг     |
1604 19 94 20 |- - - - - - хек     |      |20%, але |20%, але |
              |сріблястий          |      |не менш  |не менш  |
              |(Merluccius         |      |як 0,2   |як 0,2   |
              |bilinearis)         |      |євро за  |євро за  |
              |                    |      |1 кг     |1 кг     |
1604 19 94 30 |- - - - - -         |      |20%, але |20%, але |
              |червоний минь       |      |не менш  |не менш  |
              |(Urophycis chuss)   |      |як 0,2   |як 0,2   |
              |                    |      |євро за  |євро за  |
              |                    |      |1 кг     |1 кг     |
1604 19 94 90 |- - - - - - інші    |      |20%, але |20%, але |
              |                    |      |не менш  |не менш  |
              |                    |      |як 0,2   |як 0,2   |
              |                    |      |євро за  |євро за  |
              |                    |      |1 кг     |1 кг     |
1604 19 95 00 |- - - - - мінтай    |      |20 %,    |20 %,    | -
              |(Theragra           |      |але не   |але не   |
              |chalcogramma) і     |      |менш як  |менш як  |
              |сріблиста сайда     |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |(Pollachius         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |pollachius)         |      |         |         |
1604 19 98    |- - - - - інші:     |      |         |         |
1604 19 98 10 |- - - - - - окунь   |      |20 %,    |20 %,    |
              |морський золотистий |      |але не   |але не   |
              |(Sebastes marinus)  |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 19 98 90 |- - - - - - інші    |      |20 %,    |20 %,    |
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 20       |- готова або        |      |         |         |
              |консервована риба   |      |         |         |
              |інша:               |      |         |         |
1604 20 05 00 |- - готові продукти |      |20 %,    |20 %,    | -
              |з суріми            |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
1604 20 10 00 |- - - з лосося      |      |20 %,    |20 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 20 30    |- - - з лососевих,  |      |         |         |
              |крім лосося:        |      |         |         |
1604 20 30 10 |- - - - з арктичного|      |20 %,    |20 %,    |
              |гольця (Salvelinus  |      |але не   |але не   |
              |alpinus)            |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 20 30 90 |- - - - з інших     |      |20 %,    |20 %,    |
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 20 40 00 |- - - з анчоусів    |      |20 %,    |20 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 20 50 00 |- - - з сардин,     |      |20 %,    |20 %,    | -
              |пеламіди, скумбрії  |      |але не   |але не   |
              |виду Scomber        |      |менш як  |менш як  |
              |scombrus та Scomber |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |japonicus і риб виду|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |Orcynopsis unicolor |      |         |         |
1604 20 70 00 |- - - з тунця,      |      |20 %,    |20 %,    | -
              |скіпджека та інших  |      |але не   |але не   |
              |риб роду Euthynnus  |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 20 90 00 |- - - з інших риб   |      |20 %,    |20 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,2 євро |0,2 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 30       |- ікра осетрових    |      |         |         |
              |(чорна ікра) та її  |      |         |         |
              |замінники,          |      |         |         |
              |виготовлені з ікри  |      |         |         |
              |інших риб:          |      |         |         |
1604 30 10 00 |- - ікра осетрових  |      |10 євро  |10 євро  | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1604 30 90 00 |- - замінники ікри  |      |6 євро   |6 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1605          |Готові або          |      |         |         |
              |консервовані        |      |         |         |
              |ракоподібні, молюски|      |         |         |
              |та інші водяні      |      |         |         |
              |безхребетні:        |      |         |         |
1605 10 00 00 |- краби             |      |6 євро   |6  євро  | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1605 20       |- креветки:         |      |         |         |
1605 20 10 00 |- - у герметично    |      |4 євро   |4 євро   | -
              |закритих посудинах  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
1605 20 91 00 |- - - у первинних   |      |4 євро   |4 євро   | -
              |упаковках, масою    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2 кг             |      |         |         |
1605 20 99 00 |- - - інші          |      |4 євро   |4 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1605 30       |- омари:            |      |         |         |
1605 30 10 00 |- - м'ясо омара     |      |8 євро   |8 євро   | -
              |після термообробки, |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |призначене для      |      |         |         |
              |виготовлення        |      |         |         |
              |омарової олії або   |      |         |         |
              |омарової пасти чи   |      |         |         |
              |соусів              |      |         |         |
1605 30 90 00 |- - інші            |      |8 євро   |8 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1605 40 00 00 |- інші ракоподібні  |      |4 євро   |4 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1605 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - молюски:        |      |         |         |
              |- - - мідії (Mytilus|      |         |         |
              |spp., Perna spp.):  |      |         |         |
1605 90 11 00 |- - - - у герметично|      |2 євро   |4 євро   | -
              |закритих посудинах  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1605 90 19 00 |- - - - інші        |      |2 євро   |4 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1605 90 30 00 |- - - інші          |      |2 євро   |4 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1605 90 90 00 |- - інші водяні     |      |2 євро   |4 євро   | -
              |безхребетні         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |