Група 15


        Жири та олії тваринного або рослинного походження;
          продукти їх розщеплення; готові харчові жири;
           воски тваринного або рослинного походження

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) свиняче сало  і  жир  свинячий  або  жир  свійської  птиці
товарної позиції 0209;

     б) какао-масло і какао-жир товарної позиції 1804;

     в) готові   харчові   продукти,  які  мають  понад  15  мас.%
продуктів товарної позиції 0405 (головним чином група 21);

     г) шкварки (товарна позиція  2301)  і  залишки,  зазначені  у
товарних позиціях 2304-2306;

     ґ) жирні кислоти,  готовий віск, фармацевтичні засоби, фарби,
лаки,  мило,   парфумерні,   косметичні   або   туалетні   засоби,
сульфіровані олії та інші товари розділу VI;

     д) фактис  (вулканізована  рослинна  олія),  що виділяється з
олій (товарна позиція 4002).

     2. До товарної позиції 1509 не включаються олії,  одержані  з
маслин за допомогою розчинників (товарна позиція 1510).

     3. До  товарної  позиції  1518  не  включаються жири та олії,
денатуровані лише простим способом,  які підлягають  включенню  до
товарних позицій,  до яких належать відповідні неденатуровані жири
та олії.

     4. Соапсток,  олійні фузи та жирові залишки, стеариновий пек,
гліцериновий  пек та залишки шерстного жиру (жиропоту) включаються
до товарної позиції 1522.

     Додаткові примітки:

     1. У   підпозиціях   і   підкатегоріях    1507 10,   1508 10,
1510 00 10 00,     1511 10,     1512 11,     1512 21,     1513 11,
1513 21,    1514 10,     1515 11,      1515 21,     1515 50 11 00,
1515 50 19 00,   1515 60 10 00,    1515 90 21 00,   1515 90 29 00,
1515 90 40 00 - 1515 90 59 00 і 1518 00 31 00:

     а) нелеткі олії,  рідкі  або  тверді,  одержані  під  тиском,
вважаються  необробленими,  якщо  вони  не  пройшли  ніяких  інших
обробок, крім таких:

     декантування (зливання рідини,  що знаходиться над осадом)  у
межах нормального відрізку часу;

     центрифугування або фільтрації за умови, що для відокремлення
олії від її твердих елементів застосовувалась лише механічна сила,
тобто сила тяжіння,  сила тиску або відцентрова сила,  за винятком
будь-якого процесу фільтрації  абсорбцією  або  будь-якого  іншого
фізичного чи хімічного процесу;

     б) нелеткі  олії,  рідкі  або  тверді,  одержані екстракцією,
вважаються "неочищеними",  якщо вони не відрізняються за кольором,
за запахом, за смаком, ні за визначеними спеціальними аналітичними
властивостями від олій і жирів, одержаних під тиском;

     в) термін  "неочищена"  поширюється  також  на  олію  з  сої,
рафіновану гідратацією, та олію з бавовника, очищену від госиполу.

     2А. До  товарних  позицій  1509 і 1510 включаються лише олії,
одержані  виключно  під  час  обробки  маслин  і  які  мають  такі
аналітичні  характеристики щодо вмісту (кількості) жирних кислот і
стеринів:

     Таблиця 1. Відсотковий вміст жирних кислот щодо загальної
                кількості жирних кислот

------------------------------------------------------------------
     Жирна кислота            |       Відсотковий вміст
------------------------------+-----------------------------------
     Міристинова кислота      |       M 0,05
     Ліноленова кислота       |       M 0,9
     Арахінова кислота        |       M 0,6
     Ейкосенова кислота       |       M 0,4
     Бегенова (1) кислота     |       M 0,3
     Лігноцеринова кислота    |       M 0,2
------------------------------------------------------------------
     M - максимум
     (1) M 0,2 для олій товарної позиції 1509
------------------------------------------------------------------

     Таблиця 2. Відсотковий вміст стерину щодо загальної кількості
                стеринів

------------------------------------------------------------------
            Стерин            |         Відсотковий вміст
------------------------------+-----------------------------------
     Холестерин               |         M 0,5
     Брасикастерин            |         M 0,1
     Кампестерин              |         M 4,0
     Стигмостерин (1)         |         < кампестерину
     Бета-ситостерин (2)      |         m 93,0
     Дельта-7-стигмостерин    |         M 0,5
------------------------------------------------------------------
     M - максимум
     m - мінімум
     (1) Умова,  яка  недійсна  для  очищеної   олії   (lampantes)
         (підкатегорія  1509 10 10 00) і для  олії  жмихів  маслин
         (підкатегорія 1510 00 10 00)

     (2) Дельта-5,23-стигмостадієнол + холестерин + бетаситостерин
         + ситостанол + дельта-5-авенастерин + дельта-5,24-
         -стигмостадієнол
------------------------------------------------------------------

     До товарних позицій 1509 і 1510 не включаються оливкова олія,
змінена хімічним способом (зокрема олія, повторно трансформована у
складний   ефір),   та   суміші  оливкової  олії  з  олією  іншого
походження.

     2Б. До підпозиції 1509 10  включається  лише  оливкова  олія,
визначена  у  нижчезазначених пунктах I і II,  одержана виключно з
використанням механічних  або  інших  фізичних  засобів  за  умов,
особливо  термічних  умов,  які не призводять до погіршення якості
олії,  та яка не зазнала ніяких інших  обробок,  крім  промивання,
декантування,  центрифугування або фільтрування.  Олія, одержана з
маслин за допомогою  розчинників,  належить  до  товарної  позиції
1510.

     I. Очищеною  оливковою  олією  першого (холодного) пресування
для освітлювальних цілей (lampantes) у підкатегорії 1509 10 10 00,
за будь-якої кислотності, вважається оливкова олія з:

     а) вмістом воску не більш як 350 мг/кг;

     б) вмістом еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;

     в) вмістом   насичених  жирних  кислот  у  другій  позиції  у
тригліцеридів не більш як 1,3 %;

     г) сумою трансолеїнових ізомерів не більш як 0,10 %  і  сумою
транслінолевих + трансліноленових ізомерів не більш як 0,10 %;

     ґ) наявністю однієї з таких характеристик:

     1) пероксидне число не менш як 20 мекв O(2)/кг;

     2) вміст  усієї суми летких галогенованих розчинників не менш
як 0,20  мг/кг  або  не  менш  як  0,10  мг/кг  для  будь-якого  з
розчинників;

     3) коефіцієнт  екстинкції  K(270)  не менш як 0,250,  а після
обробки тієї самої олії активованим оксидом алюмінію - не більш як
0,11;  насправді  деяка  олія  з  вмістом  вільних жирних кислот у
перерахунку на олеїнову кислоту понад 3,3  г  на  100  г  і  після
обробки   активованим   оксидом  алюмінію,  може  мати  коефіцієнт
екстинкції K(270) понад 0,10;  у цьому випадку після нейтралізації
та знебарвлення вони можуть мати такі характеристики:

     коефіцієнт екстинкції K(270) не більш як 1,20;

     зміна коефіцієнта екстинкції ((дельта)K) в області 270 нм від
0,01 до 0,16, тобто (дельта)K = K(m) - 0,5(K(m-4) + K(m+4)),

де K(m)              - коефіцієнт  екстинкції  за  довжини   хвилі
                       максимуму кривої поглинання близько 270 нм,

   K(m-4) і  K(m+4)  - коефіцієнти  екстинкції  за  довжини  хвилі
                       відповідно на 4  нм  менше  і  більше  щодо
                       K(m);

     4) органолептичні   характеристики,  які  дозволяють  виявити
дефекти, що перевищують допустимі рівні;

     5) вміст стигмостадієнів не більш як 0,50 мг/кг.

     II. У підкатегорії 1509 10 90 00 термін  "інша  олія  першого
(холодного)   пресування"   означає   оливкову   олію   з   такими
характеристиками:

     а) кислотність,  у перерахунку на олеїнову кислоту,  не більш
як 3,3 г/100 г;

     б) пероксидне число не більш як 20 мекв O(2)/кг;

     в) вміст воску не більш як 250 мг/кг;

     г) вміст усієї суми летких галогенованих розчинників не більш
як 0,20 мг/кг і не більш як 0,10 мг/кг кожного з розчинників;

     ґ) коефіцієнт екстинкції K(270) не більш  як  0,250  і  після
обробки тієї самої олії активованим оксидом алюмінію - не більш як
0,10;

     д) зміна коефіцієнта екстинкції ((дельта)K) в області 270  нм
не більш як 0,01;

     е) органолептичні   характеристики,  які  дозволяють  виявити
дефект, що перевищує допустимі рівні;

     є) вміст еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;

     ж) вміст  насичених  жирних  кислот  у   другій   позиції   у
тригліцеридах не більш як 1,3 %;

     з) сума  трансолеїнових  ізомерів не більш як 0,05 %  та сума
транслінолевих + трансліноленових ізомерів не більш як 0,05 %;

     и) вміст стигмостадієнів не більш як 0,15 мг/кг.

     2В. До  категорії  1509  90  00  включається  оливкова  олія,
одержана обробленням олії, включеної до підкатегорії 1509 10 10 00
або 1509 10 90 00,  відокремлена або невідокремлена від  оливкової
олії першого пресування і яка має такі характеристики:

     а) кислотність,  у перерахунку на олеїнову кислоту,  не більш
як 1,5 г/100 г;

     б) вміст воску не більш як 350 мг/кг;

     в) коефіцієнт екстинкції K(270) не більш як 1,0;

     г) зміна коефіцієнта екстинкції ((дельта)K) в області 270  нм
не більш як 0,13;

     ґ) вміст еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;

     д) вміст   насичених   жирних   кислот  у  другій  позиції  у
тригліцеридах не більш як 1,5 %;

     е) сума трансолеїнових ізомерів не більш як 0,20  %  та  сума
транслінолевих + трансліноленових ізомерів не більш як 0,30 %.

     2Г. У  підкатегорії  1510  00  10  00 термін "неочищена олія"
означає олію, особливо оливкову залишкову олію першого пресування,
яка має такі характеристики:

     а) кислотність,  у перерахунку на олеїнову кислоту, понад 2 г
на 100 г;

     б) вміст еритродіолу і уваолу не менш як 12 %;

     в) вміст  насичених  жирних  кислот  у  другому  положенні  у
тригліцеридах не більш як 1,8 %;

     г) сума  трансолеїнових  ізомерів не більш як 0,20 %  та сума
транслінолевих + трансліноленових ізомерів не більш як 0,10 %.

     2Ґ. Підкатегорія  1510  00  90  00  включає  олію,   одержану
обробленням  олії  і  включену  до  підкатегорії  1510  00  10 00,
відокремлену  або  не  відокремлену  від  оливкової  олії  першого
пресування,   а   також  олію,  яка  не  має  характеристик  олії,
зазначених у додаткових примітках 2Б,  2В,  2Г до цієї групи. Олія
цієї категорії повинна мати вміст насичених жирних кислот у другій
позиції в тригліцеридах не більш як 2,0 %,  сума  трансліноленових
ізомерів   не   більш   як   0,4 %   та   сума   транслінолевих  +
трансліноленових ізомерів не більш як 0,35 %.

     3. До    підкатегорій    1522 00 31 00  і  1522 00 39 00   не
включаються:

     а) залишки,  що  виникають  під час обробки жирових речовин з
вмістом олії, з йодним індексом менш як 70 або понад 100;

     б) залишки,  одержані  під  час  обробки  жирових  речовин  з
вмістом олії,  з йодним індексом понад 70 або менш як 100,  пікова
область  якого  визначає  утримуючий   об'єм   бетаситостерину   і
становить менш як 93 % від загальної площі піка стерину.
----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1501 00       |Жир свинячий        |      |         |         |
              |(включаючи топлене  |      |         |         |
              |сало) та жир        |      |         |         |
              |свійської птиці,    |      |         |         |
              |крім жиру товарної  |      |         |         |
              |позиції 0209 або    |      |         |         |
              |1503:               |      |         |         |
              |- жир свинячий      |      |         |         |
              |(включаючи топлене  |      |         |         |
              |сало):              |      |         |         |
1501 00 11 00 |- - для промислового|      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |використання, крім  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1501 00 19 00 |- - інші            |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1501 00 90 00 |- жир свійської     |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |птиці               |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1502 00       |Жир великої рогатої |      |         |         |
              |худоби, овечий або  |      |         |         |
              |козячий, крім жиру  |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |1503:               |      |         |         |
1502 00 10    |- для промислового  |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |використання для    |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування:         |      |         |         |
1502 00 10 10 |- - топлений,       |      |   0     |   0     | -
              |екстрагований       |      |         |         |
              |пресуванням для     |      |         |         |
              |виробництва мила    |      |         |         |
1502 00 10 90 |- - інші            |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1502 00 90 00 |- інші              |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1503 00       |Лярд-стеарин,       |      |         |         |
              |смалець,            |      |         |         |
              |олеостеарин,        |      |         |         |
              |олеомаргарин та     |      |         |         |
              |масло тварин не     |      |         |         |
              |емульговані, не     |      |         |         |
              |змішані, не         |      |         |         |
              |приготовлені іншим  |      |         |         |
              |чином:              |      |         |         |
              |- лярд-стеарин та   |      |         |         |
              |олеостеарин:        |      |         |         |
1503 00 11 00 |- - для промислового|      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |використання        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1503 00 19 00 |- - інші            |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1503 00 30 00 |- масло тваринне,   |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |для промислового    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1503 00 90 00 |- інші              |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1504          |Жири і масла та їх  |      |         |         |
              |фракції з риби або  |      |         |         |
              |морських ссавців,   |      |         |         |
              |рафіновані або      |      |         |         |
              |нерафіновані, але   |      |         |         |
              |без зміни їх        |      |         |         |
              |хімічного складу:   |      |         |         |
1504 10       |- жир з риб'ячої    |      |         |         |
              |печінки та його     |      |         |         |
              |фракції:            |      |         |         |
1504 10 10 00 |- - з вмістом       |      |         |         |
              |вітаміну A не менш  |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |як 2500 MO/г        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
1504 10 91 00 |- - - з палтуса     |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1504 10 99 00 |- - - інші          |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1504 20       |- жири і масла з    |      |         |         |
              |риби та їх фракції, |      |         |         |
              |крім жиру з печінки:|      |         |         |
1504 20 10 00 |- - твердої фракції |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1504 20 90 00 |- - інші            |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1504 30       |- жири і масла з    |      |         |         |
              |морських ссавців та |      |         |         |
              |їх фракції:         |      |         |         |
              |- - тверді фракції: |      |         |         |
1504 30 11 00 |- - - китовий жир і |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |спермацетовий жир   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1504 30 19 00 |- - - інші          |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1504 30 90 00 |- - інші            |      |0,05 євро|0,1 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1505          |Жир з овечого       |      |         |         |
              |випоту (жиропіт)    |      |         |         |
              |та побічні жирові   |      |         |         |
              |речовини, включаючи |      |         |         |
              |ланолін:            |      |         |         |
1505 10 00 00 |- жир з овечого     |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |випоту (жиропіт),   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |сирий               |      |         |         |
1505 90 00 00 |- інші              |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1506 00 00 00 |Інші тваринні жири  |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |і масла та їх       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |фракції, рафіновані |      |         |         |
              |або нерафіновані,   |      |         |         |
              |але без зміни їх    |      |         |         |
              |хімічного складу    |      |         |         |
1507          |Олія соєва та її    |      |         |         |
              |фракції, рафіновані |      |         |         |
              |або нерафіновані,   |      |         |         |
              |але без зміни їх    |      |         |         |
              |хімічного складу:   |      |         |         |
1507 10       |- олія неочищена    |      |         |         |
              |(сира), рафінована  |      |         |         |
              |гідратацією або     |      |         |         |
              |нерафінована:       |      |         |         |
1507 10 10 00 |- - для технічного  |      |   5     |   5     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1507 10 90 00 |- - інші            |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1507 90       |- інші:             |      |         |         |
1507 90 10 00 |- - для технічного  |      |   5     |   5     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1507 90 90 00 |- - інші            |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1508          |Олія арахісова та   |      |         |         |
              |її фракції,         |      |         |         |
              |рафіновані або      |      |         |         |
              |нерафіновані,       |      |         |         |
              |але без зміни їх    |      |         |         |
              |хімічного складу:   |      |         |         |
1508 10       |- олія неочищена    |      |         |         |
              |(сира):             |      |         |         |
1508 10 10 00 |- - для технічного  |      |   5     |   5     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1508 10 90 00 |- - інші            |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1508 90       |- інші:             |      |         |         |
1508 90 10 00 |- - для технічного  |      |   5     |   5     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1508 90 90 00 |- - інші            |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1509          |Олія з маслин та    |      |         |         |
              |її фракції,         |      |         |         |
              |рафіновані або      |      |         |         |
              |нерафіновані,       |      |         |         |
              |але без зміни їх    |      |         |         |
              |хімічного складу:   |      |         |         |
1509 10       |- олія очищена      |      |         |         |
              |першого (холодного) |      |         |         |
              |пресування:         |      |         |         |
1509 10 10 00  - - олія маслинова          0,5 євро  1 євро      -
               очищена першого             за 1 кг   за 1 кг
               (холодного)
               пресування
               (lampantes)
1509 10 90 00 |- - інша            |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1509 90 00 00 |- інші              |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1510 00       |Інша олія та її     |      |         |         |
              |фракції, вироблені  |      |         |         |
              |виключно з маслин,  |      |         |         |
              |рафіновані або      |      |         |         |
              |нерафіновані,       |      |         |         |
              |але без зміни їх    |      |         |         |
              |хімічного складу,   |      |         |         |
              |та суміші цих олій  |      |         |         |
              |або їх фракцій      |      |         |         |
              |з оліями            |      |         |         |
              |або їх фракціями    |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |1509:               |      |         |         |
1510 00 10 00 |- олії неочищені    |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |(сирі)              |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1510 00 90 00 |- інші              |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1511          |Олія пальмова та її |      |         |         |
              |фракції, рафіновані |      |         |         |
              |або нерафіновані,   |      |         |         |
              |але без зміни їх    |      |         |         |
              |хімічного складу:   |      |         |         |
1511 10       |- олія неочищена    |      |         |         |
              |(сира):             |      |         |         |
1511 10 10 00 |- - для технічного  |      |   0     |   0     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1511 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
1511 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - тверді фракції: |      |         |         |
1511 90 11 00 |- - - у первинних   |      |   0     |   0     | -
              |упаковках, масою    |      |         |         |
              |нетто 1 кг або менше|      |         |         |
1511 90 19 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
1511 90 91 00 |- - - для технічного|      |   0     |   0     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1511 90 99 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | -
1512          |Олія соняшникова,   |      |         |         |
              |сафлорова або       |      |         |         |
              |бавовняна та її     |      |         |         |
              |фракції, рафіновані |      |         |         |
              |або нерафіновані,   |      |         |         |
              |але без зміни їх    |      |         |         |
              |хімічного складу:   |      |         |         |
              |- олія соняшникова  |      |         |         |
              |або сафлорова та її |      |         |         |
              |фракції:            |      |         |         |
1512 11       |- - олія неочищена  |      |         |         |
              |(сира):             |      |         |         |
1512 11 10 00 |- - - для технічного|      |  10     |  10     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1512 11 91 00 |- - - - соняшникова |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1512 11 99 00 |- - - - сафлорова   |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1512 19       |- - інші:           |      |         |         |
1512 19 10 00 |- - - для технічного|      |  10     |  10     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1512 19 91 00 |- - - - соняшникова |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1512 19 99 00 |- - - - сафлорова   |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- олія бавовняна та |      |         |         |
              |її фракції:         |      |         |         |
1512 21       |- - олія неочищена  |      |         |         |
              |(сира), очищена або |      |         |         |
              |неочищена від       |      |         |         |
              |госиполу:           |      |         |         |
1512 21 10 00 |- - - для технічного|      |  10     |  10     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1512 21 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  10     | -
1512 29       |- - інші:           |      |         |         |
1512 29 10 00 |- - - для технічного|      |  10     |  10     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1512 29 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  10     | -
1513          |Олія з кокосових    |      |         |         |
              |горіхів (копра),    |      |         |         |
              |з горіхів капустяної|      |         |         |
              |пальми або з бабасу |      |         |         |
              |та її фракції,      |      |         |         |
              |рафіновані або      |      |         |         |
              |нерафіновані,       |      |         |         |
              |але без зміни їх    |      |         |         |
              |хімічного складу:   |      |         |         |
              |- олія з кокосових  |      |         |         |
              |горіхів (копра) та  |      |         |         |
              |її фракції:         |      |         |         |
1513 11       |- - олія (сира):    |      |         |         |
1513 11 10 00 |- - - для технічного|      |   0     |   0     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1513 11 91 00 |- - - - у первинних |      |   0     |   0     | -
              |упаковках, масою    |      |         |         |
              |нетто 1 кг або менше|      |         |         |
1513 11 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   0     | -
1513 19       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - тверді        |      |         |         |
              |фракції:            |      |         |         |
1513 19 11 00 |- - - - у первинних |      |   0     |   0     | -
              |упаковках, масою    |      |         |         |
              |нетто 1 кг або менше|      |         |         |
1513 19 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   0     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
1513 19 30 00 |- - - - для         |      |   0     |   0     | -
              |технічного або      |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
1513 19 91 00 |- - - - - у         |      |   0     |   0     | -
              |первинних упаковках,|      |         |         |
              |масою нетто 1 кг    |      |         |         |
              |або менше           |      |         |         |
1513 19 99 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   0     | -
              |- олія з горіхів    |      |         |         |
              |капустяної пальми   |      |         |         |
              |або з бабасу та її  |      |         |         |
              |фракції:            |      |         |         |
1513 21       |- - олія неочищена  |      |         |         |
              |(сира):             |      |         |         |
              |- - - для технічного|      |         |         |
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування:         |      |         |         |
1513 21 11 00 |- - - - з горіхів   |      |   0     |   0     | -
              |капустяної пальми   |      |         |         |
1513 21 19 00 |- - - - з бабасу    |      |   0     |   0     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
1513 21 30 00 |- - - - у первинних |      |   0     |   0     | -
              |упаковках, масою    |      |         |         |
              |нетто 1 кг або менше|      |         |         |
1513 21 90 00 |- - - - інші        |      |   0     |   0     | -
1513 29       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - тверді        |      |         |         |
              |фракції:            |      |         |         |
1513 29 11 00 |- - - - у первинних |      |   0     |   0     | -
              |упаковках, масою    |      |         |         |
              |нетто 1 кг або менше|      |         |         |
1513 29 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   0     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
1513 29 30 00 |- - - - для         |      |   0     |   0     | -
              |технічного або      |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
1513 29 50 00 |- - - - - у         |      |   0     |   0     | -
              |первинних упаковках,|      |         |         |
              |масою нетто 1 кг    |      |         |         |
              |або менше           |      |         |         |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
1513 29 91 00 |- - - - - - з       |      |   0     |   0     | -
              |горіхів капустяної  |      |         |         |
              |пальми              |      |         |         |
1513 29 99 00 |- - - - - - з бабасу|      |   0     |   0     | -
1514          |Олія зі свиріпи,    |      |         |         |
              |ріпакова або        |      |         |         |
              |гірчична та її      |      |         |         |
              |фракції, рафіновані |      |         |         |
              |або нерафіновані,   |      |         |         |
              |але без зміни їх    |      |         |         |
              |хімічного складу:   |      |         |         |
1514 10       |- олія неочищена    |      |         |         |
              |(сира):             |      |         |         |
1514 10 10 00 |- - для технічного  |      |   5     |   5     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1514 10 90 00 |- - інша            |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1514 90       |- інші:             |      |         |         |
1514 90 10 00 |- - для технічного  |      |   5     |   5     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1514 90 90 00 |- - інші            |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1515          |Інші жири та олія   |      |         |         |
              |рослинна (включаючи |      |         |         |
              |джоджобову олію) та |      |         |         |
              |їх фракції,         |      |         |         |
              |рафіновані або      |      |         |         |
              |нерафіновані,       |      |         |         |
              |але без зміни їх    |      |         |         |
              |хімічного складу:   |      |         |         |
              |- олія з насіння    |      |         |         |
              |льону та її фракції:|      |         |         |
1515 11 00 00 |- - олія неочищена  |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |(сира)              |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1515 19       |- - інші:           |      |         |         |
1515 19 10 00 |- - - для технічного|      |   5     |   5     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1515 19 90 00 |- - - інші          |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- олія з кукурудзи  |      |         |         |
              |та її фракції:      |      |         |         |
1515 21       |- - олія неочищена  |      |         |         |
              |(сира):             |      |         |         |
1515 21 10 00 |- - - для технічного|      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |або промислового    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1515 21 90 00 |- - - інші          |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1515 29       |- - інші:           |      |         |         |
1515 29 10 00 |- - - для технічного|      |   5     |   5     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1515 29 90 00 |- - - інші          |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1515 30       |- олія рицинова та  |      |         |         |
              |її фракції:         |      |         |         |
1515 30 10 00 |- - для виробництва |      |   0     |   0     | -
              |аміноундеканової    |      |         |         |
              |кислоти, яка        |      |         |         |
              |використовується    |      |         |         |
              |для виробництва     |      |         |         |
              |синтетичних волокон |      |         |         |
              |або полімерних      |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
1515 30 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
1515 40 00 00 |- олія тунгова та   |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |її фракції          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1515 50       |- олія кунжутова та |      |         |         |
              |її фракції:         |      |         |         |
              |- - олія неочищена  |      |         |         |
              |(сира):             |      |         |         |
1515 50 11 00 |- - - для технічного|      |   5     |   5     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1515 50 19 00 |- - - інші          |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
1515 50 91 00 |- - - для технічного|      |   5     |   5     | -
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1515 50 99 00 |- - - інші          |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1515 60       |- олія джоджобова   |      |         |         |
              |та її фракції:      |      |         |         |
1515 60 10 00 |- - олія неочищена  |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |(сира)              |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1515 60 90 00 |- - інші            |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1515 90       |- інші:             |      |         |         |
1515 90 10 00 |- - олія ойтикова,  |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |віск з мирта,       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |японський віск;     |      |         |         |
              |їх фракції          |      |         |         |
              |- - олія з насіння  |      |         |         |
              |тютюну та її        |      |         |         |
              |фракції:            |      |         |         |
              |- - - олія неочищена|      |         |         |
              |(сира):             |      |         |         |
1515 90 21 00 |- - - - для         |      |   5     |   5     | -
              |технічного або      |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1515 90 29 00 |- - - - інші        |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1515 90 31 00 |- - - - для         |      |   5     |   5     | -
              |технічного або      |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
1515 90 39 00 |- - - - інші        |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інша олія та    |      |         |         |
              |її фракції:         |      |         |         |
              |- - - олія неочищена|      |         |         |
              |(сира):             |      |         |         |
1515 90 40 00 |- - - - для         |      |   5     |   5     | -
              |технічного або      |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
1515 90 51 00 |- - - - - тверді,   |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |у первинних         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |упаковках, масою    |      |         |         |
              |нетто 1 кг або менше|      |         |         |
1515 90 59 00 |- - - - - тверді, в |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |іншій упаковці;     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |рідкі               |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1515 90 60 00 |- - - - для         |      |   5     |   5     | -
              |технічного або      |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
1515 90 91 00 |- - - - - тверді,   |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |у первинних         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |упаковках, масою    |      |         |         |
              |нетто 1 кг або менше|      |         |         |
1515 90 99 00 |- - - - - тверді, в |      |0,15 євро|0,3 євро | -
              |іншій упаковці;     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |рідкі               |      |         |         |
1516          |Жири і масла        |      |         |         |
              |тваринні або        |      |         |         |
              |рослинні та їх      |      |         |         |
              |фракції, частково   |      |         |         |
              |або повністю        |      |         |         |
              |гідрогенізовані,    |      |         |         |
              |інтеретерифіковані, |      |         |         |
              |реетерифіковані або |      |         |         |
              |елаїдинізовані,     |      |         |         |
              |рафіновані або      |      |         |         |
              |нерафіновані,       |      |         |         |
              |але не піддані      |      |         |         |
              |подальшій обробці:  |      |         |         |
1516 10       |- жири і масла      |      |         |         |
              |тваринні та їх      |      |         |         |
              |фракції:            |      |         |         |
1516 10 10 00 |- - у первинних     |      |30 %,    |60 %,    | -
              |упаковках, масою    |      |але не   |але не   |
              |нетто 1 кг або менше|      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,12 євро|0,24 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1516 10 90 00 |- - інші            |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,12 євро|0,24 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1516 20       |- жири і олія       |      |         |         |
              |рослинні та їх      |      |         |         |
              |фракції:            |      |         |         |
1516 20 10 00 |- - олія рицинова   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |гідрогенізована (так|      |але не   |але не   |
              |званий "опаловий    |      |менш як  |менш як  |
              |віск")              |      |0,12 євро|0,24 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
1516 20 91    |- - - у первинних   |      |         |         |
              |упаковках, масою    |      |         |         |
              |нетто 1 кг або      |      |         |         |
              |менше:              |      |         |         |
1516 20 91 10 |- - - - олія        |      |30 %,    |60 %,    |
              |оливкова            |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,12 євро|0,24 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг" |
1516 20 91 90 |- - - - інші        |      |30 %,    |60 %,    |
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,12 євро|0,24 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
1516 20 95 00 |- - - - олія з      |      |30 %,    |60 %,    | -
              |свиріпи, рапсу,     |      |але не   |але не   |
              |льону, соняшнику,   |      |менш як  |менш як  |
              |насіння брасії,     |      |0,12 євро|0,24 євро|
              |сального дерева,    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |макоре, олія        |      |         |         |
              |стрункої            |      |         |         |
              |макорекарапи або    |      |         |         |
              |бабасу для          |      |         |         |
              |технічного або      |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування          |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
1516 20 96 00 |- - - - - олія      |      |30 %,    |60 %,    | -
              |арахісова з         |      |але не   |але не   |
              |бавовнику, сої або  |      |менш як  |менш як  |
              |соняшнику; інша олія|      |0,12 євро|0,24 євро|
              |з вмістом жирних    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |вільних кислот      |      |         |         |
              |менш як 50 мас.%,   |      |         |         |
              |за винятком олії    |      |         |         |
              |з ядер капустяної   |      |         |         |
              |пальми, з насіння   |      |         |         |
              |брасії, кокоса,     |      |         |         |
              |рапсу, свиріпи або  |      |         |         |
              |з копайба           |      |         |         |
1516 20 98    |- - - - - інші:     |      |         |         |
1516 20 98 10 |- - - - - -         |      |   0     |   0     | -
              |рослинні жири та їх |      |         |         |
              |фракції для         |      |         |         |
              |виготовлення        |      |         |         |
              |харчових            |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |в упаковці чистою   |      |         |         |
              |вагою понад 1 кг    |      |         |         |
1516 20 98 90 |- - - - - - інші    |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,12 євро|0,24 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1517          |Маргарин; харчові   |      |         |         |
              |суміші або продукти |      |         |         |
              |з тваринних та      |      |         |         |
              |рослинних жирів,    |      |         |         |
              |масел та олії       |      |         |         |
              |або фракцій жирів,  |      |         |         |
              |масел чи олії з цієї|      |         |         |
              |групи, крім харчових|      |         |         |
              |жирів і масел та їх |      |         |         |
              |фракцій товарної    |      |         |         |
              |позиції 1516:       |      |         |         |
1517 10       |- маргарин, за      |      |         |         |
              |винятком рідкого    |      |         |         |
              |маргарину:          |      |         |         |
1517 10 10 00 |- - з вмістом       |      |1 євро   |2 євро   | -
              |молочних жирів      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |понад 10 мас.%,     |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 15 мас.%         |      |         |         |
1517 10 90 00 |- - інший           |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1517 90       |- інші:             |      |         |         |
1517 90 10 00 |- - з вмістом       |      |1 євро   |2 євро   | -
              |молочних жирів      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |понад 10 мас.%,     |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 15 мас.%         |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
1517 90 91 00 |- - - олія стійка,  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |рідка, просто       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |змішана             |      |         |         |
1517 90 93 00  - - - кулінарні             1 євро    2 євро    
               суміші або вироби,          за 1 кг   за 1 кг
               що використовуються
               для змащування форм

1517 90 99     - - - інші:                                       -

1517 90 99 10  - - - - суміші                 0         0        -
               рослинних жирів для
               виготовлення
               харчових продуктів

1517 90 99 90  - - - - інші                1 євро    2 євро      -
                                           за 1 кг   за 1 кг
1518 00       |Жири і олія тваринні|      |         |         |
              |або рослинні та     |      |         |         |
              |їх фракції, варені, |      |         |         |
              |окислені,           |      |         |         |
              |зневоднені,         |      |         |         |
              |оброблені сірчаною  |      |         |         |
              |кислотою, окислені  |      |         |         |
              |струменем повітря   |      |         |         |
              |або хімічно         |      |         |         |
              |модифіковані, крім  |      |         |         |
              |продуктів товарної  |      |         |         |
              |позиції 1516;       |      |         |         |
              |нехарчові суміші    |      |         |         |
              |або продукти        |      |         |         |
              |з тваринних або     |      |         |         |
              |рослинних жирів,    |      |         |         |
              |масел та олії       |      |         |         |
              |або фракцій різних  |      |         |         |
              |жирів, масел чи олії|      |         |         |
              |з цієї групи,       |      |         |         |
              |не включені до інших|      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
1518 00 10 00 |- ліноксин          |      |   5     |   5     | -
              |- олія нелетка,     |      |         |         |
              |рідка, змішана,     |      |         |         |
              |для технічного      |      |         |         |
              |або промислового    |      |         |         |
              |використання, крім  |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |харчування:         |      |         |         |
1518 00 31 00 |- - неочищена       |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1518 00 39 00 |- - інша            |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- інші:             |      |         |         |
1518 00 91 00 |- - жири та олії    |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |тваринні і рослинні |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |та їх фракції,      |      |         |         |
              |варені, окислені,   |      |         |         |
              |зневоднені,         |      |         |         |
              |оброблені сірчаною  |      |         |         |
              |кислотою, окислені  |      |         |         |
              |струменем повітря   |      |         |         |
              |або хімічно         |      |         |         |
              |модифіковані,       |      |         |         |
              |за винятком         |      |         |         |
              |включених до        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |1516                |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
1518 00 95 00 |- - - нехарчові     |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |суміші і продукти   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |з тваринних         |      |         |         |
              |і рослинних масел   |      |         |         |
              |і жирів та їх       |      |         |         |
              |фракцій             |      |         |         |
1518 00 99 00 |- - - інші          |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
[1519]        |                    |      |         |         |
1520 00 00 00  Гліцерин сирий;                0         0       -
               гліцеринова вода та
               гліцериновий луг
1521          |Воски рослинні (крім|      |         |         |
              |тригліцеридів), віск|      |         |         |
              |бджолиний та воски  |      |         |         |
              |і спермацети інших  |      |         |         |
              |комах, рафіновані чи|      |         |         |
              |нерафіновані або    |      |         |         |
              |пофарбовані чи      |      |         |         |
              |непофарбовані:      |      |         |         |
1521 10       |- воски рослинні:   |      |         |         |
1521 10 10 00 |- - неочищені       |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1521 10 90 00 |- - інші            |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1521 90       |- інші:             |      |         |         |
1521 90 10 00 |- - спермацет,      |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |рафінований чи      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нерафінований або   |      |         |         |
              |пофарбований чи     |      |         |         |
              |непофарбований      |      |         |         |
              |- - віск бджолиний  |      |         |         |
              |або інших комах,    |      |         |         |
              |рафінований чи      |      |         |         |
              |нерафінований або   |      |         |         |
              |пофарбований чи     |      |         |         |
              |непофарбований:     |      |         |         |
1521 90 91 00 |- - - неочищений    |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1521 90 99 00 |- - - інший         |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1522 00       |Дегра; залишки після|      |         |         |
              |обробки жирових     |      |         |         |
              |речовин або воску   |      |         |         |
              |тваринного чи       |      |         |         |
              |рослинного          |      |         |         |
              |походження:         |      |         |         |
1522 00 10 00 |- дегра             |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- залишки після     |      |         |         |
              |обробки жирових     |      |         |         |
              |речовин або воску   |      |         |         |
              |тваринного чи       |      |         |         |
              |рослинного          |      |         |         |
              |походження:         |      |         |         |
              |- - що містять олію |      |         |         |
              |з властивостями     |      |         |         |
              |маслинової олії:    |      |         |         |
1522 00 31 00 |- - - соапсток      |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1522 00 39 00 |- - - інші          |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
1522 00 91 00 |- - - олійні фузи   |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |або жирові залишки, |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |соапсток            |      |         |         |
1522 00 99 00 |- - - інші          |      |0,3 євро |0,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |

( Розділ  III  із змінами, внесеними згідно  із  Законом  N 981-IV
( 981-15 ) від 19.06.2003 )